1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Скачать 210.3 Kb.
Название1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Дата конвертации10.02.2016
Размер210.3 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/63788.doc
Пән бойынша оқыту Нысан

(Syllabus) бағдарламаның ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

титул парағы


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Металлургия, машинажасау және көлік факультеті


«Көліктік техника және логистика» кафедрасы


ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМА

(Syllabus)


«Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау»

050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялары» мамандығының студенттеріне арналған


Павлодар


Пән бойынша оқыту Нысан

(Syllabus) бағдарламаның ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ММжК факультетінің деканы

________ Тоқтағанов Т. Т.

2010 ж. ______ «__»


Құрастырушы: ________ аға оқытушы, магистр, Жолдасбаев Н.Е.


«Көліктік техника және логистика» кафедрасы


Пән бойынша оқыту бағдарлама (Syllabus)


«Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау»


050713 «Көлік, көліктік техника және технологиялары» мамандығының студенттеріне арналған


Бағдарлама «____»_______ хаттама № __ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде жасалған


Кафедра отырысында ұсынылды 2010 ж. _____ «__», № __ хаттама


Кафедра меңгерушісі ________ Ордабаев Е. К. 2010 ж. ______ «__»


ММжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2010 ж. _____ «__», № __ хаттама


ОӘК төрағасы ___________ Ахметов Ж. Е. 2010 ж. _____ «__», № __ хаттама


1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат

Жолдасбаев Нуржан Ергалиевич

Магистр, аға оқытушы

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы Б 1 корпусында (көш. Ак. Шокин 139), 220 аудитория, байланыс телефоны 67-36-23


2 Пән туралы мәлімет

Пән 4 семстрде 15 апта оқытылады. Жалпы сағат көлемі 90, оның ішінде 15 сағ. дәріс, 15 сағ. тәжірибелік сабақ, 60 сағ. СӨЖ. Бақылау түрі – емтихан.


3 Пәннің еңбек сіңіргіштігі

Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит

тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. САғат)

Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

бар-

лығы

дәр

тәж

бар

лығы

ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы іштей

2

90

30

60

4

4

3

30

15

15

60

30


4 Пән мақсаттары және міндеттері


Пәнді оқытудың мақсаты

Тәлімгерлерді осы пән бойынша дайындалу мақсаты Қазақстан Республикасының және шет елдердің лицензиялау және сертификациялауы бойынша ұйымдастырушылық, методикалық және құқықтық негізінде практикалық және теориялық білімдерді меңгеру болып табылады. Меңгеру прцессінде тәлімгер тауарды сертификациялаудың құқықтық негізінде қолдану сұрақтарын, сапа жүйесі және өндіріс, жұмыс және қызмет ету, сонымен қоса Қазақстан Республикасының көлік құралдарының көліктік өнімдерін білуі керек. Ерекше көңіл бөлу лицензиялаудың Қазақстандық жүйеге жаңадан еңгізу, оның халықаралық құқықтарымен гармонизациясы, көліктік кәсіпорындардың және отандық фирманың ішкі экономикалық қызметіндегі дамуының рөлдері болып саналады.


5 Білімге, істей алудың және дағдылар талаптары

«Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау» пәнін оқу нәтижесінде студент төмендегілерді білу керек:

Көліктегі лицензиялау мен сертификатты ұйымдастыруымен байланысты құбылыстар мен процесстерді, негізгі объектілерді, сертификация өтетін қажеттіліктерге сәйкес нормативті құжаттардың түрлері мен категорияларын, көліктегі аккредитация аймағына кіретін объект сертификациясын өткізетін ережелерді, Қазақстан Республикасындағы «Лицензиялау туралы» және «Сертификация туралы» және сәйкесінше олармен байланысты заң туралы терминдердің негізгі түсініктері мен анықтамаларын, сертификация және лицензиялау бойынша жұмысты ұйымдастырудың функциялары мен жүйелерін, лицензиялаудың және сертификациялаудың құқықты негіздері мен басқада құқық құрайтын актілерді, сертификация аймағындағы стандартизация, метрология және сертификация бойынша мемлекеттік органның міндеттері мен құқықтарын, шетелдегі лицензиялау мен сертификаттаудың мазмұнын, нарықтық шарттағы көліктік өнеркәсіптер мен ұйымдардың экспортты импортты қызметіне байланысты негізгі принциптерін білу керек.

Істей білуі керек:

Көлікте қолданылатын техникалық нормативтер мен заңдылық актілерін қолдануды, лицензия алу үшін сәйкес құжаттарды толтыру мен көрсетуді, көліктік құралдарды, көліктік өнімдерді сонымен қатар технологиялық процесстерді, материалдарды сапа бақылауын жүргізуді.


6. Пререквизиттер: Осы пәнді табысты оқу үшін «Математика 1 математика 2» пәндерін білу қажет.


7. Постреквизиттер: Оқу барысында толық алынған білімдер оқу процесінің орындалуы үшін «Автомобиль және трактор құрылысы», «Жол қозғалысын ұйымдастыру және қауіпсіздігі» пәндерін білу қажет.

8 Тематикалық жоспар

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

дәрістер

тәж.

СӨЖ

1

Кіріспе. Жол қозғалысы және көліктің халықаралық келісімі. Сертификация түсінігі және оның даму тарихы.

1

-

4

2

Халықаралық және ұлттық жүйе сертификациясы. Сертификаттаудың заңдық негізі, сертификацияны пайдалану облысы.

1

1

4

3

Механикалық көлік құралдарының және тіркеулердің сертификация жүйесі. Сертификация сызбасы.

1

1

4

4

Автомобильдерді ұйымдастырудың және сертификация жүргізудің реті.

1

1

4

5

Сертификаттау үрдісінің құрылымы.

2

2

8

6

Сертификаттың сынау зертханаларының пайда болу орындары. Аккредитация және өзара қолдау сертификациясы.

1

1

6

7

Сертификация жұмыстарын жүргізу бойынша реті.

1

1

4

8

Автомобильдердің белсенді, әрекетсіздік, апаттан кейінгі, экологиялық қауіпсіздіктің сертификациялық сынау сәйкестігі.

2

2

8

9

Сертификациялық сынаулар және басқа қажетті талаптарға сай.

1

1

4

10

Сәйкестік сертификат, сәйкестік белгісі. Сертификация объектілерін стандартизациялау. Сертификация сапасын қамтамасыз етудің жалпы критерийлері.

1

1

6

11

Техникалық құралдарды енгізуден және және жол қозғалысын реттеудің инспекциялық бақылауы. Сапа бойынша басқару.

1

1

4

12

Жоспарланған шаралардың алдын ала эффектісін бағалау тәсілі.

1

1

4

13

Автомобильдің конструктивті қауіпсіздік элементінің эффектті бағасы.

1

1

4

Барлығы:

15

15

60


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау» пәні көліктегі лицензиялау мен сертификатты ұйымдастыруымен байланысты құбылыстар мен процесстерді, негізгі объектілерді, сертификация өтетін қажеттіліктерге сәйкес нормативті құжаттардың түрлері мен категорияларын, көліктегі аккредитация аймағына кіретін объект сертификациясын өткізу.


10 Курс компоненттері

Пән тақырыптарының мазмұны

1-тақырып Кіріспе. Кіріспе. Жол қозғалысы және көліктің халықаралық келісімі. Сертификация түсінігі және оның даму тарихы.

2-тақырып. Халықаралық және ұлттық жүйе. Сертификацияның заңдық базасы, сертификацияны қолданыс аймағы.

3-тақырып Механикалық көлік құралдарының және тіркеулердің сертификация жүйесі. Сертификация сызбасы.

4-тақырып Автомобильдерді ұйымдастырудың және сертификация жүргізудің реті.

5-тақырып Сертификаттау үрдісінің құрылымы. Міндетті және еркіндік сертификация. Міндетті және еркіндік сертификацияның ерекше қасиеттері.

6-тақырып Сертификация бойынша сынақ зертхана органдарының құрылуы. Аккредитациялау және сертификацияның қарама-қарсы қабылдауы.

7-тақырып. Сертификация бойынша жұмыстардың өткізу тәртібі. Әрбір үлгілердің сынауы, өнім партиясы. Өндірістің қалпын талдау.

8-тақырып Автомобильдердің белсенді, әрекетсіздік, апаттан кейінгі, экологиялық қауіпсіздікке сәйкес сертификациялық сынаулары.

9-тақырып Өзге қажетті талап етулерге сәйкес сертификациялық сынау.

10-тақырып Сәйкестік сертификациясы, сәйкестік белгісі. Сертификация объектілерінің стандартизациясы. Сертификацияның сапасын қамтамасыз етуінің жалпы көрсеткіші.

11-тақырып Техникалық құралдардың жанартудың инспекционды бақылауы және қозғалысымен басқарудың жүйесі.

12-тақырып Жобалаған шаралардың эффективтілігінің алдын ала бағасының тәсілдері. Баға жүйесінің дамуының негізгі бағыттары. Баға жүйесінің дамуының негізгі бағыттары. Баға жүйесінің жұкалығы.

13-тақырып Автомобильдің конструктивті қауыпсіздігінің елементтерінің эффективтілігінің бағасы.


Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

2-Тақырып Халықаралық және ұлттық жүйе сертификациясы. Сертификаттаудың заңдық негізі.

3-Тақырып Механикалық көлік құралдарының және тіркеулердің сертификация жүйесі. Сертификация сызбасы.

4-Тақырып Автомобильдерді ұйымдастырудың және сертификация жүргізудің реті.

5-Тақырып Сертификаттау үрдісінің құрылымы.

6-Тақырып Сертификаттың сынау зертханаларының пайда болу орындары. Аккредитация және өзара қолдау сертификациясы.

7-Тақырып Сертификация жұмыстарын жүргізу бойынша реті.

8-Тақырып Автомобильдердің белсенді, әрекетсіздік, апаттан кейінгі, экологиялық қауіпсіздіктің сертификациялық сынау сәйкестігі.

9-Тақырып Сертификациялық сынаулар басқа қажетті талаптарға сай.

10-Тақырып Сәйкестік сертификат, сәйкестік белгісі. Сертификация объектілерін стандартизациялау. Сертификация сапасын қамтамасыз етудің жалпы критерийлері.

11-Тақырып Техникалық құралдарды енгізуден және жол қозғалысын реттеудің инспекциялық бақылауы. Сапа бойынша басқару.

12-Тақырып Жоспарланған шарлардың алдын ала эффектісін бағалау тәсілі.

13-Тақырып Автомобильдің конструктивті қауіпсіздік элементінің эффективті бағасы.


СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағаттық көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

15

2

ООЖ дайындық, үй жұмысын орындау

Ауызша сұрау, жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу.

30

3

Дәріс сабақтарына кірмей қалған, бірақ оқу бағдарламасы бойынша міндетті тақырыптарды қарастыру

Көлік және экология

Реферат

12

4

Бақылау іс-шараларына дайындық
МБ1, МБ2

3

Барлығы

60


Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары:

1 тақырып Курстың мақсаты мен міндеті. Жол қозғалысы және көлік бойынша халықаралық келісімі. Сертификация түсінігі және оның даму тарихы.

2 тақырып Халықаралық жіне ұлттық жүйесі. Сертификацияның заңдық базасы. Сертификацияның пайдалану аймағы. ҚР заңдылық актілері.

3 тақырып Механикалық көлік құралдарының сертификация жүйесі. Сертификация сызбасы, өнім сертификациясының тәртібі. Деклорация өтінішін қарастыру.

4 тақырып Автомобильдердің сертификация жүргізудің тәртібі мен ұйымдастыруы. Сертификацияның негізгі этаптары: сертификацияаға өтініш беру, өтініш бойынша шешу, өндірістік тексеру, қабылданған шешімдерді талдау, сәйкестік сертификацияны беру, сертификацияланған автомобильге инспекционды бақылау.

5 тақырып Сертификаттау үрдісінің құрылымы. Міндетті және еркінді сертификация. Міндетті сертификацияның еркінді сертификациядан айырмашылығы.

6 тақырып Сынау зертханаларының сертификация бойынша білім бөлімдері. Аккредитация және өзара қолдау сертификациясы.

7 тақырып Сертификация өткізудің тәртібі. Өнім сертификациясының сызбасы. Өнім партияларын сынау. Әрбір үлгіні сынау. Өндіріс қалпін талдау.

8 тақырып автомобильдердің сертификацияланған сынауы. Автомобильдің белсенді, әрекетсіздік, апаттан кейінгі, экологиялық қауіпсіздіктің сәйкестігі.

9 тақырып Басқа да қажетті және сертификациялық сынақтар. Сынау үшін үлгілерді таңдау. Өнімді, конструкцияны, маркалар сәйкестігін жасау технологияларын меңгеру.

10 тақырып Сәйкестік сертификат, сәйкестік белгісі. Сертификация объектілерін стандартизациялау. Сертификация сапасын қамтамасыз етудің жалпы критерийлері.

11-Тақырып Техникалық құралдарды енгізуден және жол қозғалысын реттеудің инспекциялық бақылауы. Сапа бойынша басқару.

12-Тақырып Жоспарланған шарлардың алдын ала эффектісін бағалау тәсілі.

13 Тақырып Автомобильдің конструктивті қауіпсіздік элементінің эффектті бағасы. Отандық автомобиль шығаратын ұйымдардың мемлекеттік шешімі оның сапа жүйесінің сәйкестігі.


Пән бойынша қорытынды рейтинг есептеу әдістемесі


Жұмыс оқу жоспарына сай «Техникалық пайдалану ережелері» пәні бойынша қорытынды рейтинг – емтихан. Ғылым кеңесімен ағымды үлгерімді мен бақылау түрі бойынша келесі үлес салмағы алынған.
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Үлес салмағы

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Ағымды үлгерімді бақылау

0,6


Пән бойынша қорытынды рейтинг балл ретінде формула бойынша анықталады:

Мұндағы Р1, Р2, Е – бірінші және екінші рейтингтер, емтихан қорытындысы бойынша алынған балл, 100-баллды шкала бойынша анықталады;

ҮСаү, ҮСЕ, – семестр бойы ағымды үлгерімнің, емтиханның үлес салмағы.

ҮСаү – қорытынды рейтингтегі ағымды үлгерімді үлес.

ҮСЕ, – қорытынды рейтингтегі емтихан үлес.

Пән бойынша қорытынды рейтинг (Қ), кестеге сай цифрлік эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға айналдырылып, «Оқушылардың оқу жетістіктері» және «Рейтингтік ақпартізім» журналдарына енгізіледі.Оқушылардың білім бағасы

Баллдағы қорытынды баға (Қ)

Баллдың цифрлік эквиваленті (Ц)

Әріптік жүйедегі баға

Дәстүрлі жүйедегі баға

Емтихан, диф. сынақ

Сынақ

95-100

4

А

Өте жақсы

Сынақталды

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы


80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақталған жоқ


11 Курс саясаты


Сабаққа қатысу, талқылауда активті болу оқу үрдісіне қатысу дегенді білдіреді.

Дәріс сабақтарына қатысқаны үшін студентке 4 балл қойылады.

Тәжірибелік сабақтарға қатысқаны, активті жұмыс, тапсырманы, есепті уақытында тапсырғаны үшін студент 4 балл алуы мүмкін. Студенттердің оқытушымен бірге орындалатын өздік жұмысы, дәрістік сабақтардың тақырыптарын терең зерттеп, оларды бекітуге бағытталған. Жұмыс пен сабаққа қатысқанда 4 балл беріледі. өздік жұмыс, теориялық курсқа кірмеген немесе қысқаша түрде қарастырылған, дәрістік тақырыптарға қатысты сұрақтарды теорялық түрде зерттеу және оларды бекітуге бағытталған.

Өздік жұмысы келесі түрде бағаланады: әр тақырыптын теориялық қарастыру, сұрақтар бойынша конспектпен аяқталады, конспект оқытушыға көрсетіліп бағаланады.

Бірініші және екінші межелік бақылау оқытылған тақырыптар бойынша ауызша сұрау түрінде, билеттер немесе тесттер бойынша 100 баллдық жүйемен бағаланады.

Пән бағдарламасына сай семестр бойы студент тапсырмалардың толық көлемін орындау керек.

Емтихан үш сұрағы бар билет бойынша өткізіледі. Емтихан 100 баллдық жүйе бойынша бағаланады.

Сабақта тәртіп ережелерін бұзу үшін аудиториядан шығарылуы мүмкін. Айып санкциялары келесідей болады:

- сабаққа себепсіз қатыспағаны үшін – 0 балл;

- сабаққа кешігіп келгені үшін жарты балл алынады;

- аудиториядан шығаррылуы үшін – 0 балл;

- кешігіп орындалған тапсырмалар, автоматты түрде бағаланады (номиналдан 50 %).

Емтихан тапсыру кезінде көшіруге тыйым салынады. Бақылау шараларында көшіргені үшін студент аудиториядан шығарылады және оған қойылатын баға – 0 балл.

Егер студент себеп бойынша бақылау шараларына қатыспаса, онда оған оқытушымен қосымша көрсетілген уақытта тапсыруға мүмкіндік беріледі (МБ және ҚБдекан рұқсатымен тапсырылады), әйтпесе алатын бағасы – 0 балл.

12 Әдебиет тізімі

Негізгі

1. Бондаренко В. А. Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте. М : Машиностроение, 2004 г.

2. Автотранспортные предприятия: Нормативные регулирование деятельности. С учетом последних изменении в законодательстве. М : Современная экономика и права, 2002г.

3. Савин В. А. Перевозки грузов автомобильным транспортом. Справочное пособие. М : Дело и сервис, 2002г.

4. О лицензировании. О внесении изменении и дополнении в некоторые заканадательные акты РК по вопросам лицензировании. Павлодар БИКО, 2007г.

Қосымша әдебиет

6. Недобитков А. И., Суттубаев К. Т. Сертификация транспортных средств. Методические указания. ВКГТУ, 1999г.

7. Рябчинский А.И. Международная регламентация безопасности конструкции автотранспортных средств. М : МАДИ, 1989г.


Бақылау шараларының календарлы графигі


050713 – Көлік, көліктік техника және технологиялары» мамандығының күндізгі оқу формасында оқитын студенттеріне арналған «Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау» пәнінің СӨЖ тапсырмаларын және сабақ жұмыстарын орындау мен тапсыру бойынша.

1-рейтинг

Баллдар жиынтығы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8
Ең жоғарғы балл,

оның ішінде:

12

12

12

14

12

12

12

14

100

Сабақтарға қатысу, сабақтарға дайында-лу, топта жұмыс істеу.

Дәріс

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

4

32

Тәжі-рибе

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

6

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

6

36

СӨЖМ

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

4

32

2-рейтинг
Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Баллдар жиынтығы

Ең жоғарғы балл,

оның ішінде:

14

14

14

16

14

14

14

100

Сабақтарға қатысу, сабақтарға дайында-лу, топта жұмыс істеу.

Дәріс

Қ

4

Қ

4

Қ

4

Қ

6

Қ

4

Қ

4

Қ

4

30

Тәжі-рибе

Қ

6

Қ

4

Қ

6

Қ

4

Қ

6

Қ

4

Қ

6

36

СӨЖМ

Қ

4

Қ

6

Қ

4

Қ

6

Қ

4

Қ

6

Қ

4

34


Бақылау турі: Қ – Қатысу, СӨЖМ – студенттердің муғаліммен істейтін өздік жұмысы.


Кафедра отырысында ұсынылды 2010 ж. ______ «__»,

№ __ хаттама

Кафедра меңгерушісі ________ Ордабаев Е. К. 2010 ж. ______ «__»

Похожие:

1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Металлургия, машинажасау және көлік факультеті
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандық студенттеріне арналған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандық студенттеріне арналған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандық студенттеріне арналған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1. Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпараттары
Бағдарлама «01» қыркүйек 2010ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon«Мұрағаттық анықтамалар беру» мемлекеттік қызмет стандартына
Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Ұлттық мұрағаты
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon2 Оқытушы туралы мәлімет
Пәннің оқу әдістемелік кешені «Зоология», А. 2005 типтік бағдарлама және кафедра құжаттары негізінде құрастырылған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т
Студенттердің (магистранттардың) оқытушымен жүргізетін өздік жұмыстарының кестесі
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат iconБАҒалы қАҒаздар эмиссиясының проспектісі
...
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 жалпы мәлімет оқытушы және пән бойынша жалпы мәлімет
Семей қ. ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік университеті 3 деңгейлі смк құжат поәК поәК 042-18-16 66/02-2014 поәК
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница