050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм»
Скачать 374.28 Kb.
Название050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм»
страница1/4
Дата конвертации10.02.2016
Размер374.28 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/53244.doc
  1   2   3   4

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы–экономикалық факультеті


Салалық экономика кафедрасы


050902 «Туризм» мамандығына
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм»

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН
Қаржы-экономикалық факультеті деканы
___________Т.Я. Эрназаров

2010 ж «____»________
Құрастырушы: доцент Д.М. Оспанова ___________


Салалық экономика кафедрасы

Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм

пәні бойынша

күндізгі оқу түріндегі

050902 «Туризм» мамандығы студенттерге арналған

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___»_____________200__жылы жұмыс оқу бағдарламасы негізінде ұсынылған


«___»_________200__ жылдың кафедра мәжілісінде ұсынылған №1 Хаттамасы


Кафедра меңгерушісі_______ Д.М. Оспанова «____»_________________2010ж.


Қаржы - экономикалық факультеті оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданған №_____хаттамасы


ОӘК төрағасы _______________А.Б. Темірғалиева. «____»____________2010г.

КЕЛІСІЛГЕН

«География және туризм» кафедрасының меңгерушісі

___________ А.А.Калиева «____»____________2010г.


1 Оқытушылар туралы мәліметтер


Оспанова Дариға Мейрам қызы – Салалық экономика кафедрасының меңгерушісі дәріс сабақтарын өткізеді. Ломов көшесі 64, 523 кабинет.т.673643.

Мурзакулов Серік Валерьевич – Салалық экономика кафедрасының аға оқытушысы тәжірибелік сабақтарды жүргізеді. Ломов көшесі 64, 523 кабинет.т.673643.


2 Пән туралы мәліметтер


Пән мерзімі 15 апталы төртінші семестрде оқытылады. Оның жалпы сыйымдылығы 135 сағат, оның 45 сағаты аудиторлық жұмысқа, ал 90 сағаты студенттердің өздік жұмыстарына бөлінген (СӨЖ). Сабақ түрі бойынша жіктелген аудиторлық сағаттың жіктелуі күнтізбелік жоспарда көрсетілген.
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» оқыту курсының негізіндегі пәндер: «Экономикалық теория негіздері».


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым -қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ


4


4


135


15


30


-


-


-


90


45


Емтихан


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Пәннің мақсаты – Әлеуметтік саладағы жеке таңдауы және экономикалық субъектілердің ше-шімін қабыдаудағы механизмді, мінез - құлық факторына әсер ететін әлеуметтік саладағы микроэкономикалық өзгермелер арасындағы себеп-салдарды байланыс-ты оқытады.


Пәннің тапсырмасы – маркетингтің ұғымдық-категориялық аппаратын оқу;

 • студенттерді маркетинг құралдары және тәжірибеде алған білімді қол-дану жолдарымен таныстыру;

 • маркетингктік жұмыстын формалары мен әдістерін игеру;

 • бәсекелестерден артықшылықтарға жетуді, нарықтың болашақ өзгеріс-терін болжауды, жарнаманы жақсартуды, тұтынушылардың лояльділігін бекітуді және сатуды өсіруді қамтамасыз ететін басқарушылық шешімдерді қабылдауда практикалық қызметте маркетингті қолдану.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Пәнді зерттеу нәтижесінде сіз білуге тиіссіздер:

 • микроэкономикадағы жеке экономикалық субъектілердің мінез-құлық үлгісін талдауға мүмкіншілік беретін білімді меңгеруі қажет;

 • микроэкономика анализінің әдістерін;

 • нарық қызметінің функциялдау механизмін;

 • нарық тепе-теңдігінің модельдерін;

 • тұтынушы тәртібінің теориясын;

 • өндіріс және шығындар теориясын;

 • монополиялық билікті мәні мен көрсеткіштерін;

 • өндіріс факторларының нарығын;

 • қоғамдық игіліктермен қамтамасыз ету мәселелерін.


Тәжірибелік сабақтарға қатысып және СӨЖ тапсырмаларын орындап сіз істей білуіңіз қажет:

 • микроэкономикалық және туристік өзгермелер арасындағы тәуелділіктер мен себеп-салдарлы байланыстарды нақтылы негіздей білуі қажетар.


6 Пререквизиттер

Тәртіп зерттеуіне арналған «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» студенттер келесі тәртіптерді меңгеру қажет:

 • Мамандыққа кіріспе;

 • Туризмология негіздері;

 • Туризмдегі кәсіпкерлік қызметіні негіздері.


7 Постреквизиттер

Пәнді қабыдау үшін міндетті түрде білім, қолдан келу және дағды, келесі пәнді үйрену барысында табылған: «Туризм іс- әрекет қызметінің психологиясы».


8 Пәннің тақырыптық жоспары

«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәні бойынша 050902 «Туризм» мамандығының арналған тақырыптық жоспары

Оқу түрі - күндізгі оқу формасы


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/сТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Әлеуметтік сферадағы микроэкономиканың пәні және әдістемесі. Әлеметтік сферадағы микроэкономика және оның ерекшеліктері

1

3
7

2

Сұраныс және ұсыныс қызметтерін талдаудың негізі

1

3
7

3

Жетілмеген бәсеке нарығындағы өндірушілер

1

3
7

4

Жетілмеген бәсеке нарығындағы тұтынушылар

2

3
7

5

Жетілмеген бәсеке нарығы. Таза монополия және монополиялық билік

2

3
7

6

Жетілмеген бәсеке нарығы. Монополиялық бәсеке: қызметтер өндірісінің көлемі мен бағасын анықтау

2

3
7

7

Жетілмеген бәсеке нарығы. Олигополия: үлгілері және баға қалыптастыру стратегиясы

1

2
8

8

Өндіріс факторларының нарығы. Ресурстар нарығындағы баға қалыптастыру

1

2
8

9

Өндіріс факторларының нарығы. Еңбек қызметінің нарығы және еңбекақы

1

2
8

10

Өндіріс факторларының нарығы. Капитал және жер ресурстарының нарығы: баға қалыптастырдың ерекшелігі

1

2
8

11

Нарық фискасы және тиімділік. Сыртқы әсерлер теориясы

1

2
8

12

Нарық фискасы және тиімділік. Қоғамдық игіліктердің өндірісі және қоғамдық таңдау

1

2
8

Барлығы

15

30
90

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы


Маркетинг – бұл жаңа кәсіпкерлік философия, яғни іскерлік қарым - қаты-настың әлеуметтік этикалық және моральдық нормалары, әділетті коммерциялық қызметтердің халықаралық кодекстері мен ережелері, тұтынушылар мен жалпы қоғамның моделері негіз болып отырған өндірістің қоғамдық даму мен қазіргі заманғы қоғамға қөзқарастар жүйесі.

«Туризмдегі маркетинг» пәні туризмде маркетингтің теориялық жағдайларын кешенді және белгілі тәртіппен қарастырады, практикалық кәсіпкерлік қызметте маркетингтің қазіргі заманғы қағидаларын қолдану үшін іргелі білім береді.

Берілген курс маркетинг қағидалары мен құралдарына сүйене отырып, са-палы табыстарға жетуді қамтамасыз ететін қажетті білім беруді қарастырады.


10 Курс компоненттері

Дәріс сабақтардың мазмұны


Тақырып 1 Әлеуметтік сферадағы микроэкономиканың пәні және әдіс-темесі. Әлеметтік сферадағы микроэкономика және оның ерекшеліктері

Әлеуметтік сферадағы микроэкономика пәні. Әлеуметтік сфера және оның ерекшеліктері. Қызмет экономикалық игілік ретінде. Өндірістің және тұтыну қыз-метінің ерекшелігі. Қазіргі экономикалық жүйедегі қызмет сферасының рөлі. Экономикалық ресурстардың және таңдаулардың шектеулігі. Әлеуметтік сфера-дағы шектелген ресурстарды орналастырудағы нарық пен баға рөлі. Жеке эконо-микалық субъектілерінің ұтымды тәртібінің гипотезасы. Микроэкономикалық талдаудың әдістемесі. Микроэкономикалық талдаудың әдісі. Теория және микро-экономикалық үлгілер. Микроэкономикалық теорияның тәжірибелік мағынасы және тапсырмаларының қажеттілігі. Теория және тәжірибе. Теория және болжамдар. Теория және саясат.


Тақырып 2 Сұраныс және ұсыныс қызметтерін талдаудың негізі

Қызметтер нарығының жұмыс істеу механизмдерінің анализі. Сұраныс заңы және оны талдау. Қызмет көрсетудегі ұсыныс сипаты мен ерекшелігі. Қызмет көрсетудегі сұраныстың бағасыз факторы және олардың анализі. Сұраныс қызметі. Ұсыныс заңы және оны талдау. Қызмет көрсетудегі ұсыныс сипаты мен ерек-шелігі. Қызмет көрсету ұсынысының бағасыз факторлары. Нарықтық тепе-теңдік. Қызметтер саласындағы сұраныс пен ұсыныстың үйлесімділіктерінің кемшіліктері.

Сұраныс пен ұсыныс өзгерістеріне нарықтың әсері. Нарықтың тепе-теңді-гінің үлгісі. Жүйелі сыртқы әсерлер және қызмет саласындағы сұраныс. Жағым-ды және жағымсыз жүйелі сыртқы әсерлер. Нарықтар жүйесіндегі қосылу әсерле-рі. Баға бойынша қызметтер ұсынысының икемділігі. Қызмет саласындағы микро-талдаудағы икемділік қағидасын қолдану.


Тақырып 3 Жетілмеген бәсеке нарығындағы өндірушілер

Тұтынушы ұсынысының теориясы. Тұтынушы талғамы. Пайдалық қызметі. Талғамсыздық қисығы (Енжарлық қисығы). Талғамсыздық қисықтарының қасиет-тері. Алмастырудың шекті нормасы. Бюджеттік шектелер. Бюджеттік қисық. Бюд-жеттік қисық еңкіштігінің экономикалық мағынасы. Табыс пен бағадағы өзгерістер. Тұтынушы таңдауы. Қызмет саласындағы тұтынушы талғамының қалыптасуының ішкі және сыртқы факторлар. Тұтынушының шешім қабылдау үлгілері (модельдері).

Бюджеттік шектеулер шегіндегі пайдалылықты максималдау. Тұтынушы те-пе-теңдігінің жағдайы. Тұтынушының бұрыштық және ішкі тепе-теңдігі. Табыс пен баға өзгеруіне байланысты тұтынушының әрекеті. Қалыпты игіліктердің «табыстұтыну» қисықтары. «Табыс-тұтын» вертикальды қисығы. Энгель қисығы. «Энгель заңдары» және қызметтер саласының өсуі. «Баға-тұтыну» қисығы және сұраныс қисығы. Баға өзгеру кезіндегі табыстың өзгеру әсері және тауарлар мен қызметтердің өзара алмастыруының өзгеру әсері. Фирманың коммерциялық іс-әрекетінің салдарын түсіну үшін талғамсыздық қисықтарының талдауын қолдану.

  1   2   3   4

Похожие:

050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» icon«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан студенттерге арналған бағдарлама
050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнін оқып білу үшін 050902 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» iconСӨЖ (СӨЖО) Үшін әдістемелік ұсыныстар мен оқу-тәжірибелік материал
Ш., доцент Сүйіндіков Ж. С. және оқытушы Мусатаева А. А. 050902 «Туризм» мамандығын дайындау бағытындағы жұмыс «Әлеуметтік саладағы...
050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» icon«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан
«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан студенттерге арналған бағдарлама
050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» iconТест тапсырмалары «Халықаралық туризмнің тарихы» пәні бойынша экономикалық бағыттағы топтар үшін 050902 Туризм
Адамзат тарихы және алғашқы ұйымдасқан саяхаттардың әлеуметтік-экономикалық себептері
050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» iconБатыс Қазақстан облысының туризм инфрақұрылымын дамыту
Туризм тікелей және жанама түрде экономиканың 32 түрлі саласының дамуына септігін тигізетін көрінеді. Туризм өз бойына байлық пен...
050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» iconТуризм саласындағы маркетингтің ерекшелігі Абатов Е. А
Туризм әлемдік экономикалық маңызды, тез қарқынмен дамып келе жатқан саланың бірі болғандықтан, туризм саласын зерттеу, оның өзекті...
050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Туризмдегі маркетинг» пәнін оқып білу үшін 050902 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» iconТеориялық курстың мазмұны Тақырып № Кіріспе. Туризм географиясының зертеу облысы және туризм ғылым ретінде
Химиялық технология және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» icon«Менеджмент және маркетинг» кафедрасының аға оқытушысы
Республикасы Үкіметінің туризм саласындағы белгілеген барынша маңызды міндеттерінің бірі Қазақстанды орталық азиялық өңірдегі туризм...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница