1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Скачать 220.31 Kb.
Название1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Дата конвертации10.02.2016
Размер220.31 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/128501.doc

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономика факультеті


Қаржы кафедрасы


5В050900 «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған

«Қаржылық талдау»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар

Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/38
БЕКІТЕМІН
Қаржы-экономика факультетінің деканы
___________Т.Я. Эрназаров

20__ж «____»________
Құрастырушы: аға оқытушы ____________ А.Н. Ксембаева


«Қаржы» кафедрасы


5В050900 «Қаржы» мамандығының жоғары кәсіби білім сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған «Қаржылық талдау»


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ж «___»_________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж «___»_____________№ __Хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________ Н.С. Кафтункина 20__ж «___»_____________


Қаржы - экономикалық факультетінің оқу - әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20__ж «___»_____________№ __Хаттама


ОӘК төрағасы ____________ А.Б. Темирғалиева 20__ж «___»_____________


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттарыКсембаева Альмира Нуриденовна - «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы.

Кафедрадағы қабылдау сағаттары кеңес беру кестесіне сәйкес жүргізіледі.

Кафедраның телефоны 67-36-43, ішкі 1172, 511 аудиториясы.


2 Пән туралы мәліметтер


Студенттерді кәсіпорынның каржылық жағдайын оқып білу, зерттеу жұмысына ынталандыру, кәсіпорынның қаржылық жағдайына баға беру мен олардың шығармашылық ойлау қабілетін жетілдіру, ықпал ететін факторларды, резервтерді анықтауды және оптималдық басқаратын шешімдер мен ұсыныстар беруге мүмкіншілік тудырып иегеру кезінде көрсетіледі.


3 Пәннің еңбек сиымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Суденттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлығы

дәріс

тәжірибе

барлығы

СОӨЖ

4

-

6

6

-

-

-

-

5

2

6

-

6

78

-

емтихан

Барлығы

2

12

6

6

78

-

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері


Пәннің мақсаты – студенттерге кәсіпорынның қаржылық- экономикалық параметрлерін аналитикалық зерттеу облысында теориялық және Практикалық білім беру, сонымен қатар басқару шешімдерінің экономикалық негіздеулері үшін арнайы талдау әдістері мен тәсілдерін қолдану дағдыларын игеруге көмектесу.

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттері орындалу керек:

 • қаржылық талдау облысында нормативтік және әдістемелік материалдарды;

 • қаржылық талдаудың ақпараттық базасын;

 • ішкі және сыртқы қаржылық талдау әдістемелерін білуі тиіссіздер.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар


Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде:

 • қаржылық талдаудың мәні, қажеттілігі мен ерекшіліктерінде;

 • қаржылық ресурстары туралы;

 • ішкі және сыртқы қаржылық талдау әдістемелерінде түсінік болу;

 • қаржылық талдау облысында нормативтік және әдістемелік материалдарды;

 • қаржылық талдаудың ақпараттық базасын;

 • қаржылық талдаудың әдістемелік негіздерін білу тиіс;

 • курс бойынша теориялық білімдерді жүйелендіру, бекіту және кеңейтуді;

 • жетілген шет мемлекеттердің әдістерімен танысуды;

 • маманданған әдебиетпен және аңықтама ақпаратпен дербес жұмыс істеуінің дағдыларды дамытуды меңгеру икемді болу; • шаруашылық субъектілердің қызметін зерттеу үшін қаржылық талдау әдістерін қолдануды;

 • кәсіпорынның қаржылық жағдайына білікті баға беруді;

 • шаруашылық субъектілер қызметінің нәтижелілігін жоғарылататын резервтерін табуды;

 • кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту қорытындылары мен кепілдемелерін дәлелдеу практикалық машықтарды иемдену қажет.


6 Пререквизиттер


Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: «Корпоративтік қаржы», «Қаржылық жоспарлау».


7 Постреквизиттер


Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: «Қаржы менеджменті», «Жобаларды талдау».


8 Тақырыптық жоспар


5В050900 «Қаржы» мамандығы бойынша, 2010 т.ж.
р/с

Тақырыптардын атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәр

тәж

СӨЖ

1

Қаржылық талдаудың теориялық негіздері

-

-

4

2

Қаржылық талдаудың ақпараттық базасы

-

-

4

3

Баланс баптарының құрамы мен құрылымын талдау

1

1

8

4

Баланстың төлем қабілеті мен өтімділігін талдау

1

1

8

5

Қаржы тұрақтылығын талдау

1

1

8

6

Іскерлік белсенділікті талдау

1

1

8

7

Қаржылық нәтижелерді талдау

1

1

8

8

Ақша қозғалысын талдау

-

-

8

9

Кәсіпорынның банкротқа ұшырау мүмкіндігін талдау

1

1

8

10

Кәсіпорынның қызметін экспрестік талдау

-

-

8

11

Қаржылық талдау жүйесінде өзгерістер мен жаңа әдістемелер

-

-

6

БАРЛЫҒЫ:

6

6

789 Пәннің қысқаша сипаттамасы


Әрбір шаруашылық қызмет қабылданған басқару шешімдеріне сәйкес жүзеге асырылады, мұндай шешімдер тәуекелмен байланысты, белгісіздік факторларының, алдын ала белгізіс ескерілмегендіктердің болуымен себептеледі.

Қәсіпкерлік тауарлар мен қызметтердің сұранысы мен ұсынысының тұрақсыздығы әсер ететін экономика конъюктурасының белгісіздігімен, капиталды қоса беру саласының көп нұсқаулығымен және құралдарды инвестициялауды артықшылығының критерийлерінің алуан түрлілігіне, кәсіпкерлік пен басқа салалардағы білімдердің шектеулігіне әрқашан байланысты.


10 Курстың компоненттері


10.1 Дәріс сабақтарының тізімі


3 тақырып Баланс баптарының құрамы мен құрылымын талдау

Актив түсінігі және оның топталуы. Меншік капиталы мен міндеттемелердің түсінігі. Активтердің құрамы мен орналасуын талдау. Мобилдық және иммобилдық құралдардың қатынасы. Иммобилдық құралдардың құрамы мен құрылымы. Негізгі құралдардың техникалық күйін сипаттайтын көрсеткіштер. Мобилдық құралдардың құрамы мен құрылымы. Құрамы мен құрылымы бойынша тауарлық-материалдық қорларды талдау. Дебиторлық берешекті талдау.

Нарықтық қатынас шартында капиталдың рөлі мен мәні. Меншік капиталының құрамы мен орналасуы, өзгеру себептерін талдау. Міндеттемелердің құрамы мен құрылымын талдау.


4 тақырып Баланстың төлем қабілеті мен өтімділігін талдау

Нарық шартындағы баланстың өтелімділігін талдау міндеті. Баланс өтелімділігі, кәсіпорынның міндеттемелерін активтермен өтелу дәрежесі ретінде.

Активтердің өтелімділігін талдау. Кәсіпорынның активтерін олардың белсенділігіне сәйкес топтау. Міндеттемелерді оларды өтей мірзімі бойыншы топтау. Төлем артықщылығы мен кемдігінің абсолютті мөлшерін табу. Өтелім құралдардың барына әсер ететін негізгі факторлар. Кәсіпорынның баланс өтелімділігінің шарттары. Өтелімділіктің абсолютті көрсеткіштері: ағымдық және болашақтық өтелімділік. Өтелімділіктің салыстырмалы көрсеткіштері (коэффициенттер).


5 тақырып Қаржы тұрақтылығын талдау

Қаржы тұрақтылығын анықтау. Қаржы тұрақтылығының абсолютті көрсеткіштерін талдаудың рөлі мен мәні. Меншіктік айналым капитал түсінігі. Қаржы тұрақтылықтың типтері. Қаржылық тұрақтылығының коэффициенттерді талдаудың рөлі мен мәні. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының интегралдық балдық бағалау.


6 тақырып Іскерлік белсенділікті талдау

Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін талдаудың мәні мен міндеті. Іскерлік белсенділікке әсер ететін факторлар. Кәсіпорынның іскерлык белсенділігіне әсер ететін көрсеткіштер жүйесі. Айналымдылық және құралдардың айналу мерзімі түсінігі. Кәсіпорын құралдарының айналымын күшейту жолдары. Кәсіпорынның іскерлік белсенділігі мен пайдалығының арақатынасы.


7 тақырып Қаржылық нәтижелерді талдау

Шаруашылық субъектінің негізгі қызметтен түскен табыс көрсеткіші, оның нарықтық қатынас шартындағы рөлі. Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерін талдаудың міндеттері. Пайданы талдау көздері. Кәсіпорын пайдалығының негізгі көрсеткіштерінің мінездемесі. Қаржылық нәтижелердің деңгейі мен серпінін талдау. Негізгі қызметтен түскен пайданы: факторлық талдау. Таза пайданы талдау. Таза пайданы қолдану тәсілдемесі. Кәсіпорын пайдалығының салыстырмалы көрсеткіштерін талдау (табыстылық). Пайдалылықтың пайдалылығын талдау.


9 тақырып Кәсіпорынның банкротқа ұшырау мүмкіндігін талдау

Банкрот түсінігі. «Қазақстан Республикасының банкрот туралы» заңы. Банкроттың пайда болуына әсер ететін факторлар. Банкрот мүмкіндігін бағалау көрсеткіштерінің жүйесі. Баланс құрылымын қанағаттандыратын және қанағаттандырмайтынын мойындау критерийлері. Банкрот мүмкіндігін бағалаудың отандық әдістемесі. Банкрот мүмкіндігін бағалаудың шетелдік әдістемесі: Альтман моделі, Бивер моделі, американдық екі факторлық моделі, банкрот диагностикасының дискриминанттық факторлық моделі. Қайта ұйыдастыру шаралары.


10.2 Практикалық жұмыстардың мазмұны


3 тақырып Баланс баптарының құрамы мен құрылымын талдау

Активтердің құрамы мен серпінін талдау. Ұзақ мерзімді активтердің құрамы, бары мен құрылымын талдау. Ағымдық активтердің құрамы мен құрылымын талдау. Дебиторлық берешекті талдау. Салыстырмалы талдамалы баланс.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


4 тақырып Баланстың төлем қабілеті мен өтелімділігін талдау

Баланстың өтелімділігін талдау. Активтерді өтелімділік дәрежесіне қарай, ал міндеттемелерді өтеу мерзіміне қарай топтау. Төлем қабілеттілігі мен өтелімділік коэффициенттерін талдау.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


5 тақырып Қаржылық тұрақтылықты талдау

Қаржы тұрақтылығының абсолютті көрсеткіштерін талдау. Қаржы тұрақтылықтың типтерін анықтау. Қаржылық тұрақтылықтың коэффициенттерді талдау. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының интегралдық балдық бағасы.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


6 тақырып Іскерлік белсенділікті талдау

Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін есептеу және талдау. Кәсіпорын құралдарының айналымын күшейту бойынша кепілдемені өңдеу.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


7 тақырып Қаржылық нәтижелерді талдау

Қаржылық нәтижелердің деңгейі мен серпінін талдау. Пайдалылық коэффициенттерін талдау. Негізгі қызметтен түскен пайданың факторлық талдауы.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


9 тақырып Кәсіпорынның банкротқа ұшырау мүмкіндігін талдау

Бакрот мүмкіндігін бағалаудың отандық тәсілдемесі. Бакрот мүмкіндігін бағалаудың шетелдік тәсілдемесі: Альтманмоделі, Бивер моделі, американдық екі факторлық моделі, банкрот диагностикасының дискриминанттық факторлық моделі.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


10.2 СӨЖ мазмұны


10.2.1 СӨЖ түрлерінің тізімі


«Қаржы» 5В050900 мамандығы бойынша
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

15,6

2

Практикалық сабақтарға дайындалу, үй жұмыстарын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15,6

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

Конспекті тексеру

23,4

4

Бақылау шараларға дайындалу

Жеке тапсырмалар

1 МБ, 2 МБ - тестілеу,

есептерді дербес шығару

23,4

Барлығы:

78


10.2.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі


1 тақырып Қаржылық талдаудың теориялық негізі

Талдаудын түрлерінің классификациялық нобайын құру. Тақырып бойынша глоссарийды құру. Басқарушылық және қаржылық талдаудың арасында айырмашылығын және ұқсастығын анықтау.

Бақылау формасы – конспекті тексеру.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


2 тақырып Қаржылық талдаудың акпараттық базасы

ҚР шаруашылық субъектілердің шектес екі кезеннің қаржылық есепберуді «Казахстанская правда» газетасында, www.kase.kz Интернеттін сайтында немесе басқа көздерінде табу қажет. Математикалық нақтылығына есепберуді тексеру қажет. Қаржылық есепберудін көрсеткіштерінің өзара байланысты анықтау.

Бақылау формасы – қаржылық есепберудін толтыруын анықтау, ауызша сұрау.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


3 тақырып Баланс баптарының құрамы мен құрылымын талдау

Баланс активтердің құрамы мен құрылымын талдау. Баланс пассивтердің құрамы мен құрылымын талдау. Салыстырмалы аналитикалық баланс.

Өткізілген есептердің нәтижесінде дәйектемелі аналитикалық қорытындысын жасау, талдауды графикалық материалдарымен (диаграмма) бекіту.

Бақылау формасы – есепті қорғау.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


4 тақырып Баланстың төлем қабілеті мен өтелімділігін талдау

Кәсіпорынның активтерін олардың белсенділігіне сәйкес топтау, міндеттемелерді оларды өтей мірзімі бойыншы топтау. Кәсіпорынның баланс өтелімділігін талдау. Өтелімділіктің көрсеткіштерін (коэффициенттер) талдау.

Өткізілген есептердің нәтижесінде дәйектемелі аналитикалық қорытындысын жасау, талдауды графикалық материалдарымен (диаграмма) бекіту.

Бақылау формасы – есепті қорғау.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


5 тақырып Қаржы тұрақтылығын талдау

Қаржы тұрақтылығының абсолютті көрсеткіштерін талдау. Қаржы тұрақтылықтың типтерін анықтау. Қаржылық тұрақтылығының коэффициенттерді талдау. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының интегралдық балдық бағалау.

Өткізілген есептердің нәтижесінде дәйектемелі аналитикалық қорытындысын жасау, талдауды графикалық материалдарымен (диаграмма) бекіту.

Бақылау формасы – есепті қорғау.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


6 тақырып Іскерлік белсенділік талдауы

Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін талдау. Кәсіпорының құралдардың айналымдылық жеделдетуі боынша ұсыныстарды құрастыру. Аналитикалық қорытындысын жасау, айналымдылықтын түсу (көтерілу) себептерін табу. Талдауды графикалық материалдарымен (диаграмма) бекіту.

Бақылау формасы – есепті қорғау.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


7 тақырып Қаржылық нәтижелерді талдау

Кәсіпорынның қаржылық нәтижелерінің құрамын және құрылымын талдау. Негізгі қызметтен түскен пайдаға әсер ететің факторларды анықтау. Негізгі қызметтен түскен пайданы факторлық талдау. ). Пайдалылықтың көрсеткіштерін талдау.

Өткізілген есептердің нәтижесінде дәйектемелі аналитикалық қорытындысын жасау, талдауды графикалық материалдарымен (диаграмма) бекіту.

Бақылау формасы – есепті қорғау.

Ұсынылған әдебиет [1-4]

8 тақырып Ақша қозғалысын талдау

Операциялық, инвестициялық және қаржылық қызмет бойынша ақша қозғалыстын талдау. Жоғары шығындар қай қызметпен байланысқан, кәсіпорынның қызметтін қай түрі ең үлкен табыс әкелген көрсету қажет.

Қызметінің үш түрі бойынша ақша түсімі мен шығымы бойынша құрылымдық диаграммаларды құру.

Бақылау формасы – есепті қорғау.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


9 тақырып Кәсіпорынның банкротқа ұшырау мүмкіндігін талдау

Банкрот мүмкіндігін бағалаудың отандық әдістемесімен. Банкрот мүмкіндігін бағалаудың шетелдік әдістемесі (по выбору студента). бойынша талдау. Кәсіпорынның дағдарыстан шығу бойынша кепілдемелерді құрастыру.

Бақылау формасы – есепті қорғау.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


10 тақырап Кәсіпорын қызметін экспрестік талдау

Қаржылық жағдайының экспрестік диагностиканы өткізу. Қаржылық жағдайының барлық аспектілерін қамтийтін дәйектемелі қорытындысын жасау. Қаржылық жағдайының тұрақтылығына сәйкес ұсыныс беру.

Бақылау формасы – есепті қорғау.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


11 тақырып Қаржылық талдау жүйесіндегі өзгерістер мен әдістемелер

Қаржылық талдау облысындағы жаңа бағыттармен, экономикалық агенттердің қаржылық есептемесі құрумен байланысты нормативтік базасындағы өзгертулермен танысу.

Бақылау формасы – ауызша сұрау.

Ұсынылған әдебиет [1-4]


СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Қаржылық талдау» пәні бойынша 050900 «Қаржы» мамандығы бойынша сырттай оқу нысанындағы студенттерге арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы тапсыру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау нысаны

1 сабақта

барлығы

Оқу сессиясы

Дәріске қатысу

5

30қатысу

Дәріске дайындалу

5

30

1-ші сабақта

кесте бойынша

ауызша сұрау

Аудиторлық сабақтарға кірмеген қосымша материалды дайындау
40

келесі сессияда оқылады

кесте бойынша

Конспект, ауызша сұрау

 Барлығы
100


Емтихан сессиясы

Практикалық сабақтарға қатысу

5

30Қатысу

Практикалық сабақтарға дайындалу

5

30

1-ші сабақта

кесте бойынша

ауызша сұрау

Есеп-графикалық түрiндегі жұмыс
40

1-ші сабақта

кесте бойынша

есептемелер

 Барлығы
10020_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.


Кафедра меңгерушісі ___________ Н.С. Кафтункина


11 Курстың саясаты


Оқу процесіне қатысу дегеніміз сабақтарға қатысу, белсенді болу, берілген тапсырмаларды және үй тапсырмаларын уақытысында орындау және тапсыру. Сабаққа қалмау тиіссіз. Біз жұмыстарға кешікпеу сізді сұраймыз, дєл осылай қалай мынау жұмыстардың уақытына сіздердіњ курстастарыңыздыњ нормалы жұмысына кедергі жасайды. телефондар өшірілген болу тиісті.

Үй тапсырмасы жазба түрінде орындайды да сабақтарды өткізу графигіне сәйкес тексеруге беріледі.

Мен келесі айып баллдарды орнатамын:

 • дәріс сабаққа дәлелді себептерсіз қатыспаған үшін осы сабақтыњ түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаққа дєлелді себеппен келген жоқ, онда ол оқытушыға келмеген дәрістің конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 1 баллды ала алады;

 • сабаққа кешеуілдеп келгені үшін 0,5 балл төмен бағаланады.

Семестрде бір аралық бақылау өткізіледі. Ол тест арқылы өткізіледі. Аралық бақылау сәйкестік блоктың материалдары бойынша өткізіледі. Егер студент аралық бақылауда болмаса, ол оны оқытушымен айтылған уақытысында тапсыра алады. Бірақ онда аралық бақылауынан алынѓан баллдар 0,7 коэффициентке кµбейеді.

Аралық бақылау 100 балға тең. Аралық бақылауға ағымды үлгерім балдары болған студенттер жіберіледі.

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі


(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)АБ*0,3


Егер студент аралық бақылаудан 50 кем балл алса, рейтинг анықталмайды. Сонда декан АБ тапсыруының жеке мерзімін белгілейді.

Семестр бойынша Жіберу рейтинг (ЖР) бағасы осылай табылады


ЖР = (1Р + 2Р)/2


Қорытынды баға емтихан баллдаң, Жіберу рейтинг бағасынаң және оған сәйкес салмақтық дейгейгейден қосылады, келесі формуламен анықталады.


Қ = ЖР *0,6 + ЕҚ*0,4


мұнда Қ – қорытынды баға,

ЖР – Жіберу рейтингі,

ЕҚ – емтихан қорытындысы,

ЖРСД - Жіберу рейтингтің салмақтық дейгейгейі (0,6),

ҚБСД – қорытынды баллдардың салмақтық дейгейгейі (0,4)

Егер студент рейтинг рұқсатынан (РР) 50 баллдан кем алса, емтиханға жіберілмейді.

Қорытынды баға (ҚБ) рейтинг рұқсаттың (РРСҮ) және емтиханның қорытынды бақылауының (ЕҚСҮ) салмақтық үлестерінен құралады. ҚБ келесі формала бойынша есептеледі


ҚБ = РР*РРСҮ + ЕҚ*ЕҚСҮ


Салмақтық үлес Университетін Ғылыми Кеңесімен жылсайын бекітіледі және РР үшін 0,6 дан кем есес, ал ЕҚ үшін 0,4 коп болмау керек.


ҚБ = РР*0,6 + ЕҚ*0,4


ҚБ 50 кем болса, студент ақылы түрде пәнді қайта оқиды.

Емтихан тест арқылы өткізіледі. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл.


12 Әдебиеттер тізімі


Негізгі

1 Абленов, Д. О. Қаржылық аудит және талдау: теория, әдiснама, практика : оқу құралы / Абленов, Д. О. - Алматы : Экономика, 2010. - 528 с. - (Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ-дiң осы заманғы оқу басылымдары).

 1. Асқарова, Ж. А. Бизнестi бағалау : оқу құралы / Асқарова, Ж. А. - Алматы : Заң әдебиетi, 2007. - 194 с.

 2. Ксембаева А.Н., Салихова А.Р. Қаржылық талдау. Оқу құралы. – Павлодар: Кереку, 2011

4 Демесінов Т. Ж. Қаржылық талдау : оқулық / Т. Ж. Демесінов. - Алматы : Дәуір, 2011. - 320 б. - (АВ. ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы).


Қосымша

5 Абленов, Д. О. Қаржылық бақылау және басқарушылық аудит: теориясы, әдiснамасы, тәжiрибесi : оқу құралы / Абленов, Д. О. - Алматы : Экономика, 2007. - 543 с.

6 Дүйсенбаев, К. Ш. Кәсiпорынның қаржылық жағдайын талдау : оқу құралы / Дүйсенбаев, К. Ш., Төлегенов, Э. Т., Жұмағалиева, Ж. К. - Алматы : Экономика, 2001. - 330 с.

7 Мадиярова, Э. С. Қаржылық менеджмент : оқу құралы / Мадиярова, Э. С., Сүйеубаева, С. Н. - Алматы : Экономика, 2009. - 264 с.

8 Төлешова, Г. Қ. Дамыған қаржылық есеп : оқулық / Төлешова, Г. Қ. - Алматы : Экономика, 2005. - 319 с.

9 Баймұханова, С. Б. Қаржылық есеп : оқулық / Баймұханова, С. Б. - Алматы : Экономика, 2007. - 295 с.

10 Облыстың өнеркәсiп кәсiпорындарының iскерлiк белсендiлiгiне талдау және болжам жасау. - Павлодар, 2006. - 16 с.

Похожие:

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Бейсембаева Гульмира Кулханова

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В072100 Органикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығының студенттеріне арналған
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Кафедра пму-дің а корпусында осы мекен-жай бойынша орналасқан: Ломов көшесі, 64 үй, байланыс телефоны: 673669 ішкі 1148
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Авилхан Ақмамық
Авилхан Ақмамық Мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының аға оқытушысы (дәріс, тәжірибелік және соөЖ сабақтар)
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары icon1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Күндізгі оқу формасында оқитын 5В060400 «Физика» мамандығының студенттеріне арналған «Механика»
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары icon1Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
«қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Кулембаева Анаргуль Сынтасовна

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер Имангалиева Индира Тлеубергенқызы
«Қазақстан Республикасы қаржы жүйесінің дамытудың өзекті нысаналары» пәні бойынша
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары icon1. Оқытушылар туралы мәліметтер
Силлабус (студенттiң жұмыс бағдарламасы) биохимия және химиялық пәндер кафедрасында химия пәнi бойынша жұмыс бағдарламасы негізінде...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница