Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 244.03 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации10.02.2016
Размер244.03 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/35104.doc
Пәннің оқу-әдістемелік Нысан

кешені ПМУ ҰС Н 7.18.2/05


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы


әдістемелік нұсқаулық

өзіндік жұмысын орындау үшін


Кәсіпкерлік пәні бойынша

(пәнің аты)


050506 «Экономика», 050507 «Менеджмент» мамандықтарының студенттеріне арналған

(мамандығының шифрі және аты)


Павлодар


Әдістемелік нұсқаулықты Нысан

бекіту парағы ПМУ ҰС Н 7.18.1/05


БЕКІТЕМІН

Қаржы – экономика факультетінің деканы

_____________ Т.Я. Эрназаров

«____»______________200__ ж.


Құрастырған: аға оқытушы Қағибат А.Қ. ___________

(лауазым, ғыл. деңгейі, атағы, қолы)


Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы


Әдістемелік нұсқаулық

өзіндік жұмысын орындау үшін


Кәсіпкерлік пәні бойынша

(пәнің аты)


050506 «Экономика», 050507 «Менеджмент»

мамандығының студенттеріне арналған

(мамандығының шифрі және аты)


Кафедра отырысында ұсынылған

200__ж. «_____»______________, №__хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________________ С.К. Кунязова

(қолы)


Қаржы – экономика факультетінің ӘК құпталған

200__ж. «____»______________, №____хаттама

ӘК төрағасы _____________ Л. А. Сидорова


(қолы)


Кіріспе


Кредиттік технологиялар бойынша сабақты өткізу студенттерді аудиторлық сабақтардың барлық түрлеріне белсенді қатысуын тұжырымдайды. Курсты пассивті конспектілеуі лектордың мазмұндамасы ойын және белсенділігін жоққа шығарды. Оқудың қазіргі заманға сай технологиясы теориялық және практикалық материалдарды студенттердің меңгеруге икемдігін, шығармашылық жолдарын қалыптастыруына бағытталған. Осыған байланысты «Кәсіпкерлік» пәніне арналған СӨЖ келесі түрлері өзекті пайдаланылған болатын

Дәрістерді әзірлеу

Тәжірибелік сабаққа дайындалу

Курстық жұмысты орындау және қорғау

Бақылау шараларына дайындалу


СӨЖ түрлері және уақыт бюджеті кафедра отырысында бекітілген және пәннің жұмыс бағдарламаларында келтірілген


СӨЖ түрлері бойынша әдістемелік нұсқаулық


Дәрістерді әзірлеу

Студенттерге міндетті түрде дәріс сабақтарының тақырыптарын талқылауға қатысуы үшін теориялық білімдерімен игеруі тиіс. Студент өздігінен келесі тақырыптарды оқып білуі тиіс.


1 тақырып Кәсіпкерлік: түсінігі және оның негізгі түрлері

Кәсіпкерлік мәні. «Кәсіпкерлік» және «бизнес» түсініктерінің айырмашылығы. Кәсіпкерліктің экономикадағы орны. Кәсіпкерліктің мақсаты және міндеті. Кәсіпкерлік қызметінің субъектілері. Кәсіпкерліктің құқықтары және міндеттері. Кәсіпкерлік қызметтің кепілдемелері.

Кәсіпкерлік қызметтің әлеуметтік-экономикалық аспектілері.

Кәсіпкерлікті ақпараттық қолдау.

Кәсіпкерлік қызметтің түрлері: кәсіпорындық, коммерциялық, қаржылық, кәсіпкерлік сақтандыру. Кәсіпкерліктің салалары.

Ұжымдық кәсіпкерліктің негізгі нысандары: ұйымдастырушылық-құқықтық және ұйымдастырушылық-экономикалық

Ұсынылған әдебиеттер [1,2,3]


2 тақырып Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау.

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісі: мәні және оны жүзеге асыру сатылары. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісінің ұйымдастырушылық факторлары.

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісінің ұйымдастырушылық факторлары.

Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау түрлері.

Бизнес-жоспар – кәсіпкерлік жобаларды жүзеге асыру жоспары. Бизнес-жоспарды құру әдістемесі және жасап шығарылуы.

Ұсынылған әдебиеттер [4,5]


3 тақырып Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру.

Кәсіпорын қаржы ортасы. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері. Кәсіпкерлік келісімдерді несиелендіру. Лизингтік операциялар. Кәсіпкерліктегі факторинг. Кәсіпкердің ұйымындағы қаржылық ресурстарды жоспарлау

Ұсынылған әдебиеттер [6,7,8]


4 тақырып Кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету.

Кадрлық қамтамасыз етудің мәні. Потенциалды еңбек ұжымына қойылатын талаптарды қалыптастыру. Жаңа персоналды іздеу каналдары және оны таңдау әдістері. Еңбек келісім –шартына қол қою.

Кәсіпкерлік қызметте еңбек ресурстарын жоспарлау. Жұмысшылардың қызметін бағалауды өткізу әдістері.

Ұсынылған әдебиеттер [3,15]


5 тақырып Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестерімен келісімдік қатынастары.

Кәсіпкерлік келісімдер және оның түрлері. Келісімшарт – кәсіпкерлік (коммерциялық) келісімдерді өткізудің негізгі құжаты. Келісімшарттың негізгі нысандары және олардың мазмұны. Сатып алу – сату келісімшартына қойылатын негізгі талаптар. Келісімшарттың негізгі тарауларының сипаттамасы.

Ұсынылған әдебиеттер [11,12,13]


6 тақырып Кәсіпкерлік мәдениет

Кәсіпкерлік мәдениеттің мәні мен мағынасы. Кәсіпкрелік ұйымдардың мәдениеті. Іскерлік және кәсіби этика. Іскерлік қатынастар – кәсіпкерлік мәдениеттің маңызды бөлігі. Бизнесменнің негізгі ерекшеліктері.

Ұсынылған әдебиеттер [8,10,11]


7 тақырып Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау әдістері.

Кәсіпкерлік құпияның мәні. Кәсіпкерлік құпияның түрлері: өнеркәсіптік, ғылыми-техникалық, технологиялық, коммерциялық. Кәсіпкерлік құпияны құрайтын мәліметтердің құрамы мен көлемі. Кәсіпкерлік құпияға кірмейтін мәліметтер жинағы. Кәсіпкерлік құпияның шекаралары. Коммерциялық құпия жарияланған жағдайдағы кәсіпорынның шығындары. Коммерциялық құпияға кіретін мәліметтерді анықтау бойынша ұсыныстар. Кәсіпкерлік құпияны қорғау бойынша шаралар жүйесі. Кұпияның жариялануына әсер ету шаралары.


Тақырып 8 Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер.

Кәсіпкерлік (шаруашылық) тәуекелдің мәні. Тәуекелдер мен жоғалатулардың түрлері, олардың жіктелуі. Тәуекелді тудыратын факторлар.

Тәуекелді бағалау әдістері: статистикалық, эксперттік, есептеу-талдаулық. Тәуекелді басқару үрдісі мен әдістері.

Ұсынылған әдебиеттер [3,5,15]


Тақырып 9 Кәсіпкерлік қызметтің инфрақұрылымы.

Кәсіпкерлік инфрақұрылымның мәні мен ерекшеліктері. Шағын бизнес орталықтарының кәсіпкерлік инфрақұрылымның институты ретінде қалыптасуы мен құрылуы. Шағын кәсіпкерлікке ақпараттық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. Кәсіпкерлік субъектілеріне кеңес берушілік, заңды және коммуникативтік қызмет көрсету. Кәсіпкерлік кадрларды дайындау және шағын бизнестің оқу-кеңес берушілік орталықтарының дамуы.

Ұсынылған әдебиеттер [4,12]


Тақырып 10 Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі.

Кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні мен түрлері. Кәсіпкерлер жауапкершілігінің пайда болу шарттары. Кәсіпкерлердің қылмыстық жауапершілігі. Кәсіпкерлердің өз міндеттемелерінің орндалуын қамтамасыз ету әдістері.

Ұсынылған әдебиеттер [8,10]


Тақырып 11 Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау және талдау.

Экономикалық тауардың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Өндіріс шығындарын талдау. Өткізу нарығындағы тауарды талдау. Кәсіпкерлік қызметте бәсекелестік табысты талдау. Қызмет қортындыларын талдау – активтердің табыстылығы мен айналымдылығын талдау, төлем қабілеттілікті және өтімділікті талдау. Кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін бағалау. Кәсіпкерлік қықзмет тиімділігінің әдістемесі.

Ұсынылған әдебиеттер [5,15]


Тақырып 12 Кәсіпкерлік қызметті тоқтату.

Кәсіпкерлік қызметті тоқтатуға әсер ететін себептер, жағдайлар мен факторлар. Кәсіпкершік ұйымдардың қайта құрылуы. Кәсіпкерлік ұйымдардың жойылуы. Кәсіпкерлік ұйымдардың тұрақсыздығы (банкроттығы).

Ұсынылған әдебиеттер [10,11]


Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Тәжірибелік сабақтарға дайындалмас бұрын студент міндет:

 • Дәріс мәліметтерін және ұсынылған әдебиеттерді оқып білу;

 • өздік оқып білуге арналған тақырыптарын оқу.

Тәжірибелік сабаққа арналған тапсырмалар тәжірибелік сабаққа арналған әдістемелік нұсқаулықта ұсынылған.


Курстық жұмысты орындау және қорғау

Курстық жұмысты орындау келесі кезеңнен тұрады:

 • тақырыпты таңдау;

 • жұмыс жоспарын құру;

 • әдебиеттерді таңдау және зерттеу объектісі туралы шығыс ақпараттардың құрамын анықтау;

 • әдебиеттерді оқып білу;

 • кәсіпорынның жағдайы туралы мәліметтер және ақпараттар жинау, ЭЕМ деректерін әзірлеумен жалпылау және талдау;

 • мәтінмен жұмыс жасау, курстық жұмысты жазу және оқытушының қойылған мерзімі бойынша ұсыну;

 • курстық жұмыстың түсініктеме қағазын ресімдеу.

Курстық жұмысты орындау бойынша ұсынылған тақырыптар курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқауларды ұсынылған.

Оқытушы тексергеннен кейін курстық жұмысты қорғауға жібереді.

Курстық жұмысты қорғаған кезде баға қойылады. Курстық жұмысты қорғау қойылған кестеге, тәртіпке сәйкес комиссия мүшелерімен іске асырылады.

Бақылау шараларына дайындалу


Бақылау шаралары болып қорытынды бақылау дайындығына, межелік бақылау тапсырмаларын тапсыру саналады. Межелік және бақылау қорытындылары төменде келтірілген.


1 межелік бақылау сұрақтары


 1. Кәсіпкерлік мәні. «Кәсіпкерлік» және «бизнес» түсініктерінің айырмашылығы.

 2. Кәсіпкерліктің экономикадағы орны.

 3. Кәсіпкерліктің мақсаты және міндеті.

 4. Кәсіпкерлік қызметінің субъектілері.

 5. Кәсіпкерліктің құқықтары және міндеттері.

 6. Кәсіпкерлік қызметтің кепілдемелері.

 7. Кәсіпкерлік қызметтің әлеуметтік-экономикалық аспектілері.

 8. Кәсіпкерлікті ақпараттық қолдау.

 9. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері: кәсіпорындық, коммерциялық, қаржылық, кәсіпкерлік сақтандыру.

 10. Кәсіпкерліктің салалары.

 11. Ұжымдық кәсіпкерліктің негізгі нысандары: ұйымдастырушылық-құқықтық және ұйымдастырушылық-экономикалық.

 12. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісі: мәні және оны жүзеге асыру сатылары. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісінің ұйымдастырушылық факторлары.

 13. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісінің ұйымдастырушылық факторлары.

 14. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау түрлері.

 15. Бизнес-жоспар – кәсіпкерлік жобаларды жүзеге асыру жоспары. Бизнес-жоспарды құру әдістемесі және жасап шығарылуы.

 16. Кәсіпорын қаржы ортасы.

 17. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері.

 18. Кәсіпкерлік келісімдерді несиелендіру.

 19. Лизингтік операциялар.

 20. Кәсіпкерліктегі факторинг.

 21. Кәсіпкердің ұйымындағы қаржылық ресурстарды жоспарлау.

 22. Кадрлық қамтамасыз етудің мәні.

 23. Потенциалды еңбек ұжымына қойылатын талаптарды қалыптастыру. Жаңа персоналды іздеу каналдары және оны таңдау әдістері.

 24. Еңбек келісім –шартына қол қою.

 25. Кәсіпкерлік қызметте еңбек ресурстарын жоспарлау. Жұмысшылардың қызметін бағалауды өткізу әдістері.

 26. Кәсіпкерлік келісімдер және оның түрлері.

 27. Келісімшарт – кәсіпкерлік (коммерциялық) келісімдерді өткізудің негізгі құжаты.

 28. Келісімшарттың негізгі нысандары және олардың мазмұны.

 29. Сатып алу – сату келісімшартына қойылатын негізгі талаптар. Келісімшарттың негізгі тарауларының сипаттамасы.

 30. Кәсіпкерлік мәдениеттің мәні мен мағынасы.

 31. Кәсіпкрелік ұйымдардың мәдениеті.2 межелік бақылау сұрақтары


 1. Іскерлік және кәсіби этика.

 2. Іскерлік қатынастар – кәсіпкерлік мәдениеттің маңызды бөлігі. Бизнесменнің негізгі ерекшеліктері.

 3. Кәсіпкерлік құпияның мәні.

 4. Кәсіпкерлік құпияның түрлері: өнеркәсіптік, ғылыми-техникалық, технологиялық, коммерциялық.

 5. Кәсіпкерлік құпияны құрайтын мәліметтердің құрамы мен көлемі. Кәсіпкерлік құпияға кірмейтін мәліметтер жинағы.

 6. Кәсіпкерлік құпияның шекаралары.

 7. Коммерциялық құпия жарияланған жағдайдағы кәсіпорынның шығындары.

 8. Коммерциялық құпияға кіретін мәліметтерді анықтау бойынша ұсыныстар.

 9. Кәсіпкерлік құпияны қорғау бойынша шаралар жүйесі.

 10. Кұпияның жариялануына әсер ету шаралары.

 11. Кәсіпкерлік (шаруашылық) тәуекелдің мәні.

 12. Тәуекелдер мен жоғалатулардың түрлері, олардың жіктелуі. Тәуекелді тудыратын факторлар.

 13. Тәуекелді бағалау әдістері: статистикалық, эксперттік, есептеу-талдаулық. Тәуекелді басқару үрдісі мен әдістері.

 14. Кәсіпкерлік инфрақұрылымның мәні мен ерекшеліктері.

 15. Шағын бизнес орталықтарының кәсіпкерлік инфрақұрылымның институты ретінде қалыптасуы мен құрылуы.

 16. Шағын кәсіпкерлікке ақпараттық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.

 17. Кәсіпкерлік субъектілеріне кеңес берушілік, заңды және коммуникативтік қызмет көрсету.

 18. Кәсіпкерлік кадрларды дайындау және шағын бизнестің оқу-кеңес берушілік орталықтарының дамуы.

 19. Кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні мен түрлері.

 20. Кәсіпкерлер жауапкершілігінің пайда болу шарттары.

 21. Кәсіпкерлердің қылмыстық жауапершілігі.

 22. Кәсіпкерлердің өз міндеттемелерінің орндалуын қамтамасыз ету әдістері.

 23. Экономикалық тауардың негізгі мақсаттары мен міндеттері.

 24. Өндіріс шығындарын талдау. Өткізу нарығындағы тауарды талдау.

 25. Кәсіпкерлік қызметте бәсекелестік табысты талдау.

 26. Қызмет қортындыларын талдау – активтердің табыстылығы мен айналымдылығын талдау, төлем қабілеттілікті және өтімділікті талдау.

 27. Кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін бағалау.

 28. Кәсіпкерлік қықзмет тиімділігінің әдістемесі.

 29. Кәсіпкерлік қызметті тоқтатуға әсер ететін себептер, жағдайлар мен факторлар.

 30. Кәсіпкершік ұйымдардың қайта құрылуы.

 31. Кәсіпкерлік ұйымдардың жойылуы. Кәсіпкерлік ұйымдардың тұрақсыздығы (банкроттығы).Емтихан сұрақтары


 1. Кәсіпкерлік мәні. «Кәсіпкерлік» және «бизнес» түсініктерінің айырмашылығы.

 2. Кәсіпкерліктің экономикадағы орны.

 3. Кәсіпкерліктің мақсаты және міндеті.

 4. Кәсіпкерлік қызметінің субъектілері.

 5. Кәсіпкерліктің құқықтары және міндеттері.

 6. Кәсіпкерлік қызметтің кепілдемелері.

 7. Кәсіпкерлік қызметтің әлеуметтік-экономикалық аспектілері.

 8. Кәсіпкерлікті ақпараттық қолдау.

 9. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері: кәсіпорындық, коммерциялық, қаржылық, кәсіпкерлік сақтандыру.

 10. Кәсіпкерліктің салалары.

 11. Ұжымдық кәсіпкерліктің негізгі нысандары: ұйымдастырушылық-құқықтық және ұйымдастырушылық-экономикалық.

 12. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісі: мәні және оны жүзеге асыру сатылары. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісінің ұйымдастырушылық факторлары.

 13. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үрдісінің ұйымдастырушылық факторлары.

 14. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау түрлері.

 15. Бизнес-жоспар – кәсіпкерлік жобаларды жүзеге асыру жоспары. Бизнес-жоспарды құру әдістемесі және жасап шығарылуы.

 16. Кәсіпорын қаржы ортасы.

 17. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру көздері.

 18. Кәсіпкерлік келісімдерді несиелендіру.

 19. Лизингтік операциялар.

 20. Кәсіпкерліктегі факторинг.

 21. Кәсіпкердің ұйымындағы қаржылық ресурстарды жоспарлау.

 22. Кадрлық қамтамасыз етудің мәні.

 23. Потенциалды еңбек ұжымына қойылатын талаптарды қалыптастыру. Жаңа персоналды іздеу каналдары және оны таңдау әдістері.

 24. Еңбек келісім –шартына қол қою.

 25. Кәсіпкерлік қызметте еңбек ресурстарын жоспарлау. Жұмысшылардың қызметін бағалауды өткізу әдістері.

 26. Кәсіпкерлік келісімдер және оның түрлері.

 27. Келісімшарт – кәсіпкерлік (коммерциялық) келісімдерді өткізудің негізгі құжаты.

 28. Келісімшарттың негізгі нысандары және олардың мазмұны.

 29. Сатып алу – сату келісімшартына қойылатын негізгі талаптар. Келісімшарттың негізгі тарауларының сипаттамасы.

 30. Кәсіпкерлік мәдениеттің мәні мен мағынасы.

 31. Кәсіпкрелік ұйымдардың мәдениеті.

 32. Іскерлік және кәсіби этика.

 33. Іскерлік қатынастар – кәсіпкерлік мәдениеттің маңызды бөлігі. Бизнесменнің негізгі ерекшеліктері.

 34. Кәсіпкерлік құпияның мәні.

 35. Кәсіпкерлік құпияның түрлері: өнеркәсіптік, ғылыми-техникалық, технологиялық, коммерциялық.

 36. Кәсіпкерлік құпияны құрайтын мәліметтердің құрамы мен көлемі. Кәсіпкерлік құпияға кірмейтін мәліметтер жинағы.

 37. Кәсіпкерлік құпияның шекаралары.

 38. Коммерциялық құпия жарияланған жағдайдағы кәсіпорынның шығындары.

 39. Коммерциялық құпияға кіретін мәліметтерді анықтау бойынша ұсыныстар.

 40. Кәсіпкерлік құпияны қорғау бойынша шаралар жүйесі.

 41. Кұпияның жариялануына әсер ету шаралары.

 42. Кәсіпкерлік (шаруашылық) тәуекелдің мәні.

 43. Тәуекелдер мен жоғалатулардың түрлері, олардың жіктелуі. Тәуекелді тудыратын факторлар.

 44. Тәуекелді бағалау әдістері: статистикалық, эксперттік, есептеу-талдаулық. Тәуекелді басқару үрдісі мен әдістері.

 45. Кәсіпкерлік инфрақұрылымның мәні мен ерекшеліктері.

 46. Шағын бизнес орталықтарының кәсіпкерлік инфрақұрылымның институты ретінде қалыптасуы мен құрылуы.

 47. Шағын кәсіпкерлікке ақпараттық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету.

 48. Кәсіпкерлік субъектілеріне кеңес берушілік, заңды және коммуникативтік қызмет көрсету.

 49. Кәсіпкерлік кадрларды дайындау және шағын бизнестің оқу-кеңес берушілік орталықтарының дамуы.

 50. Кәсіпкерлер жауапкершілігінің мәні мен түрлері.

 51. Кәсіпкерлер жауапкершілігінің пайда болу шарттары.

 52. Кәсіпкерлердің қылмыстық жауапершілігі.

 53. Кәсіпкерлердің өз міндеттемелерінің орндалуын қамтамасыз ету әдістері.

 54. Экономикалық тауардың негізгі мақсаттары мен міндеттері.

 55. Өндіріс шығындарын талдау. Өткізу нарығындағы тауарды талдау.

 56. Кәсіпкерлік қызметте бәсекелестік табысты талдау.

 57. Қызмет қортындыларын талдау – активтердің табыстылығы мен айналымдылығын талдау, төлем қабілеттілікті және өтімділікті талдау.

 58. Кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметін бағалау.

 59. Кәсіпкерлік қықзмет тиімділігінің әдістемесі.

 60. Кәсіпкерлік қызметті тоқтатуға әсер ететін себептер, жағдайлар мен факторлар.

 61. Кәсіпкершік ұйымдардың қайта құрылуы.

 62. Кәсіпкерлік ұйымдардың жойылуы. Кәсіпкерлік ұйымдардың тұрақсыздығы (банкроттығы).Курстық жұмысты орындау кестесір/с

КЖ бөлімінің атауы

Семестр апталары


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Нақты кәсіпорындарда экономикалық жағдайларды оқып білу

х2

Нақты кәсіпорын жағдайларын шешу қажеттілігіне байланысты тақырыпты таңдау
х
3

Курстық жұмыстың теориялық бөлімін жазу үшін қажетті мәліметтерді жинау
х

х

х4

Теориялық бөлімді жазу
х

х

5

Аналитикалық бөліміне арналған қосымша ақпараттар жиынтығы


х

х

х

х

6

Аналитикалық бөлімді жазу


х

х7

Соңғы мәлімдеме және курстық жұмысты қорғау
х

хӨздік жұмысты орындау кестесі

Күндізгі және сырттай оқитын студенттерге арналғанСтуденттердің өздік жұмыстары тақырыптарының атауы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Кәсіпкерлік: түсінігі және оның негізгі түрлері

+


2 Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау
+3 Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру+
4 Кәсіпкерлік ұйымдарды кадрлық қамтамасыз ету


+

5 Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестерімен келісімдік қатынастары

+


6 Кәсіпкерлердің шаруашылық серіктестерімен келісімдік қатынастары
+7 Кәсіпкерлік құпия және оны қорғау әдістері+
8 Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер


+

9 Кәсіпкерлік қызметтің инфрақұрылымы

+


10 Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі
+11 Кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау және талдау+
12 Кәсіпкерлік қызметті тоқтату


+Әдебиет

Негізгі


 1. Бусыгин А. В. Предпринимательство М., Дело. 2003

 2. Предпринимательство. Учебник / Под ред. М.Г.Лапусты. – М.: ИНФРА-М, 2002.

 3. Горфинкель В.Я. Предпринимательство. М. ЮНИТИ, 2004

 4. Основы предпринимательства. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. и др., Алматы, Экономика, 1997.

 5. Предпринимательство в Республике Казахстан. Под ред. Окаев К.О. Алматы, Экономика, 2000.

 6. Грибов В.Д. Основы бизнеса. – Москва: Финансы и статистика 2001.

 7. Бизнес-планирование. Учебник / Под ред. В.М.Попова и С.И.Ляпунова. – М.: Финансы и статистика, 2003.

 8. Шейнин Э.Я. Предпринимательство и бизнес. – Ростов-на- дону, Феникс, 2002

 9. Смагулова Н.Т. Планирование и организация предпринимательства. Алматы, 2002.

 10. Н.Ә.Назарбаев. «Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» (Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы). Астана, 2006ж.

 11. 2006-2008 ж.ж. арналған ҚР-ң Үкіметінің бағдарламасы / «Егемен Қазақстан», 1.04.2006ж.

 12. 2010ж. Арналған Қазақстан Республикасының даму стратегиялық жоспары / Астана 2005

 13. Қазақстан Республикасының «Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Заңы / Егемен Қазақстан, 31 наурыз, 2006 ж.

 14. «Бәсеке және монополисттік қызметті шектеу туралы» ҚР Заңы. Астана, 2006ж.

 15. Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік. Заңдылық құжаттар мен ақпараттар. 2006ж.
Қосымша

 1. Геммерлинг Г.А. «Сіздің ісіңіз: кәсіпкерлік тәжірибелік курс» М., Бином: 1997.

 2. Даников Л.П. «Кәсіпкерлік және бизнес» М., Маркетинг, 1995.

 3. Камаев В.Д. «Экономика және бизнес. Кәсіпкерліктің теориясы және тәжірибесі» М., Экономика 1994.

 4. «Негізгі кәсіпкерлік қызметі. Экономикалық теория. Маркетинг қаржылық менеджмент» редакциясы Власовой В.М., М., қаржы және статистика 1996.

 5. «Негізгі кәсіпкерлік ісі» Основа М.Ю., Вен М., 1996.

 6. Мамыров Н.К., Смагулова Н.Т. және басқалары «Негізгі кәсіпкерлері» Алматы, Экономика, 1997.

 7. Бусыгин А.В. «Кәсіпкерлік» М., 1998.

 8. Глушенко Е.В. «Кәсіпкерлік негізі» М.,Вестник 1996.

 9. Горфинкель В.Я. «Кәсіпкерлік курсы» М., ЮНИТИ, 1997.

Похожие:

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница