Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Скачать 349.68 Kb.
НазваниеПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
страница1/3
Дата конвертации10.02.2016
Размер349.68 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/47797.doc
  1   2   3


Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономикалық факультеті


Салалық экономика кафедрасы


050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған

(мамандық (тардың) атауы және шифрі)

«Әлеуметтік жұмыстағы болжау және жобалау»

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКIТЕМIН

ҚЭФ деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

2010ж. __________ «___»


Құрастырушы: аға оқытушы А. А. Нұрғалиева __________


Салалық экономика кафедрасы


«Әлеуметтік жұмыстағы болжау және жобалау» пәнінен

050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығынан


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


2010ж. «28 » тамызда кафедра отырысында ұсынылған 1 хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________ Д.М.Оспанова 2010ж. «____»__________


Қаржы – экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған

2010ж. «2» қыркүйек № 2 хаттама


ОӘК төрайымы ___________ А.Б. Темиргалиева 2010ж. «____»______________


КЕЛІСІЛГЕН

Психология және педагогика кафедрасының

меңгерушісі ___________ п.ғ.д., проф. Бурдина Е.И. «____»____________2010ж..


1.1 Оқытушы туралы мәлімет

Нұрғалиева Айнаш Амангелдіқызы – Салалық экономика кафедрасының аға оқытушысы (дәріс, тәжрибелік сабақтар, СРСП)

Кеңес беру кестеге сәйкес (ауд. 523) қабылданады. тел. 67-36-56 (1193)

Пән туралы мәлімет

Атауы: «Әлеуметтік жұмыстағы болжау және жобалау»

Сағаттар саны – 90 соның ішінде 15 сағат дәріс, 15 тәжірибелік сағат, 60 сағат өзіндік сабақтар бақылау түрі – емтихан. Сабақтарды өткізу орны – кесте бойынша.


Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

Барлы

ғы

Дәріс

тәжрибе

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

7

2

30

15

15


60

30

емтихан


Пәннің мақсаты

Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әр түрлі және типтегі жобалау мен болжаудың, әлеуметтік процестерді болжау мен жобалаудың ғылыми негіздерін оқып-білу болып табылады.


Пәннің міндеттері

  • әлеуметтік жоспарлау мен болжаудың теориясы аймағындағы білімдерді, әлеуметтік жоспарлау мен болжаудың тәжірибесін және әлеуметтік жоспарлау мен болжау технологиясын өңдеу;

  • әлеуметтік жұмыста болжау мен жоспарлаудың теориялық принциптерін іске асыра білу іскерлігін қалыптастыруға ыќпал ету;

  • әлеуметтік жұмыс мамандарында жоспарлау мәдениетін қалыптастыру


Пререквизиттер

Пәнді оқу үшін келесі пәндерді білу керек:

  • «Халықты еңбекпен қамтамасыз ету және оны реттеу»;

  • «Балалармен және жанұямен әлеуметтік жұмыс»;

  • «Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг»;

  • «Әлеуметтік жұмысты құқықтық қамтамасыз ету»;

  • «Әлеуметік жұмысты экономикалық негіздері»;

  • «Әлеуметтік жұмыстың әдістемесі және технологиясы»;

  • «Әлеуметтік жұмыстың теориясы мен тарихы»


Постреквизиттер

Пәнді оқып игергеннен кейән студент әлеуметтік жұмыста болжау мен жоспарлаудың теориялық принциптерін іске асыра білу іскерлігін қалыптастырады, сонымен қатар әлеуметтік жұмыс мамандарында жоспарлау мәдениетін қалыптастырады.

Пәннің тақырыптық жоспары


№ п/п

Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

Зерт.

студ

инд

СӨЖ

1

Кіріспе

1

-


-

2

Әлеуметтік процестерді болжаудың методологиялық аспектілері

1

3


5

3

Әлеуметтік алдын ала болжау және жобалау

1

5

4

Болжау әдістері

1

5

5

Болжаудың мазмұны, түрлері, технологиясы

1

5

6

Әлеуметтік болжау және модельдеу

1

5


5

7

Болжаудың нәтижелері мен оларға қойылатын талаптар

2

5


5

8

Әлеуметтік жобалау, оның табиғаты мен мәні

1

-


5

9

Әлеуметтік жобалау мен әлеуметтік жаңашылдық

1

-


5

10

Әлеуметтік жобалаудың формалары

1

2


4

11

Әлеуметтік жобалаудың кезеңдері, әдістері, технологиялары

1

-


4

12

Әлеуметтік жобалар, олардың сипаттамасы

1

-


4

13

Әлеуметтік жобалаудың бағыттары

1

4

14

Басқару жүйесіндегі әлеуметтік жобалау

1

4
Қорытынды:

15

15


60


Пәннің қысқаша сипаттамасы

Пәннің мақсаты - әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әр түрлі және типтегі жобалау мен болжаудың, әлеуметтік процестерді болжау мен жобалаудың ғылыми негіздерін оқып-білу болып табылады. Әлеуметтік жобалаудың, оның табиғатының және мәніні сұрақтарын, әлеуметтік жаңашылдықтың табиғатын, әлеуметтік жобалаудың формаларын, әлеуметтік жобалаудың кезеңдерін, әдістерін, технологияларын, әлеуметтік жобаларын, олардың сипаттамасын, әлеуметтік жобалаудың бағыттарын анықтау.


Курстың компоненттері


Дәріс сабақтардың мазмұны


Тақырып 1 Әлеуметтік процестерді болжаудың методологиялық аспектілері

Әлеуметтік дамуды субъективті факторыны басымдылық рөліндегі және әлеуметтік процестердің объективті сипаты болжау концепциясының басты методологиялық принципі.

Болжам – бұл болашақ жайындағы ғылыми білімдер жүйесі; оны тарихпен, психологиямен, математикамен байланысы. Болжау аппараттары, объект, мазмұны. Әлеуметтік философиямен социологидағы әлеуметтік болжау. Дж.Бернала, Н.Винера, Г.Тейла, Ф.Полака, И.В.Бестужева-Лады, Ж.Т.Тощенко, В.И.Курбатова және т.б. еңбектері. «Болжау», «болжам», «әлеуметтік болжау» ұғымдары.

Әлеуметтік болжау әлеуметтік жүйелерді болжау ретінде. Болжаудың мәнін қарастырудағы негізгі ойлар. Әлеуметтік болжаудың спефицикасы. Әлеуметтік болжаудың функциялары. Әлеуметтік болжауды әдістері мен технологиясы. Болжаудағы қарама-қарсы байланыс. Әлеуметтік болжау және әлеуметтік жоспарлау.


Тақырып 2 Әлеуметтік алдын ала болжау және болжау

Алдын ала болжау шындықтың бейнесін басып озу формасы ретінде. Әлеуметтік алдын ала болжаудың мәні. Алдын ала болжай білу. Алдын ала білу. Ғылыми анықталмағандықтың топтық түрлері. Анықталмағандықты оқып-білудің әдістері. Әлеуметтік алдын ала көре білудегі интуицияның рөлі. Әлеуметтік алдын ала болжау және болжау.


Тақырып 3 Болжау әдістері

Болжау әдістерінің топтамасы. Жалпы ғылыми және жеке ғылыми әдістер. Экстрополяция әдісі; оның мәні, қолданудағы мақсаттылығы. Сараптық баға беру әдісі, оны тұрғындарды әлеуметтік қорғау жүйесінде қолдану. Дельфи әдісі. Сараптық жұмысты әдістемесі. Болжамдық сценарийлер әдісі. Эдип нәтижелілік әдісі. Морфологиялық синтез әдісі. Оптималды, шешімдерді таңдау моделі, әдісі. Анология әдістері; гипотезалар; логикалық дедукция және индукция әдісі; ойындардың математикалық теориялар әдісі. Болжаудың типтік әдістемесі. Әлеуметтік жұмыстағы болжаудың мүмкіндіктері.

Тақырып 4 Болжаудың мазмұны, түрлері, технологиясы

Болжаудың түрлері. Әлеуметтік-экономикалық; әлеуметтік-саяси; әлеуметтік-мәдени болжаулар. Ізденістік болжам. Нормативтік болжам. Әлеуметтік болжау объетілері. Болжаудың социологиялық аспектісі. Отбасы келіспеушіліктерін болжамдық зерттеу мәселесі. Әлеуметтік болжау жүргізудің технологиясы. Еңбек нарығындағы жағдайларды болжау. Өмір сүру деңгейін болжау. Зейнетақы қамтамасыздығын болжау. Экологиялық процестерді болжау. Демографиялық процестерді болжаудың технологиясы. Мүгедектермен, қарт адамдармен, жетімдермен жүргізілетін әлеуметтік жұмысты маңызды элементі ретінде болжау.

Тақырып 5 Әлеуметтік болжау және модельдеу

Әлеуметтік болжаудың әдісі ретіндегі модельдеу. Модельдердіњ функциялары, түрлері және мәні. Модельдерге қойылатын талаптар. Модельдерді бағалау. Әлеуметтік процестерді модельдеу ерекшеліктері (әлеуметтік жүйе модельдері; тұрғындардың кірістері мен еңбекақыларыын болжамдық модельдеу). Әлеуметтік болжаудың математикалық моделі.

  1   2   3

Похожие:

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандығының студенттеріне арналған
Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
«Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдау ұйымдастыру» мамандығының студенттеріне арналған
Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы iconПәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
В080700 «Орман ресурстары және орман шаруашылығы» мамандық студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница