5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы
Скачать 423.5 Kb.
Название5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы
страница1/4
Дата конвертации10.02.2016
Размер423.5 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://i.keu-uff.ru/u/6e/041e8a9a7013989f50de574042472c/-/Өндірістік практика қашықтықтан оқыту.
  1   2   3   4
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Қазтұтынуодағы

Қарағанды Экономикалық университеті


5B0508 “Есеп және аудит”

мамандығы бойынша оқитын студенттерге

арналған өндірістік іс-тәжірибе

БАҒДАРЛАМАСЫ


(қашықтықтан оқыту нысаны)


Қарағанды 2012


Құрастырушы э.ғ.қ. проф. Мадиева Қ.С.


Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасының оқу-әдістемелік семинары отырысында талқыланып, бекітілген.

Мәжіліс хат № 2, 28 қырқуйек 2012 ж


1. Өндірістікпрактиканың мақсаты мен міндеттері.


Студенттердің өндірістік және диплом алдындағы практикасы жоғары

білімді маман даярлаудың маңызды бөлімі болып табылады. Ол 5В0508 “Есеп және аудит” мамандығының типтік оқу жоспары, ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары. Бакалавриат. Негізгі ережелер ҚР МЖМБС 5.04.019 – 2011, ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары Кәсіптік практика. Негізгі ережелер бойынша

ұйымдастырылады. Кәсіби тәжірибе жоғары білім берудің кәсіби оқыту бағдарламасының міндетті бөлшегі болып табылады.

Өндірістік практиканың мақсаты түйінді құзіреттілігін бекіту, Есеп және аудит мамандығы бойынша практикалық дағды мен кәсіптік тәжірибе қалыптастыру болып табылады.


Өндірістік іс- тәжірибе барысында студенттің міндеттері:

 1. Кәсіпорынды ұйымдастыру, оның құрылымы, және салалық ерекшеліктерімен өндірістік және басқару бөлімшелерінің негізгі қызметтерімен танысу.

 2. Кәсіпорында бухгалтерлік есептің ұйымдастырылуын зерттеу: есеп саясатын, бухгалтерлік есептің нысандарын, есептің компьютерлендірілуін, бастапқы құжаттарды және құжат айналымын, аналитикалық есептің нысандарын.

 3. Кәсіпорынның бухгалтериясының немесе экономикалық талдау және ішкі аудит қызметтерінің материалдық құндылықтар, негізгі қорлар, еңбек және еңбек ақы, т.б. бөлімдерінің бірінде белгілі бір жұмыс орнында тікелей жұмыс істеу.

 4. Шаруашылық операцияларды құжаттауға және өңдеуге, аналитикалық көрсеткіштерді есептеуге, түгендеу және тексеру жүргізуге қатысу.

 5. Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметі, бухгалтерлік есепті, экономикалық талдауды және аудитті тиімді ұйымдастыру сұрақтары бойынша мәжілістер мен конференциялардың жұмысына қатысу.


ІІ. Өндірістік практиканың орнын

дайындау және ұйымдастыру.

Өндірістік іс-тәжірибенің басталуына үш күн қалғанда оқытушылардың тәжірибе жетекшілерінің міндетті түрде қатысуымен студенттердің жиналысы өткізіледі.

Жиналыста студенттерге оқу жоспарында анықталған практиканың міндеті туралы кәсіпорындағы жұмыстың мазмұны мен тәжірибеден өту мерзімі туралы айту керек.

Студенттер өндірістік практиканы әр түрлі ұйымдық-құқықтық, меншіктік нысандағы шаруашылық салаларындағы кәсіпорындармен ұйымдарда өтеді.


ІІІ. Өндірістік практиканың көлемі және ұзақтығы.

Өндірістік практиканы сырттай-қашықтықтан оқытын студенттер 5 апта өтеді. Университет ректорының бұйрығында тәжірибенің басталуы және аяқталуы белгіленеді.

Шамамен іс-тәжірибенің жекелеген тақырыптары бойынша ұзақтылығы:
Тақырыптарының аталуы

Күн саны
І. Жалпы бөлім
1

Тәжірибе базасымен, шаруашылық қызметімен, есепті, ішкі аудитті ұйымдастырумен танысу

1
ІІ. Қаржылық есепті, ішкі аудитті және экономикалық талдауды ұйымдастыру
2

Капиталды есепке алу

1

3

Ақша қаражаттарының және ақша эквиваленттерінің есебі мен аудиті

2

4

Дебиторлық берешекті есепке алу және талдау

1

5

Қорларды есепке алу және аудиті

2

6

Негізгі құралдарды есепке алу және талдау

2

7

Материалдық емес активтерді есепке алу

1

8

Міндеттемелерді есепке алу және талдау

2

9

Еңбек ақы бойынша есеп айырысуды есепке алу және талдау

2

10

Кірістермен шығыстарды есепке алу және талдау

2

11

Инвестицияларды есепке алу және талдау

1

12

Қаржылық есептілік және оның негізгі көрсеткіштерін талдау

2
ІІІ. Салық есебін ұйымдастыру
13

Корпоративтік табыс салығын салық есебінде есепке алу

2

14

Қосылған құн салығы есебі

1

15

ІҮ. Өндірістік есепті ұйымдастыру

2

16

Ү. Кәсіпорында ішкі аудитті ұйымдастыру

1
Барлығы

25

16

Диплом алдындағы практика

25/ 5 аптаЕскерту: ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары Кәсіптік практика. Негізгі ережелер бойынша студенттер сыртқы-қашықтықтан оқыту нысанынан мамандық бойынша жұмыс істесе, өндірістік практикадан босатылады. Аталған жағдайда студенттер бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасына жұмыс орнынан кәсіптік қызметі көрсетілген бейнеленген анықтама, мінездеме және лауазымы бойынша лауазымдық инструкцияларды тапсыруы керек


ІУ. Өндірістік іс-тәжірибені басқару мен бақылау.

Студенттердің өндірістік тәжірибеден өтуін ұйымдастыруды және оқу-әдістемелік жетекшілік етуді университет тарапынан өндірісті жақсы білетін жетекші-оқытушыларды тағайындауды бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасы жүзеге асырады.

Кәсіпорын тарапынан студенттердің іс-тәжірибесін ұйымдастыру, кәсіпорынның бас бухгалтерімен оның орынбасарына жүктеледі.

4.1. Университет тағайындаған жетекшінің міндеті:

4.1.1 Әрбір кәсіпорын бойынша практика жетекшілерімен берілген күнтізбелік жұмыс кестесін жасау.

4.1.2 Практика күнделігін жүргізу және жасалған жұмыстарға

қортынды есеп жасау мәселері жөнінде кеңестер беру.

4.1.3 Кәсіпорын басшылығы арқылы практиканттарға қажетті жағдай жасау шараларын қарастыру.

4.1.4 Студенттердің жұмыстарының сапасын және күнтізбелік кестенің орындалуын бақылау.

4.2. Кәсіпорын тағайындаған іс-тәжірибе жетекшісінің міндеті:

4.2.1.Білікті жетекшілікті және әр бір студентті жұмыс орнымен қамтамасыз етуді жүзеге асыру.

4.2.2 Практиканттарға қажетті, түсініктеме беру және олардан тапсырылған жұмысты дер кезінде әрі сапалы орындалуын талап ету.

4.2.3 Практиканы бекітілген бағдарлама мен студенттің жеке

жоспарына сәйкес басқару.

4.2.4 Тәжірибенің соңында әрбір практиканттың жұмысы туралы жазбаша мінездеме беру және студенттің жасаған қортынды есебін

куәландыру.

4.3.Студенттің міндеті:

4.3.1. Іс-тәжірибе орнына, өндірістік тәжірибені бастау үшін, нақты

белгіленген уақытта келу.

4.3.2. Ұйымның ішкі тәртіп ережелерін және еңбек заңының талаптарын

қатаң сақтау (орындау), өндірістік кеңестерге, ұжымның қоғамдық өміріне қатысу.

4.3.3 Кәсіпорынмен тағайындалған іс-тәжірибе жетекшісінің

тапсырмасын және іс-тәжірибе бағдарламасын жеке кестеге сәйкес орындау.

4.3.4 Кафедрадан тағайындалған іс-тәжірибе жетекшісінің кеңестерін алу.

4.3.5 Белгіленген үлгіде күнделік жүргізіп, іс-тәжірибе жөнінде

қортынды есепке тиісті жазулар жазу.

4.3.6 Бухгалтерлік есепті және аудитті ұйымдастыру мен әдістемесі бойынша нұсқауларды және нормативтік материалдарды зерделеу.

Өндірістік практиканың қорытындысы бойынша, студенттер Бухгалтерлік есеп және аудит кафедрасына есеп беру тапсырады, ғылыми жетекшісімен тексеріледі, кафедра меңгерушісінің жарлығымен құрылған комиссия алдында қорғалады. Есепті қорғау қорытындысы тағайындалған балдық–рейтингтік әріпті жүйе бағасы бойынша дифференциалды сынақпен бағаланады.


V. Өндірістік практика бағдарламасының мазмұны

1. Жалпы бөлім

5.1 Тәжірибе базасымен, шаруашылық қызметімен, есепті, ішкі

аудитті ұйымдастырумен танысу


Практика базасының өндірісімен, технологиясымен және қызметінің негізгі бағыттарымен жалпы танысудан басталады. Кәсіпорындағы тәжірибе басшысы студентпен кіріспе нұсқамалар жүргізіп, шаруашылықтың бөлімдері, цехтары және өзге де бөлімшелері бойынша саяхат ұйымдастырады. Содан кейін практикант мекеменің жарғысымен, басқару бөлімдерінің жағдайымен және оның қызметін реттеп отыратын өзге де нормативтік құжаттарымен танысады.

Кәсіпорынмен танысу материалдарында оның ұжымдық құрылымының сызбасы жасалады.

Есеп-талдау қызметінің құрлымына және есеп саясатына сәйкес ашылатын өндірістің көлеміне, технологиялық үрдісінің дәйектілігіне және қолданылатын есеп, талдау және ішкі аудиттің әдістеріне тәуелді олардың атқаратын қызметін зерттеуге ерекше назар аударуға талап етеді.

Студент тікелей бухгалтерияда, қаржы–экономика бөлімдерінде және басқа да құрылымдық бөлімшелерде құжаттардың жасалу сызбасын, компьютерлерді және басқа да техникалық құралдарды пайдалану есептің, қаржы-экономикалық талдаудың және аудиттің озық әдістерін қолдану мүмкіндігін зерттейді.


5.2 Капиталды есепке алу


Бұл тақырыпта студенттен құрылтай құжаттарын пайдалануды талап ету төмендегі мәселелер үшін қажет:

 • Жарғылық капиталдың құрылуы және өзгеру тәртіптерін зерттеу;

 • Капитал қозғалысының есебінің тәртібін зерттеу;

 • Резервтік капиталдың құрылу және пайдалану тәртібін зерттеу;

 • Қосымша төленген және төленбеген капиталдың есебінің тәртібін зерттеу;

 • Кәсіпорынның мүлкінің құрылу көздерімен, меншікті және тартылған капитал құрлымымен танысу;

 • Қаржылық есептілікте капитал туралы мәліметті жариялау.


5.3 Ақша қаражаттарының және ақша эквиваленттерінің

есебі мен аудиті


Студенттердің өңдеген ұлттық және шетелдік валютада ағымдағы банктік шоттардағы және кассадағы ақша қаражатының қозғалысының, есебінің бастапқы құжаттарының негізінде есеп құжаттарын толтырып және есеп регистрларына таратып жазу керек.

Бұл тақырып бойынша тәжірибе туралы есепте ақша-қаражаттар операцияларының есебінің теориялық ережелерін жазғаннан кейін мәтінінде немесе қосымшада толықтырылған мынадай бастапқы құжаттармен есеп регистрларды көрсету керек:

 • кассалық кіріс ордер КО-1;

 • касалық шығыс ордер КО-2;

 • кассалық құжаттары тіркелген кассалық кітаптың кесінді парағын КО-4 формасы бойынша;

 • нақты жарнаға хабарландыру;

 • төлем тапсырмасы;

 • төлем талап - тапсырмасы;

 • клиенттің банк құжаттары тіркелген ағымдағы банктік шотының көшірмесі;

 • валюталық кіріс ордері;

 • валюталық шығыс ордері;

 • шетел валютасындағы ақша –қаражаттарды аударудың тапсырмасы;

 • жорнал-ордерлер 1,2,3, немесе кәсіпорында қолданылатын бухгалтерлік компьютерлік бағдарламадан ведомостар көшірмесі.

Барлық қажетті есеп регистрларын және бастапқы құжаттарын жұмылдырып кассалық және есеп айырысу операцияларының дұрыс жүргізілгендігіне ішкі тексеріс жүргізу қажет. Сонымен қатар жабдықтаушылармен және медігерлермен алынған аванс бойынша есеп беруге тиісті тұлғалармен, шағым талап бойынша, басқа берешектермен және алашақтармен есеп айырысудың дұрыстығын тексеру қажет.


5.4 Дебиторлық берешекті есепке алу және талдау


Бұл тақырып бойынша студент 8 жорнал-ордерді және берілген аванс бойынша 8 жорнал-ордерге ашылатын айналым ведомосты немесе кәсіпорында қолданылатын бухгалтерлік компьютерлік бағдарлама ведомостын мына мәселелерді зерттеу үшін қолдану керек:

 • берілген аванс бойынша есеп айырысудың есебінің тәртібін зерттеу;

 • нақты пайыздар, алынған вексельдер бойынша дебиторлық берешектердің есебінің тәртібін зерттеу;

 • еншілес, тәуелді және бірлесіп бақыланатын серіктестіктермен есеп айырысудың есебінің тәртібін зерттеу;

 • сатып алушылармен тапсырыс берушілермен дебиторлық берешектер бойынша есеп айырысу.

Сондай-ақ студент мына мәселелерді зерттеу үшін 7 жорнал-ордердің немесе компьютерлік бағдарламаның мәліметтерін пайдалану қажет:

 • есеп беруге тиісті тұлғалар мен есеп айырысудың аналитикалық есебі;

 • жұмыскерлердің несие және зайымдар бойынша берешек және алашақ қарыздарының пайда болуын және сөндірілуін;

- күмәнді талаптар резервінің пайда болу, пайдалану тәртіптерін және есебін;

 • алдағы кезең шығындарының есептелу тәртіптерін және олардың түрлері бойынша есебін;

Студент дебиторлық берешектердің пайда болу уақытына талдау жасап, дебиторлық борыштардың айналымын, сөндіру мерзімін және курсының төмендеуін есептеуге міндетті. Дебиторлық борыштың құрамындағы “күмәнді талаптардың” үлесін анықтау қажет.


5.5 Қорларды есепке алу және аудиті


Студент қорлардың бухгалтериядағы сақталу орындарында материалды жауапты тұлғалардағы есебін бухгалтерлік және қоймалық есептің әдістері мен салыстыру тәртіптерін зерттейді.

Студент өз бетімен жұмсалған қорлардың нақты өзіндік құның және тасымалдау-дайындау шығындарын, айдын соңындағы қалдықтарының олардың есептік бағасы бойынша құнының ауытқуын есептеп шығарады. № 2 «Қорлар» ХБЕС стандартындағы қорларды бағалау әдістерін анықтап талдау жасайды. Сатып алған материалдық құндылықтардың келіп түсу бөлігінде және жабдықтаушылармен есеп айырысу есебінің, олардың №6 жорнал – ордер міндеттеменің қолдағы жағдайына талдау жасайды. Түгендеу жүргізу тәртібін, бухгалтерлік құжаттарда тұгендеудің нәтижесінің есебін зерттейді, қайта бағалау жүргізу тәртібін және есеп нәтижесін зерттейді. Қаржылық қорытынды есепте ашылатын қорлардың есебінің ақпараттарының толықтығын зерттейді.

Осы тақырып бойынша өндірістік тәжірибе есебінде жоғарыда келтірілген есептеулер, зерттелген материалдардың мәліметтері көрсетіледі.

Тақырыптың мәтінінде немесе тіркелінген қосымшада төменгі толықтырылған бастапқы құжаттары мен есеп регистрлары пайдаланылады.

 • Сенім хат Қ-1 нысаны

 • Кіріс ордері, Қ-3 нысаны;

 • Қорларды қабылдау туралы акт, Қ-4 нысаны;

 • Материалдарды ішкі өткізуге берілетін жүкқұжат, Қ-6 нысаны ;

 • Қоймадағы қорлардың қалдықтарын есепке алу тізімдемесі, Қ-7 нысаны;

 • Қорларды шетке беруге арналған жүкқұжат, Қ-8 нысаны;

 • Қорларды есептен шығару актісі, Қ-9 нысаны;

 • Қорларды есепке алу карточкасы, Қ-5 нысаны;

 • Қорларды түгендеу тізімдемесі, Туг-4 нысаны ;

 • Қорларды түгендеу нәтижесінің салыстыру ведомосі;

 • Материалдардың синтетикалық есебінің жинақтау ведомосі;

 • Журнал-ордер №6;

 • «Материалдарың шығындарының» тарату, пысықтау кестесі.

Экономикалық талдау мен аудит мәселелерін зерттеген кезде жүзеге асыру қажет:

 • өндірістік қорлардың сақталуын және қойма шаруашылығы жағдайын талдауы;

 • материалдық құндылықтардың кіріске алуының толықтығының және дер кезділігінің аудиті;

 • материалдық құндылықтарды дайындау және сатып алу шығындарын тексеруді;

 • материалдық құндылықтардың тиімді пайдаланып және дұрыс шығысқа шығарылуын талдауды;

 • материалдық құндылықтарды сату операцияларына талдауды;

 • өндіріс және жалдау-пайдалану қажеттеріне тұтыну есептеулерін;

 • материалдық ресурстар қорларын мөлшерлеу жағдайын бағалау және басқару;

 • қорларды пайдалану тиімділігін арттыру факторларын талдауды.

  1   2   3   4

Похожие:

5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы iconСтудентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
Силлабус 5В050900 – Қаржы мамандығы бойынша №6. 08. 008-2008, 5В050800 – Есеп және аудит мамандығы бойынша №6. 08. 009-2008 Қр мемлекеттік...
5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы iconСтуденттерге арналған курстың ОҚу бағдарламасы
Курстың оқу бағдарламасын «Бухгалтерлік есеп және аудит» кафедрасының оқытушысы Жолаева Рита Ахантаевна 050508 «Есеп және аудит»...
5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы iconРабочая учебная программа методические указания по выполнению контрольных работ Мамандық: 5В050800 «Есеп және аудит»
Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Қаржы, есеп және салық салу» кафедрасында дайындалып 5В050800...
5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы iconСтудентке арналған пән бойынша оқу бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасы «Технологиялық машиналар және жабдықтар» кафедрасында, Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде,...
5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы icon1. ӘЛеуметтанушы мамандығы бойынша курстың бағдарламасы
«Әлеуметтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған
5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы iconІ. Өндірістік практиканың мақсаты мен міндеттері
В030100 "Юриспруденция" мамандығы студенттерінің өндірістік тәжірибе бағдарламасы
5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы iconКредиттік технология бойынша оқитын студенттерге арналған көрсеткіш-анықтамалық
Кредиттік және қашықтықтан оқыту технологиялары, ішкі тәртіп ережелері, студенттерге көмек көрсету қызметі, студенттерге арналған...
5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы icon5В0508 (050508)- есеп және аудит мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихан бағдарламасы
В0508 (050508) Есеп және аудит мамандығы бойынша кешенді мемлекеттік емтихан бағдарламасын құрастырушы э.ғ. к., ҚҚэу профессоры Мәдиева...
5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы iconЭкономикалық теория және халықаралық экономика кафедрасы
Барлық мамандық бойынша оқитын студенттерге арналған дистанциондық оқу – тәжірибе құралы
5B0508 “Есеп және аудит” мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған өндірістік іс-тәжірибе бағдарламасы icon5В050900 «Қаржы», 5В050800 «Есеп және аудит», 5В051000 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандықтары үшін
«Салықтар теориясы және оны ұйымдастыру» пәні бойынша студенттерге арналған пәннің бағдарламасы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница