Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
Скачать 217.52 Kb.
НазваниеТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
Дата конвертации10.02.2016
Размер217.52 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/42704.doc

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3./37


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы050602 «Информатика» мамандығының студенттеріне арналған
Интернет үшін программалау пәні бойынша

ПӘНДІ ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)
ПавлодарЛист утверждения программы обучения по дисциплине (Syllabus)

Ф

ФСО ПГУ 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

ФМ ж АТ факультетінің деканы

_____________ Нурбекова Ж.К.

«____»_________2010ж.


Құрастырушы: п.ғ.к, аға оқытушы Майдисарова Д.С.Интернет үшін программалау пәні бойынша

Пәнді оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама «____»________ 2010 ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде әзірленген.


Кафедраның отырысында қарастырылған «____»________2010ж.

№___ хаттама


Кафедра меңгерушісі ____________ А.Ж.Асаинова «__» ______ 2010ж.


ФМжАТ факультеті оқу-әдістемелік кеңесінде құпталған

2010ж. «_____»______________ №____ хаттама


ОӘК төрайымы _______________ Ж.Г.Муканова
1. Оқытушылар туралы мәліметтер және байланыс ақпараты


Майдисарова Динара Сәкенқызы педагогика ғылымдарының кандидаты, «Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасының аға оқытушысы

«Информатика және ақпараттық жүйелер» кафедрасы А1 ғимаратында 102 аудиторияда орналасқан, байланыс телефоны 673687 (ішкі 1125).


2. Пән туралы мәліметтер

Курс 7 семестрге есептелген. Семестрде 3 кредит оның ішінде 15 сағат дәрістік сабақтар, 30 тәжірибелік және 45 сағат студенттердің өздік жұмысы қарастырылған. Бақылау түрі - емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және сынақ - емтихан сессиясының кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.

3. Пәннің жұмыс көлемі

Семестр

Кредит саны

Аудиториялық сабақтар түрлері боынша сағаттар саны

Формы контроля

Бар-лығы

Дәріс-тер

Тәжіри-белік

СӨЖ

Емтихан

7

3

135

15

30

45 1. Пәннің мақсаты мен міндеттері:


Кейінірік студенттерге WEB-дизайнмен жұмыс істеуде қажет болатын, Internet-те программалаудың маңызды түсініктері мен сұрақтарын оқып білу.


Пәннің міндеттері:

- программалаудың берілген түрінің негізгі функцияларын оқып білу;

- гипертекстік тілдерін қызметтері мен оларды күру әдістері туралы түсініктерін калыптастыру;

- WEB-беттерді біріктіретін құрауыштардың негізгі түсініктері мен анықтамалары туралы түсініктерді қалыптастыру;

- кәсіптік қызметте қолданбалы программалаудың пайдалана білу дағдыларды қалыптастыру.


5 Пәнді игеруде студенттер білуге тиісті:


- WEB-дизайынның ұғымдары, қасиеттері мен қызметі туралы;

- WEB-беттерді жалпы концепциялар бойынша күру және жүзеге асыру сурақтарын білу;

- HTML, Java, PHP тілдерінің негіздерін білу.


6 Пәнді игеруде студенттер істей білуге тиісті:

- WEB-беттерді жасағанда жұмыс көлемін жоспарлау;

- WEB-беттердің құрылымын және дизайнды жобалау;

- HTML, Java, PHP программалау тілдерінде WEB-беттерді жасау;

- Internet ауқымды желісінде беттерді публикациялау.


7Пререквизиттер:

- Қорғаныс әдістері мен құралдары;

- Бағдарламалау технологиясы.


8. Тақырыптық жоспар


№ т/н

Мазмұны


Сағат саны

Дәріс

Тәжір

СӨЖ

1.

Интернет желісінің негізгі түсініктері.

1

3

5

2.

Желі хаттамалары.

2

3

5

3.

Гипермәтін белгі тілдері: HTML, XML, қорғаныс әдістері мен XHTML, WML.

2

4

5

4.

Сценарий тілдері: JavaScript, Perl, Tcl, VBScript.

2

4

6

5.

Java жүйесінің бағдарламалау құралдары, бағдарламалау тілдері.

2

4

6

6.

Арнайы тағайындалуын бағдарламалау құралдары: ASP, PHP, CSS, VRML.

2

4

6

7

WWW-технологиясы технологияларын қолдану МҚ жету.

2

4

6

8

Мәліметтерді қорғаудың базалық технологиялары.

2

4

6

Барлығы

15

30

45


8.1 Дәрістер мазмұны

Тақырып №1 Интернет желісінің негізгі түсініктері. Интернет желісінің қажеттілігі. TCP\IP. Қолданбалы және желілі деңгейдегі Интернет құралдары. Интернет желісінің құрулуы тарихы.

Тақырып №2 Желі хаттамалары. Арналарды коммутациялау. Пакеттерді коммутациялау. Ауқымды желілер. TCP\IP хаттамалардың стегі. TCP\IP стектің құрылымы. Хаттамалардың қысқаша сипаттамалары.

Тақырып №3. Гипермәтін белгі тілдері: HTML, XML, қорғаныс әдістері мен XHTML, WML. Гипермәтін. HTML. Тегтер. SGML. Кұрылымды мәтін. XML.

Тақырып №4 Сценарий тілдері: JavaScript, Perl, Tcl, VBScript. JavaScript, Perl, Tcl, VBScript тің қызметі, жалпы мәліметтер. JavaScript, Perl, Tcl, VBScript ке байланысты объекттік моделінің ұғымы.

Тақырып №5 Java жүйесінің бағдарламалау құралдары, бағдарламалау тілдері. HTML-бетте кодтың орналысуы. JavaScript тің URL-схемасы. Оқиғаларды өңдеушілер. SCRIPT контейнері. Браузер жағында HTML-белгілеудің шартты генерациясы.

Тақырып №6 Арнайы тағайындалуын бағдарламалау құралдары: ASP, PHP, CSS, VRML. PHP тілі. Негізгі функциялары. CSS тілі. Тілінің құрылымы және ережелері. Стильдердің ішкі, ауқамды байланыстырған кестелер.

Тақырып №7 WWW-технологиясы технологияларын қолдану МҚ жету.

Тақырып №8 Мәліметтерді қорғаудың базалық технологиялары. Алғашқы мәтіндерді орындалатын бинарлық кодқа компиляциялау әдісі. Алғашқы мәтіндердің сүзгіштер. Идентификаторлардың мағыналы мәндер әдісі.


8.2 Практикалық жұмыстар тізімі

Тақырып №3. Гипермәтін белгі тілдері: HTML, XML, қорғаныс әдістері мен XHTML, WML.

ТЖ 1-4 HTML тілі арқылы web-беттерді құру

Негізгі тегтар. Абзацты форматтау. Кәріпті форматтау. Тізімдерді жасау. Кестелермен жұмыс. Стильдер.

Тақырып №6 Арнайы тағайындалуын бағдарламалау құралдары: PHP.

ТЖ 5-7 Шарттың типтері мен айнымалылар, Шарттық оператор if. Switch. While, do...while, for циклдар. Foreach цикл.

ТЖ 8-10 Массивтер.

ТЖ 11-14 Объектілер мне класстар.

ТЖ 15-17 PHP – функциялар. Сессиялар.

Тақырып №8 Мәліметтерді қорғаудың базалық технологиялары

ТЖ 18 -20 MySQL мәліметтер қоры.

ТЖ 21 MySQL және PHP. Кіруді қамтамасыз ететін функциялар.


8.3 СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Күндізгі

бөлім

1

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысу

10 сағат

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

20 сағат

3

Ұй жұмыстарын әзірлеу

Жұмыс дәптері

Сабақтарға қатысу

10 сағат

4

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалдарды оқу

Конспект т.б

Коллоквиум т.б

5 сағат
Барлығы45


Тақырып №1 Интернет желісінің негізгі түсініктері. Интернеттің негізгі ұғымдарын талқылау.

Тақырып №2 Желі хаттамалары. Интернетте бар хаттамаларды оқу. Сипаттама.

Тақырып №3. Гипермәтін белгі тілдері: HTML.

Қорғаныс әдістері мен XHTML, WML.

Тақырып №4 PHP технолологиясы.

Тақырып №5 Арнайы тағайындалуын бағдарламалау құралдары: PHP тілі. Тілінің құрылымы және ережелері. Стильдердің ішкі, ауқамды байланыстырған кестелер.

Тақырып №6 . Мәліметтерді қорғаудың базалық технологиялары: MySQL мәліметтер қоры.

Тақырып №7. Мәліметтерді қорғаудың базалық технологиялары: MySQL және PHP. Кіруді қамтамасыз ететін функциялар.


9 Курс компоненттері

Бақылау түрлері бойынша үлестердің таралымы

1. Ағымдағы бақылау 0,6

2. Емтихан 0,4


Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


1 рейтинг

Ағынды

білім сапасы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

100

Дәрістерге қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

2

2

2

2

2

2

2

2

16

Тәжірибелік жұмысын орындау және уақытында тапсыру

ТЖ1


4

ТЖ2

4

ТЖ

3,4

4

ТЖ 5


4


ТЖ 6

4

ТЖ 7


4


ТЖ 8


4

ТЖ 9

4

32

СӨЖ орындау және қорғау
СӨЖ1

13
СӨЖ2

13
Тест

13

СӨЖ4

13
52

Межелік бақылау


100

2 рейтинг

Ағынды білім сапасы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Дәрістерге қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

2

2

2

2

2

2

2

14

Тәжірибелік жұмысын орындау және уақытында тапсыру

ТЖ 10

4

ТЖ 11-12

4

ТЖ 13-14

4

ТЖ 15-17

4

ТЖ 18-20

4

ТЖ 20

4

ТЖ 21


4

28

СӨЖ орындау және қорғау

СӨЖ5

10

Тест

14
СӨЖ6

10

Тест

14
СӨЖ7

10

58

Межелік бақылау


100


Бақылау түрлері: ТЖ – Тәжірибелік жұмыс, СӨЖ – студенттің өздік жұмысы, МБ –межелік бақылау.


10. Курс саясаты

«Интернет үшін программалау» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

1 Семестрдің ортасы және аяғында 100 балдық шкаламен ағымды үлгерім анықталады (АҮ)

2 МБ бағасыда 100 балльной шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға ағымды үлгерімнен баллдары бар студенттерғана жіберіледі.

3 АҮ және МБ қорытынды бағалары мен пәннің рейтингі анықталады (Р1 және Р2)

Р1(2) = AҮ 1(2)*0,7 + РК1(2)*0,3.


Егер студент МБ өте алмаса онда және 50 ден төмен балл алса, онда деканат МБ жеке тапсырудың уақытын тағайындайды.

4 Студенттің рейтингтен өту (РӨ) бағасын келесі түрде есептейді

РӨ = (Р1+Р2)/2.

Егер пәнен жұмыс жоспары бойынша курстық жұмыс және емтихан болса онда рейтингтан өтуі анықталу кезінде курстық жұмыстың бағасы ескеріледі.

РӨ = (Р1+Р2)* 0,7/2 + КР*0,3.

Сырттай оқитын студенттерге рейтингтен өту бағасы келесі түрде есептеледі

РӨ = Р1 немесе РӨ = Р1*0,7 + КР*0,3.

Қорытынды бақылауға келесі студенттер жіберіледі:

- жұмыс бағдарламасы бойынша барлық талаптарын: СӨЖ жұмыстарын, барлық зертқаналық және тәжірибелік тапсырмаларды жасап өткізген жағдайда

- курстық жұмыстан жақсы баға алса және соған орай рейтингі 50 –ден жоғары болу керек.

5 Студенттің әр пәннен оқу жетістіктерінің денгейін (соның ішінде қорытынды баға ретінде МЕ болса да) қорытынды бағамен анықталады (Қ), қорытынды баға РӨ және ҚБ (қорытынды бағалау – емтихан, диф. есеп, немесе курстық жұмыс)

И = РД*0,6 + ИК*0,4


6 КП/КЖ комиссия алдында қорғалады. Қорытынды баға, егер студент РӨ және қорытынды бағалаудан жақсы баға алған жайдағана есептеледі. Егер қорытынды бағалауға сепесіз келмесе, онда ло «қанағатанралық емес» деп қабылданады Емтиханның нәтижесі сол күні немесе ерьенгі күні жарияланады.

 1. Қорытынды бағалауда алған бағаны жақсы бағаға көтеру үшін қайта тапсырылмайды.

 2. Егер академиялық қарыздар болса, онда студен сол пәнді ақылы түрде қайта оқиды.


Қорытынды бақылау екі тапсырмадан тұрады:

1. Тест (50 сұрақ)

2. Тәжірибелік тапсырма


11. Әдебиеттер тізімі

Негізгі:


 1. Шиндер Д.Л. Основы компьютерных сетей.:Пер. с англ. – М.:Вильямс, 2003 – 651с.

 2. Крейнак Д., Хебрейкен Д. Интернет. Энциклопедия. – СПб.: Питер, 2000. – 555с.

 3. Максимов Н.В. Попов И.И. Компьютерные сети: Учеб.пособие. – М.: Форум: Инфра – М,2003. – 336с.

 4. Матросов А.В. и др. HTML 4.0/Матросов А.В., Сергеев А.О., Чаунин М.П. – СПб.:БХВ – Санкт-Петербург, 2000 – 272с.:ил.

 5. Вейтман В.Программирование для Web: Уч.Пособие – М.:Вильямс, 2000. – 368с.

 6. Шварц Р., Кристиансен Т. Изучаем Perl/Пер с англ.С.М.Тимачева. – Киев: BHV, 1999. – 319с.

 7. Маршал Б. XML в действии – М.:Триумф, 2002. – 365с.

Қосымша әдебиеттер


 1. Джон Остераут. Сценарии: высокоуровневое программирование для XXI века/ouster@scriptics.com

 2. Сергей Верязов. Обзор технологии Active Server Pages (ASP) /http://www.ci.ru "Компьютер-Информ"17.09.2001 

 3. Нильсен Я, Тахир М Дизайн Web- страниц. Анализ удобства и простоты использования 50 узлов.: Пер. с англ.: Уч. пос. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002

 4. Шафран Э. Создание Web- страниц.: Самоучитель. - СПб.: Издательство «Питер», 2002Баға жүйесі.


Балмен берілген қорытынды баға (Қ)


Балдардың цифрлық эквиваленті (Ц)

Әріп жүйесінде берілген баға

Дәстүрлі жүйемен берілген баға

Емтихан, дифзачет

зачет

95 - 100

4

A

Өте жақсы

есептелді

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жақсы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

қанағаттанарлық

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 - 49

0

F

Қанағаттанарлық емес

есептелмеді
Танысу парағыр/с

Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

қолы

Қолдың мағынасын ашу


Похожие:

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова Факультет филологии, журналистики и искусства
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница