«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен
Скачать 386.17 Kb.
Название«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен
страница1/2
Дата конвертации10.02.2016
Размер386.17 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/31352.doc
  1   2
Программа дисциплины Форма

для студентов Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Салалық экономика кафедрасы


«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен
050902 «Туризм» мамандығынан
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАПавлодар

Лист утверждения Форма
к программе дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/11

для студентов

БЕКIТЕМIН

ҚЭФ деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

2010ж. __________ «___»


Құрастырушы: доцент Р.П.Титкова __________

аға оқытушы А.А.Нұрғалиева __________

Салалық экономика кафедрасы


«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен

050902 «Туризм» мамандығынан

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА


Бағдарлама 2010 ж. «__» ______ бекітілген жұмыс оқу бағдарламаның негізінде әзірленген.


Салалық экономика кафедра отырысында ұсынылған 2010ж. «__» ___________

№ __ хаттама


Кафедра меңгерушісі __________________ Д.М. Оспанова


Қаржы – экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

2010ж. «____»__________№____ хаттама


ӘК төрайымы ________________ Л.А. Сидорова


КЕЛІСІЛГЕН

География кафедрасының меңгерушісі ___________ А.А. Калиева

«____»____________2010г.


1 «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен студенттерге арналған бағдарлама


1.1 Оқытушы туралы мәлімет

Титкова Римма Павловна – Салалық экономика кафедрасының доценті,

№ 523А аудиториясы, Нұрғалиева Айнаш Амангельдиновна– Салалыќ экономика кафедрасыныњ аға оқытушысы, ауд. А-523


1.2 Пән туралы мәлімет

Атауы: «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм»

Сағаттар саны - 135

Курс 4 семестрде оқылады.

Семестрде 15 сағат дәріс, 30 тәжірибелік сағат, 90 сағат өзіндік сабақтар ескерілді, бақылау түрі – емтихан.

Сабақтарды өткізу орны – кесте бойынша

1.3 Пререквизиттер

«Туризмнің менеджменті» пәнін оқыту үшін келесі пәндерді білу қажет:

 • Мамандыққа кіріспе;

 • Туризмология негіздері;

 • Туризмдегі кәсіпкерлік қызметіні негіздері.

Сыбайлас пәндер: «Туризмнің маркетингі», «Туризмнің және әлеуметтік ортаның маркоэкономикасы», «Туристік қызметінің психологиясы». Менедж-менттің жеке функциясын, өндірістік қызметін және туристік кәсіпорынның қыз-меткерлерін басқару әдістерін оқыған кезде тәжірибелік мысалдар мен есептер аталған пәндердің материалдарынан қатыстырылады.


1.4 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Әлеуметтік саладағы жеке таңдауы және экономикалық субъектілердің ше-шімін қабыдаудағы механизмді, мінез - құлық факторына әсер ететін әлеуметтік саладағы микроэкономикалық өзгермелер арасындағы себеп-салдарды байланыс-ты оқытады.

Пәннің міндеттері:

 • студенттерде микроэкономика теориясынан фундаментельдық білімді қалыптастыру;

 • студенттерден микроэкономикалық үлгілерді талдаудың әдістемелік принциптерін түсіне білуді жүзеге асыру;

 • стденттерден практикадағы теориялық білімдерді қолдана білді жүзеге асыру.

Студент пәнді оқып білу нәтижесінде білуі тиіс:

 • микроэкономикадағы жеке экономикалық субъектілердің мінез-құлық үлгісін талдауға мүмкіншілік беретін білімді меңгеруі қажет;

 • микроэкономика анализаінің әдістерін;

 • нарық қызметінің функциялдау механизмін;

 • нарық тепе-теңдігіні модельдерін;

 • тұтынушы тәртібінің теориясын;

 • өндіріс және шығындар теориясын;

 • монополиялық билікті мәні мен көрсеткіштерін;

 • өндіріс факторларының нарығын;

 • қоғамдық игіліктермен қамтамасыз ету мәселелерін

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

 • микроэкономикалық және туристік өзгермелер арасындағы тәуелділіктер мен себеп-салдарлы байланыстарды нақтылы негіздей білуі қажетар


1.5 Ұсынылған әдебиеттер тізімі


Негізгі

   1. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. Б.Лисовика и В.Лукашевича. – М., 1996

   2. Кулекеев Ж.А., Султанбекова Г.К. Микроэкономика: Учебное пособие для вузов, 2–е издание. – Алматы РГП «Казстатинформ», 2001.

   3. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: учебник для вузов. – М.: НОРМА–ИНФРА, 2000

   4. Пиндайк Р., Рубенфельд Д. Микроэкономика. –М., 1992

   5. Хайман Д.Н.Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2–х т. – М.: Финансы и статистика, 1992

   6. Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика. Макроэкономика. Основы национальной экономики: Учебное пособие/Под ред. д.э.н. проф. А.В.Сидоровича: МГУ им. М.В.Ломоносова. Изд. «Дело и сервис». 2001


Қосымша

 1. Маршалл А. Принципы политической экономии.– М.: Прогресс, 1976

 2. Максимова Б.Ф. Микроэкономика. – М.: СОМИНТЭ, 1996.

 3. Микро– макроэкономика. Практикум/ Под общ. ред. Ю.А.Огибина. – СПб, 1994

 4. Овчинников Г.П. Микроэкономика. Макроэкономика. – СПб, изд Михайлова В.А., 1997

 5. Пол Хейне. Экономический образ мышления. – М.: 1992

 6. Робинсон Дж. Экономическая теория несовершенной конкуренции. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986

 7. Хэл Р.Вэриан. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. – М.: ЮНИТИ, 1997

 8. К.Хексевер, Б.Рендер, Р.Расел, Р.Мердик. Управление и организацияв сфере услуг: теория и практика. – СПб: Питер, 2002.1.6 Пәннің тақырыптық жоспары

«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығына арналған пәннің тақырыптық жоспары (Тур-201к)

Оқу түрі – күндізгі, жалпы білім беру негізінде

Оқуға түскен жылы – 2008 ж.


Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/сТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе. Әлеуметтік сферадағы микроэкономиканың пәні және әдістемесі. Әлеметтік сферадағы микроэкономика және оның ерекшеліктері

1

3
7

2

Сұраныс және ұсыныс қызметтерін талдаудың негізі

1

3
7

3

Жетілмеген бәсеке нарығындағы өндірушілер

1

3
7

4

Жетілмеген бәсеке нарығындағы тұтынушылар

2

3
7

5

Жетілмеген бәсеке нарығы. Таза монополия және монополиялық билік

2

3
7

6

Жетілмеген бәсеке нарығы. Монополиялық бәсеке: қызметтер өндірісінің көлемі мен бағасын анықтау

2

3
7

7

Жетілмеген бәсеке нарығы. Олигополия: үлгілері және баға қалыптастыру стратегиясы

1

2
8

8

Өндіріс факторларының нарығы. Ресурстар нарығындағы баға қалыптастыру

1

2
8

9

Өндіріс факторларының нарығы. Еңбек қызметінің нарығы және еңбекақы

1

2
8

10

Өндіріс факторларының нарығы. Капитал және жер ресурстарының нарығы: баға қалыптастырдың ерекшелігі

1

2
8

11

Нарық фискасы және тиімділік. Сыртқы әсерлер теориясы

1

2
8

12

Нарық фискасы және тиімділік. Қоғамдық игіліктердің өндірісі және қоғамдық таңдау

1

2
8

Барлығы

15

30
902 Курстың компоненттері


2.1 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


Тақырып 1 Кіріспе. Әлеуметтік сферадағы микроэкономиканың пәні және әдістемесі. Әлеметтік сферадағы микроэкономика және оның ерекше-ліктері

Әлеметтік сфераға сипаттама беру. Оның ерекшеліктерін бейнелеу


Тақырып 2 Сұраныс және ұсыныс қызметтерін талдаудың негізі

Сұраныс және ұсыныс заңдарын сипаттау. Графикті сызу. Қызмет көрсету-дегі ұсыныс икемділігінің факторларын атау.


Тақырып 3 Жетілмеген бәсеке нарығындағы өндірушілер

Талғамсыздық қисығын сызу, оны қасиеттерін атау. Бюджеттік қисық ен-кіштігінің экономикалық мағынасын іздеу

  1   2

Похожие:

«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен icon050902 «Туризм» мамандығына «Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм»

«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнін оқып білу үшін 050902 «Туризм» мамандығының студенттеріне арналған
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен iconСӨЖ (СӨЖО) Үшін әдістемелік ұсыныстар мен оқу-тәжірибелік материал
Ш., доцент Сүйіндіков Ж. С. және оқытушы Мусатаева А. А. 050902 «Туризм» мамандығын дайындау бағытындағы жұмыс «Әлеуметтік саладағы...
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен icon«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан
«Туризмдегі маркетинг» пәнінен 050902 «Туризм» мамандығынан студенттерге арналған бағдарлама
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
...
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен icon«Микроэкономика» пәні бойынша
Микроэкономика – ресурстардың шектеулігі жағдайында ұтымды шешім қабылдау туралы ғылым. Микроэкономика жекелеген экономикалық агенттердің...
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен icon«Микроэкономика» пәні бойынша
Микроэкономика – ресурстардың шектеулігі жағдайында ұтымды шешім қабылдау туралы ғылым. Микроэкономика жекелеген экономикалық агенттердің...
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен icon«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен
«Әлеуметтік жұмыстың экономикалық негіздері» пәнінен 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығынан
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен icon«Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» пәнінен
«Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» пәнінен 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығынан
«Әлеуметтік саладағы микроэкономика және туризм» пәнінен iconБатыс Қазақстан облысының туризм инфрақұрылымын дамыту
Туризм тікелей және жанама түрде экономиканың 32 түрлі саласының дамуына септігін тигізетін көрінеді. Туризм өз бойына байлық пен...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница