Кт кафедрасы
Скачать 113.6 Kb.
НазваниеКт кафедрасы
Дата конвертации10.02.2016
Размер113.6 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://kafedra.ucoz.kz/Docs/Sillabus/KAZ/14-050704_kz.docАЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ИНСТИТУТЫ

РАДИОТЕХНИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС ФАКУЛЬТЕТІ

КТ КАФЕДРАСЫ

Бекітемін


Декан РТжБФ

_____________Медеуов У.И.

«_____»_____________2009г.


НЫСАНДЫ – БАҒЫТТАЛҒАН ПРОГРАММАЛАУ ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)

050704 – Есептеу және программалау мамандығы


Курс 3

Кредит саны 2 Сағаттар саны – 90


Сынап сағаттар саны – 40

Дәрістер - 24 сағат

Лабораториялық сабақтар - 16


Өзіндік жұмыстар -56 сағат

СӨЗО (сынап) 16 сағат

СӨЗ __40____ сағат

Курстық жұмыс - 35 сағат

Емтихан ___6___ семестрАлматы 2009
Бағдарламаны құрған: Бимагамбетов Т.С., доцент, ф.-м.ғ.к,


КТ кафедрасының отырысынды қаралған

«28» августа 2008 г. Хаттама № 1

Кафедра меінгерушісі__________З.Қ. Құралбаев


НЫСАНДЫ – БАҒЫТТАЛҒАН ПРОГРАММАЛАУ ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


Оқытушу: Бимагамбетов Т.С.

АИЭС, ф.-м.ғ.к, доцент, «Радиотехника және байланыс» факультеті

КТ Кафедрасы, сынап_331___ .


Сабақты жүргізу орны мен уақыты:

Сабақ кестесі бойынша


Пререквизиты курсы: информатика.


НЫСАНДЫ – БАҒЫТТАЛҒАН ПРОГРАММАЛАУ ПӘНІНІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

келесі бөдімдерді құрайды:


1) Объект және класс; 2) Мұрагерлік; 3) Полиморфизм; 4) Шаблон кітапқанасы.


Курстың мақсаты – С++ тілімен жазылған нысанды бағытталған программалау пәнінің негізін оқып үйрену.


Сабақ кестесі:

Оқу мерзімі (8 апта 6.04.08 - 31.05.08) араллығында жүргізіледі. Осы уақытта сабақ кестесі: апта жарымда 2 дәріс ( әр дәріс 100 минуттан), аптасына 1 лабораториялық жұмыс (әр жұмыс 100 минуттан ), СӨЗ - 4 с., СӨЗО -1 с.

Дәрістер:


Д/апта

Күні

Тақырыбы

Әдиебеттер


1/ I
1 Объект және кластар

Кіріспе. Процедуралық тәлдәр және олардың кемшіліктері. нысанды бағытталған программалау пәнінің негізі.

Конспект,

Л.1, 3, 4, 6

2/ I
Объект және кластар.

Кластың анықтамасы. Кластарда объектіні жараялау. Класс әдістемелерін алу жолдары. Тип кластармен анықталады. Класс шаблондары.

Конспект,

Л.1, 3, 4,5,6

3/ II
Функция.

Достық функция. Виртуалды функция. Таза виртуалды функция. Абстракты кластар. Функция шаблондары.

Конспект,

Л. 1, 3, 4,5,6

4/ III
2 Мұрагерләік.

Басты және туынды кластар. Тунды кластар арқылы басты кластардыің әдістерін алу. Мұрагерлік деңгейілері. Класс иерархиясы. Конструктор мен деструкторлар.

Конспект,

Л. 1, 3, 4,5,6

5/ III

Адрес пен көрсеткіштер. Көрсеткіштер мен массивтер. Көрсеткіштер мен жолдар. Көрсеткіштер мен функция. Көрсеткіштер мен объект. Көрсеткіштерді жадыны бөлуде қолдану.

Конспект,

Л. 1, 3, 4,5,6

6/ IV

3 Полиморфизм

Жүктеу функциялары мен амалдар. Типтерді түрлендіру жолдары, Динамикалық және статикалық байланыстыру,


Конспект,

Л. 1, 3, 4,5,6

7/ V
Файлдар мен ағындар.

С++ тілінде ағын кластары. Форматы және форматсыз файлдарды еңгізіп – шығару. Ағын кластар жүйесінің иерархиясы. Файлдар қарасындығы байланыстар. Проект.

Конспект,

Л. 1,2,3, 4,5,6

8 /V


Қателерді өңдеу.

Әртүрлі жағдайлардағы қателерді өңдеу.

Қателерді өңдеудегі негізгі механизмдер. Қателерді өңдеу синтаксисі,

Конспект,

Л. 1, 3, 4,5,6

9/VI
Препроцессор директивасы. Макростар.

Конспект,

Л. 1, 3, 4,5,6

10 /

VII
4. Стандарттық шаблондар билиотекасы

Алгоритмтер. Функционалдық объектілері. Қолдану функциялары.

Конспект,

Л. 1, 3, 4,5,6,7

11/

VII
Контейнерлер. Тізбекті контейнерлер. Ассоциативті контейнерлер. контейнер алгоритмдері.

Конспект,

Л. 1, 3, 4,5,6,7

12/

VIII
Итераторлар. Нақты итераторлар. Итераторлар мен көрсеткіштер. Итераторы интерфейсы. Ағын итераторы.

Л.Конспект,

Л. 1, 3, 4,5,6,7


Лабораториялық сабақтар:


Лаб. /

апта.

Күні

Тақырыптар

Әдибеттер

1/ I
Объект мен кластар

Әдістемелік нұсқау

2/ II
Мұрагерләік


Әдістемелік нұсқау

3/III
Полиморфизм

Әдістемелік нұсқау

4/IV
Ағын кластары мен файлдар

Әдістемелік нұсқау

5/ V

Көпфайлды бағдарламалар

Әдістемелік нұсқау

6/ VI

Алгоритмдер

Әдістемелік нұсқау

7/ VII

Контейнерлер

Әдістемелік нұсқау

8/VIII

Итераторлар

Әдістемелік нұсқауСтуденттердің өзіндік жұмыстарының кестесі:
п/п

Сабақтар түрлері

СӨЗ тапсырмалары

СӨЗ тапсырмаларын орындпу мерзімдері

Әдибет

1


2


3

Дәрістер


Лаборатория


Курстық жұмыс

Жұмыс материалдары Алдынғы дәрістерді қайталау


Лабораториялық жұмыстарға дайындықӘр аптада


6–8 аптаКонс-кт, Оқулық


Әдістемелік нұсқау

Әдістемелік нұсқауӘдебиеттер


1. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке С++. Учебное пособие. –М.: Финансы и статистика, 2000.

2. Фридман А.Л. Язык программирования С++. Курс лекций. –М.: Интернет – Университет информационных технологий, 2003.

3. Лафоре Р. Объектно- ориентированное программирование в С++. Санкт- Петербург, 2003.

4. Шиманович Е.Л. С/С++ в примерах и задачах. Мн.: Новое знание, 2004.

5. Давыдов В.Г. Технология программирования С++. Санкт- Петербург, 2005.

Әдістемелік нұсқаулар

1. Бимагамбетов Т.С. Объектно- ориентированное программирование на языке С++. Методическое указание к выполнению лабораторных работ. Алматы. АИЭС, 2006.

2. Бимагамбетов Т.С. Программирование на языке Си++. Учебное пособие. Алматы. АИЭС, 2007.

Бағалау ақпараты:

Сіздің алған біліміңіз төменгі кесте бойынша бағаланады.

1 Кесте


Әріптер жүйесі бойынша

Балдар

Балдар

%-ті бойыншаБес балдық

жүйесі бойынша

А

4,0

9

95- 100

Өте жақсы

А-

3,67

8

90-94

Өте жақсы

В+

3,33

7

85-89

Жақсы

В

3,0

6

80-84

Жақсы

В-

2,67

5

75-79

Жақсы

С+

2,33

4

70-74

Қанағат

С

2,0

3

65-69

Қанағат

С-

1,67

2

60-64

Қанағат

Д+

1,33

1

55-59

Қанағат
Д-

1,0

0

50-54

Қанағат

F

0

0

0-49

Қанағатсыз

2 Кесте. Әр жұмыс рейтингісі.


Жұмыс мазмұны

%-ті

Балдары

Лабораториялық жұмыс

25

25

Курстық жұмыс

45

45

Аттестация (тестік)

15

15

Дәріске қатнасу

15

15

Жалпы балдары ∑

100

100Семестрлік бағалау кестесі:

3 Кесте.


Мазмұны

%-ті

Балдары

Емтиханға жіберілу рейтингісі

60

60

Емтихан бағасы

40

40

Итого: 0,6∑ жіб.+0,4емт.

100

100Қойылған балдарға түсініктеме:

2,3 кестетегі бағаланған балдар максималды болып табылады. Қойылған балдар жұмысты тиянақты және сапалы жаслған кезде беріледі. Тестік балдар мен дәрісті сабақтары тестен қанша балл алғаны және дәрісті қанша жіберілгені бойынша бағаланады.

Курстың тәртіпі:

- сабаққа кешікпеу және жібермеу;

- сабақта активті болу;

- себебпен жіберілген лабораториялық жұмыстарды сабаұтан твыс мезгілде орындау;

- курыстық жұмысты дер кезінде тапсыру;

- үйде және кітапханада өздігінен дайындалу.

Этика талабы:

- тәртіптілік;

- тәрбие тұту;

- мейірімділік;

- адалдылық;

- жауапкешіліек;

- сабақ кезінде сотолық телефондарды сөндіру.


Оқытушы мен студентер арсындыағы келіспеушілік, эдвайзер - оқытушы – студенттер қатысуымен шешілуге тиіс.


Похожие:

Кт кафедрасы iconКурсы: 2, III семестр
Кафедра: Физиологиялық пәндер кафедрасы мен патологиялық анатомия және сот медицина кафедрасы
Кт кафедрасы iconКурсы: 2, III семестр
Кафедра: Физиологиялық пәндер кафедрасы және патологиялық анатомия мен сот медицина кафедрасы
Кт кафедрасы iconҰйымдастырушылар
«Демеу» студенттер кәсіподақ ұйымы, Әскери дайындық кафедрасы, Қазақстан тарихы және филосифия кафедрасы, Университет кітапханасы,...
Кт кафедрасы iconТағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы
Силлабус Тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы кафедрасында «Жалпы гигиена» пәніне арналған Типтік оқу бағдарламасы (Астана,...
Кт кафедрасы iconПатофизиология кафедрасы «ҚОҒамдық денсаулық сақтау» мамандығЫ Үшін силлабус патологиялық физиология кафедрасы
Д. А., Баймұханова Д. М., оқытушылар Мырзағұлова С. Е., Төлепбергенова М. Ж. дайындады. Қазмма оқу-әдістемелік секциясы жоғары және...
Кт кафедрасы iconТағамтану және профилактикалық медицина кафедрасы
Силлабусты «Тағамтану гигиенасы» пәнінің бағдарламасы негізінде тағамтану және профилактикалық медицина кафедрасы құрастырған. «Астана...
Кт кафедрасы iconПатофизиология кафедрасы «фармация» мамандығЫ Үшін силлабус патологиялық физиология кафедрасы 2 силлабус
Д. М., оқытушы Мырзағұлова С. Е. дайындады. Қазмма оқу-әдістемелік секциясы жоғары және жоо кейінгі білім мамандықтары бойынша «24»...
Кт кафедрасы iconБиологиялық химия Кафедрасы

Кт кафедрасы iconМетодикасы кафедрасы
Кіріспе
Кт кафедрасы iconМетодикасы кафедрасы
Кіріспе
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница