Бекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму»
НазваниеБекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму»
страница1/3
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.51 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://kgu.kz/doc/magistratura/MI_11_OPO_2011_kz.doc
  1   2   3

ҚР ҒБМ «Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті» РМҚК


Сапа менеджменті жүйесі

Әдістемелік нұсқау

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді ұйымдастыру (магистратура)

СМЖ ӘН 11-2011

2 нұсқа

өзгертулер 00

106 беттің беті


БЕКІТЕМІН

«Ш.Уәлиханов атындағы КМУ»

РМҚК ректоры

__________ Н. Қалабаев


«____» _________ 2011 ж.


САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ


ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

(МАГИСТРАТУРА)


СМЖ ӘН 11-2011


Тіркеу № ____

Данасы № ____

Енгізу күні _________


Көкшетау


Мазмұны


1. Жалпы ережелер

4

2. Магистратурада оқу үрдісін ұйымдастыруға қойылатын талаптар

4

3. Магистратураның білім беру бағдарламасы құрылымына қойылатын талаптар

5

4. Білім беру мазмұнын жоспарлауға қойылатын талаптар

7

5. Білім алушылардың оқу жүктемесінің көлемі

8

6. Магистратурадағы білім беру ортасына қойылатын талаптар

12

7. Бiтiрушiлердiң оқу нәтижелерiне және дайындық деңгейiне қойылатын талаптар

14

8. Ауыстыру, оқудан шығару, қайта қабылдау және академиялық демалыс беру

18

9. Оқу үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық аттестацияны ұйымдастыру және өткізу

23

10. Қорытынды мемлекеттік аттестацияны ұйымдастыру және өткізу

25

11. Өзгертулер

29

12. Келісу, сақтау және тарату

29

ҚР БҒМ-не есептің формалары

30

Оқуға түсу емтиханы хаттамасының формасы

32

Аппелляция актінің формасы

33

Жеке іс тізімінің формасы

34

Оқу жоспарының формасы

35

Оқу жұмыс жоспарының формасы

38

Лицензия және ҚР мемлекеттік стандарттардың тізімінің формасы

41

Типтік бағдарламалары тізімінің формасы

42

Академиялық күнтізбенің формасы

43

Магистранттар контингенті сипаттамасының формасы

45

Кафедра бойынша сағат есебінің формасы

46

Кафедра бойынша ПОҚ штаттық кестесінің формасы

48

Сабақ кестесінің формасы

49

МОӨЖ өткізу кестесінің формасы

50

Емтихан сұрақтарының тізбесінің титулдық парағының формасы

52

Қорытынды бақылау материалдарының титулдық парағының формасы

53

Қорытынды бақылауға арналған билеттердің формасы

54

Ағымдық және межелік бақылау материалдарының титулдық парағының формасы

55

Қорытынды мемлекеттік аттестацияға арналған бақылау сұрақтарының тізімінің формасы

56

Корытынды мемлекеттік аттестация материалдарының титулдық парағының формасы

57

Қорытынды мемлекеттік аттестацияның емтихан билетінің формасы

58

Магистрлік диссертацияларды орындау және ресімдеу бойынша әдістемелік нұсқаулар титулдық парағының формасы

59

Магистранттың жеке жоспарының формасы

60

Магистранттың оқу карточкасының формасы

64

Жеке карточкасының формасы

67

Транскрипт (сынақ кітапша) формасы

68

Аттестация парағының формасы

70

Аралық аттестация кестесінің формасы

71

Магистранттың оқу жетістіктерінің жеке ведомосының формасы

72

Курстық жұмыстарды қорғау ведомосының формасы

73

Ведомостың формасы (кіруге рұқсат алу рейтингісі)

74

Білім алушылардың оқудағы нәтижелерінің ведомостың формасы (апелляциясыз)

75

Білім алушылардың оқудағы нәтижелерінің ведомостың формасы (апелляция есепке ала)

76

Білім алушылардың оқудағы нәтижелерінің ведомостың формасы (курстық жұмысты есепке ала)

77

Практиканы бақылау нәжелерінің ведомостың формасы

78

Оқу кредиттердәі трансферт ведомостың формасы

79

Айырма беруге арналған ведомостың формасы

80

Курстық жұмысты қорғау графигінің формасы

81

Кәсіптік тәжірибеден өту графигінің формасы

82

Кәсіптік тәжірибеден өту туралы келісім-шарттың формасы

83

Өтініш хат формасы

85

Мәлімдеме формасы

85

Тәжірибеден өту туралы бұйрықтың формасы

86

Тәжірибе күнделігінің формасы

87

Кәсіптік тәжірибе бойынша есеп беру үлгісінің формасы

88

Кәсіптік тәжірибені бақылау нәтижесінің ведомосының формасы

89

Элективтік пәндер каталогының формасы

90

Элективтік пәндер тандауға өтініш беру формасы

93

Жазғы семестрге өтініш беру формасы

94

Қорытынды мемлекетік аттестация кестесінің формасы

95

Жиынтық ведомосының формасы

96

Магистрлік диссертациясының титулдық парағының формасы

97

Ғылыми жетекші пікірінің формасы

98

Рецензент пікірінің формасы

99

Кешендік емтихан алу бойынша Мемлекеттік аттестация комиссиясы отырысының хаттамасының формасы

100

Магистрлік дисссертацияны қарау бойынша мемлекеттік аттестация комиссиясы отырысының хаттамасының формасы

101

«Магистр» академиялық дәреже беру туралы Мемлекеттің аттестация комиссиясы отырысының хаттамасының формасы

103

Транскрипттен үзінді формасы

104

Келісу парағы

105

Танысу парағы

1061. Жалпы ережелер


1.1. Бұл әдістемелік нұсқау Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-де жүзеге асырылатын жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді (магистратура) ұйымдастыруға қойылатын талаптарды белгілеуші негізгі құжат болып саналады.

1.2 Осы нұсқауда төмендегідей терминдер мен анықтамалар белгіленген:

Магистратура – 1-2 жылдан кем емес нормативтік оқу мерзімінде тиісті мамандық бойынша «магистр» академиялық дәрежесіне ие болатын ғылыми және педагогикалық кадрларды даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіби білім беру бағдарламасы.

Магистрант – магистратурада білім алушы тұлға.

Магистрлік диссертация – магистранттың нақты мамандығына сәйкес тиiстi ғылым саласы бойынша көкейкестi мәселелердің бірін өзіндік зерттеу нәтижелері арқылы қорытындылайтын ғылыми жұмыс.

1.3 Магистратура университетте азаматтардың кез келген деңгейде білім алуға, тереңдетілген кәсіптік мамандандыруға, ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық қызметке дайындауға жол ашуды қамтамасыз ету үшін және болашақта университетте еңбек ететін жоғары сапалы педагогтар мен ғылыми қызметкерлер дайындау мақсатында ашылды.

1.4 Университет магистратурасында кадрларды даярлау екі бағыт бойынша жүргізіледі: профильдік және ғылыми-педагогикалық.

1.5 Магистр бағдарламасы бойынша білім алу құқығына жоғары кәсіби білім беру бағдарламаларының, профиль бойынша таңдалынған магистрлерді дайындау бағдарламаларына сәйкес немесе жақын бағдарламалардың бірінің негізінде білім алған, жоғары білім туралы дипломы немесе бакалавр дипломы бар тұлғалар ие. Бакалавр дипломы бар тұлғалар үшін магистратурада оқу жоғары кәсіби білімді жалғастыру болып табылады.

1.6 Ш.Уәлиханов атындағы КМУ-те магистратура тек қана бакалаврларды дайындау бағыттары бойынша ашылады. ҚР Білім және ғылым министрлігі магистрлерді дайындау құқығына берілетін лицензияны Лицензиялау ережелерімен белгіленген тәртіпте береді.

2. Магистратурада білім беру үрдісін ұйымдастыруға қойылатын талаптар

2.1 Магистрдің дайындық профилінің ғылыми зерттеулер тақырыптамасына сәйкес келуі.

2.2 Магистрлік бағдарламалар жетекшілері мен магистрант жетекшілері дайындап басып шығарған оқу және (немесе) оқу-әдістемелік материалдардың болуы.

2.3 Магистранттардың теориялық білім алуына, зертханалық практикумдар мен ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуіне мүмкіндік туғызатын, сонымен қатар Мемлекеттік білім беру стандарттарымен және магистрлерді арнайы дайындауға арналған оқу бағдарламаларымен қарастырылған бітірушілердің біліктілік жұмысын әзірлеуді қамтамасыз ететін қажетті оқу-материалдық базаның болуы.

2.4 Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес магистранттар тәжірибеден өту үшін факультеттер (кафедралар) мен кәсіпорындар, мекемелер немесе ұйымдар арасында келісім-шарттардың болуы.

2.5 Магистрлік бағдарламаға білім алушылардың мамандығына сәйкес профилі бойынша жоғары оқу орнында үш жылдан кем емес еңбек өтілі бар доктор, ғылымдар кандидаты, немесе доктор PhD ғылыми жетекшілік жасайды. Қажет болған жағдайда профильге жақын ғылымдар салалары бойынша ғылыми консультанттар тағайындалуы мүмкін.

2.6. Магистранттарға ғылыми дәреже және (немесе) ғылыми атағы бар ғылыми жетекшілер тікелей жетекшілік жасайды.

Бір уақытта бесеуден артық емес магистрантқа жетекшілік жасалады. Магистранттардың жетекшілері магистрлерді арнайы дайындайтын бағдарламаға енетін пәндерден сабақ берулері қажет.

2.7. Магистрлерді дайындауға арналған білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру магистрлік бағдарлама профилі бойынша ғылыми-зерттеу және ғылыми-әдістемелік жұмыс жүргізетін, оқытылатын пәндер профиліне сәйкес базалық білімі және біліктілігі бар педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етіледі.

2.8. Ғылыми дәрежесі және (немесе) ғылыми атағы бар оқытушылар магистрлерді дайындау бағдарламаларын қамтамасыз ететін профессорлық-оқытушылық құрамның жалпы санының кем дегенде 45%-ын құрау қажет.

2.9. Лицензиясы бар магистрлік бағдарламалардың жұмыс оқу жоспарлары магистрлердің арнайы дайындау оқу жоспарына сай Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес болуы.


 

3. Магистратураның білім беру бағдарламасы құрылымына қойылатын талаптар


3.1 Магистратураның білім беру бағдарламасының құрылымы әртүрлі білім беру мазмұнын анықтайтын оқу және ғылыми жұмыс, практика түрлерінен құралады, олардың өзара ара-қатынасын, өлшемі мен есебін көрсетеді.

3.2 Магистратураның білім беру бағдарламасының мазмұнына:

- базалық және кәсіптік пәндер циклдерін оқытуды қарастыратын теориялық оқыту;

- кәсіби тәжiрибе (педагогикалық, өндірістік, зерттеулік);

- ғылыми және педагогикалық магистратураға арналған магистрлік диссертацияны орындау үшін жүргізілетін ғылыми-зерттеу жұмысы;

- профильдік магистратураға арналған магистрлік диссертацияны орындау үшін жүргізілетін эксперименталдық-зерттеу жұмысы;

- аралық және қорытынды аттестация жатады.

3.3 Барлық жұмыс түрлерінің еңбек сыйымдылығын есептеу игерілген материал көлемімен жүзеге асырылады және кредитпен өлшенеді. Сондай-ақ алдыңғы білім деңгейінде игерілген, кредитте ескерілетін, жинақтаушы кредиттік жүйе қызмет етеді.

Білім алушы магистратураға түсер алдында магистратураның кәсіби оқу бағдарламасын меңгеруге қажетті барлық пререквизиттерді меңгерген болуы керек. Қажетті пререквизиттер тізімін ЖОО өзі анықтайды.

Қажетті пререквизиттер болмаған жағдайда магистрантқа оларды ақылы түрде меңгеруге рұқсат етіледі. Мұндай жағдайда магистратурада білім алу магистрант пререквизиттерді толық меңгергеннен кейін басталады.

3.4 Кредиттік технология бойынша оқу үдерісін ұйымдастыруда оқу пәнiнiң көлемi бүтiн санды құрауы керек. Сонымен қатар пәндер 3 кредиттен кем емес көлемде бағаланады.

Пәнді бағалауда 1 немесе 2 кредитке рұқсат етiледi.

3.5 Оқу жоспарларының барлық формаларында оқу пәндерiн кодпен жазудың бiрыңғай жүйесi қолданылады.

Әрбiр пән атауы қайталанбау керек. Ол бiр академиялық мерзiм ішінде оқылып, аяқталған уақытта магистранттар емтихан түрінде қорытынды бақылау тапсыру қажет.

3.6 Магистратураның бiлiм беру бағдарламалары модульдiк жүйе негiзiнде жобаланады.

3.7 Базалық пәндер циклі (БП) міндетті компонент пен таңдау бойынша компонент пәндерінен тұрады.

3.8 Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратурада БП циклінің көлемі типтік оқу жоспарының жалпы көлемінің 47% құрайды, оның ішінде 50% міндетті компонент пәндеріне, ал 50% - таңдау бойынша компонент пәндеріне бөлінеді.

Кәсіптік бағыттағы магистратурада БП циклінің көлемі типтік оқу жоспарының жалпы көлемінің 50% құрайды (оқу мерзімі 1 жыл) және 35% (оқу мерзімі 1,5 жыл), оның ішінде 55,5% және 50% міндетті компонент пәндеріне, ал 44,5% және 50% - таңдау бойынша компонент пәндеріне бөлінеді.

3.9. Ғылыми және педагогикалық бағыттағы магистратурада кәсіби пәндер (КП) циклінің көлемі типтік оқу жоспарының жалпы көлемінің 53%, оның ішінде 11% міндетті компонент пәндеріне және 89% - таңдау бойынша компонент пәндеріне бөлінеді.

Кәсіптік бағыттағы магистратурада кәсіби пәндер (КП) циклінің көлемі типтік оқу жоспарының жалпы көлемінің 50% құрайды (оқу мерзімі 1 жыл) және 65% (оқу мерзімі 1,5 жыл), оның ішінде 11% және 16% міндетті компонент пәндеріне, ал 89% және 84% - таңдау бойынша компонент пәндеріне бөлінеді.

3.10 Міндетті компонент пәндерінің тізімі типтік оқу жоспарымен анықталады. Міндетті компонент пәндерінің көлемін қысқартуға рұқсат етілмейді.

3.11 Таңдау бойынша пәндер тізімін университет өзі анықтайды. Сонымен бiрге жұмыс берушілердің талап-тілегі мен еңбек нарығының сұраныстары ескеріледі.

3.12 Сонымен бірге магистратураның білім беру бағдарламасының құрылымы төмендегілерді қамтиды:

- магистранттардың практикалық дайындығын: әртүрлі практиканың түрлері, кәсiби тағылымдама және магистрлiк диссертацияны орындау;

- магистранттың ғылыми-зерттеу (эксперименталдық-зерттеу) жұмысы.

3.13 Профильді магистратураны бітірген магистрант педагогикалық қызметке кәсіби педагогикалық білім беру бағдарламасын қосымша меңгергеннен кейін ғана жіберіледі.

3.14 Ақпараттық технология саласының мамандықтары бойынша даярланатын магистрлік бағдарламаларды ағылшын тілінде оқыту қарастырылады. Соған байланысты (кәсіби) ағылшын тілін оқытуға бөлінетін кредит саны көбейтіледі.

  1   2   3

Похожие:

Бекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму» iconПрограмма круглого стола «Перспективы внедрения электронного обучения (е-learning)»
Ш. Уәлиханов атындағы кму кафедраларының электрондық білім беру ресурстарының көрмесі
Бекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму» iconҚазақ хандығы тарихын зерттеудегі қҰндылығы жайында
Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология Институты директорының ғылыми жұмыстар бойынша орынбасары, т.ғ. к., доцент
Бекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму» iconШортанова алшайым ахылбековна қазақстандағы ғылыми кітаптар басылымының тарихы (ХХ ғ. 20-40 жж.)
Жұмыс Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының Кеңес дәуіріндегі Қазақстан тарихы бөлімінде орындалды
Бекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму» iconҚАсымова сәуле сүйіндікқызы сәкен Сейфуллиннің қоғамдық-саяси және мемлекеттік қызметі (1894 1938 жж.)
Жұмыс Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының Қазақстанның кеңестік кезеңдегі тарихы бөлімінде орындалды
Бекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму» iconАдилбекова забираш ашимхановна
Жұмыс Қр білім және Ғылым Министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының Қазақстанның жаңа...
Бекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму» iconДиссертация 2010 жылы «29» сәуір
Жұмыс Қр білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты Кеңес дәуіріндегі...
Бекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму» icon«Бекітемін» М.Өтемісов атындағы БҚму ректоры Т. З. Рысбеков >27. 03. 2006 ж
Негізгі шара М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетіндегі экологиялық аспектілер қызметінің қоршаған ортаға...
Бекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму» iconДиссертация 2009 жылы «24»
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының...
Бекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму» iconДиссертация 2009 жылы
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының...
Бекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму» iconДиссертация 2010 жылы
Жұмыс Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница