Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы
Скачать 358.6 Kb.
НазваниеСақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы
страница2/2
Дата конвертации10.02.2016
Размер358.6 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.afn.kz/attachments/62/37/publish37-633938976..doc
1   2

                              Өтiнiш
____________________________________________________________________
          (уәкiлеттi мемлекеттiк органның толық атауы)
____________________________________________________________________
   (жеке тұлғаның фамилиясы, аты-жөнi, әкесiнiң аты (бар болса))

   Сақтандыру рыногында актуарлық қызметтi жүзеге асыруға лицензия
                      беруiңiздi сұраймын

               Жеке тұлға туралы мәлiметтер:

1. Туған жылы _____________________________________________________
2. Жеке басын куәландыратын құжаттың деректерi
____________________________________________________________________
     (сериясы, нөмiрi, берiлген күнi, құжатты берген орган атауы)
3. Бiлiмi _________________________________________________________
                       (бiтiрген жылы, мамандығы)
____________________________________________________________________
                        оқу орнының атауы)
4. Тұратын орны ___________________________________________________
5. Жұмыс орны қызметi
____________________________________________________________________
 
   6. Телефон нөмiрi (қаланың коды, жұмыс және үйдiкi)
____________________________________________________________________
 
   7. Ұсынылатын құжаттар:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 
        Актуарий өтiнiшке қоса берiлетiн құжаттардың (ақпарат) шынайылығына толық жауап бередi
______________   ___________________________________________________
   (қолы)          (фамилиясы, аты-жөнi, әкесiнiң аты (бар болса))
"____"________________________ 200__ жыл"

                   Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге
                    асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға
                   лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру,
                        актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын
                            тапсыру тәртiбi туралы ережеге      
                                      N 2 қосымша              

     Ескерту: 2-қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен. 

Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге
асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға  
лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру,
актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын     
тапсыру тәртiбi туралы ережеге      
N 3 қосымша

      Ескерту. Қосымша алынып тасталды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 қаулысымен (қолданысқа ену тәртiбiн 2-тармақтан  қараңыз).      

                                      Сақтандыру рыногында актуарлық
                                   қызметтi жүзеге асыру, актуарлық
                                   қызметтi жүзеге асыруға лицензия
                                    беру, қолданылуын тоқтату және
                                        айыру, актуарийлердiң
                                     бiлiктiлiк емтиханын тапсыру
                                        тәртiбi туралы ереженiң
                                              4-қосымшасы

       Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 2005 жылғы 28 мамырдағы N 153 (қолданысқа ену тәртiбiн 2-тармақтан  қараңыз) атауына өзгерту енгiзiлдi - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 2007.04.30. N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгiзiледi) Қаулыларымен. 

                                                     ________
                                                    |        |
                                                    | Өтiнiш |
                                                    | иесiнiң|
                                                    | суретi |
                                                    |________|

     Актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру үшiн лицензия алуға
                өтiнiш иесi туралы мәлiметтер

       1. Жалпы мәлiметтер:

Тегi, аты,
әкесiнiң аты

______________________________________________
______________________________________________
    (жеке куәлiгiмен (төлқұжатымен) толық
сәйкестiгi, тегi, аты, әкесiнiң аты өзгерген
   жағдайда, көрсетiлсiн: қашан және қандай
         себеппен олар өзгертiлдi)   

Туған күнi
мен жерi
Тұрғылықты
мекен-жайы,
телефон
нөмiрлерi

______________________________________________
______________________________________________
   (елдi мекеннiң кодын қоса отырып, толық
        мекен-жайы, қызмет, үй, байланыс
     телефондарының нөмiрлерi көрсетiлсiн) 

Азаматтығы
Жеке басын
куәландыратын
құжаттың толық
деректемелерi
        Сақтандыру ұйымдарында немесе олармен аффилиирленген
ұйымдарда жұмыс iстейтiн жақын туысқандары, туыстары туралы
мәлiметтер:

N

Тегi, аты,
әкесiнiң аты

Туған
жылы

Туыстық немесе
жақындық түрi
көрсетiлсiн

Жұмыс орны
және
лауазымы

1

2

3

        Заңды тұлғалардың жарғылық капиталына тiкелей немесе жанама
қатысуы:

N

Атауы және
тұратын жерi

Заңды тұлға қызметiнiң
жарғылық түрлерi

Сiздiң қатысу
сомаңыз бен үлесiңiз

1


2


3


         2. Кәсiби деректерi:

Бiлiмi

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
(оқу орнының, факультеттiң немесе бөлiмнiң
  атауы мен тұратын жерi, оқыған кезеңi,
   берiлген бiлiктiлiгi, бiлiмi туралы
  дипломның деректемелерi (күнi, нөмiрi)
                 көрсетiлсiн) 

Актуарийдiң бiлiк-
тiлiк емтихандарын
тапсырғандығы
туралы мәлiметтер 

Емтихан тапсырған күнi, емтихан
тапсырғандығын растайтын құжат

Қосымша бiлiмi,
оның iшiнде жұмыс
iстейтiн саласында
бiлiктiлiгiн көтеру
курстары, ғылыми
дәрежелерi

__________________________________________
__________________________________________
   (оқу орнының атауы мен тұратын жерi,
  оқыған кезеңi, бiлiмi туралы дипломның,
  сертификаттың, куәлiктiң деректемелерi) 

Қаржылық қызмет көр-
сету саласындағы,
оның iшiнде жұмыс
iстеуге ниеттi
саласындағы жұмыс
тәжiрибесi 

__________________________________________
__________________________________________
   (қаржы ұйымдарында iстеген, аудитор,
  қызмет түрi бойынша бухгалтер қызметiн
   атқарған жылдардың саны көрсетiлсiн) 

Жетiстiктерi

__________________________________________
__________________________________________
   (осы мәселе бойынша ақпарат, мысалы,
  ғылыми жарияланымдарының атауы, ғылыми
   әзiрлемелерге, заң жобаларына қатысуы
               көрсетiлсiн)

Кәсiби ұйымдарға
мүшелiгi

__________________________________________
__________________________________________
   (Осы мәселе бойынша ақпарат, мысалы,
  Актуарийлер қоғамы, Аудиторлар палатасы
                 көрсетiлсiн) 

Осы мәселеге қатысы
бар басқа ақпарат 

__________________________________________
__________________________________________
  (Өтiнiш берушiнiң кәсiби құзыреттiлiгiн
      сипаттайтын ақпарат көрсетiледi) 

      Еңбек жолы туралы мәлiметтер:

N

Жұмыс iстеген
кезеңi

Ұйымның, атқарған қызметiнiң және
лауазымдық мiндеттерiнiң атауы,
ұйымның координаттары

123        Мен (өтiнiш берушiнiң тегi, аты, әкесiнiң аты), ____________,
осы ақпаратты мұқият тексергенiмдi және дұрыс әрi толық болып
табылатындығын растаймын, және мен берген күмәндi мәлiметтердiң
болуы актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға берiлген лицензияны
айыру үшiн негiз болып табылатындығын мойындаймын. 

__________________(қолы, күнi).

                                    Сақтандыру рыногында актуарлық
                                   қызметтi жүзеге асыру, актуарлық
                                   қызметтi жүзеге асыруға лицензия
                                    беру, қолданылуын тоқтату және
                                     айыру, актуарийлердiң
                                     бiлiктiлiк емтиханын тапсыру
                                        тәртiбi туралы ережеге
                                               N 5 қосымша

       Ескерту. 5-қосымшаға өзгерту енгiзiлдi - ҚР Қаржы рыногын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен қадағалау жөнiндегi агенттiгi басқармасы Төрағасының 2004.02.16. N 38, 2004.11.27. N 320,  2005.05.28. N 153, 2006.08.12. N 154, 2007.11.30. N 254 (мемлекеттiк тiркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткеннен кейiн қолданысқа енгiзiледi), 2010.03.01 N 23 Қаулыларымен.

Актуарийлердi оқытудың ең төменгi
мiндеттi бағдарламасы

     Актуарийлердi оқытудың ең төменгi мiндеттi бағдарламасы алты курстен тұрады, олардың әрқайсысы бойынша жеке емтиханы болады.
     Алғашқы екi курсы базалық және 2001 жылдың 1 маусымынан бастап мiндеттi болып табылады, ал кейiнгi төртеуi - арнайы және мiндеттi: үшiншi және төртiншi курстар - 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап, бесiншi және алтыншы курстар - 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап мiндеттi.
     курстардың тақырыбы және курстардың мазмұнында қосылған бөлiмдердiң ең төменгi тiзбелерiне кiредi:
     1-курс. Проценттiк ставкалар теориясы және өмiрдi сақтандырудағы кездейсоқ процестер
     1) Жай және күрделi проценттер негiздерi
     2) Аннуитеттер құрудың принциптерi
     3) Займдар және оларды өтеу кестелерi
     4) Борыштық бағалы қағаздар
     5) Адам өмiрi ұзақтылығының кестесi
     6) Адам өмiрiн сақтандыру бойынша аннуитеттер
     7) Бiрнеше тұлғаның өмiрiн сақтандыру теориясы
     8) Зейнетақылар
     2-курс. Актураийлiк принциптер және олардың қосымшалары
     1) Адам өмiрiн және бiр адамның денсаулығын сақтандыру
     2) Адам өмiрiн және денсаулықты топтап сақтандыру
     3) Мүгедектiктi сақтандыру
     4) Жалпы сақтандыру   
     5) Қайта сақтандыру
     6) Зейнетақы
     7) Әлеуметтiк сақтандыру
     8) Инвестициялар
     3-курс. Жалпы сақтандыру және қайта сақтандыру
     1) жалпы сақтандыру принциптерi
     2) Сақтандыру өнiмдерiн жасау
     3) Андеррайтинг
     4) Сақтандырудағы баға белгiлеу
     5) Сақтандыру резервтерi
     6) Пайда функциялары
     7) Нақтылық теориясы
     8) Қайта сақтандыру және олардың түрлерi
     4-курс. Адам өмiрiн және денсаулықты сақтандыру
     1) Бiр адамның өмiрiн сақтандыру
     2) Сақтандыру өнiмдерi мен андеррайтингтi құру
     3) Баға белгiлеу: сақтандыру сыйлықақыларын есептеудiң әртүрлi әдiстерi
     4) Сақтандыру резервтерiн қалыптастыру әдiстерi
     5) Медициналық сақтандыру
     6) Баға белгiлеу және медициналық сақтандыруда сақтандыру резервтерiнiң қалыптасуы
     7) Адам өмiрiн және денсаулықты топтап сақтандыру
     8) Шағымдар бойынша шығыстарды бағалау және сақтандыру сыйлықақыларын есептеу
     9) Адам өмiрiн және денсаулықты топтап сақтандыру кезiндегi сақтандыру резервтерi
     5-курс. Зейнетақымен қамтамасыз ету және әлеуметтiк сақтандыру 
     1) Зейнетақы жинақтары принциптерi
     2) Зейнетақы бағдарламалары: мемлекеттiк және жеке
     3) Жарналары мен төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарлары
     4) Төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларының түрлерi
     5) Төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларын қаржыландыру
     6) Жарналары белгiленген зейнетақы жоспарларының түрлерi
     7) Жарналары белгiленген зейнетақы жоспарлары бойынша төлемдер
     8) Жарналары мен төлемдерi белгiленген зейнетақы жоспарларындағы тәуекелдердi бағалау
     9) Әлеуметтiк сақтандыру принциптерi
     10) Әлеуметтiк сақтандыру жүйелерiнiң түрлерi
     11) Әлеуметтiк сақтандыруды қаржыландыру әдiстерi
     12) Басымдықтарға салыстырмалы талдау және әлеуметтiк сақтандыруды қаржыландырудың әртүрлi әдiстерiнiң құнын бағалау
     6-курс. Сақтандыру ұйымдары және зейнетақы қорлары: қаржыландыру және инвестициялау
     1) Инвестиция түрлерi: акциялар, кiрiсi белгiленген бағалы қағаздар, валюта рыноктарының құралдары және туынды құралдар
     2) Тәуекел және табыстылық
     3) Сақтандыру ұйымдарының, зейнетақы қорларының, трастық әлеуметтiк сақтандыру қорларының активтерi мен инвестициялары
     4) Сақтандыру ұйымдарының инвестициялық тәуекелдерi
     5) Сақтандыру ұйымдарына арналған қаржылық жоспарлау: активтер мен мiндеттемелердiң арақатынасы
     6) Сақтандыру ұйымдарын капиталдандыруға талаптар
     7) Сақтандыру және сақтандыру қызметi, салық салу, сақтандыру рыногындағы бухгалтерлiк есеп бойынша заңнама   

                                   Сақтандыру рыногында актуарийлiк
                                  қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк
                                   қызметтi жүзеге асыруға лицензия
                                    беру, қолданылуын тоқтату және
                                     қайтарып алу, актуарийлердiң
                                     бiлiктiлiк емтиханын тапсыру
                                        тәртiбi туралы ереженiң
                                              6-қосымшасы

       Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 2007.04.30.  N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы  Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен. 

                    Қазақстан Республикасының
                            елтаңбасы

           Уәкiлеттi мемлекеттiк органның толық атауы

          Актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға берiлетiн 

                            ЛИЦЕНЗИЯ

Лицензияның N___лицензияның берiлген күнi 200_ жылғы  "___"_________
      Осы лицензия сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге
асыруға: ___________________________________________________________
              (фамилиясы, аты-жөнi, әкесiнiң аты (бар болса))
құқықтар бередi.
 
  Актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға алғаш рет берiлген лицензия
туралы деректер
____________________________________________________________________
    (нөмiрi, күнi, лицензия берген мемлекеттiк органның атауы)
 
  Төраға (Төрағаның орынбасары)
Мөрдiң орны
Алматы қаласы".

                                    Сақтандыру рыногында актуарийлiк
                                  қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк
                                   қызметтi жүзеге асыруға лицензия
                                    беру, қолданылуын тоқтату және
                                     қайтарып алу, актуарийлердiң
                                     бiлiктiлiк емтиханын тапсыру
                                        тәртiбi туралы ереженiң
                                              7-қосымшасы

       Ескерту. 7-қосымшамен толықтырылды - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттiгi Басқармасының 2007.04.30.  N 119 (қаулы "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы  Заңы қолданысқа енген күннен бастап қолданысқа енгiзiледi) Қаулысымен. 

              Бiлiктiлiк емтиханын тапсыру жөнiндегi
                          өтiнiш

      Мен,  ____________________________________________________________________
   (актуарийдiң фамилиясы, аты-жөнi, әкесiнiң аты (бар болса))
 
        Қазақстан Республикасының сақтандыру қызметi туралы заңнамасына сәйкес менi бiлiктiлiк емтиханын тапсыруға жiберудi сұраймын. 
      Мен өтiнiшiме қоса берiлген құжаттардың шынайылығына толық жауап беремiн, сондай-ақ уәкiлеттi органға ұсынылатын қосымша ақпаратты және өтiнiшiмдi қарауға байланысты сұратылатын құжаттарды уақтылы берудi мiндетiме аламын. 
      Өтiнiшке мыналарды қоса беремiн:

      Актуарий                                _____________
                                              (күнi, қолы)
1   2

Похожие:

Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы iconСақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру
Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2001 жылғы 20 сәуірдегі №120 қаулысы
Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы icon2001 жылғы 20 сәуірдегі №120 Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлік қызметті жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердің біліктілік емтиханын тапсыру
«Сақтандыру қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңын жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы...
Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы iconУәкiлетті ұйымдарға шетелдiк валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқаларын беру
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет «Уәкiлетті ұйымдарға шетелдiк валютамен айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметтi жүзеге...
Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы icon01. 02. 11ж жағдай бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге асыруға берілген лицензиялардын тоқтату және айырлу туралы Реестрі
Ос сериялы №20-11/1 және Дос сериялы №20-11/1 және қайта сақтандыру жөніндегі кызметті жүзеге асыру құқығына 2006 жылғы 23 мамырда...
Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын жәНЕ
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің...
Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға рұқсат беру, сондай-ақ сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін және сақтандыру брокерінің...
Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы iconИнвестициялық портфельді басқару жөнiндегi қызметтi жүзеге асыру
«Қаржы рыногын және қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу мен қадағалау туралы», "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының...
Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы iconТуристiк ақпарат, оның iшiнде туристiк әлеует, туризм объектiлерi және туристiк қызметтi жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпарат беру
«Павлодар облысының туризм, дене тәрбиесi және спорт басқармасы» мемлекеттiк мекемесі
Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы iconҚазақстан республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі басқармасының Қаулысы
Н тәуекелдерді басқару жүйелерінің болуына қойылатын талаптар туралы нұсқаулықты бекіту және Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі...
Сақтандыру рыногында актуарийлiк қызметтi жүзеге асыру, актуарийлiк қызметтi жүзеге асыруға лицензия беру, қолданылуын тоқтату және айыру, актуарийлердiң бiлiктiлiк емтиханын тапсыру тәртiбi туралы icon«Туристiк ақпарат, оның iшiнде туристiк әлеует, туризм объектiлерi және туристiк қызметтi жүзеге асыратын тұлғалар туралы ақпарат беру» мемлекеттiк қызмет стандарты
«Әкiмшiлiк рәсiмдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1 және 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница