Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Скачать 257.32 Kb.
НазваниеПән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Дата конвертации10.02.2016
Размер257.32 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/108720.doc

Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.8/37Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Физика және аспап жасау кафедрасы


5B012000– «Кәсіби оқыту» мамандығының студенттеріне арналған


«Жаратылыстану - ғылыми пәндер негіздері»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)
Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын

бекіту парағы (Syllabus)
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.8/38


БЕКІТЕМІН

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің деканы

________________Нұрбекова Ж.К.

«__»__________________2010 ж.


Құрастырушы: аға оқытушы ______________Искакова А.Б.


Физика және аспап жасау кафедрасы


Күндізгі оқу формасында оқитын 5B012000– «Кәсіби оқыту» мамандығының студенттеріне арналған «Жаратылыстану - ғылыми пәндер негіздері»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Бағдарлама 2011 ж. «__»______бекітілген оқу жұмыс бағдарламасының негізінде әзірленген.

2010ж. «___» _________кафедра отырысында ұсынылған. Хаттама № ____.


Кафедра меңгерушісі _________Биболов Ш.К. 2011ж. «____»_____________


ФМжАТ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2011ж. «____»_____________хаттама №_____.


ОӘК төрағасы _______________________________ Ж.Ғ.Мұқанова


1 Оқытушы туралы мәлімет


Искакова Анаргүл Батырбайқызы - Физика және аспап жасау кафедрасының аға оқытушысы (дәрістер, тәжірибелік, зертханалық сабақтар).

Физика және аспап жасау кафедрасы негізгі оқу корпусында (Павлодар қаласы, Ломов к. 64 үй) А-313 аудитроиясында орналасқан .


2 Пән туралы мәліметтер

Пәннің ұзақтылығы 15 апта, 1 семестрде оқытылады. Пәннің жалпы көлемі – 90 сағат, олардың ішінде 30 сағат – аудиториялық, 60 сағат – студенттердің өздік жұмысына (СӨЖ) арналған.

3 Пәннің сағат көлемі

Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сабақтардың түрі бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмыстарына арналған сағаттар саны


Бақылау түрі

Барлығы

Дәр

Тәж

зерт

студиялық

жеке

всего

СРСП

1

2

30

7,5

15

7,5

-

-

60

60

экзамен

Барлығы
4 Пәннің мақсаты

Студентті физиканың әртүрлі салаларындағы жетістіктерімен таныстырып, әлемнің физикалық көрінісі туралы түсінікті қалыптастыру. Физиканың іргелі зерттеулердегі, техникадағы, келелі ғылыми-техникалық мәселелерді шешудегі маңызды рөлі туралы түсінік беріп, студенттерге физика жетістіктерін өз мамандығы бойынша ғылыми және педагогикалық қызметінде нәтижелі пайдалану мүмкіндіктерін көрсету. География мамандығы бойынша оқитын студенттерге өз мамандығына қатысты тақырыптарға ерекше маңыз беріледі.

5 Талаптар. Студенттер пәнді игеру нәтижесінде:

Классикалық және қазіргі физиканың негізгі түсініктерінің, заңдарының, теорияларының олардың ішкі өзара байланыстарындағы мәнін алу; студенттердің кәсіби міндеттерін шешу және одан әрі өз білімін жетілдерудің өзіндік тәсілдерің табу біліктілігі ретінде физиканың түрлі салаларынаң пәннің қортындыланған типтік есептерін (теориялық және эксперименттік практикалық оқу есептерін) шешу біліктері мен дағдыларын калыптастыру; студенттердің шығармашылық ойлауын, өзіндік танымдық қызметі дағдыларын компьютерді пайдалану арқылы физикалық жағдайларды үлгілеу біліктілігіне қолдау жасау.

6 Преквезиттер

Математика-орта мектеп көлемінде; физика- орта мектеп көлемінде; дифференциалды, интегралды есептеулерді-негізгі әдістері; векторлық алгебра- негізгі әдістері.

7 Постреквезиттер: Инженерлік геодезия, орман шаруашылығы жұмыстарын механизациялау.

8 Тақырыптық жоспарТақырыптың атауы

Сағаттар саны

Дәр

Тәж

Зер

СӨЖ

1

Классикалық механиканың физикалық негіздері

1,5

3

2,5

3

2

Молекулалық физика және термодинамика негіздері.

1,5

2

1

2

3

Электр және магнетизм

1,5

2

1

2

4

Тербелістер мен толқындар

1

2

1

2

5

Оптика

1

2

1

2

6

Кванттық физика

0,75

2

1

2

7

Атомдық ядро және элементар бөлшектер

0,25

2

-

2
БАРЛЫҒЫ:

7,5

15

7,5

60


9 Пәннің қысқаша мазмұны

Классикалық және қазіргі физиканың негізгі түсініктерінің, заңдарының, теорияларының олардың ішкі өзара байланыстарындағы мәні.

10 Курстың компоненттері

10.1 Дәрістік сабақтар тақырыбы

Тақырып 1. Классикалық механиканың физикалық негіздері

1.1 Механиканың негізгі ұғымдары: механикалық қозғалыс, санақ жүйесі, материялық нүкте, абсолют қатты дене, ілгерілемелі және айналмалы қозғалыс.

Кинематика. Радиус-вектор, траектория, орын ауыстыру, жол, орташа және лездік жылдамдық, үдеу, нормаль және тангенциал үдеулер, түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс, қисық сызықты қозғалыс, айналмалы қозғалыстың кинематикасы.

1.2 Динамика. Классикалық механика. Оның жарамдылық шектері. Ньютонның бірінші заңы. Инерциалық санақ жүйесі. Дененің массасы мен импульсі. Ньютонның екінші заңы. Ньютонның үшінші заңы. Галилейдің салыстырмалылық принципі. Жылдамдықтардың классикалық қосу заңы, үдеудің сақталымы (инварианттығы). Табиғаттағы іргелі әрекеттесулер ұғымы. Серпімді күштер. Үйкеліс күші. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы. Ауырлық күші және салмақ. Салмақсыздық күйі. Салмақсыздық және асқын салмақ, олардың тірі организмге тигізетін әсері. Инерциялық емес санақ жүйелері. Инерция күштері.

Жұмыс және механикалық энергия. Жұмыс. Кинетикалық энергия. Консервативті күштер. Потенциалдық энергия. Толық механикалық энергияның сақталу заңы. Жүректің қуаты және механикалық жұмысы

1.3 Сақталу заңдары. Импульстің сақталу заңы. Импульс моментінің сақталу заңы. Қатты дененің механикасы. Қатты дененің қозғалысы. Масса центрі. Инерция моменті. Қатты дененің айналмалы қозғалысының негізгі теңдеуі. Айналмалы қозғалыстағы қатты дененің кинематикалық энергиясы. Центрифуга және оны қолдану.

1.4 Гидродинамика. Сұйықтың қозғалысы. Ағынның сызықтары мен түтіктері. Сорғының үзіліссіздік теоремасы. Бернулли теңдеуі. Ішкі үйкеліс күштері. Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Ламинарлы және турбулентті ағыс. Түтікшенің ішіндегі сұйықтың қозғалысы. Газ бен сұйықтағы денелердің қозғалысы. Стокс формуласы.

1.5 Салыстырмалылықтың арнайы теориясы. Эйнштейн постулаттары. Лоренц түрлендірулері. Эйнштейннің постулаттарының салдарлары. Жылдамдықтардың қосылуының релятивтік заңы. Импульс пен энергияның релятивтік өрнегі. Масса мен энергияның ара қатынасы.

Тақырып 2. Молекулалық физика және термодинамика.

2.1 Термодинамика мен молекулалық физиканың алғашқы ұғымдары мен анықтамалары. Молекулалық физиканың мәселелері. Жылулық қозғалыс. Статистикалық және термодинамикалық зерттеу әдістері. Термодинамикалық жүйе, оның параметрлері. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Жүйенің ішкі энергиясы. Газ көлемі өзгергендегі істелетін жұмыс. Идеал газдың күй теңдеуі. Изопроцестер.

2.2 Статистикалық физиканың элементтері. Көп молекулалар жүйесінің қасиеттері. Газ молекулаларының ыдыс қабырғасына соқтығысуы және беретін қысымы. Молекулалардың жылулық қозғалыстарының түрі. Молекуланың орташа энергиясы. Абсолют температураның термодинамикалық мағынасы. Газдардың жылу сыйымдылығы. Максвелл үлестірілуі. Больцман үлестірілуі. Барометрлік формула. Атмосфералық қысым және оның тірі организмге әсері. Макро- және микрокүйлер, статистикалық салмақ, энтропия. Энтропия ұғымының биологиядағы қолдануы, тірі организм ашық жүйе ретінде. Тасымалдау құбылыстары: диффузия, жылуөткізгіштік, тұтқырлық. Дененің жылу реттеу (терморегуляция) механизмдерінің физикалық негіздері.

2.3 Термодинамиканың негізгі заңдары. Термодинамиканың бірінші бастамасы. Оралымды (циклдік) процестер. Жылу машинасының пайдалы әсер коэфициенті. Карно теоремасы. Карно циклі Термодинамиканың екінші бастамасының тұжырымдамалары.

2.4 Нақты газдар. Фазалық тепе-теңдік және фазалық ауысулар. Ван-дер-Ваальс теңдеуі. Сұйық пен қаныққан будан тепе-теңдігі. Кризистік күй. Аса қаныққан бу және аса қыздырылған сұйық. Сұйық күй, беттік керілу, капиллярлық құбылыстар. Ертінділер. Кристалдық күй. 1 және 2 текті фазалық ауысулар. Булану және конденсация. Балқу және кристалдану. Клапейрон-Клаузиус теңдеуі. Күй диаграммасы. Үштік нүкте.

Тақырып 3. Электр және магнетизм

3.1 Электродинамика. Электр зарядтарының әрекеттесуі. Кулон заңы. Электр өрісінің кернеулігі. Электростатикалық өрісінің сызықтары. Өрістердің суперпозициясы. Электр өрісінің потенциалы. Диэлектриктердегі электр өрісі, электр ығысу векторы. Гаусс теоремасы. Өткізгіштердегі электр өрісі. Электр өрісінің энергиясы.

3.2 Тұрақты электр тогы. Электр тогы және оның күші, ток тығыздығы, электр қозғаушы күш. Ом заңы. Ом заңының дифференциалды түрі. Өткізгіштердің кедергісі, олардың температураға тәуелділігі. Асқын өткізгіштік. Токтың қуаты және жұмысы. Джоуль-Ленц заңы. Тармақталған тізбек үшін Кирхгоф ережелері. Шала өткізгіштіктер. Газ бен сұйықтардағы электр тогы. Газдардағы электр тоғы. Тәуелді және тәуелсіз газ разряды. Атмосфералық электр. Солғын разряд. Доғалық разряд. Ұшқынды және тәж разряд. Электролиз. Фарадей заңдары. Электрокинетикалық құбылыстар. Электрофорез. Электросмос.

3.3 Магнит өрісі. Токтың магнит өрісі. Магнит индукциясы. Био-Савар, Ампер заңдары. Лоренц күші. Заттың магниттік қасиеттері. Магнит өрісінің кернеулігі. Магнетиктер. Тірі дене клеткаларының магниттік қасиеттері. Магнито-биологияның физикалық негіздері.

3.4 Электромагниттік индукция. Электромагниттік тербелістер. Электромагниттік толқындар. Электромагниттік индукция. Құйынды электр өрісі. Максвелл теңдеулері. Биологиялық клетканың импедансы. Реография. Клеткалардың эквиваленттік электр схемасы. Электромагниттік тербелістер. Айналмалы электр тоғы. Электромагниттік толқындар, олардың шкаласы. Пойнтинг векторы. Толқындардың тірі организмге әсері, жоғары жиіліктегі толқындардың организмге тигізетін зиянды әсері.

Тақырып 4. Тербелістер мен толқындар

Тербелістердің түрлері. Гармоникалық тербелістер. Тербелмелі қозғалыстың энергиясы. Өшетін тербелістер. Еріксіз тербелістер, резонанс. Серпімді көлденең және бойлық толқындар. Толқындық теңдеу. Толқынның энергиясы. Дыбыстық толқындар. Ультрадыбыс және оны биологияда қолдану. Инфрадыбыс және оның тірі организмге әсері.

Тақырып 5. Оптика

5.1 Алғашқы деректер. Жарық толқыны. Жарықтың қарқындылығы. Фотометриялық шамалар.

5.2 Геометриялық оптика. Жарықтың түзусызықты таралу, сәулелердің тәуелсіз таралу, жарықтың сыну, шағылу заңдары. Толық ішкі шағылу.

5.3 Жарық интерференциясы. Когерентті толқындар. Интерференция. Интерференциялық максимумдар мен минимумдардың шарттары. Интерференцияны бақылау әдістері.

5.4 Жарықтың дифракциясы. Гюйгенс – Френель принципі. Френель дифракциясы. Фраунгоффер дифракциясы. Дифракциялық тор.

5.5 Жарықтың поляризациясы. Табиғи және поляризацияланған жарық. Сыну және шағылу кезінде поляризациялануы. Жарық сәулесінің қосарланып сынуы кезіндегі поляризация.

5.7 Электромагниттік толқынның заттармен әсерлесуі. Жарықтың дисперсиясы. Жарықтың жұтылуы.

Тақырып 2. Кванттық физика

Кванттық физиканың негіздері. Жылулық сәулелену. Кирхгоф заңы. Абсолют қара дененің сәулеленуі. Планк формуласы. Фотоэффект. Фотондар. Корпускулалық толқындық дуализм. Луи де Бройль болжамы, бөлшектердің толқындық қасиеттері. Гейзенбергтің анықталмаушылық принципі. Толқындық функция.

Тақырып 7. Атомдық ядро және элементар бөлшектер

Атомдық физиканың негіздері. Атом құрылысы. Энергиялық деңгейлердің квантталуы. Квантық сандар. Паули принципі. Химиялық элементтердің периодты жүйесі. Ядролық физиканың негіздері. Атом ядросының құрылысы. Ядролық күштер. Байланыс энергиясы. Радиоактивтілік. Ядролық реакциялар. Элементар бөлшектер.

Ғарыштық сәулелену, оның Жер климаты мен тірі организмдердің эвалюциясына әсері.
10.2 Тәжірибелік сабақтарды орындау мазмұны және графигі
Тақырыптың атауы

Мазмұны

Бақылау түрі
1


Классикалық механиканың физикалық негіздері

 • Материялық нүктенің кинематикасы.

 • Материялық нүктенің динамикасы. Механикадағы күштер

 • Қатты дененің механикасы. Салыстырмалықтың арнайы теориясының элементтері

Үй тапс.

1-3 апта

2


Молекулалық физика және термодинамика негіздері.


 • Идеал газдың тәжірибелік заңдары. МКТ негіздері.

 • Термодинамиканың негізгі заңдары.

 • Нақты газдар. Тасымалдау құбылыстары

Үй тапс.

4-5 апта

3

Электр және магнетизм

 • Кулон заңы. Электростатикалық өріс. Кернеулік. Потенциал. Электр өрісінің жұмысы.

 • Электрсыйымдылығы. Электр өрісінің энергиясы. Тұрақты ток заңдары.

Үй тапс.

6-7 апта

5-6 апта

 • Токтардың магнит өрісі. Ампер күші. Лоренц күші.

 • Магнит өрісінің жұмысы. Электромагниттік индукция құбылысы. Индуктивтілік. Магнит өрісінің энергиясы.
4

Тербелістер мен толқындар


 • Механикалық тербелістер мен толқындар.

 • Электромагниттік тербелістер мен толқындар.

Үй тапс.

8-9 апта

5

Оптика


 • Геометриялық оптика заңдары. Фотометрия. Жарық интерференциясы. Жарық дифракциясы. Жарық поляризациясы.

Үй тапс.

10-11апта

6

Кванттық физика


 • Жылулық сәулелену. Фотондар. Бордың постулаттары.

Үй тапс.

12-13 апта

7

Атомдық ядро және элементар бөлшектер


 • Атомдық ядро және элементар бөлшектер

Үй тапс.

41-15 апта10.3 Зертханалық сабақтарды орындау мазмұны және графигіТақырыптың атауы

Мазмұны

Бақылау түрі

Орындау мерзімі

1

Классикалық механиканың физикалық негіздері

Математикалық маятниктің тербелістерін зерттеу, бейсызық маятник.

Обербек маятнигі көмегімен айналмалы қозғалыстар заңдылықтарын зерттеу


ЗЖ

1-3 апта

2

Молекулалық физика және термодинамика негіздері.


Стокс әдісімен сұйықтың тұтқырлығын өлшеу.

Фракталдық объектілердің модельдері.


ЗЖ

4-5 апта

3

Электр және магнетизм


Амперметр және вольтметр көмегімен кедергіні өлшеу.

Электронды осциллографты зерттеу.

Жер магнит өрісінің горизонталь құраушысын анықтау.


ЗЖ

6-7 апта

4

Тербелістер мен толқындар


Шала өткізгішті түзеткішті зерттеу.

Импульстердің информациялық энтропиясы.


ЗЖ

8-10 апта

5

Оптика


Дифракциялық тор көмегімен жарықтың интерференциясын зерттеу.

Жарықтың поляризациясын зерттеу. Малюс заңын тексеру.

Френель бипризмасы арқылы жарықтың толқын ұзындығын өлшеу.

ЗЖ

11-13 апта

6

Кванттық физика


Спектрограф көмегімен неонның спектрін өлшеу.

Сыртқы фотоэффект құбылысының негізгі заңдарын зерттеу.
14-15 апта


10.4 СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағаттар саны

1

Дәрістік сабақтарға дайындық
Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарға қатысу, тапсырманы орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

25

2

Лабораториялық жұмыстар орындауға дайындық

Жұмыс дәптері

ЛЖ рұқсат алу

20

3

Лабораториялық жұмыстың есебін дайындау

Есеп

ЛЖ қорғау

20

6

Бақылау шараларына дайындық
АБ 1, АБ 2, МБ1, МБ2, коллоквиум (тестілеу және т.б.)

10

Барлығы90


11 Курс саясаты

Талаптар жүйесі:

 • оқу барысына белсенді қатысу;

 • үй тапсырмасын уақытында және толығымен орындау;

 • ішкі тәртіп ережелерін бұзбау;

 • сабақтарды босатпау және кешікпеу.

 • босатқан сабақтарды мұғалімнің орнатқан уақыты бойынша қайтадан тапсыру;

 • курстастары мен мұғалімдерімен адамгершілік қарым-қатынаста болу.

Студенттердің білімін тексеру тәртібі

1. Семестрдің ортасы мен соңында 100 балдық шкала бойынша пәннің оқылған модулі бойынша студенттің ағымдағы үлгерім (АҮ) бағасы анықталады. АҮ бағасы – бұл келесі жинаған балдардың қосындысы:

- сабаққа дайындалу, топтағы белсенді жұмыс және сабақтағы бақылау шараларына қатысу:

- зертханалық және өздік жұмыстарды мерзімінде, сапалы қорғау және орындау:

СӨЖ түрлерінің тізімі, тапсырмаларды тапсыру мен орындаудың күнтізбелік жоспары, оқытушының талаптары, әрбір пән бойынша баға қоюдың критериялары мен ережелері САБ-та сипатталған:

Ағымдағы үлгерімдегі балдардың бақылау түрлеріне бөлу мысалы.

2. Межелік бақылау да (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға АҮ балдары келесідей студенттер жіберіледі:

3. Студенттің пән бойынша (Р1 және Р2) рейтингтері АҮ және МБ бағаларының қорытындысы бойынша анықталады

Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.

Егер оқу жоспарында емтихан және сынақ қарастырылса, онда Р2-ні анықтаған кезінде сынақты екінші межелік бақылау ретінде қарастыру қажет.

Егер студент МБ-дан өтпесе немесе МБ-дан 50 баллдан төмен алса, рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан МБ тапсырудың жеке мерзімдерін белгілейді.

4. Пән бойынша студенттің рұқсат рейтингісінің бағасы семестр бойынша мынаған тең:

РР=(Р1+Р2)/2.

Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс бағдарламасының барлық талаптарын, курстық проектті қорғау бойынша оң баға алған және рұқсат етілген рейтинг (50 балл) жинаған студенттер жіберіледі.

5. Студенттердің әрбір пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі қорытынды бағамен (Қ) анықталады. Қорытынды баға салмақтық үлестерін (РРСҮ және ҚБСҮ) ескерумен РР және ҚБ бағаларының қосындысынан құралады

Қ=РР*РРСҮ+ҚБ*ҚБСҮ

Салмақтық үлестер жыл сайын университеттің ғылыми кеңесімен бекітіледі және ол РР үшін 0,6-дан кем, ал ҚБ үшін 0,4-тен кем болмау қажет.

Ескерту: АҮ – ТУ; МБ – РК; РР – РД; КЖ – КР; СӨЖ – СРС; СӨЖО – СРСП; ҚБ – ИК; Қ – И; РРСҮ – ВДРД; ҚБСҮ – ВДИК.

Пән бойынша қорытынды рейтинг 1 кестеге сәйкес сандық, әріптік және дәстүрлік бағаға айналдырылып, «Студенттердің оқу жетістіктерінің журналы» мен «Рейтинг парағына» енгізіледі.


Кесте 1

Балл түріндегі қорытынды бағалау (И)

Балдардың сандық белгілері (Ц)

Әріптік жүйеде бағалау

Дәстүрлік жүйеде бағалау

Емтихан

Сынақ

95 - 100

4

A

Өте жақсы

Сынақталды

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағаттанарлық

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 - 49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақталған жоқ«Физика» пәнінен СӨЖ тапсырмаларын және басқа да жұмыстарды орындау мен тапсыру туралы күндізгі оқу түрі бойынша оқитын 5В080700 «Орман шаруашылығы және орман ресурстары»мамандығының студенттеріне арналған

бақылау шараларының графигі

1 рейтинг 5 семестр

Барлығы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Ең жоғарғы балл, барлық бақылау түрі бойынша:

6

19

6

19

6

19

6

19

100

Дәрістік сабақтарға қатысу

0

4

0

4

0

4

0

4

16

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

40

5

5

5

5

5

5

5

5

Зер.жұм. орындау және қорғау, ҮТ орындау

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

40

0

10

0

10

0

10

0

10

СӨЖ орындау

ҮТ
ҮТ
ҮТ
ҮТ
4

1
1
1
1
Межелік бақылау (МБ)

100

100

2 рейтинг 5 семестр

Барлығы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Ең жоғарғы балл, барлық бақылау түрі бойынша:

6

26

6

25

6

25

6

100

Дәрістік сабақтарға қатысу

0

4

0

4

0

4

0

12

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

Қ,ҮТ

42

6

6

6

6

6

6

6

Зер.жұм. орындау және қорғау, ҮТ орындау
Қ,ҮТ
Қ,ҮТ
Қ,ҮТ
30

0

10

0

10

0

10

0

СӨЖ орындау
ҮТ
ҮТ
ҮТ
11
6
5
5
Межелік бақылау (МБ)

100

100


Қ-сабаққа қатысу; ҮТ- үй тапсырмасы


Құрастырушы: _______________Искакова А.Б. «___»______________2010ж.


ФжАЖ кафедрасының меңгерушісі _________ Биболов Ш.Қ. «___»__2010ж.


12. Әдебиет тізімі

Негізгі:

 1. Волькенштейн В.С. Жалпы физика курсының есептер жинағы. Алматы: Мектеп, 1974.

 2. Савельев И.В. Жалпы физика курсы. 1,2 том. Алматы: Мектеп, 1977

 3. Савельев И.В. Курс общей физики. 2,3 том –М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы. 1988.

 4. Полатбеков П. Оптика. Алматы: Мектеп, 1981.


Қосымша:

 1. Жұманов К.Б. Атомдық физика негіздері. Алматы: Қазақ университеті, 2000.

 2. Исатаев С.И., Аскарова С., Кашкаров В.В. және т.б. Жалпы физикалық практикум. Механика. Алматы: Қазақ университеті, 2000.

 3. Кожанов Т.С., Рысмендеев С.С. Курс физики. Учебное пособие для биологических специальностей в двух томах, Агроуниверситет, Алматы, 2000.

 4. Қадыров Н., Қойшыбаев Н. Механика, молекулалық физика. Алматы: Қазақ университеті, 2001.

 5. Қадыров Н. Ядролық физика негіздері. Алматы: Қазақ университеті, 2000.

 6. Сарсембинов Ш.Ш., Ахметов Е.А., Ронжин В.В., Кошкимбаева А.Ш. Жалпы физикалық практикум. Оптика. Жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған оқу құралы, Алматы, “MEGAPOLIS CORPARATION”, 1999

 7. Фриш С.Э. Жалпы физика курсы – Алматы: Мектеп, 1981.

Похожие:

Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconСтудентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus)
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) ОӘК 25. 03. 09 бекіткен №7 хаттамаға сәйкес пәннің жұмыс оқу бағдарламасы...
Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconСтудентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (syllabus)
Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) ОӘК 25. 02. 09 бекіткен №6 хаттамаға сәйкес пәннің жұмыс оқу бағдарламасы...
Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) icon2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы – syllabus 1 Оқытушы (оқытушылар) туралы мәлімет
«Кәсіптік оқыту» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған
Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconМеталлургия кафедрасы Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) icon2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы –syllabus
Пәннің оқу әдістемелік кешені Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің; 08. 2003ж.№289 бұйрығымен мемлекеттік білім...
Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) icon2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы – syllabus оқытушы туралы мәлімет
В091000 –«Кітапхана ісі» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған «Құжаттану» пәнінің оқу әдістемелік...
Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) icon2. Пән бойынша оқыту бағдарламасы – syllabus
Пәннің типтік оқу бағдарламасы. Пәннің оқу-әдістемелік кешені Абай атындағы ҚазҰпу құрастырған «Қазақ әдебиеті сынының тарихы» қазақ...
Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconПән бойынша оқыту бағдарламасының титульдік парағы (syllabus)

Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus) iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница