«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен
Скачать 229.71 Kb.
Название«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен
Дата конвертации10.02.2016
Размер229.71 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/126761.doc

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономикалық факультеті


Салалық экономика кафедрасы


«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен
5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығынанПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКIТЕМIН

ҚЭФ деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

2011ж. __________ «___»


Құрастырушы: э.ғ.к., доцент А. А. Нұрғалиева __________


Салалық экономика кафедрасы


5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері»


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 2011ж. «26» тамыз № 2 хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________ С. Е Сарсембекова 2011ж. «____»__________


Қаржы – экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2011ж. «29» тамыз № 2 хаттама


ОӘК төрағасы ___________ А.Б. Темиргалиева 2011ж. «____»______________


КЕЛІСІЛДІ

Психология және педагогика кафедрасының

меңгерушісі ___________ п.ғ.д., проф. Бурдина Е.И. «____»____________2011ж.. 1. Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары Нұрғалиева Айнаш Амангелдіқызы – Салалық экономика кафедрасының доценті (дәріс, тәжрибелік сабақтар, СӨЖ)

Кеңес беру кестеге сәйкес (ауд. 523) қабылданады. тел. 67-36-56 (1193)

2. Пән туралы мәліметтер

Атауы: «Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» ауыл шаруышылығы және қайта өндеу кәсіпорындарында менеджмент, маркетинг, өндірісті тиімді және ұтымды ұйымдастыру. Сабақтарды өткізу орны – кесте бойынша


3. Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

тәжрибе

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СӨЖ
3

2

12

6

78

6

емтихан

4
6


4. Пәннің мақсаты және міндеттері:

«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнін оқыту мақсаты – ауыл шаруышылығы және қайта өндеу кәсіпорындарында менеджмент, маркетинг, өндірісті тиімді және ұтымды ұйымдастыру мәселелері бойынша студенттерге теориялық білім беру және оны іс жүзінде қолдануды үйрету.

5. Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар:

Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерге әлеуметтік жұмыс экономикасының құрамды бөліктерін және оның қазіргі деңгейде ұйымдастыру принциптерін меңгеруді көмек көрсету.

Пәннің міндеттері:

 • қоқамның әлеуметтік организміндегі экономикалық байланыстарды, олардың нарық экономикасындағы өзгерістерді, экономикалы және т.б. әлеуметтік құқықтары шектелген қабаттарды әлеуметтік қорғау жайлы білім беру;

 • нарық қатынастарының әлеуметтік сфераға тигізетін ықпалы жайлы білім беру

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

 • әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздерін;

 • тұрғындарды әлеуметтік қорғау және оның мемлекеттік саясаттағы орнын;

 • әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік қамсыздандырудың ұйымдастыру экономикалық негіздерін;

 • тұрғындардың экономикалық дифференциясын;

 • қаржыландырудың негізгі көздерін және түрлерін;

 • салық салу - әлеуметтік сферадағы қаржыландырудың маңызды құралын;

 • әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерлік қызметін;

 • жалпы профильдік және мамандырылған әлеуметтік қызметтің экономикасын;

 • әлеуметтік жұмыстар әсерлігі сұрақтарын;

 • дамыған елдердің азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • мекен жайлық әлеуметтік көмек түрлерін;

 • жұмысыздық түрлерін;

 • зейнеткерлік қорлардың қалыптасы жағдайын;

 • өмір дәрежесінің сандық және сапалық көрсеткішін;

 • халықты әлеуметтік қорғаудың қаржыландыру көздерін;

 • ҚР салық кодексінің негізгі қағидаларын;

 • әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерліктің типтерін;

 • әлеуметтік көмек көрсету мекемесіндегі экономикалық іс-әрекетін;

 • азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің құрылымын;

 • әлеуметтік сақтандыру жүйесін; зейнетақы жүйесін; ауруларды сақтандыру жүйесін; ұлтық зейнетақы жүйесін


6. Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:

  • «Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері»;

  • «Әлеуметтік саясат»;

  • «Әлеуметтану»;

  • «Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен тарихы»;

  • «Жалпы және әлеуметтік педагогика»;7. Постреквизиттер

  • Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: сонымен қатар әлеуметтік жұмыс мамандарында жоспарлау мәдениетін қалыптастырады және одан әрі келесі пәндерді қарастырады «Жалпы және әлеуметтік психология», «Жастармен әлеуметтік жұмыс», «Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг», «Әлеуметтік жұмыстағы ғылыми жұмысты зерттеуді ұйымдастыру», «Әлеуметтік жұмыстағы тәжрибе».8. Пәннің тақырыптық жоспары№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәрістер

практи-калық (сем)

СӨЖ

1

Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері

0,5

-

10

2

Тұрғындарды әлеуметтік қорғау және оның мемлекеттік саясаттағы орны

0,5

1

10

3

Әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік қамсыздандырудың ұйымдастыру экономикалық негіздері

0,5

1,5

10

4

Тұрғындардың экономикалық дифференциясы

0,5

1

10

5

Қаржыландырудың негізгі көздері және түрлері

0,5

-

10

6

Салық салу - әлеуметтік сферадағы қаржыландырудың маңызды құралы

0,5

-

10

7

Әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерлік қызмет

0,5

1

10

8

Жалпы профильдік және мамандырылған әлеуметтік қызметтің экономикасы

0,5

-

10

9

Әлеуметтік жұмыстар әсерлігі

0,5

1,5

10

10

Япониядағы азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі

0,5

-

10

11

Швециядағы азаматтарды әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі

0,5

-

10

12

АҚШ-тағы азаматтарды әлеуметтік сақтандыру жүйесі

0,5

-

7

БАРЛЫҒЫ :

6

6

1179. Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнін оқыту мақсаты – ауыл шаруышылығы және қайта өндеу кәсіпорындарында менеджмент, маркетинг, өндірісті тиімді және ұтымды ұйымдастыру мәселелері бойынша студенттерге теориялық білім беру және оны іс жүзінде қолдануды үйрету. Қазақстан Республикасының агробизнеске қатысты заңдарын, ауыл шаруашылық кәсіпорындарының және олардың бірлестіктерінің экономикалық-ұйымдастыру негіздерін, өндірісті мамандандыру мен жоспарлауды, жерді және басқадай өндіріс құралдарын ұтымды пайдалану жолдарын, өндірістің жан-жақты байланыстылығын, яғни, техникасын, технологиясын және оны ұйымдастыруды, еңбекті ұйымдастыруды, мөлшерлеу мен ақы төлеудің ғылыми негіздерін, ауыл шаруашылығы салаларының қызметтерін талдау әдістерін жете білге тиіс.

10. Курстың компоненттеріДәріс сабақтардың мазмұны

Тақырып 1 Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері

1 Әлеуметтік жұмыс экономикасы курсының мақсаттары мен міндеттері. Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері атты оқу пәннінің функциялары: танымдық, әдістемелік және практикалық.

2 Оқу пәні функцияларының мақсаттары. Әлеуметтік жұмыс экономикасының функциялары.

3 Әлеуметтік жұмыс экономикасының принциптері және әдістері. Әлеуметтік жұмыстың экономикалық кеңістігі.

Тақырып 2 Тұрғындарды әлеуметтік қорғау және оның мемлекеттік саясаттағы орны

1 Әлеуметтік қорғау анықтамасы. Еңбек нарығының формальды институты, әлеуметтік қамсыздандару жүйесі, әлеуметтік көмек көрсету жүйесі. Әлеуметтік көмек көрсету үлгілері (дамығын елдердегі әлеуметтік-демографиялық үлгі, Беверидж жүйесі, Япониядағы корпоративтік потернализм жүйесі). Әлеуметтік қорғау функциялары, принциптері.

2 Әлеуметтік кепілдіктер мен минимальды әлеуметтік стандарттар анықтамасы. Еңбек ақы төлеу саласындағы минимальды әлеуметтік стандарттар.

3 Бюджет саласындағы қызметкерлердің еңбек ақысын төлеудегі бірлік тарифтік тор және минимальды еңбек ақы.

4 Мекен жайлық әлеуметтік көмек. Мекен жайлық принцип. Жәрдем ақы түрлері (кедейшіліктегі жерге ақшалай үстіне төлеу, тұрмыстық көмек, еңбек етпейтін 4 және одан көп 7-ге толмаған балалары бар аналарға, үйде тәрбиеленіп жатқан мүгедек балаларға).

5 Жұмыссыздықтан қорғану анықтамасы. Жұмысыздық. Жұмысыздық түрлері. Мемлекеттің жұмыссыздықпен күресінің негізгі бағыттары.


Тақырып 3 Әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік қамсыздандырудың ұйымдастыру экономикалық негіздері

1 Әлеуметтік қамсыздандыру, олардың негізгі түрлері. Зейнетақы анықтамасы және зейнетақымен қамтамасыз ету негіздері болып келесілерді айтуға болады: зейнеткерлік жасқа сәйкес дәрежесі мен еңбек стажы; мүгедектіктің басталуы; отбасы мүшелеріндегі еңбекке қабілеті.

2 Зейнеткерлік қорлар. Зейнеткерлік қорлардың қалыптасы жағдайы. Мемлекеттік емес зейнеткерлік қорлар.

3 Әлеуметтік жәрдемақылар анықтамасы. Әлеуметтік жәрдемақылар классификациясы. Әлеуметтік қауіпсіздік, негізгі көріністер мүмкін емес немесе қатерді болжау; жеке қатердегі коллективтік жауапкершілік; қауіпсіздік мекемелерінің ішкі құрылымының анықтамасы (басқару әдістерімен істі енгізу); әрекет ету аймағын анықтау (жергілікті және меншікті қауіпсіздік); белгілі бір азаматтармен мемлекеттің барлық территориясын қамтитын жалпыға бірдей қауіпсіздік; халықаралық қауіпсіздік; әлеуметтік қауіпсіздік.


Тақырып 4 Тұрғындардың экономикалық дифференциясы

1 өмір дәрежесі анықтамасы. өмір дәрежесінің сандық және сапалық көрсеткіші. өмір сапасы, оны сипаты.

2 Халықтың кірісі. Кірістің дәстүрлі түрлері (еңбек ақы, сыйақы, үстінен төлеу, зейнетақы, стипендия). Дәстүрлі емес кірістер (кәсіпкерлік іс-әрекеттегі кірістері, өз істеріндегі кірістер).

3 Экономикалық статустың анықтамасы. Стратификация. Флуктуацияның түрлері. Джиннидің экономикалық тенсіздіктің коэффициенті.

Тақырып 5 Қаржыландырудың негізгі көздері және түрлері

1 Қаржы түсінігі. Мемлекетті қаржыландыру жүйесі. Әлеуметтік жұмыстағы қаржыландыру принциптері.

2 Халықты әлеуметтік қорғаудың қаржыландыру көздері. Республикалық бюджет, бюджеттен тыс қор, қаржыландырудың мемлекеттік есем көздері болып табылады.

3 Бюджет түсінігі. Елдің бюджет жүйесі. Әлеуметтік жұмысты қаржыландырудағы градация. Теңестіру коэффициенті.

4 Әлеуметтік жұмысты қаржыландыру тәсілі. Тікелей қаржыландыру. Жанама қаржыландыру салық салу жеңілдіктері, несиелік жеңілдіктер, әлеуметтік маңызды тауарлар мен қызметтер түрлеріне жеңілдетілген бағаның құрылуы. Мемлекеттік емес қор. Мемлекеттік емес қордың қалыптасуы.

Тақырып 6 Салық салу - әлеуметтік сферадағы қаржыландырудың маңызды құралы

1 Салық түсінігі. Салық элементтері. Салық функциялары.

2 Салықтың жіктелуі. Тікелей салық. Жанама салық (НДС, акциз). Жалпы мемлекттік салық және жергілікті салық. Олардың қалыптасу шарттары.

3 Салық салу принциптері (жалпыға орталық, әділеттік, ыңғайлылық, қозғалмалы, қажеттілікті қанағаттандыру, бір мезгелдік).

Тақырып 7 Әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерлік қызмет

1 Кәсіпкерлік түсінігі.

2 Әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерліктің типтері (тауарлар мен қызметтерді өндіру және жүзеге асыру жөніндегі операциялар, жүзеге асырудағы тыс шаралар). Жүзеге асырудағы тыс шараларға мүлікті жалға беру, депозиттен шот ашу, бірлескен қызметке қаржылу жатады.

3 Бизнес-жоспары түсінігі. Мақаланы жоспарлау бизнесі.

Тақырып 8 Жалпы профильдік және мамандырылған әлеуметтік қызметтің экономикасы

1 Әлеуметтік қызметтің түрлері. Әлеуметтік қызмет мекеменің градациясы.

2 Жалпы салалы мекеме (әлеуметтік көмек көрсетудің аймақтық орталығы, қайырымдылық үйлеріне, балаларға, отбасыларға комплекстік орталықтар және т.б.)

3 Арнайы мекемелер (кәмелетке толмаған балалар үшін әлеуметтік реабилитациялық орталықтар, әке-шешесінен айырылған және балалар мен жеткіншектер үшін әлеуметтік приюттар, телефон арқылы көмек көрсету, үйге әлеуметтік көмек көрсету орталықтары және т.б.)

4 Әлеуметтік көмек көрсету мекемесіндегі экономикалық іс-әрекет. Әлеуметтік қызметтің қаржыландыру көздері.

Тақырып 9 Әлеуметтік жұмыстар әсерлігі

1 Әсер етудің түсінігі. Әсер етудің формуласы.

2 Әлеуметтік жұмыстың әсерлігіне кедергі келтіретін факторлар.

3 Әсер етудің анықталған тәжірибелік әдістер. Әсер етудің критерийлері (сандық және сапалық, нормалар және мақсат, норма-жағдай, норма-шегінде).


Тақырып 10 Япониядағы азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі

1 Азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің құрылымы (қоғамдық жалпы көмек, әлеуметтік қызмет, әлеуметтік сақтандыру және қоғамдық десаулық сақтау).

2 Әлеуметтік қамсыздандырудың жүйесінің бөлімдері. Япониядағы зейнетақы жүйесі. Азаматтарды зейнетақымен қамтамасыз ету реформалары.


Тақырып 11 Швециядағы азаматтарды әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі

1 Азаматтарды әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінің мақсаты.

2 Денсаулық сақтау жүйесі.

3 Әлеуметтік сақтандыру жүйесі. Зейнетақы жүйесі. Ауруларды сақтандыру жүйесі. ¦лтық зейнетақы жүйесі (халықтық (негізгі), қосымша (қызметтік, еңбектік), бөліктері (толық емес)).

4 Кездейсоқ жағдайлардан сақтандыру түрлері.


Тақырып 12 АҚШ-тағы азаматтарды әлеуметтік сақтандыру жүйесі

1 Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіні формалары (әлеуметтік сақтандыру және мемлекеттік біріккен көмек).

2 Әлеуметтік сақтандыру түрлері. Бірігіп көмектесу бағдарламасы. АҚШ-тағы зейнетақы жүйесі.


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тақырып 2 Тұрғындарды әлеуметтік қорғау және оның мемлекеттік саясаттағы орны

Әлеуметтік жұмыс бөлімінің жұмысшыларының ебек ақысын есептеу.


Тақырып 3 Әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік қамсыздандырудың ұйымдастыру экономикалық негіздері

Зейнеткерлік қорлардың қалыптасы жағдайын сызба нұсқа түрінде бейнелеу: әлеуметтік жәрдемақылар классификациясын беру.


Тақырып 4 Тұрғындардың экономикалық дифференциясы

Халықтың кірісі дәстүрлі түрлері классификациясын беру, әр бір түрін сипаттау.


Тақырып 7 Әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерлік қызмет

Балалар үйінің қосалқы шаруашылық бизнес-жоспарын есептеу.


Тақырып 9 Әлеуметтік жұмыстар әсерлігі

Әлеуметтік саланың құрылыс кәсіпорынның жобалық шешімнің ең жақсы нұсқасын таңдау.


Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны


Студенттердің өзіндік жұмысына кіреді:

 • дәріс сабақтарға дайындалу;

 • тәжірибелік сабақтарға дайындалу;

 • курстың жеке тақырыптарын өздігінен меңгеру;

 • межелгі бақылауға дайындалу.


СӨЖ көлемі сағатпен кестеде көрсетілді (сырттай оқу түрі)


СӨЖ мазмұны
СөЖ түрі

Есептеу формасы

Бақылау түрі

Көлем, сағ.

1

Дәріс сабақтарға дайындалу
Сабаққа қатысу

20

2


Тәжірибелік сабақтарға

дайындалу

Жұмыс дәптері, кесте-лерді, формулаларды дайындау

Сабаққа қатысу

40

3


Курстың жеке тақырыптарын

өздігінен меңгеру

Конспект

Конспекті қарау

47

4


Межелгі бақылауға

дайындалу
МБ1, МБ2

10
Барлығы

117


2.3 Курстың жеке тақырыптарын өздігінен меңгеруге арналған сүрақтар


Тақырып 1 Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері

1 Әлеуметтік жұмыс экономикасы курсының мақсаттары мен міндеттері. Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері атты оқу пәннінің функциялары: танымдық, әдістемелік және практикалық.

Тақырып 2 Тұрғындарды әлеуметтік қорғау және оның мемлекеттік саясаттағы орны

1 Әлеуметтік қорғау анықтамасы. Еңбек нарығының формальды институты, әлеуметтік қамсыздандару жүйесі, әлеуметтік көмек көрсету жүйесі.


Тақырып 3 Әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік қамсыздандырудың ұйымдастыру экономикалық негіздері

1 Әлеуметтік қамсыздандыру, олардың негізгі түрлері. Зейнетақы анықтамасы және зейнетақымен қамтамасыз ету негіздері болып келесілерді айтуға болады: зейнеткерлік жасқа сәйкес дәрежесі мен еңбек стажы; мүгедектіктің басталуы; отбасы мүшелеріндегі еңбекке қабілеті.


Тақырып 4 Тұрғындардың экономикалық дифференциясы

1 Өмір дәрежесі анықтамасы. өмір дәрежесінің сандық және сапалық көрсеткіші. өмір сапасы, оны сипаты.


Тақырып 5 Қаржыландырудың негізгі көздері және түрлері

1 Қаржы түсінігі. Мемлекетті қаржыландыру жүйесі. Әлеуметтік жұмыстағы қаржыландыру принциптері.

2 Халықты әлеуметтік қорғаудың қаржыландыру көздері. Республикалық бюджет, бюджеттен тыс қор, қаржыландырудың мемлекеттік есем көздері болып табылады.


Тақырып 6 Салық салу - әлеуметтік сферадағы қаржыландырудың маңызды құралы

1 Салық түсінігі. Салық элементтері. Салық функциялары.


Тақырып 7 Әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерлік қызмет

1 Кәсіпкерлік түсінігі.

2 Әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі кәсіпкерліктің типтері (тауарлар мен қызметтерді өндіру және жүзеге асыру жөніндегі операциялар, жүзеге асырудағы тыс шаралар).


Тақырып 8 Жалпы профильдік және мамандырылған әлеуметтік қызметтің экономикасы

1 Әлеуметтік қызметтің түрлері. Әлеуметтік қызмет мекеменің градациясы.


Тақырып 9 Әлеуметтік жұмыстар әсерлігі

1 Әсер етудің түсінігі. Әсер етудің формуласы.

2 Әлеуметтік жұмыстың әсерлігіне кедергі келтіретін факторлар.


Тақырып 10 Япониядағы азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі

1 Азаматтардың әлеуметтік қамсыздандыру жүйесінің құрылымы (қоғамдық жалпы көмек, әлеуметтік қызмет, әлеуметтік сақтандыру және қоғамдық десаулық сақтау).


Тақырып 11 Швециядағы азаматтарды әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесі

1 Азаматтарды әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінің мақсаты.

2 Денсаулық сақтау жүйесі.


Тақырып 12 АҚШ-тағы азаматтарды әлеуметтік сақтандыру жүйесі

1 Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіні формалары (әлеуметтік сақтандыру және мемлекеттік біріккен көмек).


11. Курстың саясаты

Студент дәріс, тәжірибелік сабақтарана қатысуға, курстың жеке сұрақтарын өздігінен меңгеруге міндетті: уақытында тәжірибелік тапсырмаларды орындау, студенттік ғылыми конференцияларына қатысу. Студент дәріс және тәжірибелік сабақтарындың талқылағанда және топтың жұмысында белсенді болу, топтастар-дың оқытуына жәрдем беру керек. Сабақтан кейін студенттен дәріс конспектің көрсетуді сұрау оқытушыда құқығы бар. Сабақ үстінде тәртіп ережелерді бұзған-да студент осы жоспарланған бақылау түрінен баллдардан айырылады немесе ау-диториядан қуып шығарылады, бұл университеттің ішкі тәртібін бұзушылық ре-тінде саналады студентті максималды жазалау түрінде университеттен шығарады.

Келесі штрафтық санкциялар қойылады:

 • себепсіз дәріс, тәжірибелік сабақтарды босатқан үшін –осы бақылау тү-ріне қойылған, рейтингтің максималды балл қойылады;

 • тәжірибелік тапсырмалар, өздігінен меңгеруге курстың сұрақтары уақы-тында тапсырылмаса – осы бақылау түріне қойылған, рейтингтің максималды балл 50% қойылады.

Қорытынды формасы – емтихан, жазбаша түрде сұрақтар бойынша өткізіледі. Емтиханда көшіреге болмайды.


Пән бойынша рейтингті санау әдісі


Қортынды бақылау (арадағы аттестацияны бақылау)

5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығынан «Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәні бойынша қорытынды бақылауға кіреді: ағымдағы үлгерім және емтихан. Ағымдағы үлгерімді бақылауға ағымдағы және аралық бақылау кіреді.

Қорытынды бақылаудың басым бөлігі кестеде көрсетілген.


Бақылау бойынша басым бөліктерге бөлу
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Басым бөлігі

1

Емтихан

Ағымдағы үлгерімді

емтихан.

0,6

0,4


Межелгі бақылауды бағалау 100 балмен есептеледі. Межелгі бақылауды бағалау (МБ) 100 балмен есептеледі. Межелік бақылауға ағымдағы үлгеру қорытындысына байланысты балдары бар студенттер жіберіледі. Ағымдағы үлгеру және межелік бақылау қорытындысы бойынша анықталады (Р1 және Р2) пәні бойынша:

Р1(2)+ ТУ1(2)*0,7+ МБ 1(2)*0,3


Рейтинг қойылмайды, егер студент МБ өтпеді немесе МБ 50 баллдан төмен болса.

Рейтингті бағалауға рұқсат студентке (РР) семестрге анықталады:


РР = (Р1+Р2) /2


Сабақты оқыту емтиханмен аяқталады.

Емтиханға кіру үшін қажет:

- барлық жұмыс бағдарлама бойынша берілген тапсырманы орындау;

- 50 баллдан төмен болмау керек

Емтихан тест түрінде өтеді және 100 балмен есептелінеді.

Қорытынды баға мына формула бойынша есептелінеді:


Қ = РР * 0,6 + Е * 0,4,


мұнда РР – рұқсат рейтингке;

Е – емтихандық сандық эквивалент.


Қорытынды рейтинг (аралық аттестацияның бағалауы)

Әр семестр жартысы (бірінші және екәнші рейтинг) үшін қорытынды ағымдағы үлгерім бойынша жалпы балл дәріске қатысуынан, өзіндік жұмысынан, тапсырылған тәжірибелік тапсырмалардан, студенттік ғылыми конференциясы жұмысына қатысуынан, межелгі бақылау қорытындысынан алынған балдардан жиналады.

Похожие:

«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен icon050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
Тақырып 3 Әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік сақтандыру ұйымдастыру экономикалық негіздері
«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен icon5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
Тақырып 3 Әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік сақтандыру ұйымдастыру экономикалық негіздері
«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен iconҚазақстан республикасындағы халықТЫҢ ӘРТҮрлі категориядарымен әлеуметтік жұмыс жүйесінің Қалыптасуын талдау
ХалықТЫҢ ӘРТҮрлі категорияларымен әлеуметтік жұмыстың теориялық ЖӘне әдістемелік негіздері
«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен iconҚазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
«Асоциалды отбасы мен девианттық мінез-құлқы балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың негіздері» пәні
«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен icon1. Кәсіпорыннның экономикалық категориялары
Экономикалық білім негіздері- қазіргі экономикалық жүйелер мен шаруашылық жүргізудің әр түрлі әдістері, сонымен бірге қоғам дамуы...
«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен iconАҚТӨбе облысының 2013 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму бетбұрыстары
Ақтөбе облысының 2015-2019 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы (әрі қарай – әлеуметтік-экономикалық даму Болжамы)...
«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен iconБұқар жырау ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуы болжамына баяндама. Кіріспе
Ауданның 2010-2014 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуы болжамы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы «27» тамыздағы...
«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен icon1. 2009 жылғы экономикалық даму үрдістері
Республикасының 2011 – 2015 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы (бұдан әрі – Әлеуметтік-экономикалық даму болжамы)...
«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен iconДипломдық жұмыстың мақсаты
Бүгінгі таңда әлеуметтік-экономикалық жағдайы ақпараттық технологияны өмірдің әрбір саласында жаппай пайдаланумен сипатталады. Студенттердің...
«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен iconӘлеуметтік-экономикалық даму болжамы
Республикасының 2016-2018 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері (кестелер)
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница