Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
НазваниеНоминалды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
страница7/11
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish292779_8999.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
№ 171 Қаулысымен 4-қосымшамен толықтырылды; ҚР ҚҚА Басқармасының 2008.29.12. № 236 Қаулысымен (бұр.ред.қара); 2010.29.03. № 50 Қаулысымен (2012 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді) (бұр.ред.қара) 4-қосымша өзгертілді

Номиналды ұстау қызметін көрсететін

бағалы қағаздар рыногы кәсіби

қатысушыларының бағалы қағаздармен

мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар

ұстаушысының жеке шотынан үзінді

көшірмені ресімдеу мен беру және

номиналды ұстаушының ақпаратты ашу

ережесіне 4-қосымша

1-нысан

 

 

Жеке шотты ашуға /жабуға/ тіркелген тұлға туралы

мәліметтердің өзгертуге бұйрық

(заңды тұлға үшін)

_____________________________________

(номиналды ұстаушының толық атауы)

 

Күні _____________________            Шығыс нөмірі _________________

Бұйрықты жөнелтуші__________________________________________________

                             заңды тұлғаның атауы

Жеке шотты ашуды /жабуды/ мәліметтерді өзгертуді бұйырады

                             Операция түрі

____________________________________________________________________

 __                        __

|__| Ашу                  |__| Жабу

 __

|__| Тіркелген тұлға туралы мәліметтерді өзгерту

                            Клиенттің атауы

____________________________________________________________________

Мемлекеттік тілде 

Толық            ___________________________________________________

Қысқа            ___________________________________________________

Орыс тілінде     

Толық            ___________________________________________________

Қысқа            ___________________________________________________

          Заңды тұлғаның тіркелгенін растайтын құжаттың атауы

                           және деректемелері

Құжаттың атауы         _____________________________________________

Құжаттың нөмірі        _____________________________________________

және/немесе сериясы    

Құжатты берген күн     _____________________________________________

Құжатты берген орын    _____________________________________________

Құжатты берген органның_____________________________________________

атауы

                                  Адрес

______________________________________________________________

Почта ______________________________________________________________

Заңды ______________________________________________________________

                           Банк деректемелері

____________________________________________________________________

Шот ашылған банктің атауы __________________________________________

                          __________________________________________

                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Банктік сәйкестендіру     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

коды (БСК)

                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жеке сәйкестендіру        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

коды (ЖСК)

                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Бизнес - сәйкестендіру    |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

нөмірі (БСН)

                      __                        __

Резиденттік белгісі  |__|   Экономика секторы  |__|

                   Лауазымды тұлғалар туралы мәліметтер

____________________________________________________________________

Бірінші басшының атауы _____________________________________________

Бірінші басшының тегі, 

аты, бар болса әкесінің

аты                    _____________________________________________

Бас бухгалтердің тегі, 

аты, бар болса әкесінің

аты                    _____________________________________________

                            Байланыс құралдары

Телефондар  ________________________________________________________

Факс        ________________________________________________________

Электронды

почтаның

адресі      ________________________________________________________

                               Ескерту

        (номиналды ұстаушының қызметкері жеке шотты ашқан немесе

                         жапқан кезде толтырады)

____________________________________________________________________

                        __ __ __ __ __

Жеке шот               |  |  |  |  |  |

                       |__|__|__|__|__|__ __ __ __ __

Орындалу күні          |  |  | /|  |  |/ |  |  |  |  |

                       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______

Қосымша мәліметтер     |                                    |

                       |____________________________________|

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

 

      Мөр орны

 

2-нысан

Жеке шотты ашуға /жабуға/ тіркелген тұлға туралы

мәліметтердің өзгертуге бұйрық (жеке тұлға үшін)

___________________________________________________

(номиналды ұстаушының толық атауы)

 

Күні _____________________         Шығыс нөмірі ____________________

Бұйрықты жөнелтуші _________________________________________________

жеке тұлғаның тегі, аты, бар болса әкесінің аты (толығымен)

жеке шотты ашуды /жабуды/ мәліметтерді өзгертуді бұйырады

                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Жеке шот нөмірі          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(тіркелген тұлға туралы мәліметтер өзгерген кезде толтырылады)

               __            __

Операция түрі |  | Ашу      |  | Тіркелген тұлға туралы 

              |__|          |__| мәліметтердің өзгеруі

               __

              |  | Жабу

              |__|

Жеке тұлға туралы мәліметтер

(мәліметтер өзгерген кезде - тек өзгерген деректемелер көрсетіледі)

____________________________________________________________________

              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Тегі         |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

              _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Аты          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Әкесінің аты         | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(бар болса)          |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Туған          | | |/| | |/| | | | |

күні           |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Азаматтығы     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Жеке басын

куәландыратын

құжат түрі     _____________________________________________________

Сериясы, нөмірі,

берген күні және

берген орган   _____________________________________________________

Тұрғылықты орны_____________________________________________________

Почталық адресі,

телефон        _____________________________________________________

Банк деректемелері

(бар болса)

____________________________________________________________________

Банктің атауы     __________________________________________________

               _ _ _ _ _ _ _                      _ _ _ _ _ _ _

Банктік       | | | | | | | |    Жеке            | | | | | | | |

сәйкестендіру |_|_|_|_|_|_|_|    сәйкестендіру   |_|_|_|_|_|_|_|

коды (БСК)                       коды (ЖСК)

                                          _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН)          | | | | | | | | | | | |

-міндетті жол                            |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

Ескерту (номиналды ұстаушының қызметкері жеке шотты ашқан кезде

толтырады)

____________________________________________________________________

                        __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Жеке шот нөмірі        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

                       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Жеке шотты ашу күні    |  |  | /|  |  |/ |  |  |  |  |

                       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|______

Қосымша мәліметтер     |                                    |

                       |____________________________________|

 

3-нысан

 

Номиналды ұстауға /номиналды ұстаудан, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шығарылған бағалы

қағаздарды енгізуге/ шығаруға бұйрық

 

            _________________________________________________

                    (номиналды ұстаушының толық атауы)

Күні _____________________         Шығыс нөмірі ____________________

                        Клиенттің толық атауы

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

               Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін):

____________________________________________________________________

 _                                _

|_| Номиналды ұстауға енгізу     |_| Номиналды ұстаудан шығару

               Мәміле түрі (қажеттісі белгіленсін):

____________________________________________________________________ _              _               _              _          _

|_| багалы     |_| Сатып алу/  |_| Бастапқы   |_| Пайда  |_| Басқа

    қағаздар         сату           орналастыру    сатып

    бойынша                                        алу

    құқығын

         ауыстырмастан

                               Шот нөмірі

                      __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

        Бағалы қағаздар деректемелері және мәміленің өлшемдері

____________________________________________________________________

Эмитенттің атауы ___________________________________________________

Тіркеушінің атауы __________________________________________________

Бағалы қағаздың сәйкестендір-   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

гіші (ұлттық сәйкестендіру     | | | | | | | | | | | | | |

нөмірі (ҰСН) немесе халықаралық| | | | | | | | | | | | | |

сәйкестендіру нөмірі (ISIN)    | | | | | | | | | | | | | |

немесе бағалы қағаздың басқа   | | | | | | | | | | | | | |

сәйкестендіргіші көрсетіледі   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Бағалы қағаздардың саны        |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Бір бағалы қағаздың бағасы     | | | | | | | | |,| | |/| | | |

                               |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                                _ _ _

Шығарылым валютасы             |_|_|_|

                                _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Мәміле сомасы                  | | | | | | | | | | | | |,| | |

(сандармен және сөздермен)     |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

                               _____________________________________

                Тізілімдегі жеке шоттың деректемелері

______________________________________________________________

Ұстаушының атауы немесе

тегі, аты, бар болса

әкесінің аты

                               _____________________________________

                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Тізілімдегі жеке шот |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Жеке тұлға үшін

Құжаттың түрі        _______________________________________________

Құжаттың нөмірі және

сериясы (бар болса)  _______________________________________________

Берген күні          _______________________________________________

Құжатты берген

органның атауы       _______________________________________________

Заңды тұлға үшін

заңды тұлғаның

тіркелгенін растайтын

құжаттың нөмірі      _______________________________________________

Заңды тұлғаның

тіркелгенін растайтын

құжаттың күні        _______________________________________________

Құжатты берген орган-

ның атауы            _______________________________________________

                         Қосымша ақпарат

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Қолы ___________________/___________________________________________

             қолы         тегі, аты, бар болса әкесінің аты

         Мөр орны

 

                                                           4-нысан

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconНоминалды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы
Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қатысушылардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар рыногы туралы
Заңға сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және есебінен белгілі бір заңды іс-әрекеттерді жасау, сондай-ақ бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы icon2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу
Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу және олар бойынша құқықтарды бастау
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың басшы қызметкерлері лауазымдарына кандидаттарды тестілеуден өткізуге арналған тест сұрақтары
Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы – бұл
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі б а с қ армасыны ң
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы негізінде, бағалы қағаздар рыногын одан әрі дамыту жөніндегі...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығында Инсайдерлік ақпаратты ашу қағидаларын бекіту туралы
Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы Қаулы етеді
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 2 желтоқсандағы №409 қаулысы
Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның аумақтық филиалдарының жеке және заңды тұлғалардың бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық қызметтер көрсету мәселелері бойынша өтініштерін қарау нәтижелері туралы есеп
Жылғы наурызда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі ҚРҰБ) және оның аумақтық филиалдарына жеке және заңды тұлғалардың...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Осы курсты менгерген кезде, студенттер бағалы қағаздарға сай ерекшеліктерімен, бағалы қағаздарды шығару және орнату тәртібін, бағалы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница