Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
НазваниеНоминалды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
страница6/11
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish292779_8999.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ережесінің

1-қосымшасы

 

___________________________________________________________________

200__жылғы  _______________ жағдай бойынша

___  жеке шоттан үзінді көшірме, уақыты _________

___________________________________________________________________

Үзінді көшірменің жасалған күні                Уақыты

Бағалы қағаздарды ұстаушы туралы мәліметтер:

 

жеке тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының аты-жөні, бар болса әкесінің аты немесе заңды тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының атауы

  

жеке тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері немесе заңды тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушыны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні  

  

 

№ 

Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының және осы қордың басқарушы компаниясының атауы

Эмитенттің немесе инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының орналасқан жері

Бағалы қағаздардың ұлттық бірегейлендірілген нөмірі және түрі

Облигацияларды (ислам бағалы қағаздарды) өтеу күні

Жеке шотта, оның ішінде бөлімдерде1 тіркелген бағалы қағаздардың жалпы саны:

Эмитенттің өкіміне сәйкес көрсетілген қосымша мәліметтер  

негізгі

оқшаулау

репо

пайдасына ауыртпалық салу жүзеге асырылған тұлғаны көрсете отырып, ауыртпалық салынған

өзге бөлімдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номиналды ұстаушының жауапты

тұлғасының қол қоюға арналған орны         ________________________

(аты-жөнін, әкесінің атын,                          Мөр орны

атқаратын лауазымын көрсете отырып)

______________________________

Номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар рыногында кәсіби

қызметті жүзеге асыру лицензиясының нөмірі, оның заңды мекен-жайы, телефоны, факс.

______________________________

Бағалы қағаздардың жеке шотында бөлім жоқ болғанда сәйкес баған толтырылмайды

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.28.05. № 155 (күшіне енетін мерзімін қара) (бұр.ред.қара); 2009.30.11. № 242 (бұр.ред.қара) Қаулыларымен 2-қосымша өзгертілді

 

 

 

Номиналды ұстау қызметін

көрсететін бағалы қағаздар

рыногы кәсіби қатысушыларының

бағалы қағаздармен мәмілелерді

тіркеу, бағалы қағаздар

ұстаушысының жеке шотынан

үзінді көшірмені ресімдеу мен

беру және номиналды ұстаушының

ақпаратты ашу ережесінің

2-қосымшасы

 

___________________________________________________________________

200__жылғы ________ жағдай бойынша акционерлер тізімі __________

эмитенттің атауы                        уақыты     күні

Акционерлердің тізімін жасау мақсаты:      акционерлердің жалпы жиналысын өткізу

 

Эмитенттің мемлекеттік тілдегі атауы 

  

Эмитенттің орыс тіліндегі атауы

  

Эмитенттің орналасқан жері

  

Заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні 

  

Салық төлеушінің тіркелу нөмірі

  

Акцияларды шығару туралы мәліметтер:

Мәлімденген акциялар саны, олардың ішінде:

жай

артықшылығы бар

Орналастырылған акциялар саны, олардың ішінде:

жай

артықшылығы бар

Эмитент сатып алған акциялар саны, олардың ішінде:

жай

артықшылығы бар

 Меншік иесі-жеке тұлғаның аты-жөні/Меншік иесі-заңды тұлғаның атауы

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері немесе заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні

Бағалы қағаздардың ұлттық бірегейлендіру нөмірі

Меншік иесінің жеке (қосалқы) шотында тіркелген акциялар саны 

жай акциялар

акциялардың жалпы саны

ауыртпалықтан босатылған

пайдасына ауыртпалық салу жүзеге асырылған тұлғаны көрсете отырып, ауыртпалық салынған және (немесе) оқшауланған

дауыс беруші

кестенің жалғасы

Меншік иесінің жеке (қосалқы) шотында тіркелген акциялар саны

Қосымша мәліметтер

артықшылығы бар акциялар

акциялардың жалпы саны

ауыртпалықтан босатылған

ауыртпалық түсірілген және (немесе) оқшауланған

 

 

 

 

 

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ (Номиналды ұстаушыдағы және меншік иесіне тиесілі орталық депозитарийдің есебі жүйесінде ол туралы мәліметтер жоқ бағалы қағаздардың саны туралы мәліметтер)

Бағалы қағаздардың ұлттық бірегейлендіру нөмірі

Орталық депозитарийдің есебі жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелеріне тиесілі номиналды ұстаушыдағы акциялардың саны 

Қосымша мәліметтер

жай

артықшылығы бар

 

 

 

 

 

 

Номиналды ұстаушының жауапты

тұлғасының қол қоюға арналған орны         ________________________

(аты-жөнін, әкесінің атын,                          Мөр орны

атқаратын лауазымын көрсете отырып)

Номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыру лицензиясының нөмірі және берілген күні, оның заңды мекен-жайы, телефоны, факс.

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.28.05. № 155 Қаулысымен 3-қосымша өзгертілді (күшіне енетін мерзімін қара) (бұр.ред.қара)

 

Номиналды ұстау қызметін

көрсететін бағалы қағаздар

рыногы кәсіби қатысушыларының

бағалы қағаздармен мәмілелерді

тіркеу, бағалы қағаздар

ұстаушысының жеке шотынан

үзінді көшірмені ресімдеу мен

беру және номиналды ұстаушының

ақпаратты ашу ережесінің

3-қосымшасы

 

___________________________________________________________________

200__жылғы _________ жағдай бойынша акционерлер тізімі ___________

эмитенттің атауы                        уақыты   күні

Акционерлердің тізімін жасау мақсаты:     Бағалы қағаздар бойынша кірістерді есепке алу

 

Эмитенттің мемлекеттік тілдегі атауы

  

Эмитенттің орыс тіліндегі атауы

  

Эмитенттің орналасқан жері

  

Заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні 

  

Салық төлеушінің тіркелу нөмірі

  

Акцияларды шығару туралы мәліметтер:

Мәлімденген акциялар саны,

  

Орналастырылған акциялар саны

  

Эмитент сатып алған акциялар саны,

  

 

N

Меншік иесі-жеке тұлғаның аты-жөні/Меншік иесі-заңды тұлғаның атауы 

Жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжаттың атауы және деректемелері немесе заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні

Банк деректемелері

Ұлттық бірегейлендіру нөмірі

Меншік иесінің жеке (қосалқы) шотында тіркелген акциялар саны

Салық жеңілдігі мен преферец туралы мәліметтер

Қосымша мәліметтер

жай

артықшылығы бар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ

Банк деректемелері

Ұлттық бірегейлендіру нөмірі

Орталық депозитарийдің1есебі жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелеріне тиесілі номиналды ұстаушыдағы акциялардың саны 

Қосымша мәліметтер

жай

артықшылығы бар

 

 

 

 

 

 

 

Номиналды ұстаушының жауапты

тұлғасының қол қоюға арналған орны         ________________________

(аты-жөнін, әкесінің атын,                          Мөр орны

атқаратын лауазымын көрсете отырып)

Номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар рыногында кәсіби қызметті жүзеге асыру лицензиясының нөмірі және берілген күні, оның заңды мекен-жайы, телефоны, факс.

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.25.06.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconНоминалды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы
Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қатысушылардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар рыногы туралы
Заңға сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және есебінен белгілі бір заңды іс-әрекеттерді жасау, сондай-ақ бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы icon2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу
Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу және олар бойынша құқықтарды бастау
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың басшы қызметкерлері лауазымдарына кандидаттарды тестілеуден өткізуге арналған тест сұрақтары
Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы – бұл
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі б а с қ армасыны ң
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы негізінде, бағалы қағаздар рыногын одан әрі дамыту жөніндегі...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығында Инсайдерлік ақпаратты ашу қағидаларын бекіту туралы
Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы Қаулы етеді
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 2 желтоқсандағы №409 қаулысы
Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның аумақтық филиалдарының жеке және заңды тұлғалардың бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық қызметтер көрсету мәселелері бойынша өтініштерін қарау нәтижелері туралы есеп
Жылғы наурызда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі ҚРҰБ) және оның аумақтық филиалдарына жеке және заңды тұлғалардың...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Осы курсты менгерген кезде, студенттер бағалы қағаздарға сай ерекшеліктерімен, бағалы қағаздарды шығару және орнату тәртібін, бағалы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница