Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
НазваниеНоминалды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы
страница5/11
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.98 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.nationalbank.kz/cont/publish292779_8999.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
№ 171 (бұр.ред.қара); 2009.27.03. № 62 (бұр.ред.қара) Қаулыларымен 34-тармақ өзгертілді

34. Жеке шоттың үзінді көшірмесі, орталық депозитарийдің үзінді көшірмесін қоспағанда, осы Ереженің 1-қосымшасына сәйкес құрастырылады және мынадай мәліметтер болады:

1) жеке шот нөмірі;

2) бағалы қағаздарды ұстаушы заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның аты-жөні, бар болса әкесінің аты);

3) заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу нөмірі және күні (жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат атауы және деректемелері);

4) эмитенттің атауы және оның тұрған жері не инвестициялық пай қорының атауы, сондай-ақ осы қордың басқарушы компаниясы және оның орналасқан жері;

5) бағалы қағаздардың түрлері және бірегейлендіру нөмірлері;

6) облигацияларды (ислам бағалы қағаздарды) өтеу күні;

7) ауыртпалығы бар және (немесе) оқшауланған және (немесе) репоға берілген, жеке шотта үзінді көшірмесі жасалған күндегі жағдай бойынша тіркелгендері көрсетілген бағалы қағаздардың белгілі түрінің жалпы саны;

8) номиналды ұстаушының атауы, бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қызметті жүзеге асыруға берілген лицензияның нөмірі, оның заңды мекен-жайы, телефоны, факсы;

9) жеке шоттың үзінді көшірмесімен қалыптасқан жағдайы бойынша уақыты, күні.

Жеке шоттың үзінді көшірмесі номиналды ұстаушының құрылымдық бөлімшелерінің басшысы не номиналды ұстаушының ішкі құжатына сәйкес ақпараттық операцияны жүзеге асырушы оны ауыстыратын тұлға қол қояды, мөрмен куәландырылады және онда номиналды ұстаушының ішкі құжатымен көзделген қосымша мәліметтер болуы мүмкін.

35. Орталық депозитарий эмитенттің жеке шоттары бойынша өзгерістер туралы мәліметтерді тиісінше тіркеушілерге номиналды ұстаушыны есепке алу жүйесіндегі жеке шоттар бойынша операцияны жүргізетін күннен кейінгі күні жібереді.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2006.12.08. № 147 Қаулысымен 36-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара); ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.26.03. № 125 Қаулысымен 36-тармақ жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

36. Ереженің 38-тармағының екінші бөлігінде белгіленген жағдайларды қоспағанда номиналды ұстаушы ақпараттық операцияны бағалы қағазды ұстаушының жазбаша өкімдерді (бұйрықтарды) немесе мемлекеттік органдардың сұратуларын тіркеген сәттен бастап үш күнтізбелік күн ішінде жүргізеді.

 

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.25.06. № 171 Қаулысымен 3-тараудың атауы жаңа редакцияда (бұр.ред.қара)

3-тарау. Номиналды ұстаушының клиенттері туралы ақпаратты ашу тәртібі.

Номиналды ұстаушының трансфер-агентінің қызмет көрсетулері арқылы номиналды ұстаушы

клиенттерінің құжаттарын ұсыну және номиналды ұстаушының есепке алу жүйесін құрайтын құжаттарды беру

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2006.12.08. № 147 Қаулысымен 37-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

37. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылмайтын номиналды ұстаушыларға бағалы қағаздарды есепке алу үшін бағалы қағаз иелеріне және/немесе уәкілетті органнан, тіркеушіден немесе эмитенттен сұрау салу алғаннан кейінгі күннен кешіктірмей депоненттерге сұрау жолдайды.

Номиналды ұстаудағы және Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын меншік иелеріне тиесілі бағалы қағаздар саны туралы ақпаратты орталық депозитарий есебі жүйесінде бар мәліметтер негізінде сұратқан тұлғаға жіберіледі.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2006.12.08. № 147 Қаулысымен 38-тармақ жаңа редакцияда (бұр.ред.қара); ҚР ҚҚА Басқармасының 2008.29.12. № 236 Қаулысымен 38-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

38. Қазақстан Республикасының резиденті болып табылатын, жеке шотында бағалы қағаздар есепте тұратын, меншік иелігіне жататын, уәкілетТі органнан, орталық депозитарийден, тіркеуші немесе эмитенттен сұрау салу алғаннан кейін жиырма төрт сағат ішінде сұрау салған адамға тиісті мәліметтерді береді.

Қазақстан Республикасының резиденттері болып табылмайтын номиналды ұстаушы оларға бағалы қағаздарды есепке алу үшін жеке шоттарын ашып берген депоненттер акционерлердің жалпы жиналысыН өткізуге қатысушы акционерлердің тізімін жасауға қажетті ақпараттарды орталық депозитарийден сұрау түскен сәттен бастап жиырма үш күнтізбелік күн ішінде береді.

Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтын оларға бағалы қағаздарды есепке алу үшін номиналды ұстаушы жеке шоттарын ашып берген өз депоненттерінен акционерлердің тізімін жасауға қажетті ақпаратты алған сәттен бастап жиырма төрт сағат ішінде оны тіркеушіге жібереді.

39. Номиналды ұстаушы ақпаратты егер көрсетілген талапта өзге күн айқындалмаса, тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің талабын алу күніне жасайды.

40. Номиналды ұстаушы тіркеушінің, орталық депозитарийдің және эмитенттің келісімі бойынша клиенттер туралы ақпаратты қағаз жазбада немесе электрондық тасымалдағышта ұсынады.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.25.06. № 171 Қаулысымен 41-тармақ өзгертілді (бұр.ред.қара)

41. Акционерлер тізімі осы Ереженің 2 және 3-қосымшасына сәйкес құрастырылады және онда оларға тиесілі акциялар санын көрсете отырып, номиналды ұстаудағы акциялары бар меншік иелері туралы ақпарат бар, сондай-ақ қосымша «Салықтар және бюджетке басқа міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес акционерге берілген салық салу жөніндегі жеңілдік туралы мәліметтер, сондай-ақ орталық депозитарий есебі жүйесінде мәліметтер жоқ меншік иелеріне тиесілі акциялар саны туралы ақпарат бар.

Акционерлер тізіміне номиналды ұстаушының ішкі құжатына сәйкес номиналды ұстаушыға берілген бағалы қағаздардың есебін жүзеге асыратын және номиналды ұстаушының құрылымдық бөлімшесінің басшысы қол қояды, мөрмен куәландырады.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.25.06. № 171 Қаулысымен 41-1-тармақпен толықтырылды

41-1. Номиналды ұстаушының клиенттері трансфер-агенттің қызмет көрсетулерін пайдаланған жағдайда номиналды ұстаушыға осы ереженің 4-қосымшасында көрсетілген нысандар бойынша ақпаратты береді.

Осы Ереженің 34 және 41-тармақтарында белгіленген ақпаратты беру осы Ереженің 1,2 және 3-қосымшаларында көрсетілген нысандарға сәйкес жүзеге асырылады.

ҚР ҚҚА Басқармасының 2007.25.06. № 171 Қаулысымен 41-2-тармақпен толықтырылды

41-2. Номиналды ұстаушы есебінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік және (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушысы лицензиясының (бұдан әрі - лицензия) қолданылуы тоқтатыла тұрған жағдайда, номиналды ұстаушы уәкілетті органның хабарламасын алған күннен бастап үш күнтізбелік күн ішінде бұл туралы лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрған күні шарт жасалған өз клиенттеріне жазбаша хабарлама жібереді.

Номиналды ұстаушы лицензиядан айырылған жағдайда үш күнтізбелік күн ішінде лицензиядан айырған күні шарттар жасалған клиенттеріне лицензиядан айыру және олармен шарттарды бұзу туралы жазбаша хабарламаны жібереді.

Номиналды ұстаушы шарт бұзылған жағдайда клиентпен шарт бұзылған күннен бастап, жеті күнтізбелік күн ішінде жаңа номиналды ұстаушыға клиенттің жазбаша хабарламада көрсетілген осы клиенттің номиналды ұстаудың есепке алу жүйесін құрайтын құжаттарын береді.

 

3-тарау. Қорытынды ережелер

 

42. Осы ережелермен реттелмейтін мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешіледі.

 

Қазақстан Республикасы Қаржы

нарығын және қаржы ұйымдарын

реттеу мен қадағалау агенттігі

Басқармасының

2006 жылғы 25 ақпандағы

61 қаулысының 2-қосымшасы

 

Күші жойылды деп танылған нормативтік

құқықтық актілердің тізбесі

 

1. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 15 наурыздағы № 62 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2819 тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және өзге мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің бюллетенінде жарияланған, 2005 жылғы қазан, № 19, 164-бет).

2. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 2819 тіркелген, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 15 наурыздағы № 62 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2004 жылғы 25 қазандағы № 300 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3241 тіркелген).

3. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 15 наурыздағы № 62 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» 2005 жылғы 26 наурыздағы № 108 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3572 тіркелген).

4. Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының «Номиналды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы» 2004 жылғы 15 наурыздағы № 62 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2005 жылғы 27 тамыздағы № 313 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3867 тіркелген).

 

 

ҚР ҚҚА Басқармасының 2009.27.03. № 62 (бұр.ред.қара); 2009.30.11. № 242 (бұр.ред.қара) Қаулыларымен 1-қосымша өзгертілді

 

Номиналды ұстау қызметін

көрсететін бағалы қағаздар

рыногы кәсіби қатысушыларының

бағалы қағаздармен мәмілелерді

тіркеу, бағалы қағаздар

ұстаушысының жеке шотынан

үзінді көшірмені ресімдеу мен

беру және номиналды ұстаушының

ақпаратты ашу
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Похожие:

Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚадағалау жөніндегі агенттігі басқармасының
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconНоминалды ұстаушы, бағалы қағаздармен мәмілелер жасау қызметін көрсететін, сондай-ақ бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотының үзінді көшірмесін ресімдейтін және беретін бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушыларын тіркеу ережесін бекіту туралы
Бағалы қағаздар рыногындағы кәсіби қатысушылардың қызметін реттейтін нормативтік құқықтық базаны жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар рыногы туралы
Заңға сәйкес бағалы қағаздарды ұстаушылардың атынан және есебінен белгілі бір заңды іс-әрекеттерді жасау, сондай-ақ бағалы қағаздар...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы icon2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар шығаруды мемлекеттік тіркеу
Эмиссиялық бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу және олар бойынша құқықтарды бастау
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың басшы қызметкерлері лауазымдарына кандидаттарды тестілеуден өткізуге арналған тест сұрақтары
Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы – бұл
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан республикасының Ұлттық банкі б а с қ армасыны ң
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 3-бабы негізінде, бағалы қағаздар рыногын одан әрі дамыту жөніндегі...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconБағалы қағаздар нарығында Инсайдерлік ақпаратты ашу қағидаларын бекіту туралы
Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы Қаулы етеді
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 2 желтоқсандағы №409 қаулысы
Республикасындағы бағалы қағаздар рыногында төлем агентінің қызметін жүзеге асыру ережесін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ұлттық...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және оның аумақтық филиалдарының жеке және заңды тұлғалардың бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың және бағалы қағаздар эмитенттерінің қаржылық қызметтер көрсету мәселелері бойынша өтініштерін қарау нәтижелері туралы есеп
Жылғы наурызда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне (бұдан әрі ҚРҰБ) және оның аумақтық филиалдарына жеке және заңды тұлғалардың...
Номиналды ұстау қызметін көрсететін бағалы қағаздар рыногы кәсіби қатысушыларының бағалы қағаздармен мәмілелерді тіркеу, олардың бағалы қағаздар ұстаушысының жеке шотынан үзінді көшірмені беру және номиналды ұстаушының ақпаратты ашу ережесін бекіту туралы iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Осы курсты менгерген кезде, студенттер бағалы қағаздарға сай ерекшеліктерімен, бағалы қағаздарды шығару және орнату тәртібін, бағалы...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница