Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Скачать 66.58 Kb.
НазваниеИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Дата конвертации10.02.2016
Размер66.58 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/44740.doc

Әдістемелік нұсқаудың

титулдық парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасыАқпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау пәнінен

050703 - Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және күндізгі оқу бөлімі студенттеріне курстық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау


Павлодар


Әдістемелік нұсқауды

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

__________ Пфейфер Н.Э.

(қолы) (Ф.И.О.)

«___»____________2010 ж.Құрастырған: п.ғ.к., информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасының доценті Оспанова Назира Нұрғазықызы
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасыАқпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау пәні бойынша

050703 - Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған

курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау


Кафедра отырысында ұсынылған 2010 ж. «___»_________ №_____хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________________ Асаинова А.Ж.


(қолы)

Физика, математика және ақпараттық жүйелер факультеттің әдістемелік кеңесімен құпталған 2010 ж. «_____»______________ №____хаттама

ӘК төрағасы __________ Мұқанова Ж.Ғ. «____»_____________2010 ж.


(қолы) (күні)
КЕЛІСІЛДІ
Факультет деканы __________ Нұрбекова Ж.К. «____»____________ 2010 ж.
(қолы) (күні)


Жжәқб құпталды

ЖжӘҚБ бастығы ____________ Варакута А.А. «____»_____________2010 ж.

(қолы) (күні)


Университеттің әдістемелік кеңесімен құпталған

«_____»______________ 2010 ж. №____хаттама


1 Курстық жұмысты орындау әдістемесі

Курстық жұмыстар оқытушының студенттерге жеке тапсырмасы нәтижесінде орындалады. Студентке сұрақты толық, терең қарастыру үшін, тақырып бойынша белгілі бір зерттеулер және есептеулер жүргізу үшін алдын ала беріледі, сабақ басталғаннан кейін бірінші айда.

Студент курстық жұмысты өздігінен орындау кезінде теориялық және практикалық білімін қолдана білу керек. Сонымен бірге программалаудың жұмыс дағдысын меңгеру.

Курстық жұмыс «Компьютерлік тораптар» пәні бойынша тереңдету мақсатында теориялық және практикалық білімді тәжірибемен ұштастыру. Курстық жұмыс тақырыптарын ашу үшін зертеу нәтижесінде болған нәтижелерге көңіл бөлу керек.

Тақырыппен жұмыс мынандай бөлімдерден тұрады:

а) мақсатты анықтау және қалыптастыру;

б) курстық жұмыс жоспарын құрастыру;

в) зерттеудің дұрыс жүруін және әдістемесін оқу;

г) зерттеу нәтижесінде алынған қорытындыларды, қолданылған әдебиеттерді жалпылау;

д.) курстық жұмысты дайындау.

Курстық жұмыстардың жеке бөлімдерінің жазу әдістемесі.


1.1 Аңдатпа – курстық жұмысқа қысқаша түсінік беру.

Мазмұны — тақырып бойынша курстық жұмыстың бөлімдері беттерімен беріледі.

Кіріспе.

Жалпы тақырып бойынша міндеттерді анықтау олардың маңызы мен алатын ролін және тақырыптың ерекшелігін ашу.


1.2 Әдебиеттерге шолу.

Бұл бөлімде автордың атымен қолданылғен әдебиеттерге нұсқама жасайды.Қой шаруашылығы бойынша қазіргі кездегі ғалымдардың еңбектеріне шолу жазылады. Курстық жұмыс тақырыбы бойынша практикалық және технологиялық үрдістерге көңіл бөлініп сипаттама беріледі. Сонымен бірге жұмыс мазмұны бойынша берілген тапсырмалар деңгейінде осыған дейін істелген зерттеу жұмыстарына шолу жасалынады.


1.3 Өз зерттеулері.

Негізгі бөлімге кіретіндер: мақсаты, зертеу объектісі мен әдістемесі.

Берілген жұмыстағы зерттеудің мақсатын айқындау, зерттеу объектісі туралы толық мәліметтер беру, программалаудағы қолданылған әдістерді сипаттау, программалау ортанын қолданғаны туралы мәлімет:

- бағдарламалау технологиясының негіздері, прогаммалау стилі (Dbase, DataBase, MS Access, MySql т.б. деректер қорының негізінде);

 • программалу тілінің стандартты функциялары туралы жалпы мағлұматтар;

 • объекті-бағытталған бағдарламалаудың ортасы (Delphi, Си++ Bulder т.б.).

 • әр түрлі алгоритмдердің құрылымдық сызбасын құрастыру;

 • есептің талабы бойынша қажет мәліметтер құрылымын ұымдастыру;


1.5 Зертеу нәтижелері және қорытынды

Студенттің өз зертеулеріне берілген тақырып бойынша жүргізілген зерттеулерге (программалауда) қорытынды жасау керек.

Қорытындыларға талдау: алынған мәліметерді терең талдау және қазіргі кезде жүргізіліп жатқан зерттеулермен салыстыру.


1.6 Қорытынды

Бұл бөлімде студенттің жүргізген зерттеу жұмыстарының нәтижесі қорытындыланып беріледі.

1.7 Әдебиеттер тізімі

Ең бірінші үкімет орындарының өкімдері келтіріледі. Содан кейін алфавитті ретпен (автор тегі) әдебиеттер келесі формада жасалынады: тегі аты жөні; жұмыс аты; шыққан жері, шыққан жылы.


2 Курстық жұмысты дайындау талаптары


Суреттер мен қосымшалар (егер болса) курстық жұмыстың аяғында кетіріледі. Олар нөмірленеді, міндетті түрде сурет немесе кесте аты және беті қойылады.

Курстық жұмыстың мәтіні А-4 форматында, сол жағы 3 см, оң жағы 1см, төменгі және жоғарғы жағы 2 см. Бет номірі араб цифрымен жоғары он бұрышына қойылады. Беттің абзацы 1,25 см орын қалдырылады.

Сыртқы парағы белгілі бір талаптарға сәйкес жасылынады (қосымша А) орындаушы жазылады. Сыртқы парақтан кейін аңдатпа парағы қойылады. Мәтінде кесте келтірілгенде кесте нөмірленеді. Сонымен бірге кесте аты жазылады. Курстық жұмыс суретке сипаттама берілсе жақша ішіне сурет нөмірі, аты көрсетіледі.

Курстық жұмыс көлемі 25-30 бет. Жұмыс аяғында қолданылған әдебиеттер беріледі. Өз еркімен жасалынып белгілі бір талап бойынша жазылмаса жұмыс қабылданбайды. Мәтінде түзету болмауы керек. Орындалған курстық жұмыс топтың және комиссия мүшелерінің алдында қорғалады. Жұмыс талқыланғаннан кейін сапасы тексеріліп бағаланады. Курстық жұмыс информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасының меңгерушісімен бекітілген курстық жұмыстарды қабылдау комиссиясы алдында қорғайды. Әрбір жоба келесі критерилер бойынша бағаланады.

1 Курстық жұмыстың құрастырудың және безендендірудің жұмыс талаптарына сәйкес келуі.

2 Көрсеткіштік

3 Көрсеткішті материалдардын безендіру және қолдану мәдениеті.

4 Сөз мәдениеті.

5 Қауымдық қорғау мәдениеті.

6 Курстық жұмысты қорғауда көрінетін білімділік.

7 Регламент немесе шектеу уақытың сақтау.

8 Автордың жеке үлесі.

9 Практикаға жақсартуды енгізу.

Курстық жұмыс қорғалғаннан кейін студенттер емтиханға жіберіледі.

3 Курстық жұмыс тақырыптары


1. Желідегі ақпаратты қорғау әдістері.

2. Ақпараттық қауіпсіздік.

3. Техникалық арналар бойынша ақпараттың жойылуын қорғау.

4. Құпия ақпараттың жария болуының алдын алу.

5. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағыттары.

6. Ақпаратты қорғау тәсілдері.

7. Компьютерлік және желілік қауіпсіздік.

8. Мәліметтердің құпиялылығы, тұтастығы және қол жетімдігі.

9. Желіде ақпаратты шифрлау механизмі.

10. Криптографияның негізгі әдістері.

11. Криптоталдаудың қолдану жағдайлары.


4 Қолданатын әдебиеттер тізімі

 1. Милославская Н.Г. Толстой А.И. Интрасети: доступ в Internet, защита: Учебное пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-527 с.

 2. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях - М.:Р и С, 1999.-328 с.

 3. Домашев А.В., Попов В.О., Правиков Д.И., Прокофьев И.В., Щербаков А.Ю. Программированием алгоритмов защиты информации. Учебное пособие -М.: «Нолидж», 2000,-288с., ил

 4. Гульев И.А. Компьютерные вирусы взгляд изнутри - М.: ДМК,1998-304 с.

 5. Мафтик С. Механизмы защиты в сетях ЭВМ. — M.: Мир, 1993.-216с.

 6. Гостехкомиссия РФ. Временное положение по организации разра­ботки, изготовления и эксплуатации программных и технических средств защиты информации от несанкционированного доступа в авто­матизированных системах и средствах вычислительной техники. — M.:Воениздат, 1992.

 7. Пшенин Е.С. Теоретические основы защиты информации: Учебное пособие, Алматы: КазНТУ, 2000-125с. ISB 9965-487-36-7

 8. Абдикаликов К.А., Задирака В.К. Элементы современной криптологии и методы защиты банковской информации. Алматы: 1999 г

Похожие:

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Информатика, 050607 Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне «Қазіргі заманғы программалау тілдері» пәнінен
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
В070300 Ақпараттық жүйелер мамандығы студенттеріне Мамандыққа кіріспе пәнінен
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және ішкі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және күндізгі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы iconИнформатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница