Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Скачать 180.92 Kb.
НазваниеИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Дата конвертации10.02.2016
Размер180.92 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/1741.doc
Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/07


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы050703 – Ақпараттық жүйелер мамандығы

«Ақпараттық маркетинг» пәнінің
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫПавлодар

Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасына ПМУ ҰС Н 7.18.2/09

бекіту парағыБЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультетінің деканы

______________ С.К. Тлеукенов

«__»_________________2008 ж.Құрастырушылар: аға оқытушы Бельгибаева С.А.

оқытушы Нургазина Б.Қ.Информатика және ақпараттану жүйелері кафедрасы

«Ақпараттық маркетинг» пәнінің


050703 – Ақпараттық жүйелер мамандығы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ


Бағдарлама «__»__________ 2008ж. кафедраның отырысында бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде әзірленген


Кафедраның отырысында қарастырылған

«_28»___08___2009ж. №__1_ хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________Ж.К.Нұрбекова


ФМжАТ факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталған

«__»_______200__ж. №____ хаттама


ӘК төрайымы __________________ А.Т.Кишубаева


1 Мұғалімдер туралы мәліметтер


Дәріс Бельгибаева Салтнат Алтынғазықызы

Тәжірибелік сабақтар – Нұрғазина Балқаш Қадылбекқызы

Тел. (8-7182)45-0454

Қабылдау уақыты кеңес беру кестесіне сәйкес № А1-102 ауд.


2 Пән туралы мәліметтер

2.1 Жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Оқу түрі

Бақылау түрі

Студ. жұмыс көлемі (сағ)

Сағаттың бөлінуі

1

ЖОБ негізіндегі күндізгі оқу

емтихан


Барлығы

5 семестр

6 семестр

Жалпы

Ауд.

СӨЖ

Лек.


Практ.

СӨЖ

Лек.


Практ.

СӨЖ

5

135

45

90

22,5

22,5

902.2 Пререквизиттер:

- Информатика;

- Деректер базасын басқару жүйесі.


2.3 Пәнді оқыту мақсаты:

Студенттерге

 • маркетингтік ақпаратты өңдеу технологиясы;

 • компанияның маркетингтік қызметінде ақпараттық технологияларды пайдалану мүмкіндіктері;

 • компанияны басқаруда ақпараттық технологияларды пайдалану;

 • Интернет желісін маркетингтік мақсатта пайдалану

туралы білім беру.


2.4 Пәнді оқыту міндеттері:

 • компания қызметіндегі маркетингтің мәнін және маркетингтегі ақпараттық технологиялардың орнын негіздеу;

 • маркетингке және басқаруға байланысты қазіргі бар технологияларды және олардың қолданылуын қарастыру;

 • Интернет технологиялардың маркетинге ықпалын анықтау және олардың тиімділігін бағалау әдістерін ұсыну;

 • Компанияның маркетингтік қызметін зерттеу және талдау;

Студент білу керек:

 • маркетинг ұғымын, қызметін, маркетингтік қызметтің түрлерін;

 • ақпаратпен жұмыстың негізгі түрлерін;

 • ақпаратты өңдеудің бағдарламалық құралдарын;

 • маркетингтік зерттеу түрлерін;

 • Интернет технологияларды маркетингтік қызметте пайдалану түрлерін;


Студент үйрену керек:

 • маркетингтік ақпаратқа байланысты ақпараттық үрдістерді (жинау, өңдеу, жүйелеу, талдау, сақтау, жеткізу) жүзеге асыруды;

 • компанияның, кәсіпорынның ақпараттық базасын құруды;

 • компанияның маркетингтік қызметін зерттеуді және талдауды;

 • маркетингтік қызметте Интернет технологияларды пайдалануды;

 • жалпы тұтынушылар мен Интернет прайдаланушылары үшін товардың немесе компанияның жарнамасын құруды.


3 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1.Аникеев С.П. Методика разработки плана маркетинга: Практическое руководство. – М., 1996. – 231 с.

2.Маркетинг: учебник / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

3.Морозов Ю.В. Основы маркетинга: Учебное пособие. – М., 2000. – 340 с.

4.Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М. : «Росинтэр», 1996. – 704 с.

5. Симонович С., Евсеев Г., Алексеев А.. Учебное пособие «Специальная информатика». - М.: Инфорком-Пресс, 2002. - 220c.

6.Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М., 1998. – 250 с.


Қосымша

7.Иванова Т.Е., Платова Т.В. Основы информационного маркетинга. – Ярославль, 1990. – 124 с.

8.Майоров С.И., Поляков Л.А. Маркетинг в информационной сфере. – М. : ВНИИПАС, 1989. – 42 с.

9.Диксон Л. Управление маркетингом. – М., 1998. – 346 с.

10.Успенский И. Интернет как инструмент маркетинга. – СПб., 1999. – 300 с.

11.Майоров С.И. Информационный бизнес: коммерческое распространение и маркетинг. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 128 с.
4 Пән мазмұны4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

4.1.1 Жалпы орта білім базасындағы күндізгі оқу түрі
Тақырыптар

Сағат саны

Лекц

Практ

СОӨЖ

1

Қоғамның ақпараттану деңгейінің қазіргі ерекшеліктері

4
15

2

Ақпараттық өнімнің іске қосылуы

4

7

15

3

Ақпараттық маркетинг маңыздылығы


4
15

4

Нарықтың ақпараттық өнімі

3

7

15

5

Нарық қызметінің пайда болуы

3,5
15

6

Баға құрылу мәселелері

4

8,5

15
Барлығы

22,5

22,5

904.2 Теориялық курстың тақырыптары

1 тақырып. Қоғамның ақпараттану деңгейінің қазіргі ерекшеліктері

Маркетинг ұғымы. Маркетингтің түрлері мен қызметтері. Ақпарат және деректер.Интернеттің маркетинг құралы ретіндегі сипаттамалары. Internet желісіндегі жарнамалық компаниялардың міндеттері. Интернеттің негізгі артықшылықтары.

2 тақырып. Ақпараттық өнімнің іске қосылуы

Маркетингтің негізгі концепцияларының ұғымы мен концепциялар мазмұны. Маркетингтің түрлері мен типтері.

3 тақырып. Ақпараттық маркетинг маңыздылығы

Маркетингтік орта ұғымы және оның құраушы бөліктері: микроорта и макроорта. Фирма қызметі микроортасының негізгі факторлары. Фирма қызметі макроортасының негізгі факторлары.

4 тақырып. Нарықтың ақпараттық өнімі

Өндірістік мақсаттағы товарлар нарығы. Аралық сатушылар нарығы.

5 тақырып. Нарық қызметінің пайда болуы

Мемлекеттік мекемелер нарығы. Бәсекелестер мен бәсекелерді талдау.

6 тақырып. Баға құрылу мәселелері

Баға саясатын құру. Алғашқы бағаны қою. Соңғы бағаны анықтау.


4.3 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

2 тақырып. Қоғамның ақпараттану деңгейінің қазіргі ерекшеліктері

№1 Маркетинг зерттеулер ұйымдастыру және өткізу.

№ 2 Ақпараттық маркетингті басқару жүйелерін ұйымдастыру.

№ 3 Ақпараттық маркетингті жоспарлау және бақылау.

№ 4-7Ақпараттық өнімнің маркетингтік жоспарын құру.

4 тақырып Нарықтың ақпараттық өнімі

№8-9 Ақпараттық өнімнің маркетингтік бағдарламасын құру.

№10-11 Ақпараттық товарлар нарығын танужәне талдау.

№12-14 Нарықтың товарлық құрылымын тану.

6 тақырып Баға құрылу мәселелері

№15- 22 Ақпараттық өнімнің бағасын есептеу және құру. Бағалау саясатын дайындау.


4.4 Студенттің өздік жұмыстарының мазмұныСӨЖ түрлері

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық. Дәрістерді зерделеу.

Сабаққа қатысу

30

2

Тәжірибелік жұмыстарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Сұрақтарға жауап

30

4

Бақылау жұмыстарына дайындалу.

МБ1, МБ2

30
Барлығы

904.4 Бақылау түрлері бойынша үлестердің таралымы

1. Ағымдағы бақылау 0,6

2. Емтихан 0,4


4.5 Үлгерімді тексерудің күнтізбелік графигі

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Аптадағы ең үлкен балл

14

13

14

13

14

13

14

5

АҮ1

100


Сабаққа қатысу

Лекц.

4

2

4

2

4

2

4

2

24

Практикалық ұмыс

ПР1

ПР2

6

ПР3

3


ПР4

ПР5

6

ПР6

3


ПР7

ПР8

6

ПР9

3

ПР10

ПР11

6

ПР12

3

36

ОӨЖ уақытын-да орындау

СОӨЖ1

4

СОӨЖ2

8

СОӨЖ3

4

СОӨЖ4

8

СОӨЖ5

4

СОӨЖ6

8

СОӨЖ7

4
40

Мерзімді бақылау


МБ1

100Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Аптадағы ең үлкен балл

15

15

15

15

15

15

10

АҮ2

100


Сабаққа қатысу

Лекц.

4

2

4

2

4

2

4

22

Практ. жұмыс

ПР13

ПР14

6

ПР15

3


ПР16

ПР17

6

ПР18

3


ПР19

ПР20

6

ПР21

3

ПР22

ПР23

6

33

ОӨЖ уақытын-да орындау

СОӨЖ9

5

СОӨЖ10

10

СОӨЖ11

5

СОӨЖ12

10

СОӨЖ13

5

СОӨЖ14

1045

Мерзімді бақылауМБ2

100


5. Курс саясаты

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық, практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды. Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі. Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестр ортасында және аяғында 100 балдық бағалау бойынша ағымды үлгерім бағасы анықталады. АҮ бағасы практикалық және өздік жұмыстардың орындалу сапасына, дер кезінде тапсыруына байланысты болады.


Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Межелік бақылауға тек қана АҮ бойынша 50 балл жинаған студенттер жіберіледі. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

1 рейтинг

Р1 = АҮ 1*0,7 + МБ1*0,3.

Семестрлік Рейтинг анықталмайды, егер студент МБ өтпесе немесе МБ-дан 50 баллдан төмен балл жинаса.

Пән бойынша Студенттің емтиханға жіберілу рейтингінің бағасы
ЖР = (Р1+Р2)/2 тең. Егер ЖР 50 баллдан төмен болса, студент емтиханға жіберілмейді.

Пән бойынша қорытынды рейтинг ұпайлар мына формула бойынша есептеледі:

Қ=ЖР*0,6+Е*0,4

мұндағы: ЖР – жіберілу рейтингі, Е – емтиханда алынған ұпайлар саны

Емтихан тест түрінде жүргізіледі.

Похожие:

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Информатика, 050607 Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне «Қазіргі заманғы программалау тілдері» пәнінен
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
В070300 Ақпараттық жүйелер мамандығы студенттеріне Мамандыққа кіріспе пәнінен
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және ішкі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және күндізгі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
...
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница