Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Скачать 334.87 Kb.
НазваниеОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
страница1/2
Дата конвертации10.02.2016
Размер334.87 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.keu.kz/attachments/article/696/Силлабус Этика госслужбы каз.doc
  1   2


ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІБЕКІТЕМІН

Оқу - әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ.к., профессор Бұғыбаева Р.О.

_____________________

«____»__________ 2010 ж.
КЕЛІСІЛДІ

Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, п.ғ.д., профессор Ибышев Е.С.

____________________

«____»__________ 2010 ж.
СИЛЛАБУС

БАКАЛАВРИАТ


Пән: EGS2230: «Мемлекеттік қызмет этикасы»

Мамандық: 5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару

Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы


Барлығы 3 кредит (еңбек сыйымдылығы 120 сағат)

Дәріс 15 сағат

Семинарлық сабақтар 15 сағат

СӨЖ 75 сағат,

СӨЖО 15 сағатҚАРАҒАНДЫ – 2010

Үлгі 2

Силлабусты 5В051000 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығының жұмыс оқу жоспарлары мен пәннің КЭУК – МИ-85-05.01.-2007 оқу әдістемелік кешенінің құрылымына қойылатын талаптар негізінде э.ғ.к., доцент М.А. Байгуренова құраған.


Экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасының оқу әдістемелік отырысында қарастырылған


10 маусым 2010ж. Хаттама № 10


Кафедра жетекшісі: Жетпісбаева М.К.


Оқытушылар туралы мәліметтер:

Байгуренова М.А., э.ғ.к., доцент, Қарағанды экономикалық университеті.

125 б.қ. көлемінде басылымдары бар. «Экономикалық теория», «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Мемлекеттік қызмет этика», «Адамза ресурстарын басқару» курстарынан дәріс оқиды.


Офис: Қарағанды экономикалық университеті, экономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы, кабинет № 266

Тел: 44-16-34, ішкі 143


Үлгі 3

Пәннің сипаттамасы

Пәнді оқытудың мақсаты. Пәнді оқытудың мақсаты – студенттерде мемлекеттік қызмет этикасы туралы теориялық білім жинағын қалыптастырып, мемлекеттік қызметкерлердің іскерлік байланыс жасауының этикалық нормаларын қалыптастыру, мемлекеттік қызмет этикасын жетілдіру бойынша шаралар жүйесін өңдеу және негіздеу, мемлекеттік қызметтің қазақстандық этикасын талдау.

«Мемлекеттік қызмет этикасы» пәнін оқыту мақсаты болып мемлекеттік қызметті жетілдіру саласы негізінде студенттерде экономикалық ойлау жүйесін өңдеу, мемлекеттік қызметтің қазақстандық этикасын жетілдіру бойынша шаралар жүйесін өңдеу және негіздеу табылады.

Пәнді оқытудың мәселелері:

 • Мемлекеттік қызмет этикасы туралы тұтас білімдер жүйесін құрау;

 • Мемлекеттік қызмет этикасын қалыптастыру мен дамытудың теориялық аспектілерін қарастыру;

 • Мемлекеттік қызметкерлердің іскерлік байланыс жасауын жетілдірудегі басқарушы кадрлардың орны мен ролін ескере отырып қызметтік қатынастар этикасының теориялық аспектілерін қарастыру;

 • Мемлекеттік қызметтің этикалық нормаларын жетілдіру бойынша ұсыныстарды негіздеу және Қазақстандағы мемлекеттік қызметті жетілдіру бойынша ұсыныстарды өңдеу.


Үлгі 4

Білім беруді бағалаудың саясаты мен процедурасы

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылау бойынша (60%) және қорытынды бақылау бойынша (40%) үлгерімділіктің максималды көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталып, 100%-ды құрайды, яғни қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады:

мұнда:

– бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

- екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.

Пән бойынша курстық жұмыс болса, онда оның бағасы орташа рейтингке қосылады – Рор = (Р1 + Р2 + курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3.

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін білім алушының білімін 0 ден 100%-ге дейінгі пайыздарда аралық бақылау кезінде бағалау қажет.

Төменде кредиттік жүйе бойынша білім алушылардың білімін бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі келтірілген.

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағат емес


Білім алушылар білімін бағалау критериялары

«А», «А-» («өте жақсы») – егер білім алушы барлық бағдарламалық материалды тереңнен игеріп, сәйкесінше, оны еш бұлжыьпай баяндай білсе, тапсырма типі өзгерген кезде жауап беру барысында қиналмаса, қойылған мәселелерді еркін шеше алса, монографиялық материал білімін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздей білсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда жанжақты дағды және ептіліктерді меңгере білсе, қателіктерді жібермей, материалды дербес талқалй білсе аталмыш баға қойылады;

«В+» «В», «В-» («жақсы») – егер білім алушы бағдарламалық материалды нақты білсе, оны мәні бойынша сауатты баяндай білсе, сұраққа жауап беру барысында айқынсыздықтарды жібермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік мәселелерді шешуде қажетті дағдыларды қолдана білсе аталмыш бағалар қойылады;

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағат») – егер білім алушы тек негізгі материалды ғана меңгеріп, бірақ жекелеген бөліктерді білмесе, айқынсыздықтарды жіберсе, тұжырымдамалары жеткілікті түрде дұрыс болмаса, бағдарламалық материалды баяндауда ілеспелілікті бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды орындауда қиналса аталмыш бағалар қойылады;

«F» («қанағат емес») – егер білім алушы бағдарламалық материалды білмесе, айтарлықтай қателіктер жіберсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда үлкен қиындыққа ұшыраса аталмыш баға қойылады.

Аталмыш криетрияларды оқытушы емтихан бағасын қою барысында да басшылыққа алады.

А- дан А, В-дан В+-ға дейін, D дан С+-ға дейінгі амплитуда бағаны таңдау білім алушының жоғарыда келтірілген критерияларға білімі мен ептілігінің сәйкес келуі дәрежесімен анықталады.


Апелляция процедурасы

Емтихан қорытындылары бойынша аппеляцияға арыз Регистратор атына білім алушының жеке арызы бойынша нәтижені жариялағаннан кейін үш күн ішінде қабылданады. Аппеляцияға арыздар тіркеу бөлімінде тіркеуге алынады, онда студент аппеляцияланатын сұрақ мәні көрсетуге тиіс. Апелляция білім алушының емтихандық жауабын қайта рецензиялау жолымен кафедра жетекшісімен тағайындалатын кафедраның пәндік аппеляциялық коммиссиясымен жүргізіледі.


Үлгі 5


Пәннің бағдарламасы

Кесте 1 – Сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу
Тақырыптар атауы

Дәрістер

семинарлар

СӨЖО

СӨЖЭтика. Оның пәні мен негізгі категориялары

2

2

2

10Мораль теориясының негізгі мәселелері

1

1

1

5Антикалық этика

1

1

1

5Діни этика

1

1

1

5Жаңа уақыт өркениетінің дамуы және адамгершілік процестерінің спецификасы

1

1

1

5Күштемеу этикасы

1

1

1

5Өзін-өзі шектеу этикасы

1

1

1

5Кәсіби моральдың қалыптасуы мен дамуы

1

1

1

5Тұйық идеологиялық жүйелер этикасы

1

1

1

5Мемлекеттік қызмет этикасының қалыптасу ерекшелігі

1

1

1

5Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және оның қызмет ету ерекшеліктері және олардың мемлекеттік қызметкерлер моральіне ықпалы

1

1

1

5Мемқызметкер тұлғасына қатысты негізгі адамгершіліктік талаптар және аталмыш талаптарды ранжирлеуге ықпал ететін негізгі факторлар

1

1

1

5Мемқызмет өзгеруінің негізгі қарқындары және аталмыш процестердің мемқызметкерлер мораліне ықпалы

1

1

1

5Мемлекеттік қызметкерлер іс-әрекетіндегі этикет

1

1

1

5
БАРЛЫҒЫ:

15

15

15

75


Кесте 2 - Пән бойынша дәрістер, семинарлық сабақтардың және СӨЖО графигі.
Күні

Уақыты

Тақырыптар атауы

ДӘРІСТЕР

1Этика. Оның пәні мен негізгі категориялары

23Мораль теориясының негізгі мәселелері

4Антикалық этика

5Діни этика

6Жаңа уақыт өркениетінің дамуы және адамгершілік процестерінің спецификасы

7Күштемеу этикасы

8Өзін-өзі шектеу этикасы

9Кәсіби моральдың қалыптасуы мен дамуы

10Тұйық идеологиялық жүйелер этикасы

11Мемлекеттік қызмет этикасының қалыптасу ерекшелігі

12Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және оның қызмет ету ерекшеліктері және олардың мемлекеттік қызметкерлер моральіне ықпалы

13Мемқызметкер тұлғасына қатысты негізгі адамгершіліктік талаптар және аталмыш талаптарды ранжирлеуге ықпал ететін негізгі факторлар

14Мемқызмет өзгеруінің негізгі қарқындары және аталмыш процестердің мемқызметкерлер мораліне ықпалы

15Мемлекеттік қызметкерлер іс-әрекетіндегі этикет

СЕМИНАРЛЫҚ САБАҚТАР

1Этика. Оның пәні мен негізгі категориялары

23Мораль теориясының негізгі мәселелері

4Антикалық этика

5Діни этика

6Жаңа уақыт өркениетінің дамуы және адамгершілік процестерінің спецификасы

7Күштемеу этикасы

8Өзін-өзі шектеу этикасы

9Кәсіби моральдың қалыптасуы мен дамуы

10Тұйық идеологиялық жүйелер этикасы

11Мемлекеттік қызмет этикасының қалыптасу ерекшелігі

12Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және оның қызмет ету ерекшеліктері және олардың мемлекеттік қызметкерлер моральіне ықпалы

13Мемқызметкер тұлғасына қатысты негізгі адамгершіліктік талаптар және аталмыш талаптарды ранжирлеуге ықпал ететін негізгі факторлар

14Мемқызмет өзгеруінің негізгі қарқындары және аталмыш процестердің мемқызметкерлер мораліне ықпалы

15Мемлекеттік қызметкерлер іс-әрекетіндегі этикет

СӨЖО

Этика. Оның пәні мен негізгі категориялары

Мораль теориясының негізгі мәселелері

Антикалық этика

Діни этика

Жаңа уақыт өркениетінің дамуы және адамгершілік процестерінің спецификасы

Күштемеу этикасы

Өзін-өзі шектеу этикасы

Кәсіби моральдың қалыптасуы мен дамуы

Тұйық идеологиялық жүйелер этикасы

Мемлекеттік қызмет этикасының қалыптасу ерекшелігі

Мемлекеттік қызметті ұйымдастыру және оның қызмет ету ерекшеліктері және олардың мемлекеттік қызметкерлер моральіне ықпалы

Мемқызметкер тұлғасына қатысты негізгі адамгершіліктік талаптар және аталмыш талаптарды ранжирлеуге ықпал ететін негізгі факторлар

Мемқызмет өзгеруінің негізгі қарқындары және аталмыш процестердің мемқызметкерлер мораліне ықпалы

Мемлекеттік қызметкерлер іс-әрекетіндегі этикет


ТАҚЫРЫП 1. ЭТИКА. ОНЫҢ ПӘНІ МЕН НЕГІЗГІ КАТЕГОРИЯЛАРЫ


Дәріс жоспары (2сағат)

1 сабақ

 1. Этика, мораль, адамгершілік терминдерінің туындауы

 2. Этика пәнінің тарихи өзгеруі. Этика ғылымы құрылымының дамуы

Әдебиет: 2,3,4,19,20,31,40


2 сабақ

 1. Этиканың негізгі категориялары

 2. Этиканың түрлері

Әдебиет: 2,3,4,19,20,31,40


Семинарлық сабақтың жоспары (2 сағат)

1 сабақ

1. Этиканың туындауы мен мәні

2. Этика пәні мен қызметтері

 1. Этиканың қағидалары

 2. Этиканың негізгі категориялары


2 сабақ

1. Мемлекеттік этиканың мәні мен мағынасы

2.Мемлекеттік биліктің тарихы мен типтері

3. Мемлекеттік қызмет этикасы қалыптасуының концептуалды сызбасы


ТаҚЫРЫП 2. МОРАЛЬ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Дәріс жоспары (1сағат)

 1. Моральдың туындау себептеріне қатысты негізгі тарихи көзқарастар

 2. Моральдың пайда болуының түрлі кезеңдеріндегі «әлеуметтік» және «табиғи»

 3. Тұлғаның моральдық таңдауы. Моральдық жанжал

Әдебиет: 2,5,7,9,11,17,22,29,38


Семинарлық сабақтың жоспары (1 сағат)

 1. Моральдың мәні мен қызметтері

 2. Моральдың туындау себептеріне қатысты негізгі тарихи көзқарастар
 1. Моральдың пайда болуының түрлі кезеңдеріндегі «әлеуметтік» және «табиғи»

 2. Тұлғаның моральдық таңдауы

 3. Моральдық жанжал


ТАҚЫРЫП 3. АНТИКАЛЫҚ ЭТИКА

Дәріс жоспары (1сағат)

 1. Этикаалды

 2. Антикалық этика дамуының классикалық кезеңі

 3. Антикалық этиканың кеш кезеңі

Әдебиет: 3,6,9,20,28,30,37,39,41,42


Семинарлық сабақтың жоспары (сағат)

 1. Этикаалды

 2. Антикалық этика дамуының классикалық кезеңі

 3. Антикалық этиканың кеш кезеңі

 4. Антикалық этиканың этиканың ғылым ретінде дамуындағы ролі мен орны


ТАҚЫРЫП 4. ДІНИ ЭТИКА

Дәріс жоспары (1сағат)

 1. Буддизм

 2. Христиандық

Әдебиет: 2,7,8,11,19,20,27,33,39,40


Семинарлық сабақтың жоспары (1 сағат)

 1. Буддизмнің пайда болуы мен мәні

 2. Буддизмнің этиканың ғылым ретінде пайда болуындағы ролі

 3. Христиандықтың пайда болуы мен мәні

 4. Христиандықтың этиканың ғылым ретінде пайда болуындағы ролі


ТАҚЫРЫП 5. ЖАҢА УАҚЫТ ӨРКЕНИЕТІНІҢ ДАМУЫ ЖӘНЕ АДАМГЕРШІЛІК ПРОЦЕСТЕРІНІҢ СПЕЦИФИКАСЫ

Дәріс жоспары (1сағат)

 1. ІІІ мыңжылдықтың басындағы мораль өзгеруінің негізгі қарқындары

 2. Урбандалу және оның қоғамға ықпалы.

Әдебиет: 4,9,11,17,18,23,29,30,32,34


Семинарлық сабақтың жоспары (1 сағат)

1. Моральдің ролі мен оның қоғамға ықпалы

2. ІІІ мыңжылдықтың басындағы мораль өзгеруінің негізгі қарқындары

3 Урбандалу процесінің мәні

4 Урбандалудың қоғамға ықпалы.


ТАҚЫРЫП 6. КҮШТЕМЕУ ЭТИКАСЫ

Дәріс жоспары (1сағат)

 1. Күштемеу этикасының мәні мен ерекшеліктері

 2. Күштемеу этикасының қағидалары

 3. Күштемеу әрекеттерінің негізгі кезеңдері

Әдебиет: 6,9,11,18,25,26,35,36,39


Семинарлық сабақтың жоспары (1сағат)

1. Қоғам дамуындағы күштемеудің мәні мен ролі

2. Күштемеу этикасының ерекшеліктері

3 Күштемеу этикасының қағидалары

4 Күштемеу әрекеттерінің негізгі кезеңдері


ТАҚЫРЫП 7. ӨЗІН-ӨЗІ ШЕКТЕУ ЭТИКАСЫ

Дәріс жоспары (1сағат)

 1. Қазіргі таңдағы өркениеттің ерекшеліктері және экологиялық дағдарыс

 2. Өзін-өзі шектеу этикасы дамуының кезеңдері мен мәні

 3. Өзін-өзі шектеу этикасының халықаралық аспектісі

Әдебиет: 1,2,9,10,12,19,20,22,29,40


Семинарлық сабақтың жоспары (1сағат)

1. Қазіргі таңдағы өркениеттің мәні мен ерекшеліктері

2. Қазіргі таңда экологиялық дағдарыстың дамуы

3 Өзін-өзі шектеу этикасының мәні мен мағынасы

4. Өзін-өзі шектеу этикасының даму кезеңдері

5 Өзін-өзі шектеу этикасының халықаралық аспектісі


ТАҚЫРЫП 8. КӘСІБИ МОРАЛЬДЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН ДАМУЫ

Дәріс жоспары (1сағат)

 1. Кәсіби этиканың мәні

 2. Қызметтік этика

 3. Басқару этикасы

Әдебиет: 2,9,12,14,15,19,21,24,29,31


Семинарлық сабақтың жоспары (1сағат)

1. Кәсіби этиканың мәні

2. Кәсіби этиканың даму кезеңдері

3 Қызметтік этика. Қызметтік этиканың талаптары

4 Басқару этикасы. Басқару этикасының нормалары


ТАҚЫРЫП 9. ТҰЙЫҚ ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР ЭТИКАСЫ

Дәріс жоспары (1сағат)

 1. Тұйық идеологиялық жүйелердің мәні мен ерекшеліктері

 2. Тұйық идеологиялық жүйелерде моральдың қалыптасу ерекшеліктері

 3. Тұйық идеологиялық жүйелер этикасының мемлекеттік қызметкерлер мораліне ықпалы

Әдебиет: 3,4,8,9,29,31,33,39,41


Семинарлық сабақтың жоспары (1сағат)

1. Тұйық идеологиялық жүйелердің мәні

2. Тұйық идеологиялық жүйелердің ерекшеліктері

3 Тұйық идеологиялық жүйелерде моральдың қалыптасу ерекшеліктері

4 Тұйық идеологиялық жүйелер этикасының мемлекеттік қызметкерлер мораліне ықпалының бағыттары

  1   2

Похожие:

Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О icon«бекітемін» Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О icon«бекітемін» Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconБірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconСиллабус
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconКурсының мақсаты мемлекеттік басқарудың теориялық негіздерін оқыту болып табылады
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О icon«дипломатия тарихы»
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Оқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О icon«дипломатиялық ЖӘне консулдық Қызмет»
Бірінші проректор – оқу-әдiстемелiк жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница