050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған
Скачать 373.77 Kb.
Название050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған
страница1/2
Дата конвертации10.02.2016
Размер373.77 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/105358.doc
  1   2
­

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы-экономикалық факультеті


Салалық экономика кафедрасы


050712 - "Машина жасау" мамандығының студенттеріне арналған мамандығының студенттеріне арналған

«Кәсіпорын экономикасы»


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ҚЭФ деканы

__________ Т.Я. Эрназаров

«___»_____________2011 ж.


Құрастырушылар: аға оқытушы _______________Г.Т. Омарова

аға оқытушы _______________ А.Е.Ермекова


Салалық экономика кафедрасы

050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған

«Кәсіпорын экономикасы»


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________2011ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


2011ж. «__» ________ кафедра отырысында ұсынылған № __ хаттама


Кафедра меңгерушісі _____________ С.Е. Сарсембекова 2011ж. «__»_________


Қаржы – экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған

2011ж. «__» ___________ № __ хаттама


ОӘК төрайымы ___________ А.Б. Темиргалиева 2011ж. «____»_____________

КЕЛІСІЛДІ

Көлік техника кафедрасының

меңгерушісі _______________________________2011ж. «____»____________


Оқытушы жайындағы мәлімет

Ермекова Асемгуль Ермековна – Салалық экономика кафедрасының аға оқытушысы (дәріс, тәжрибелік сабақтар, СОӨЖ)

Кеңес беру кестеге сәйкес (ауд. 523) қабылданады. тел. 67-36-56 (1193)

Пән жайлы мағлұмат

Атауы; «Кәсіпорын экономикасы»

Сағат саны – 135, соның ішінде 15 сағат дәріс, 30 сағат тәжірибелік, 90 студенттердің өзіндік жұмыстары, бақылау нысаны – емтихан. Сабақ өткізу орны – кестеге сай жүргізіледі.


Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

тәжрибе

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

7

3

45

15

30

-

-

-

135

90

емтихан


Пәннің мақсаты

«Кәсіпорын экономикасы» пәні машина жасау өндірісінің экономикалық негіздері бойынша теориялық базаны құруды, микродеңгейде экономикалық заңдардың байқалу формаларын, рынок жағдайында кәсіпорынның өндірістік-коммерциялық қызметінің формалары мен әдістерін зерттеуді, кәсіпорынның нарықтық жағдайын бағалау бойынша студенттердің практикалық дағдыларын дайындауды мақсат етіп қояды.


Пәннің міндеттері

«Кәсіпорын экономикасы» курсының міндеті: машина жасау өндірісінің инфрақұрылымы және ресурстық қамтамасыз етілуі туралы, кәсіпорынның жұмыс icтeyiнің экономикалық негіздері жайлы, ғылыми-техникалық прогресс және оның өндірістегі ролі туралы, шаруашылықтың қaзіpгi жағдайларында кәсіпорынның өндірістік және коммерциялық қызметін жоспарлау концепциялары жайлы, шаруашылық жүргізудін жаңа жағдайларында өнеркәсіптік кәсіпорындардың жұмысқа бейімделу ерекшеліктері туралы міндеттері болуы керек.


Пререквизиттер

Пәндерді меңгеру ол берілген пәнді оқу үшін керек:

  • экономикалық теория (бөлімдер: меншік қатынасы және олардың экономикадағы рөлі, мәні және нарықтық экономиканы функцияналдау механизмі; шығындар және кәсіпорын табысы );

  • менеджмент және маркетинг негіздері (бөлімдер: кәсіпорын тауар саяхаты және өнеркәсіптік өнімнің сапасы; ұйымдастыру – басқару функциясы);

    • өнеркәсіптілік (бөлімдері: тауралар нарығы; нарықты экономиканың мемлекетпен басқарылуы);

  • жолаушылар тасымалы (бөлімдері: структура грузооборота,жолаушылар тасымалының нарығы, көліктегі жүктасымалының жалпы мінездемесі).


Постреквизиттер

Студенттердің «Кәсіпорын экономикасы» пәнінен алған білімдері келешекте оқу тәжрибесінде, дипломдық жұмысты жазғанда және сонымен қатар әрқарай мамандығына сәйкес өндірістік сұрақтарды шешуде үлкен рөл атқарады.


Пәннің тақырыптық жоспары

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

Тақырып 1 Нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорын

1

4


8

Тақырып 2 Өндіріс факторлары

2.1 Heriзri машина жасау қоры

2

6


10

Тақырып 2.2 Ыңғайлы амалдар және машина жасауда техникалық құралмен қамтамасыздандыру

1

4


10

Тақырып 2.3 Кадрлер, өндірістік еңбек және машина жасаудағы төлем ақысы

2

4


10

Тақырып 2.4 Экономикалық өндіріс нәтижесі

1

4


10

Тақырып 3 Өнімнің өзіндік қуны

2

4


8

Тақырып 4 Кәсіпорын қаржылары

1

4


6

Тақырып 6 Кәсіпорын қызметін ұйымдастыру

1

-


6

Тақырып 5 Кәсіпорын инфрақұрылымы

1

-


4

Тақырып 7 Өнім сапасы мен сертификаттау

1

-


6

Тақырып 8 Кәсіпорында инновацияларды басқару

1

-


6

Тақырып 9 Кәсіпорын қызметін жоспарлау

1

-


6

ЖАЛПЫ

15

30


90Пәннің қысқаша сипаттамасы

Курстын негізгі міндеттері. Оның тиімділікті арттырудағы мәні.

Курстын жалпы ғылыми, жалпы инженерлік және арнайы пәндермен байланысы. Жалпы экономика зандарының микроденгейін айқындалу түрлері. Нарықөтық қатынастар жүйесіндегі кәсіпорын. Кәсіпорының жұмыс істеінің экономикалық негіздері. Өндіріс факторлары. Кәсіпорының шаруашылық қызметі нәтижелерінің экономикалық көрсеткіштері. Өндірістің экономикалық тиімділігі.


Курс компоненттері


1 Тақырып Нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорын

Машина жасаудың салалық құрылымы. Кәсіпорындардың шоғырлануы, мамандануы, кооперациялау, орналастыру. Шоғырлау өндірісінің үғымы және кәсіпорынның өндірістік қуат өлшемі. Абсолютті және салыстырмалы шоғырлау. Машина жасау кәсіпорындардың өндірістік қуаттардың ұтымды өлшемдері. Үлгілі (бағытталған) шоғырлау: ақырғы өнімнің аяқталу сатысы бойынша (дайын машина, агрегаттар, құрастыру 6ipлiктepi, бұйымдар, қызмет түрлері); мамандандыру сатысы бойынша (классы, тобы, түpi, типі, типтік өлшеуі өндіріс бұйымы); сатылық мамандандыру өндірісі, жүиелік, тұрақтылық және пішінге байланысты шығару өнеркәсібі; 6ip ауданда орналасқан немесе басқа ауданда бірақ қала, облыс, Қазақтан Республика шекарасында. Шоғырлау деңгейі кәсіпорынның техника-экономикалық көрсеткішіне оның әсері

Кәсіпорын ұғымы және негізгі белгілері. Нарықтық қатынастар жүйесіндегі кәсіпорын. Кәсіпорынның негізгi мақсаттары мен міндеттері. Кәсіпорын жұмыс icтeyiнiң экономикалық және ұйымдастыру-құқықтық негіздері кәciпopiн кәciпкepлiк қызметтің дүние-мүліктік кешені ретінде. Нарықтық қатынастар жүйесінде кәсіпорынның жұмыс icтey мexaнизмі. Кәсіпорынның сыртқы және iшкi ортасы.


2 Тақырып Өндіріс факторлары

2.1 Негізгі машина жасау қорлары

Өндіріс факторлары ұғымы және жіктелуі. Негізгі қорлардың құрамы және құрылымы. Негізгі құралдарды бағалау. Негізгі құралдардың тозуы және амортизация. Негізгі құралдарды ұдайы өндіру формалары. Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы. Негізгі құралдарды жалға беру. Лизинг. Материалдық емес активтер. Кәсіпорынның негізгі қорлардың экономикалық мәні, оның құрылымы, жүйесі және динамикасы. Ұлғайтылған өндірістің қорлардың негізгі pөлi. Негізгі қорлардың өндірістік үлгісі. Өндірісітік және қаржылық, лизинг. Физикалық және моралдік тозу. Негізгі қорлардың амортизациясы. Өндірістік қорлардың негізгі жоспары, бағалық әдісі және есепке алу. Негізгі қорлардың бастапқы, балансті ликвидациялық бағасы, iскe асырудың бағасы. Негізгі қорларды кайта бағалау. Амортизация әдісін есептен қосу: біркелкі, жылдамтылған, өндірістік. Казақстан Республикасының амортизациялау саясаты. Heгізгi өндірістік қордың техника-экономнкалық көрсеткіштері. Негізгі өндіpicтiк капиталы, факторы және нәтижелі жолын пайдалану.


2.2 Тақырып Айналым амалдар және машина жасауда техникалық қамтамассыздандыру

Айналым құралдары және материалдық-техникалық қамтамасыз ету. Айналым құралдары ұғымы құрамы және құрылымы. Айналым құралдарының айналысы. Айналым құралдарын қалыптастыру көздері. Айналым құралдарын нормалау. Кәсіпорындағы зерделік жеке меншік.

Айналым амалдар өндірici, оның құрылымы және құрамы. Негізгі бағыттардың, қолдануың жақсарту. Қаржылық айналымның капиталдық булағы. Өнеркәсіптің ыңғайлы айналым құрылымы. Айналым амалдары, оның, өндірістегі жұмыстын экономикалық жақсатыру мағынасы. Айналым амалдың мөлшері. Айналым амал өндірісіндегі қажеттілік анықтамасы. Техникалық, жабдықтау өндірісінің және өнеркәсібін қамтамасыздандыру. Қосымша келісімді және төлемдік пәнді бекіту. Өндірістін айналмалы амалын пайдалану және үлгілеу. Өндірістің жабдықтау сыйымдылығын төмендету жолы.


2.3 Тақырып Кадрлар, өндіpicтiк еңбек және машина жасаудағы төлем ақысы

Kәciпopын персоналының құрамы мен құрылымы. Әр түрлі топтар мен категориялар қызмeткepлepiнiң санын анықтау. Еңбек мотивациясы. Еңбек өнімділігі өсуінің резервтері мен факторлары. Еңбекті нормалау, ынталандыру, төлеу.

Өнеркәсіп персоналы, оның ұғымы және құрамы. Персонал категориялары. Кадрларда жоспарлау қажеттіліктер. Тізімдік құрылым персоналы. Жұмыс уақытын жоспарлау. Көрсеткіштер, еңбек ресурстарын қолдану тиімділік мінезі. Өндірістік еңбек және оның көрсеткіштері. Төлем еңбегін ұйымдастыру. Төлем еңбегінің пiшiні және жүйесі. Мотивация еңбегі, экономикалық негіз дифференциациясының еңбегі. Тарифті жүйе, оның мазмұны және ұйымдық еңбегінің мәні. Әлеуметтік серіктестікті дамыту: негізгі, салалы және тарифті келісімдер, ұйымдық қосымша келісімдер. Жұмыскерлердің төлем ақы еңбегінің жүйесі және қызметкер еңбек ақысының ұйымы. Төлем ақының тарифсіз жүйесі. Өнеркәсіптің пайдада және шығында қатысы жүйесі.


2.4 Тақырып Өндірістің экономикалық тиімділігі

Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын пайдалану тиімділігінің көpceткiштepi. Өндіріс тиімділігі ұғымы. Ресурстарды пайдалану тиімділігі көрсеткіштерінің жүйесі. Kәciпopiнның нeгiзгi, айналым құралдарын және еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері.

Өндірісітің экономикалық тимділік көрсеткіш жүйесі және мәні. Өндіріс мәнінің көрсеткіштері. Өзіндік қаржыландыру және өзіндік сату шартында кәсіпорынның жұмысы. Қаржылық тұрақтылық, өтімді көрсеткіштері. Айырмашылық базасын таңдау. Айырмашылық нұсқасының өзіндік шарттары. Түйіндесу саласындағы капиталдық салымды eceптeyi және мәні. Капиталдық салымның экономикалық мен факторы уақытындағы есептеу анықтамасы. Iшкi мөлшер пайдасы және таза сатып алынатын бағаның мінездемелік көpcеткiшi. Жаңа техниканың экономикалық нәтижесін есептеу. Кәсіпорының нэтижесіне әсер ететін факторлар.


3 Тақырып Өнімінің өзінідік құны

Өнімнің өзіндік құны, өндіру және айналым шығындары ұғымы.

Өнімнің өзіндік құнының түрлері. Кәсіпорын шығындарын топтау. Шығындарды калькуляциялау әдістері. Кәсіпорындағы шығындарды есепке алу жүйесі. Kәciпopiн шығындарын басқару және залалсыздықты талдау. Өзіндік құнды жоспарлау, оны төмендету жолдары. Өнеркәсіптік өнімге бағаның қалыптасуы. Машина жасау өніміне бағаның құрылу модельдері.


4 Тақырып Kәciпopiн қаржылары

Kәciпopiн қаржыларының мәні. Еліміздің қаржы жүйесінде кәсіпорын қаржыларының ролі. Kәciпopiн қаржыларының функциялары. Kәciпopынның қаржылық қатынастары. Kәciпopынның қаржылық қызметі, оның ерекшеліктері. Kәciпopынның қаржылық ресурстары. Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын қалыптастыру кездері кәciпopынның қаржылық ресурстарын қолдану бағыттары. Kәciпopынның қаржылық механизмі. Kәciпopынның қызметінің қаржылық нәтижесін қалыптастыру. Kәciпopынның қызметінің қаржылық нәтижесіне әсер ететің факторлар. Kәciпopынның шығындарының өзара байланысы, өндіріс пайдалары және көлемі.


5 Тақырып Kәciпopын қызметін ұйымдастыру

Өндіріcтi ұйымдастырудың ғылыми негіздері. Категориялар жүйесі, өндірісті тиімді ұйымдастырудың негізгі элементтері мен принциптері. Өндірістік жүйелер және олардың түрлері, кәciпopын өндірістік жүйе ретінде. Сала кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастырудың негізгі тенденциялары мен даму зандылықтары. Өндірісіті ұйымдастыру деңгейін бағалау және талдау. Өндірісітік процесс және оны ұйымдастыру. Өндірісітің ұйымдастыру типтері. Өндірістік цикл. Өндірісті ұйымдастыру және басқару әдістері. Ұйымдастырудың прогрессивті формалары. Қосымша өндірістік npoцecтepдi және қызмет көpceтyшi өндірісті ұйымдастырып жобалау.


6 Тақырып Kәciпopын инфрақұрылымы

Kәciпopынның өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымы. . Техникалық қызмет көрсету жүйесі (қосымша өндіріс). Күрделі құрылыс.


7 Тақырып Өнім сапасы мен сертификаттау

Нарықтық экономика жағдайында сапа кәсіпорын табысының факторы ретінде. Сапаны басқару әдіснамасы мен терминологиясы. Сапаны қамтамасыз ету бойынша ИСО 9000 халықаралық стандарттардың ұсынымдары. Кәсіпорындарда сапа жүйелерін дайындау. Машина жасау өнімнің сапа көpceткіштері және оларды есептеу әдістері. Техникалық көрсеткіштер. Сенімділік көрсеткіштерi және оларды есептеу әдістері. Сапаның экономикалық көрсеткіштері. Өнім сапасын бақылау. Өнімді сертификаттау. Өнім сапасын жоғарылатуды ынталандыру.


8 Тақырып Кәсіпорында инновацияларды басқару

Нарық жағдайында инновацияларды басқару механизмін қалыптастыру негіздері. Машина жасау кәсіпорынында инновацияларды басқару стратегиясы. Рынокқа жаңа тауарды дайындауға және өткізуге маркетингтік ыңғай. Инновациялардың тиімділігін бағалау. Инновациялардың жалпы экономикалық тиімділігі. Kәciпopында инновациялық процестi басқару технологиясы.


9 Тақырып Кәсіпорын қызметін жоспарлау

Kәciпopын мақсаты, міндеттері, қызметін жоспарлау түрлері. Жоспарлаудың жалпы сипаттамасы. Стратегиялық жоспарлау. Экономикалық болжау. Орта мерзімді жоспарлау: мақсаттары, жүзеге асыру, шектеулер. Жоспарлаудың баланстық және нормативтік әдістері. Сараптамалық бағалау әдісі. Өндіріс ішіндегі жоспарлау. Қысқа мерзімді (ағымдағы) жоспарлау. Кәсіпорынның бизнес-жоспары. Бизнес-процесс басқару элементі ретінде. Бизнес-модельдеу. Бюджеттеу.


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны


1 Тақырып Нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорын

Шоғырлау көрсеткішін есептеу, машинажасау өндірісінің өнімін мамандандыру және бipлecтipy.

Кәсіпорын саласында өндірістік мамандандырылмаған крепеждық өнімдер шығару және оны жоюдың экономикалық тиімділігін белгілеу.


2 Тақырып Өндіріс факторлары

2.1 Негізгі машина жасау қорлары

Тапсырма 1

Жылдық амортизация соммасын белгілеу, амортизацияның жылдық нормасы және қор қайтарымы, қор сыйымдылығы, қор жабдықтары (өндірістік қордың негізгі белсенді бөлімі) іске қосу және шығару коэффициенті.


2.2 Тақырып Айналым амалдар және машина жасауда техникалық қамтамассыздандыру

Тапсырма 1

Айналым қорының мөлшерді келесі жылда қысқарылумен материалдың жұмсалған шығынның нормасын табу

Тапсырма 2

Айналым қаражатының уақытының қанша күнінің қысқартуын есептеу – 100000 теңге.

Бастапқы мәліметтер

Есептік жылы кәсіпорындарда жоспарланған қаражат құны (100000 + n) (мұнда n – тізім бойынша реттік нөмірі) теңге. Айналым қаражатының бір айналымның ұзақтығы – 35 күні. Келер жылы өткізілетін өнімнің көлемі өсуі - 5 %.

Тапсырма 3

Әр нұсқау бойынша металл тиімділігін қолданылуын белгілеу (ағындағы металл коэффициентін қолдану).


2.3 Тақырып Кадрлар, өндіpicтiк еңбек және машина жасаудағы төлем ақысы

Тапсырма 1

Салада жұмыскерлердің берілген және тізімдік санын белгілеу

Тапсырма 2

Жұмыс орнында еңбектің өндірістік уақыттық деңгейін анықтау.

Тапсырма 3

Келер жылы операциялық-техникалық шараларды өткізу көмегімен еңбек сыйымдылығының төмендеуін белгілеу, жұмыстан босатылу және өндірістік еңбектің жылдық өсуін анықтайды.

Тапсырма 4

Жұмыскердің орта сағаттық тарифтік ставкасы және жұмыскердің орта разрядын анықтау. Білікті кадрлармен қамтамасыз етуге шешім қабылдау.


2.4 Тақырып Өндірістің экономикалық тиімділігі

Тапсырма 1

Бұйымдарды даярлау нұсқасы негізінде экономикалық тиімділігінің жеке және есептеу көрсеткіштері.


3 Тақырып Өнімінің өзінідік құны

Тапсырма 1

Өндірістің көлемінің қанша пайызға өзгергендігін анықтау.


4 Тақырып Kәciпopiн қаржылары

Тапсырма 1

Жаңа станоктың көтермелеу үстемелеу және көтерме бағасын, сындарлы қатынасының ұқсастығына ие еместігін, ерте игерудің мықтылығы анықталады.


Өзіндік жұмыстарының мазмұны

СӨЖ көлемі сағатпен кестелерде көрсетілді


СӨЖ мазмұны (7семестр)СӨЖ түрі

Есептеу формасы

Бақылау түрі

Көлем, сағ.

1

Дәріс сабақтарға дайындалу
Сабаққа қатысу

18

2


Тәжірибелік сабақтарға

дайындалу

Жұмыс дәптері, кестелерді, формулаларды дайындау

Сабаққа қатысу

18

3


Курстың жеке сұрақтарын

өздігінен мегеру

Конспект

Конспекті қарау

24

4

Межелгі бақылауға

дайындалу
МБ1, МБ2

30
Барлығы

90


Студенттердің өз бетімен атқаратын жұмыс тақырыптары, олардың мазмұны


Kipicпe

Жалпы экономика зандарының микроденгейін айқындалу түрлері. Нарықөтық қатынастар жүйесіндегі кәсіпорын. Кәсіпорының жұмыс істеінің экономикалық негіздері. Өндіріс факторлары. Кәсіпорының шаруашылық қызметі нәтижелерінің экономикалық көрсеткіштері. Өндірістің экономикалық тиімділігі.


1 Тақырып Нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорын

Машина жасаудың салалық құрылымы. Кәсіпорындардың шоғырлануы, мамандануы, кооперациялау, орналастыру. Шоғырлау өндірісінің үғымы және кәсіпорынның өндірістік қуат өлшемі. Абсолютті және салыстырмалы шоғырлау. Машина жасау кәсіпорындардың өндірістік қуаттардың ұтымды өлшемдері. Үлгілі (бағытталған) шоғырлау: ақырғы өнімнің аяқталу сатысы бойынша (дайын машина, агрегаттар, құрастыру 6ipлiктepi, бұйымдар, қызмет түрлері); мамандандыру сатысы бойынша (классы, тобы, түpi, типі, типтік өлшеуі өндіріс бұйымы); сатылық мамандандыру өндірісі, жүиелік, тұрақтылық және пішінге байланысты шығару өнеркәсібі; 6ip ауданда орналасқан немесе басқа ауданда бірақ қала, облыс, Қазақтан Республика шекарасында. Шоғырлау деңгейі кәсіпорынның техника-экономикалық көрсеткішіне оның әсері

Кәсіпорын ұғымы және негізгі белгілері. Нарықтық қатынастар жүйесіндегі кәсіпорын. Кәсіпорынның негізгi мақсаттары мен міндеттері. Кәсіпорын жұмыс icтeyiнiң экономикалық және ұйымдастыру-құқықтық негіздері кәciпopiн кәciпкepлiк қызметтің дүние-мүліктік кешені ретінде. Нарықтық қатынастар жүйесінде кәсіпорынның жұмыс icтey мexaнизмі. Кәсіпорынның сыртқы және iшкi ортасы.


2 Тақырып Өндіріс факторлары

2.1 Негізгі машина жасау қорлары

Өндіріс факторлары ұғымы және жіктелуі. Негізгі қорлардың құрамы және құрылымы. Негізгі құралдарды бағалау. Негізгі құралдардың тозуы және амортизация. Негізгі құралдарды ұдайы өндіру формалары. Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы. Негізгі құралдарды жалға беру. Лизинг. Материалдық емес активтер. Кәсіпорынның негізгі қорлардың экономикалық мәні, оның құрылымы, жүйесі және динамикасы. Ұлғайтылған өндірістің қорлардың негізгі pөлi. Негізгі қорлардың өндірістік үлгісі. Өндірісітік және қаржылық, лизинг. Физикалық және моралдік тозу. Негізгі қорлардың амортизациясы. Өндірістік қорлардың негізгі жоспары, бағалық әдісі және есепке алу. Негізгі қорлардың бастапқы, балансті ликвидациялық бағасы, iскe асырудың бағасы. Негізгі қорларды кайта бағалау. Амортизация әдісін есептен қосу: біркелкі, жылдамтылған, өндірістік. Казақстан Республикасының амортизациялау саясаты. Heгізгi өндірістік қордың техника-экономнкалық көрсеткіштері. Негізгі өндіpicтiк капиталы, факторы және нәтижелі жолын пайдалану.


2.2 Тақырып Айналым амалдар және машина жасауда техникалық қамтамассыздандыру

Айналым құралдары және материалдық-техникалық қамтамасыз ету. Айналым құралдары ұғымы құрамы және құрылымы. Айналым құралдарының айналысы. Айналым құралдарын қалыптастыру көздері. Айналым құралдарын нормалау. Кәсіпорындағы зерделік жеке меншік.

Айналым амалдар өндірici, оның құрылымы және құрамы. Негізгі бағыттардың, қолдануың жақсарту. Қаржылық айналымның капиталдық булағы. Өнеркәсіптің ыңғайлы айналым құрылымы. Айналым амалдары, оның, өндірістегі жұмыстын экономикалық жақсатыру мағынасы. Айналым амалдың мөлшері. Айналым амал өндірісіндегі қажеттілік анықтамасы. Техникалық, жабдықтау өндірісінің және өнеркәсібін қамтамасыздандыру. Қосымша келісімді және төлемдік пәнді бекіту. Өндірістін айналмалы амалын пайдалану және үлгілеу. Өндірістің жабдықтау сыйымдылығын төмендету жолы.


2.3 Тақырып Кадрлар, өндіpicтiк еңбек және машина жасаудағы төлем ақысы

Kәciпopын персоналының құрамы мен құрылымы. Әр түрлі топтар мен категориялар қызмeткepлepiнiң санын анықтау. Еңбек мотивациясы. Еңбек өнімділігі өсуінің резервтері мен факторлары. Еңбекті нормалау, ынталандыру, төлеу.

Өнеркәсіп персоналы, оның ұғымы және құрамы. Персонал категориялары. Кадрларда жоспарлау қажеттіліктер. Тізімдік құрылым персоналы. Жұмыс уақытын жоспарлау. Көрсеткіштер, еңбек ресурстарын қолдану тиімділік мінезі. Өндірістік еңбек және оның көрсеткіштері. Төлем еңбегін ұйымдастыру. Төлем еңбегінің пiшiні және жүйесі. Мотивация еңбегі, экономикалық негіз дифференциациясының еңбегі. Тарифті жүйе, оның мазмұны және ұйымдық еңбегінің мәні. Әлеуметтік серіктестікті дамыту: негізгі, салалы және тарифті келісімдер, ұйымдық қосымша келісімдер. Жұмыскерлердің төлем ақы еңбегінің жүйесі және қызметкер еңбек ақысының ұйымы. Төлем ақының тарифсіз жүйесі. Өнеркәсіптің пайдада және шығында қатысы жүйесі.


2.4 Тақырып Өндірістің экономикалық тиімділігі

Кәсіпорынның экономикалық ресурстарын пайдалану тиімділігінің көpceткiштepi. Өндіріс тиімділігі ұғымы. Ресурстарды пайдалану тиімділігі көрсеткіштерінің жүйесі. Kәciпopiнның нeгiзгi, айналым құралдарын және еңбек ресурстарын пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері.

Өндірісітің экономикалық тимділік көрсеткіш жүйесі және мәні. Өндіріс мәнінің көрсеткіштері. Өзіндік қаржыландыру және өзіндік сату шартында кәсіпорынның жұмысы. Қаржылық тұрақтылық, өтімді көрсеткіштері. Айырмашылық базасын таңдау. Айырмашылық нұсқасының өзіндік шарттары. Түйіндесу саласындағы капиталдық салымды eceптeyi және мәні. Капиталдық салымның экономикалық мен факторы уақытындағы есептеу анықтамасы. Iшкi мөлшер пайдасы және таза сатып алынатын бағаның мінездемелік көpcеткiшi. Жаңа техниканың экономикалық нәтижесін есептеу. Кәсіпорының нэтижесіне әсер ететін факторлар.


3 Тақырып Өнімінің өзінідік құны

Өнімнің өзіндік құны, өндіру және айналым шығындары ұғымы.

Өнімнің өзіндік құнының түрлері. Кәсіпорын шығындарын топтау. Шығындарды калькуляциялау әдістері. Кәсіпорындағы шығындарды есепке алу жүйесі. Kәciпopiн шығындарын басқару және залалсыздықты талдау. Өзіндік құнды жоспарлау, оны төмендету жолдары. Өнеркәсіптік өнімге бағаның қалыптасуы. Машина жасау өніміне бағаның құрылу модельдері.


4 Тақырып Kәciпopiн қаржылары

Kәciпopiн қаржыларының мәні. Еліміздің қаржы жүйесінде кәсіпорын қаржыларының ролі. Kәciпopiн қаржыларының функциялары. Kәciпopынның қаржылық қатынастары. Kәciпopынның қаржылық қызметі, оның ерекшеліктері. Kәciпopынның қаржылық ресурстары. Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын қалыптастыру кездері кәciпopынның қаржылық ресурстарын қолдану бағыттары. Kәciпopынның қаржылық механизмі. Kәciпopынның қызметінің қаржылық нәтижесін қалыптастыру. Kәciпopынның қызметінің қаржылық нәтижесіне әсер ететің факторлар. Kәciпopынның шығындарының өзара байланысы, өндіріс пайдалары және көлемі.


5 Тақырып Kәciпopын қызметін ұйымдастыру

Өндіріcтi ұйымдастырудың ғылыми негіздері. Категориялар жүйесі, өндірісті тиімді ұйымдастырудың негізгі элементтері мен принциптері. Өндірістік жүйелер және олардың түрлері, кәciпopын өндірістік жүйе ретінде. Сала кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастырудың негізгі тенденциялары мен даму зандылықтары. Өндірісіті ұйымдастыру деңгейін бағалау және талдау. Өндірісітік процесс және оны ұйымдастыру. Өндірісітің ұйымдастыру типтері. Өндірістік цикл. Өндірісті ұйымдастыру және басқару әдістері. Ұйымдастырудың прогрессивті формалары. Қосымша өндірістік npoцecтepдi және қызмет көpceтyшi өндірісті ұйымдастырып жобалау.


6 Тақырып Kәciпopын инфрақұрылымы

Kәciпopынның өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымы. . Техникалық қызмет көрсету жүйесі (қосымша өндіріс). Күрделі құрылыс.


7 Тақырып Өнім сапасы мен сертификаттау

Нарықтық экономика жағдайында сапа кәсіпорын табысының факторы ретінде. Сапаны басқару әдіснамасы мен терминологиясы. Сапаны қамтамасыз ету бойынша ИСО 9000 халықаралық стандарттардың ұсынымдары. Кәсіпорындарда сапа жүйелерін дайындау. Машина жасау өнімнің сапа көpceткіштері және оларды есептеу әдістері. Техникалық көрсеткіштер. Сенімділік көрсеткіштерi және оларды есептеу әдістері. Сапаның экономикалық көрсеткіштері. Өнім сапасын бақылау. Өнімді сертификаттау. Өнім сапасын жоғарылатуды ынталандыру.


8 Тақырып Кәсіпорында инновацияларды басқару

Нарық жағдайында инновацияларды басқару механизмін қалыптастыру негіздері. Машина жасау кәсіпорынында инновацияларды басқару стратегиясы. Рынокқа жаңа тауарды дайындауға және өткізуге маркетингтік ыңғай. Инновациялардың тиімділігін бағалау. Инновациялардың жалпы экономикалық тиімділігі. Kәciпopында инновациялық процестi басқару технологиясы.


9 Тақырып Кәсіпорын қызметін жоспарлау

Kәciпopын мақсаты, міндеттері, қызметін жоспарлау түрлері. Жоспарлаудың жалпы сипаттамасы. Стратегиялық жоспарлау. Экономикалық болжау. Орта мерзімді жоспарлау: мақсаттары, жүзеге асыру, шектеулер. Жоспарлаудың баланстық және нормативтік әдістері. Сараптамалық бағалау әдісі. Өндіріс ішіндегі жоспарлау. Қысқа мерзімді (ағымдағы) жоспарлау. Кәсіпорынның бизнес-жоспары. Бизнес-процесс басқару элементі ретінде. Бизнес-модельдеу. Бюджеттеу.


Курстың саясаты

Студент дәріс, тәжірибелік сабақтарана қатысуға, курстың жеке сұрақтарын өздігінен меңгеруге міндетті: уақытында тәжірибелік тапсырмаларды орындау, студенттік ғылыми конференцияларына қатысу. Студент дәріс және тәжірибелік сабақтарындың талқылағанда және топтың жұмысында белсенді болу, топтастар-дың оқытуына жәрдем беру керек. Сабақтан кейін студенттен дәріс конспектің көрсетуді сұрау оқытушыда құқығы бар. Сабақ үстінде тәртіп ережелерді бұзған-да студент осы жоспарланған бақылау түрінен баллдардан айырылады немесе ау-диториядан қуып шығарылады, бұл университеттің ішкі тәртібін бұзушылық ре-тінде саналады студентті максималды жазалау түрінде университеттен шығарады.

Келесі штрафтық санкциялар қойылады:

  • себепсіз дәріс, тәжірибелік сабақтарды босатқан үшін –осы бақылау тү-ріне қойылған, рейтингтің максималды балл қойылады;

  • тәжірибелік тапсырмалар, өздігінен меңгеруге курстың сұрақтары уақы-тында тапсырылмаса – осы бақылау түріне қойылған, рейтингтің максималды балл 50% қойылады.

Қорытынды формасы – емтихан, жазбаша түрде сұрақтар бойынша өткізіледі. Емтиханда көшіреге болмайды.

Пән бойынша рейтингті санау әдісі


Қортынды бақылау (арадағы аттестацияны бақылау)


050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған «Кәсіпорын экономикасы» пәні бойынша қорытынды бақылауға кіреді: ағымдағы үлгерім және емтихан. Ағымдағы үлгерімді бақылауға ағымдағы және аралық бақылау кіреді. Қорытынды бақылаудың басым бөлігі кестеде көрсетілген.

Межелгі бақылауды бағалау 100 балмен есептеледі. Межелгі бақылауды бағалау (МБ) 100 балмен есептеледі. Межелік бақылауға ағымдағы үлгеру қорытындысына байланысты балдары бар студенттер жіберіледі. Ағымдағы үлгеру және межелік бақылау қорытындысы бойынша анықталады (Р1 және Р2) пәні бойынша:


Р1(2)+ ТУ1(2)*0,7+ МБ 1(2)*0,3


Рейтинг қойылмайды, егер студент МБ өтпеді немесе МБ 50 баллдан төмен болса.

Рейтингті бағалауға рұқсат студентке (РР) семестрге анықталады:


РР = (Р1+Р2) /2


Сабақты оқыту емтиханмен аяқталады.

Емтиханға кіру үшін қажет:

- барлық жұмыс бағдарлама бойынша берілген тапсырманы орындау;

- 50 баллдан төмен болмау керек

Емтихан 100 балмен есептелінеді.

Қорытынды баға мына формула бойынша есептелінеді:


Қ = РР * 0,6 + Е * 0,4,


мұнда РР – рұқсат рейтингке;

Е – емтихандық сандық эквивалент.


Қорытынды рейтинг (аралық аттестацияның бағалауы)

Әр семестр жартысы (бірінші және екінші рейтинг) үшін қорытынды ағымдағы үлгерім бойынша жалпы балл дәріске қатысуынан, өзіндік жұмысынан, тапсырылған тәжірибелік тапсырмалардан, студенттік ғылыми конференциясы жұмысына қатысуынан, межелгі бақылау қорытындысынан алынған балдардан жиналады.


Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
  1   2

Похожие:

050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
Ақпараттық жүйелер, 050601 Математика, 050604 Физика, 050716 Аспап жасау, 050717 Жылу энергетикасы, 050718 Электр энергетикасы, 050719...
050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған iconҚазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Экология және тұрақты даму пәнінен 050724 Технологиялық машина жасау, 050709 Металлургия, 050712 Машина жасау, 050713 Көлік,техника,...
050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған iconМамандығының студенттеріне арналған «Маркетинг негіздері» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
«Машина жасау» мамандығының күндізгі оқу нысанында оқитын студенттерге арналған «Маркетинг негіздері»
050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған iconБалқымаларды пештен тыс өҢдеу пәнің оқуға арналған әдістемелік нұсқаулықтар 050709 «Металлургия» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
...
050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған iconКонспект лекций Мамандык: 5В071200-«Машина жасау»
Дәрістер конспектісі Қазақстан Республикасының мжмбс қР 04. 019- 2011 «Жоғары білім. Бакалавриат. Негізгі жағдайлар» мен 5В071200–...
050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған iconЖҰмыстық бағдарлама экономикалық теория негіздері
«Транспорт, транспорт техникасы және технология»,050712 «Машина жасау»,, 050724 «Технологиялық машина және құралдар», 050402 «Инстументалды...
050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған iconПавлодар Пән бойынша Нысан оқу бағдарламаны бекіту парағы пмұ Ұс н 18. 3/38 (Syllabus)
В071200 – Машина жасау, 5В073200 – Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандықтарының студенттеріне арналған
050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Материалтану пәні бойынша 5B071600 «Аспап жасау» мамандығының студенттеріне арналған
050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған iconБекітемін
...
050712 «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Компьютерлік технологиялар пәні бойынша 050716 «Аспап жасау» мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница