Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
Скачать 244.3 Kb.
НазваниеТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
Дата конвертации10.02.2016
Размер244.3 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/42462.doc


Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3./37


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
«Білім берудегі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар»

пәні бойынша

050602 «Информатика» мамандығы студенттеріне арналған
ПӘНДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)Павлодар

Лист утверждения программы обучения по дисциплине (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ФМ ж АТ факультетінің деканы

_____________ Нурбекова Ж.К.

«____»_________2010ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Н.Қ.Тоқжігітова«Білім берудегі ақпараттық және коммуникациялық технологиялар» пәні бойынша

050602 «Информатика» мамандығына күндізгі оқитын студенттерге арналған
Пәнді оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «____»________ 2010 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.


Кафедраның отырысында қарастырылған «____»________2010ж.

№___ хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________ А.Ж.Асаинова «__» ______ 2010ж.


ФМжАТ факультеті оқу-әдістемелік кеңесінде құпталған

2010ж. «_____»______________ №____ хаттама


ОӘК төрайымы _______________ Ж.Г.Муканова 1. Оқытушы туралы мәліметтер және байланыс ақпараты


Тоқжігітова Нұргул Қайырбайқызы – аға оқытушы
«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы А1 ғимаратында 102 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 673687 (ішкі 1125)


2. Пән туралы мәліметтер

Аталған курс 2 несиелі, 1 семестрге есептелген. Бақылау формасы – біріктірілген емтихан: тест және практикалық тапсырмалар. Семестрде 15 сағат дәрістік сабақтар, 15 сағат тәжірибелік жұмыстар қарастырылған, студенттердің өздік жұмыстары 60 сағатқа есептелген. Бақылау формасы – тест және практикалық тапсырмалар түріндегі біріктірілген емтихан.


3. Пәннің жұмыс көлемі

Оқу түрі

Семестр

Кредит саны

Аудиториялық сабақтар түрлері боынша сағаттар саны

Студенттердің өздік жұмыстар сағаттарының саны

Бақылау түрі

бар-лығы

дәрістер

тәжіри-белік


Бар-лығы

СОӨЖ

күндізгі

7

2

90

15

15

60

30

емтихан


4. Пәннің мақсаты мен міндеттері

«Білім берудегі ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар» курсының мақсаты болып, студенттерді ақпараттық коммуникациялық технологиялары саласында қалыптастырылған базалық мағлұматтарды және икемдерді өзінің кәсіптік қызметінде пайдалануға дайындау. АКТ оқуда, оқу процесін ұйымдастыруда қолдануды үйрету және теориялық негіздерімен таныстыру. Студенттерге теориялық негіздерді, тәжірибелік машықтарын үйрету. Бағдарламалық жасақтарды жасауда ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдана білетін маман дайындау.

Пәннің міндеттері:

- ақпараттық коммуникациялық технологиялардың дамуымен таныстыру;

- ақпараттық коммуникациялық технологияларды оқу үрдісінде ендіру үшін мүмкіндіктер жасау.


5. Білім мен дағдыларға қойылатын талаптар

 • АКТ компоненттерін және олардың оқыту құралдарының арасындағы орнын. АКТ түрлерін;

 • АКТ жасаудың техникалық , эргономикалық және психологиялық-педагогикалық негіздерін;

 • педагогикалық сценарийді жасау технологиясын;

 • оқу материалдарын талдау және таңдау, формализациялау және құрылымдау .

Пәнді игеруде студент істеу білуі тиіс:

 • пәндік облыс пәндері бойынша электрондық оқу баспаларының педагогикалық сценариін жасау ;

 • оқыту технологиясын жүзеге асырудың құрал-жабдықтарды қолдану; применять инструментальные средства реализации технологии обучения;

 • оқыту технологиясын жүзеге асыру үшін оқыту құралдарын жасау;


6. Пререквизиттер:

 • Информатика;

 • Информатиканы оқыту әдістемесі;

 • Бағдарламалау технологиясы.7 Пәннің тақырыптық жоспары

Жалпы орта білім базасындағы күндізгі 050602 мамандығының студенттеріне арналған пәннің тақырыптық жоспары, оқуға түскен жылы 2007 жылПәннің тақырыптық жоспары

Тақырып атаулары

Сағат саны
Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ
2

3

4

5
Ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын жасау және қолданудың дидактикалық негіздері. Мектептегі АКТ құралдарының даму тарихы. Бихевиоризм кезеңдері.

2

2

6
Программалық оқыту және оны АКТ-ның жаңа даму кезеңдеріне ауыстыру. АКТ-ның когнивистик даму сатылары.

2

2

8
Инструментальды орталар. Оқыту орталары. Оқытудың компьютерлік құралдарын жасаудың параллельдік – циклдік негіздері. Оқытудағы АКТ-ның даму кезеңдері.Олардың заңдылықтары. АКТ құралдарымен оқытуды белсендіру.

2

2

10
Білім беруде АКТ-ны қолданудың әдістемелік аспектілері. АКТ-ны жаңалықты оқытуда, біліктілікті қалыптастыруда, жалпылау мен жүйелеуде, білім мен біліктілікті бақылау мен есепке алу сатыларында қолдану.

4

2

6
АКТ-ның негізгі бағыттары: модельдеу, бақылау және есепке алу, оқу үрдісін сүйемелдеу. Білім беруде АКТ құралдарының сапасын бағалаудың жалпы әдістері. АТК білім беру құралдарының сапасына қойылатын эргономикалық және психологиялық талаптар.

2

4

20
Компьютерлік оқытудың мазмұндық құрылымы, әдістемесі мен тәсілдерінің сапасын бағалау, әр түрлі тәсілдер негізінде білімді бақылау және есепке алу. Білім беруде АКТ-ны қолданудың бағыттары мен болашағы. Электрондық және виртуалдық кітапхана.

3

3

10
Барлығы

15

15

60


8. Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Білім берудегі ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар» пәні, студенттерді ақпараттық коммуникациялық технологиялары саласында қалыптастырылған базалық мағлұматтарды және икемдерді өзінің кәсіптік қызметінде пайдалануға дайындау мақсатына негізделген. АКТ оқуда, оқу процесін ұйымдастыруда қолдануды үйрету және теориялық негіздерімен таныстыру.

Пәнді игергенннен кейін студент мынадай дағдыларды қалыптастырады:

- ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды тәжірибеде колдана білуді.


9 Курс компоненттері

9.1 Теориялық курс тақырыптары

Тақырып 1. Ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын жасау және қолданудың дидактикалық негіздері. Мектептегі АКТ құралдарының даму тарихы. Бихевиоризм кезеңдері.

Тақырып 2. Программалық оқыту және оны АКТ-ның жаңа даму кезеңдеріне ауыстыру. АКТ-ның когнивистик даму сатылары.


Тақырып 3. Инструментальды орталар. Оқыту орталары. Оқытудың компьютерлік құралдарын жасаудың параллельдік – циклдік негіздері. Оқытудағы АКТ-ның даму кезеңдері.Олардың заңдылықтары. АКТ құралдарымен оқытуды белсендіру.

Тақырып 4. Білім беруде АКТ-ны қолданудың әдістемелік аспектілері. АКТ-ны жаңалықты оқытуда, біліктілікті қалыптастыруда, жалпылау мен жүйелеуде, білім мен біліктілікті бақылау мен есепке алу сатыларында қолдану.

Тақырып 5. АКТ-ның негізгі бағыттары: модельдеу, бақылау және есепке алу, оқу үрдісін сүйемелдеу. Білім беруде АКТ құралдарының сапасын бағалаудың жалпы әдістері. АТК білім беру құралдарының сапасына қойылатын эргономикалық және психологиялық талаптар.

Тақырып 6. Компьютерлік оқытудың мазмұндық құрылымы, әдістемесі мен тәсілдерінің сапасын бағалау, әр түрлі тәсілдер негізінде білімді бақылау және есепке алу. Білім беруде АКТ-ны қолданудың бағыттары мен болашағы. Электрондық және виртуалдық кітапхана.


9.2 Тәжірибелік сабақтар мазмұны

Тақырып 1. Оқытудың ақпараттық және коммуникациондық технологиялары. Негізгі терминдері мен анықтамалары.

АКТ құралдарын оқытудың әртүрлі түрлерінде пайдаланғандағы отандық және шетелдік тәжірибесін зерттеу және жалпыландыру. Қолданыстағы педагогикалық программалық құралдарды талдау.


Тақырып 2. Оқытудың компьютерлік технологиялары. Мультимедиалық презентацияларды дайындау. MS Excel құралдарымен тестілейтін программалар дайындау.

Тақырып 3. Білім беретін электронды басылымдар мен қорлар.

Электронды білім беру басылымының педагогикалық сценариін жасау және оны жүзеге асыру.

Тақырып 4. Оқытуда Интернет-технологиясын пайдалану. Қашықтықтан оқыту мүмкіндіктерін зерттеу. Қашықтан оқыту курстарын зерттеу және талдау.

Тақырып 5. Оқыту технологиясын жүзеге асырудың инструменталдық құралдары.

Оқыту технологиясын жүзеге асырудың инструменталдық құралдары н зерттеу. HyperMethod программалық пакетін пайдалану арқылы ПОҚ дайындау. WebTutor демо-нұсқасымне жұмыс. Прометей жүйесі.

Тақырып 6. Оқытудың интерактивті технологиялары.

Интерактивті құрылғының жұмысын зерттеу. Интерактивті сабақтың дайындамасын дайындау.

9.3 Студенттің өздік жұмыстарының мазмұны

050602 – информатика мамандығының ЖОБ негізінде оқитын студенттерге арналған, оқу түрі күндізгіСӨЖ түрлрі

Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындық. дәрістерді зерделеу.
Сабаққа қатысу, ауызша сұрау

10

2

Тәжірибелік жұмыстарға дайындалу, үй тапсырмаларын орындау

Конспектілер, сұлбалар, модельдер

Қорғауға жіберу

10

3

Тәжірибелік жұмыстарды қорғау

есеп

ТЖ қорғау

10

4

Үй тапсырмаларын орындау

Бағдарламаның презентациясы

Компьютерде зерделеу және қорғау

20

5

Бақылау жұмыстарына дайындалу.
МБ1, МБ2

Жазбаша сұрау

10

барлығы

60

Студенттің өздік жұмыстарының тақырыбы


Тақырып 1. Ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарын жасау және қолданудың дидактикалық негіздері.

Қолданылған әдебиет [2,4,7,13]

Тақырып 2. Программалық оқыту және оны акт-ның жаңа даму кезеңдеріне ауыстыру.

қолданылған әдебиет [1,3,7,11]

Тақырып 3. Оқытудағы акт-ның даму кезеңдері используемая литература [1,5,9]

Тақырып 4. Білім беруде акт-ны қолданудың әдістемелік аспектілері.

қолданылған әдебиет [1,6,11]

Тақырып 5 АКТ-ның негізгі бағыттары: модельдеу, бақылау және есепке алу, оқу үрдісін сүйемелдеу.

қолданылған әдебиет [10-12]

Тақырып 6. Электрондық және виртуалдық кітапхана

қолданылған әдебиет [9,10]


Бақылау түрлері бойынша үлестердің таралымы

1. Ағымдағы бақылау 0,6

2. Емтихан 0,4


Бақылау түрлері бойынша үлестердің таралымы

Бақылау түрі


Балдар


Р1

(8 апта)

Р2

(7 апта)

Ағымдық бақылау:

100


100

 1. Тәжірибелік жұмыстарды уақытында орындау және қорғау

36

36

 1. Дәрістерге қатысу және сапалы түрде конспектілер жазу. и качественное ведение конспектов лекций

12

12

 1. Өздік жұмыстарды уақытында орындау және қорғау.

32

32

Межелік бақылау:

100

100

Барлығы:


100

100

Үлгерімді тексерудің күнтізбелік графигі (күндізгі бөлім)1 рейтинг

барлығы
Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Р1
Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

8

8

20

8

18

8

22

8

100

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

2

2

2

2

2

2

2

2
16

ТЖ

6

6

6

6

6

6

6

6
48

СӨЖ орындау және қорғауҮЖ1

12
ЖС1

10
ҮЖ2

1436


Межелік бақылау

МБ1


100

2 рейтинг

барлығы
Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Р2Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

8

18

8

18

8

32

8

100

100
Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

2

2

2

2

2

2

2
14
ТЖ

6

6

6

6

6

6

6
42
СӨЖ орындау және қорғау
ЖС2

10
ЖС3

10
ҮЖ3

2444
Межелік бақылау


МБ2

100
Бақылау түрлері: ТЖ – тәжірибелік жұмыс, ЖС – жазбаша сұрау, ҮЖ-үй жұмысы, МБ –межелік бақылау.10 Курс саясаты

««Білім берудегі ақпараттық және телекоммуникациялық технологиялар» курсы теориялық және практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарының кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

1. Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

2. Межелік бақылау (МБ) 100 балдық шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға ағымдық үлгерім (АҮ) балы бар студенттер жіберіледі.

3. АҮ мен МБ бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады. Р1(2)=КY1(2)*0,7+ МБ1(2)*0,3

Егер студент МБ орындамаса немесе МБ-дан 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан студенттің МБ тапсыруының жеке мерзімін тағайындайды.

4. Студенттің семестр бойынша емтиханға жіберу рейтингі (ЖР) бағасы ЖР=(Р1+Р2)/2

Егер пән бойынша курстық жұмыс (КЖ) болса, онда КЖ қорғау бағасы ЖР есептеуде ескеріледі: ЖР=(Р1+Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Сырттай оқитын студенттер үшін: ЖР=Р1 немесе ЖР=Р1*0,7+КЖ*0,3

Пән бойынша қорытынды тексеруге (ҚТ) (емтиханға Е) оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған студенттер және ЖР 50-ден кем емес балл алған студенттер жіберіледі.

5. Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) (итог): ҚБ=ЖР*0,6+Е*0,4

6. КЖ комиссия алдында қорғалады.

Емтихан тест және практикалық тапсырма түрінде жүргізіледі.


11 Әдебиет

Негізгі

  1. Бидайбеков Е.Ы., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Создание и использование образовательных электронных изданий и ресурсов.//Учебно-методическое пособие. Алматы: КазНПУ, – 2006. – 136 с.

  2. Гриншкун В.В. Информационные и коммуникационные технологии в системе открытого образования. – М., 2003. – 254 с.

  3. Еслямов С.Г. Компьютерные технологии обучения: современное состояние и перспективы. Павлодар, 2000.

  4. Красильникова В.А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: учебное пособие /В.А. Красильникова. - Оренбург – ГОУ ОГУ, 2006. – 235 с.

  5. Кречетников К.Г. Проектирование креативной образовательной среды на основе информационных технологий в вузе. Монография. – М., 2002

  6. Новиков С.В. Принципы разработки Интернет-учебников// ИнфО, №10, 2001, с.61

Қосымша

  1. Селевко Г.К. .Современные образовательные технологии. М, 2000

  2. М.П. Лапчик и др. Методика преподавания информатики: Учеб. Пособие для студ. вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001.

  3. И.Роберт. Новые информационные технологии в обучении: дидактические проблемы, перспективы использования//ИнфО, №4, 1991, с18.

  4. Создание мультимедийных электронных учебников. Метод.разработка. /Н.А. Шигина. Пенза: Изд-во Пенз. технол. ин-та, 34 с.

  5. Ефимова Л.А., Дмитриевская Н.А. Принципы разработки учебных материалов для Интернет //Интернет-технологии в открытом образовании. Тез. докл. семинара. 2.10.2000. М.: Изд-во МЭСИ. С.59-61

  6. Краснова Г.А., Беляев М.И., Соловов А.В. Технология создания электронных обучающих средств. –М.: МГИУ, 2001.

  7. Л.И.Долинер. Информационные и коммуникационные технологии обучения: проблемы и перспективы// ИнфО, №6, 2003, с.125

Қосымша ақпарат көздері:

http://www.president.kz - Наука и образование Казахстана


http://www.itbc.ru - Информационные сообщения о выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, программы семинаров, конференций

http://www.montage.edu.au - сервер с мощными педагогическими ресурсами

http://www.school.edu.ru/int - сервер Института новых технологий образования

http://www.intuit.ru - Интернет-университет ИТ (бесплатное дистанционное обучение)

http://www.microsoft.com/rus/education/ - портал для преподавателей

http://www.ve-sim.ru/ - VE-Simulation - Технологии интерактивного обученияТанысу парағыр/с

Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

қолы

Қолдың мағынасын ашу

Похожие:

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова Факультет филологии, журналистики и искусства
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница