Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Скачать 56.13 Kb.
НазваниеФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Дата конвертации10.02.2016
Размер56.13 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/58612.doc


Пәнді оқыту нұсқаулардың

тақырып парағы

(Syllabus)

Ф

ПМУ ҰСН 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының

студенттерніне арналған

Компьютерлік моделдеу негіздері курстық жұмыстарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАРПавлодарПәнді оқыту нұсқаулардың

бекіту парағыФ

ПМУ ҰСН 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ФМ және АТ факультетінің деканы

__________ Нурбекова Ж.К.

«__»____________________2010 ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Абильдинова Г.М.Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

050703 «Ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттеріне арналған


Компьютерлік моделдеу негіздері курстық жұмыстарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Бағдарлама «__»_______________________2010 ж. бекітілген жұмыс жоспары негізінде әзірленген.

Кафедраның отырысында қарастырылған «__»_______________________2010 ж. №_____ хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________ А.Ж.Асаинова «__» ___________2010 ж


ФМжАТ факультеттің әдістемелік кеңесінде құпталған «___»___________2010 ж. №______ хаттама


ӘК төрайымы ______________ Ж.Г.Муканова «__» ___________2010


1 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ ӘДІСТЕМЕСІ

Курстық жұмыстар оқытушының студенттерге жеке тапсырмасы нәтижесінде орындалады. Студентке сұрақты толық, терең қарастыру үшін, тақырып бойынша белгілі бір зерттеулер және есептеулер жүргізу үшін алдын ала беріледі, сабақ басталғаннан кейін бірінші айда.

Студент курстық жұмысты өздігінен орындау кезінде теориялық және практикалық білімін қолдана білу керек. Сонымен бірге программалаудың жұмыс дағдысын меңгеру.

Курстық жұмыс «WEB технологиясы» пәні бойынша тереңдету мақсатында теориялық және практикалық білімді тәжірибемен ұштастыру. Курстық жұмыс тақырыптарын ашу үшін зертеу нәтижесінде болған нәтижелерге көңіл бөлу керек.

Тақырыппен жұмыс мынандай бөлімдерден тұрады:

а) мақсатты анықтау және қалыптастыру;

б) курстық жұмыс жоспарын құрастыру;

в) зерттеудің дұрыс жүруін және әдістемесін оқу;

г) зерттеу нәтижесінде алынған қорытындыларды, қолданылған әдебиеттерді жалпылау;

д.) курстық жұмысты дайындау.

2 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЖЕКЕ БӨЛІМДЕРІНІҢ ЖАЗУ ӘДІСТЕМЕСІ


МАЗМҰНЫ — тақырып бойынша курстық жұмыстың бөлімдері беттерімен беріледі.

КІРІСПЕ.

Жалпы тақырып бойынша міндеттерді анықтау олардың маңызы мен алатын ролін және тақырыптың ерекшелігін ашу.


НЕГІЗГІ БӨЛІМ

Әдебиеттерге шолу. Бұл бөлімде автордың атымен қолданылған әдебиеттерге нұсқама жасайды.Қой шаруашылығы бойынша қазіргі кездегі ғалымдардың еңбектеріне шолу жазылады. Курстық жұмыс тақырыбы бойынша практикалық және технологиялық үрдістерге көңіл бөлініп сипаттама беріледі. Сонымен бірге жұмыс мазмұны бойынша берілген тапсырмалар деңгейінде осыған дейін істелген зерттеу жұмыстарына шолу жасалынады.

Өз зерттеулері. Негізгі бөлімге кіретіндер: мақсаты, зертеу объектісі мен әдістемесі. Берілген жұмыстағы зерттеудің мақсатын айқындау, зерттеу объектісі туралы толық мәліметтер беру, программалаудағы қолданылған әдістерді сипаттау, программалау ортанын қолданғаны туралы мәлімет.

Зертеу нәтижелері және қорытынды: Студенттің өз зертеулеріне берілген тақырып бойынша жүргізілген зерттеулерге (программалауда) қорытынды жасау керек. Қорытындыларға талдау: алынған мәліметерді терең талдау және қазіргі кезде жүргізіліп жатқан зерттеулермен салыстыру.

Қорытынды

Бұл бөлімде студенттің жүргізген зерттеу жұмыстарының нәтижесі қорытындыланып беріледі.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Ең бірінші үкмет орындарының үкімдері келтіріледі. Содан кейін алфавитті ретпен (автор тегі) әдебиеттер келесі формада жасалынады: тегі аты жөні; жұмыс аты; шыққан жері, шыққан жылы.


3 КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫ ДАЙЫНДАУ ТАЛАПТАРЫ


Суреттер мен қосымшалар (егер болса) курстық жұмыстың аяғында кетіріледі. Олар нөмірленеді, міндетті түрде сурет немесе кесте аты және беті қойылады.

Курстық жұмыстың мәтіні А-4 форматында, сол жағы 3 см, оң жағы 1см, төменгі және жоғарғы жағы 2 см. Бет номірі араб цифрымен жоғары он бұрышына қойылады. Беттің абзацы 1,25 см орын қалдырылады.

Сыртқы парағы белгілі бір талаптарға сәйкес жасылынады (қосымша А) орындаушы жазылады. Сыртқы парақтан кейін аңдатпа парағы қойылады. Мәтінде кесте келтірілгенде кесте нөмірленеді. Сонымен бірге кесте аты жазылады. Курстық жұмыс суретке сипаттама берілсе жақша ішіне сурет нөмірі, аты көрсетіледі.

Курстық жұмыс көлемі 20-30 бет. Жұмыс аяғында қолданылған әдебиеттер беріледі. Өз еркімен жасалынып белгілі бір талап бойынша жазылмаса жұмыс қабылданбайды. Мәтінде түзету болмауы керек. Орындалған курстық жұмыс топтың және комиссия мүшелерінің алдында қорғалады. Жұмыс талқыланғаннан кейін сапасы тексеріліп бағаланады.


КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ҚОРҒАУ БАРЫСЫНА ҚОЙЛАТЫН ТАЛАПТАР:

1. Программаның интерфейсінің мәдениеті.

4 Сөз мәдениеті.

5 Қауымдық қорғау мәдениеті.

6 Курстық жұмысты қорғауда көрінетін білімділік.

7 Регламент немесе шектеу уақытың сақтау.

8 Автордың жеке үлесі.


Курстық жұмыс қорғалғаннан кейін студенттер сынақ пен емтиханға жіберіледі.

4 Курстық жұмыс тақырыптары


 1. Монте-Карло әдісі.

 2. Кездейсоқ оқиғаларды модельдеу.

 3. Үздіксіз кездейсоқ шамаларды модельдеу.

 4. Дискретті кездейсоқ шамаларды модельдеу.

 5. Көпөлшемді кездейсоқ шамаларды модельдеу.

 6. Кездейсоқ процестерді модельдеу.

 7. Оқиғалар ағынын модельдеу.

 8. Кездейсоқ заңдылықтарды ұқсастандыру.

 9. Компьютермен модельдеуді ұйымдастыру.

 10. Көпшілікке қызмет көрсету жүйелерін модельдеу.

 11. Экономикалық-ұйымдастырушылық жүйелерді компьютерлік модельдеу.Әдебиеттер тізімі


Негізгі:

 1. Шоқаев Д.Н. Ақпараттық процестерді талдау және модельдеу. Оқулық, Алматы, Эверо, 2005 ж. 186 б.

 2. Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. М. ВШ. 1998г.

 3. Шукаев Д.Н. Моделирование случайных закономерностей на ЭВМ. Китап, 1991г.


Қосымша:

4 Шукаев Д.Н. Компьютерное моделирование. – Алматы: КазНТУ, 2004. 136 с.

5 Мұртазина Ә.Ө. Компьютермен модельдеу. Алматы, 2003.

6 Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. «Наука» ФМ, 1983г.

7 Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. «Мир», 1985г.

8 Бусленко И.П. Моделирование сложных систем. Нака. 1988г.

9 Шеннон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. «Мир», 1978г.

10 Иванова В.М. Случайные числа и их применение. М. «Фин. и статистика», 1994г.

11 Овчаров Л.А. Прикладные задачи ТМО. М. Машиностроение, 1989г.

12 Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. т.2. М., «Мир», 1997г.

13Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование. Классика CS. – СПб.: Питер, Киев: Издательская группа BHV, 2004.

14 Вафоломеев В.И., Назаров С.В. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем: Практикум: Учебное пособие. –М.: Финансы и статистика,2004.

Похожие:

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница