«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының
Название«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының
страница7/10
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.27 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://ksz.kz/f/tender/001/519/001519.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Толтырылған күні ___________________________________


М.О.


5-қосымша


Біліктілігі туралы мәліметтер

(әлеуетті өнім беруші тауарларды сатып алу кезінде толтырады)


1.Әлеуетті өнім берушінің атауы __________________________

2.Әлеуетті өнім беруші соңғы бес жыл ішінде орындаған жұмыстарының жыл сайынғы көлемі, теңгемен


Нысан атауы және орналасқан жері

Тапсырыс берушілердің атауы және телефон

нөмірлері

Нысан түрі және оны аяқтай мерзімі

Шарттың құны, теңге

(көрсетпесе де болады)


3.Жұсытарды орындау үшін, әлеуетті өнім берушінің

растау құжаттарының көшірмесінің қосымшасымен бірге жабдықтау (құрылыс механизмдері, көліктер) бірліктері болуы өте маңызды.

Өнім беруші төмендегі кестеде көрсетілген барлық сұрақтарға жауап беруі керек


Құрылыс механизмдері мен көліктер жабдығының түрлеріБірліктер саныЖағдайы (жаңа, жақсы, жаман)


Өзіндік, жалға алынған (кімнен) жалға алынады

(кімнен)4. Конкурс бойынша (лот) өнім беруші орындау міндеті

деп санайтын жұмыскерлердің (жұмыскерлер көрсетіледі) жұмыс тәжрибиесі және біліктілігі


№ р/с

ТАӘ

лауазымы

Сатып алынатын жұмыстарды орындау аясындағы тәжрибиесі

Диплом бойынша білімі немесе мамандығы куәлігі және басқа да білімі туралы құжаттар

Мамандығы бойынша санаты, разряды класы, (бар болған жағдайда)

азаматтығы4-1. Қазақстан Республикасының азаматтарының еңбек төлеудың қоры*


р/с №

Жұмыскерлердің Т.А.Ә. (жеке куәліктің № және берілген күні көрсетілсін)

Лауазымы


Азаматтығы

Мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау уақытындағы еңбекақысы

1

2

3

Еңбекті төлеудің жалпы қоры

ҚР азаматтарының барлық еңбек төлемі

* толтырмаса да болады


5.Қаржы ресурстарына (ақша қаражаты: өзіндік, кредиттік т.б.) қол жеткізу туралы мәліметтер. Төменде санамалау қажет. ______________________________________________________


6. Ұсынымдар туралы мәліметтер. Ұсынымдық хаттарды, басқа заңды және жеке тұлғалардың пікірлерін санамалау және қоса беру қажет ____________________________________________


Біліктілігі туралы барлық мәліметтердің дұрыстығын растаймын.


Қолы___________________________


6-Қосымша


Банктік кепілдік


Банктің атауы:_________________________________________

(банктің атауы мен деректемелері)

Кімге _________________________________________________

(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен деректемелері)


_________кепілдік міндеттеме


__________________________ ____ж. “___”______________

(орналасқан жері)


Біз бұдан әрі “Өнім беруші” деп аталатын,_________________,

(әлеуетті өнім берушінің атауы)

________________________________ұйымдастырған________________________________________________(мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы)

сатып алу жөніндегі конкурсқа қатысатындығынан және жалпы сомасы _________теңгеге______________________________________

(жазумен) (тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы мен көлемі)

беруді (жұмыстарды орындауды, қызметтерді көрсетуді) жүзеге асыруға дайындығынан хабардармыз.

________ж. «___»______________ жоғарыда аталған конкурсты өткізу жөніндегі конкурстық құжаттамада әлеуетті өнім берушілердің банктік кепілдік түрінде конкурстық өтінімді қамтамасыз етуді енгізуі көзделген.

Осыған байланысты біз_______________________осымен өзімізге (банктің атауы)

Сіздің талап етуіңіз бойынша Сіздің ақы төлеуге жазбаша талабыңызды, сондай-ақ Өнім беруші:

конкурстық өтінімдерді берудің түпкілікті мерзімі өткеннен кейін конкурстық өтінімді кері қайтарып алғандығын немесе өзгерткендігін;

белгіленген мерзімде мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қоймағандығын;

конкурстық құжаттамада көзделген нысанда, көлемде және шарттарда мемлекеттік сатып алу туралы шартқа қол қойылғаннан кейін мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбегендігін жазбаша растауды алғаннан кейін ________________________________

(сомасы цифрмен және жазумен)

тең соманы төлеуге қайтарымсыз міндеттемені өзімізге аламыз.

Бұл кепілдік міндеттеме конкурстық өтінімдер бар конверттерді ашқан күннен бастап күшіне енеді.

Бұл кепілдік міндеттеме Өнім берушінің конкурсқа қатысуға конкурстық өтінімінің қолданылуының соңғы мерзіміне дейін қолданылады және, егер Сіздің жазбаша талабыңызды біз ________ аяғына дейін алмасақ, осы құжат бізге қайтарылатындығына немесе қайтарылмайтындығына қарамастан, толық және автоматты түрде күшін жояды. Егер конкурстық өтінімнің мерзімі ұзартылған болса, онда бұл кепілдік міндеттеме сондай мерзімге ұзартылады.

Осы кепілдік міндеттемеге байланысты туындайтын барлық құқықтар мен міндеттемелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.


Кепілгердің қолы мен мөрі Күн мен мекенжайы


(Банктің (банк филиалының) бірінші басшысы немесе оның орынбасарының және бас бухгалтер тұлғасында)


7-қосымша


Берешектің жоқтығы туралы анықтама


Банк (атауы)_______ жағдай бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2002 жылғы 30 шілдедегі № 275 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, кредиттік серіктестіктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына сәйкес осы Банкте қызмет көрсетілетін банк алдында анықтама берілген айдың алдындағы үш айдан артық созылған мерзімі өткен берешегінің жоқтығын растайды (заңды тұлғаның толық атауы, тел., мекен-жайы, СТН, БСК және т.б. көрсету қажет).


Күні

Қолы

М.О.


8-қосымша


Әлеуетті өнім беруші бағаларының кестесі

(әлеуетті өнім берушінің атауы әр лотқа жеке толтырылады)Р/с№


Мазмұны

Тауарлар, жұмыстар, қызметтер атауы

1

Қысқаша сипаты
2

Шыққан жері (жұмыстарды сатып алу кезін санамағанда )
3

Дайындаушы-зауыт (жұмыстарды, қызметтерді сатып алу кезін санамағанда)
4

Өлшем бірлігі
5

Баға бірлікке

ИНКОТЕРМС 2000 шарттары бойынша

(белгіленген пункті)
6

Саны (көлемі)
7

Барлық бағасы = б.. 5 х б. 6,
8

8

Жалпы бағасы,

ИНКОТЕРМС 2000 шарттары бойынша белгіленген пункті, әлеуетті өнім берушінің тасымалдауға

арналған, кеден бажын, ҚҚС және басқа төлемдер мен алымдарды, жиынтықтаушы бөлшектер мен

міндетті қосалқы бөлшектер бағасын, бір өлшем бірлігіне пайдаланудың бастапқы мерзімі ішінде қызмет көрсетуге арналған барлық шығыстарды қоса алғанда, басқа да шығыстар

Әлеуетті өнім беруші басқа шығыстарды да көрсетуге құқылы, оның ішінде:

жеңілдіктер берілетін жағдайда, оның көлемі

Біз Сіздердің конкурстық құжаттамада айтылған төлем шарттарыңызға келісеміз. Төлемнің мынадай балама шарттарын ұсынамыз ______________________________________________________

(төлемнің балама шарттары көрсетіледі) (егер олар болса)

немесе басқа шарттар (санамалау қажет): ___________________

бұл ретте мөлшерде жеңілдіктер ұсынамыз

______________________________________________________

(ақшалай мәнде жазбаша түрде көрсету қажет)


 _________________

(Қолы) (Лауазымы, тегі)


М.О.


Ескертпе: әлеуетті өнім беруші жалпы бағаның құрауыш бөліктерін көрсетпеуі де мүмкін, бұл ретте осы жолда көрсетілген бағаны әлеуетті өнім берушінің барлық шығындарын ескере отырып конкурстық комиссия қарайды және қайта қарауға жатпайды.


9-қосымша


Байқауда сатып алу мәні балып табылатын, жұмыстарды орындау жөніндегі қосалқы мердігерлер (қызметтер көрсету кезіндегі қоса орындаушылар) туралы мәліметтер, сондай-ақ, бас мердігер қосалқы мердігерлерге (қоса орындаушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлері

(конкурстың толық атауы көрсетілсін)

р/с

Заңды тұлғадағы – қосалқы мердігердің (қоса орындаушының) аты-жөні немечсе жеке тұлғадағы – қосалқы мердігердің (қоса орындаушының) өтінім иесінің аты-жөні

Қосалқы мердігердің (қоса орындаушының салық төлеушінің тіркеу нөмірі, оның заңды және пошталық мекенжайы, байланыс телефоны)

Техникалық ерекшелікке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) атауы

Техникалық ерекшелікке сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) ақшалай мәтіндегі көлемі

Техникалық ерекшелліктерге сәйкес орындалатын жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) пайыздық мәтіндегі көлемі


Осы қосалқы мердігер (қоса орындаушы) бойынша көлемнің барлығы
теңге
көлем%
Осы қосалқы мердігер (қоса орындаушы) бойынша көлемнің барлығы
теңге
көлем %

Осы қосалқы мердігер (қоса орындаушы) бойынша көлемнің барлығы
Теңге
көлем %

Осы қосалқы мердігер (қоса орындаушы) бойынша көлемнің жиынтығы
теңге
кө лем %


Осымен конкурсқа (конкурстың толық атауын көрстеу қажет) қатысуға өтінім беретін әлеуетті өнім берушінің қосалқы мердігері (лері) (қоса орындаушысы (лары) ) байқау (байқаудың толық атауы көрсетілуі қажет) тәсілімен мемлекеттік сатып алуға қатысудың шарттары туралы өзінің хабардар екендігін білдіреді және өнім берушінің қосалқы мердігерлеріне (қоса орындаушыларына( қатысты бөлігінде байқау құжаттамасында көзделген талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілікті өзіне алады.

Қосалқы мердігер (қоса орындаушы) – заңды тұлғаның атауы не жеке тұлға болып табылатын қосалқы мердігер (қоса орындаушы) аты-жөні

Қосалқы мердігердің (қоса орындаушының) уәкілетті өкілінің аты-жөні

Қолы

Бас мердігердің қосалқы мердігерлерге (қоса орындаушыларға) беретін жұмыстар мен қызметтердің түрлері үштен екісінен аспау керек.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының icon«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының
Тапсырыс беруші және мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: «Қр тжм қазселденқоргау» мм-нің Алматы аумақтық пайдалану-техникалық...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының icon«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының
Лот №3. «Арнайы техникаларға техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу жұмыстары»
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының icon«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық Басқармасының
Сарыарқа дауажайы ауданында жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігіне енгізілген толықтыруларымен...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының icon2012 жылғы «29» ақпан №11- ө бұйрығы байқау қҰжаттамасы мемлекеттік сатып алу бойынша
Тапсырыс беруші Қр тжм «Қазселденқоргау» мм-нің Семей аумақтық пайдалану басқармасы
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының iconАлматы облысының әкімшілік аумақтық құрылысындағы кейбір қайта құрулар туралы
Бірлескен «Алматы облысының әкімшілік аумақтық құрылысындағы кейбір қайта құрулар туралы» Алматы облысы мәслихатының шешімі және...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының iconСумен жабдықтау және су бұру жүйелерiн пайдалану кезiнде еңбек қОРҒау және қауiпсiздiк техникасының ережелерi
Еңбекті қорғау қауіпсіздік техникасының ережелері (ары қарай мәтін бойынша – Ережелер) Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының iconАлматы қалалық ЖҰмылдыру дайындығЫ, азаматтық ҚОРҒаныс, авариялар мен дүлей зілзалалардың алдын алуды және жоюды ұйымдастыру басқармасының
Жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс жүйесін жетілдіру және дамыту, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының iconЗырян Өру-дегі өрт дабылына ағымды жөндеу жұргізу
Тапсырыс беруші: «Қр тжм қазселденқорғау» мм алматы қаласы, Қалдаяқов көшесі, 70
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының icon1946-2000 жылдарда
Жауапты редактор Л. Р. Хайретдинов, Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі Батыс Қазақстан облыстық аумақтық басқармасының...
«Қр тжм казселденкорғау» мм -сі Алматы аумақтық пайдалану-техникалық басқармасының iconШахтаның көтеруші қондырғыларын тексеру жөніндегі
Осы әдістемелік ұсыныс Қр тжм төтенше жағдайлар мен өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау жөніндегі комитетіне бағынышты...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница