Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
НазваниеНоминалды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
страница9/11
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish292779_8999.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
тастауға бұйрық

_________________________________________

(номиналды ұстаушының толық атауы)

 

Күні _____________________         Шығыс нөмірі ____________________

              Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес

                        клиенттің толық атауы

                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Есептеу күні     | | |/| | |/| | | | |

                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

               Операция түрі (қажеттісі белгіленсін)

____________________________________________________________________

 __                                 __

|__| Оқшаулау                      |__| Оқшаулауды алып тастау

 __                    __                    __

|__| Кепіл жарнасын   |__| Сауда-саттықтан  |__| Мемлекеттік

      салу                    алдын              органдардың шешімі

                                                 бойынша

      Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері

____________________________________________________________________

                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

шоты                      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Эмитенттің немесе          

инвестициялық пай қорының  _________________________________________

атауы                      

Бағалы қағаздың түрі       _________________________________________

Бағалы қағаздың сәйкес-       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

тендіргіші (ұлттық сәйкес-   | | | | | | | | | | | | | | |

тендіру нөмірі (ҰСН) немесе  | | | | | | | | | | | | | | |

халықаралық сәйкестендіру    | | | | | | | | | | | | | | |

нөмірі (ISIN) немесе бағалы  | | | | | | | | | | | | | | |

қағаздың басқа сәйкестен-    | | | | | | | | | | | | | | |

діргіші көрсетіледі)         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Бағалы қағаздар саны        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бір бағалы қағаздың       | | | | | | | | | |,| | | | | | |

бағасы                    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                           _ _ _                          

Шығарылым валютасы        |_|_|_|

                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Мәміле сомасы (сандармен  | | | | | | | | | | | | |,| | | |

және сөздермен)           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                           _________________________________________

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фирманы тіркеу нөмірі (сауда-  | | | | | | | | | | | | | | |_|

саттық алдында оқшаулау үшін   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

толтырылады)

                               ___________________________________

Биржалық сектор (санамаланған |       |        |         |        |

мәндердің бірімен кепіл жарна-|       |        |         |        |

ны енгізген кезде толтырылады:|       |        |         |        |

1 - шетелдік валюталар, 2 -   |       |        |         |        |

мерзімді келісім-шарттар, 3 - |       |        |         |        |

мемлекеттік бағалы қағаздар,  |       |        |         |        |

4 - мемлекеттік емес бағалы   |       |        |         |        |

қағаздар) қосымша мәліметтер  |_______|________|_________|________|

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

        Мөр орны

 

8-нысан

 

«Репо» операциясын тіркеуге бұйрық

_________________________________

(номиналды ұстаушының толық атауы)

 

Күні _____________________         Шығыс нөмірі ____________________

              Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес

                        клиенттің толық атауы

____________________________________________________________________

                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Есептеу күні     | | |/| | |/| | | | |

                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                            Операция түрі

____________________________________________________________________

          _                          _

         |_| Ашу                    |_| Жабу

                            Операция түрі

____________________________________________________________________

          _                          _

         |_| «репо»                 |_| Кері «репо»

                   Операция қатысушыларының шоттары

____________________________________________________________________

                          __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

сатушының шоты           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                          __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

сатып алушының шоты      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

       Бағалы қағаздардың деректемелері және мәміле өлшемдері

____________________________________________________________________

Эмитенттің немесе инвестициялық пай

қорының атау                          ______________________________

Бағалы қағаздардың түрі

                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бағалы қағаздың сәйкестендіргіші     | | | | | | | | | | | | | | |

(ұлттық сәйкестендіру нөмірі (ҰСН)   | | | | | | | | | | | | | | |

немесе халықаралық сәйкестендіру     | | | | | | | | | | | | | | |

(ISIN) немесе бағалы қағаздың басқа  | | | | | | | | | | | | | | |

сәйкестендіргіші көрсетіледі)     _ _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Бағалы қағаздардың саны          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Бір бағалы қағаздың бағасы       | | | | | | | | | |,| | | | | | |

                                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                  _ _ _

Есептеу валютасы                 |_|_|_|

                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

Операция сомасы                  | | | | | | | | | | | | | |,| | |

                                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

«Репо» мөлшерлемесі              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|%

Ашылу күні                       | | |/| | |/| | | | |

                                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________

Жабылу күні                      | | |/| | |/| | | | |            |

                                 |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|____________|

Қосымша мәліметтер               |________________________________|

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

      Мөр орны

 

9-нысан

 

Қазақстандық депозитарлық тілхаттардың шығарылымын

есептеуге бұйрық

_____________________________________

(номиналды ұстаушының толық атауы)

 

Күні _____________________         Шығыс нөмірі ____________________

         Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес қазақстандық

             депозитарлық тілхаттар эмитентінің толық атауы

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

                     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Есептеу күні        |  |  | /|  |  | /|  |  |  |  |

                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

                         Эмитент шотының нөмірі

                     __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

                    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

      Қазақстандық депозитарлық тілхаттар шығарылымының, базалық

               активтің деректемелері және мәміле өлшемдері

____________________________________________________________________

                               __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Базалық активтің сәйкестендір-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

гіші

Базалық активтің эмитенті __________________________________________

                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Қазақстандық депозитарлық     | | | | | | | | | | | | |

тілхаттардың ұлттық           | | | | | | | | | | | | |

сәйкестендіру нөмірі          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Қазақстандық депозитарлық    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

тілхаттардың саны     

                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бір қазақстандық депозитарлық| | | | | | | | |,| | | | | | |

тілхаттың бағасы             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Қазақстандық депозитарлық    | | | | | | | | | | | | | | | |

тілхаттар шығарылымының      |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

валютасы                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мәміле сомасы (сандармен     | | | | | | | | | | | | |,| | |

және сөздермен)              |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                             _______________________________________

                              _____________________________

Қосымша мәліметтер           |_____________________________|

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

      Мөр орны

 

10-нысан

 

Базалық активке қазақстандық депозитарлық тілхаттарды

айырбастауды тіркеуге бұйрық

____________________________________________

(номиналды ұстаушының толық атауы)

 

Күні _____________________         Шығыс нөмірі ____________________

         Мемлекеттік тіркеу туралы куәлікке сәйкес клиенттің

                            толық атауы

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

               ________________________________

Есептеу күні  |  |  | /|  |  | /|  |  |  |  |  |

              |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

       Қазақстандық депозитарлық тілхаттар шығарылымының, базалық

              активтің деректемелері және мәміле өлшемдері

____________________________________________________________________

                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Қазақстандық депозитарлық    | | | | | | | | | | |

тілхаттарды жөнелтуші        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

шотының нөмірі

Эмитенттің базалық активінің _______________________________________

атауы                        _______________________________________

                            

Базалық активтің              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

сәйкестендіргіші             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Қазақстандық депозитарлық   ________________________________________

тілхаттар эмитентінің атауы ________________________________________

Қазақстандық депозитарлық     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

тілхаттар эмитенті шотының   | | | | | | | | | | |

нөмірі                       |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Қазақстандық депозитарлық     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

тілхаттардың ұлттық          | | | | | | | | | | | | |

сәйкестендіру нөмірі         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Қазақстандық депозитарлық    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

тілхаттардың саны

                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бір қазақстандық депозитарлық| | | | | | | | |,| | | | | | |

тілхаттың бағасы             |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                              _ _ _

Шығарылым валютасы           |_|_|_|

                              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|

Мәміле сомасы                | | | | | | | | | | | | |,| | |

(сандармен және сөздермен)   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                               ___________________________

                              _____________________________

Қосымша мәліметтер           |_____________________________|

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

      Мөр орны

 

11-нысан

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconНоминалды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы
Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қатысушылардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар рыногы туралы
Заңға сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және есебінен белгілі бір заңды іс-әрекеттерді жасау, сондай-ақ бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы icon2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу
Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу және олар бойынша құқықтарды бастау
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың басшы қызметкерлері лауазымдарына кандидаттарды тестілеуден өткізуге арналған тест сұрақтары
Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы – бұл
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі б а с қ армасыны ң
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы негізінде, бағалы қағаздар рыногын одан әрі дамыту жөніндегі...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығында Инсайдерлік ақпаратты ашу қағидаларын бекіту туралы
Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы Қаулы етеді
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 2 желтоқсандағы №409 қаулысы
Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның аумақтық филиалдарының жеке және заңды тұлғалардың бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық қызметтер көрсету мәселелері бойынша өтініштерін қарау нәтижелері туралы есеп
Жылғы наурызда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі ҚРҰБ) және оның аумақтық филиалдарына жеке және заңды тұлғалардың...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Осы курсты менгерген кезде, студенттер бағалы қағаздарға сай ерекшеліктерімен, бағалы қағаздарды шығару және орнату тәртібін, бағалы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница