Программа дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов
Скачать 395.35 Kb.
НазваниеПрограмма дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов
страница1/2
Дата конвертации10.02.2016
Размер395.35 Kb.
ТипПрограмма дисциплины
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/78663.doc
  1   2


Программа дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/07

для студентов
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Салалық экономика кафедрасы


«Орман шаруашылығын басқару» пәні
050807 «Орман шаруашылығы ісі» мамандығына арналған

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМА
Павлодар


Лист утверждения Ф СО ПГУ 7.18.2/11
к программе дисциплины

для студентов


БЕКIТЕМIН

ҚЭФ деканы

____________ Т.Я.Эрназаров

2008ж. __________ «___»


Құрастырушы: доцент Р.П.Титкова __________

Аударған: Матаева Г.Қ.

Салалық экономика кафедрасы

«Орман шаруашылығын басқару» пәнінен
050807 «Орман шаруашылығы ісі» мамандығы үшін

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАБағдарлама «28» 08. 2008ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарлама негізінде әзірленді.


Салалық экономика кафедра отырысында ұсынылған

2008ж. «28» тамыз № 1 хаттама


Кафедра меңгерушісі __________________ Р.П.Титкова


Қаржы – экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

2008ж. «29» тамыз № 1 хаттама


ӘК төрайымы ________________Л.А.Сидорова


КЕЛІСІЛГЕН

Генетика және биотехнология

кафедрасының мегерушісі

___________ Т.К.Бексеитов «____»____________2008г.


1 «Орман шаруашылығын басқару» пәнінен студенттерге арналған бағдарлама


1.1 Оқытушы туралы мәлімет

Титкова Римма Павловна – Салалық экономика кафедрасының доценті,

№ 523А аудиториясы


1.2 Пән туралы мәлімет

Атауы: «Орман шаруашылығын басқару»

Сағаттар саны - 180

Курс 7-8 семестрде оқылады.

7-ші семестрде 30 сағат дәріс, 15 тәжірибелік сағат, 45 сағат өзіндік сабақтар ескерілді, бақылау түрі – сынақ. 8-ші семестрде 12 сағат дәріс, 24 тәжірибелік сағат, 54 сағат өзіндік сабақтар, курстық жұмыс ескерілді.

Сабақтарды өткізу орны – кесте бойынша.


1.3 Пререквизиттер

«Орман шаруашылығын басқару» курсы бірін-бірі толықтыратын және белгілі бір пропорция бөліктерінен құралған орман шаруашылығы өндірісінің жүйесінің қарым-қатынастардың мен даму процестерін зерттеп қарастырады. Сондықтан «Орман шаруашылығын басқару» курсы «Орманшылық пен орман пирологиясы», «Орман таксациясы», «Орман шаруашылығын құру», «Орман экономикасы» сияқты пәндерді меңгергеннен кейін оқытылады.

«Орман шаруашылығын басқару» пәнінің мазмұны орман қорларын тиімді пайдалануды ұйымдастыру және «Орманды пайдалану» курсында оқытылатын ағаш сүрегінен басқа орман өнімдерін қарастыратын сауалдар мен тығыз байланысты.


1.4 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Пәннің оқып білу объектілер ретінде орман технологиясының процестерін басқаруын ұйымдастыру, материалдық еңбек және қаржы қорларын тиімді пайдалану, нормативтік материалдар мен заң актілерін дұрыс пайдалану болып саналады.

Пәннің мақсаты – орман шаруашылығы ісінің болашақ инженерлерін нарықтық қатынас жағдайындағы ұйымдастыру және басқару жұмыстарын машықтандыруға, кәсіпкерлілік пен практикалық кәсіпкерлілікке, орман шаруашылық шаралар әсерінен болатын тиімділікті бағалау мен орман және орман-парк шаруашылығына жаңа техника мен технологияны енгізу қабілеттілігіне қалыптастыру.

Пәннің міндеттері:

 • орман және орман парк шаруашылығының дамуын басқару және жоспарлау сұрақтарын;

 • ормандардың өнімділігі мен орман және орман-парк шаруашылығының тиімділігі сұрақтарын;

 • орман шаруашылық шаралардың шараларын;

 • орман және орман-парк шаруышылығындағы ғылыми-техникалық процесс пен инвестиция сұрақтарын;

 • орман және орман-парк шаруашылығын қаржылындыру сұрақтарын;

 • мемлекеттік орман кіріс сұрақтарын;

 • өндірістік бағдарламаларды құру сұрақтарын;

 • мемлекеттік мекемелердің экономикалық және әлеуметтік даму жоспарының құрылымы мен мазмұнын;

 • өндірістік процесс және оны ұйымдастырудың негізгі принциптерін;

 • өндіріс құрал-жабдықтарын пайалануды ұйымдастыруын;

 • орман шаруашылық өндірісін ұйымдастыруын;

 • орманның сүрек, сүректен басқа және азықтық қорларын және қосымша пайдалануды ұйымдастыруын;

 • орман-парк шаруашылығы мекемелерінде өндірісті ұйымдастыруын;

 • өнімдер мен қызмет сапасын бақылауды ұйымдастыруын;

 • өндірістің қызмет көрсетуін ұйымдастыруын;

 • еңбекті ұйымдастыру негіздерін;

 • еңбекті техникалық нормалауды ұйымдастыруын;

 • еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру сұрақтарын

Студент пәнді оқу нәтижесінде білуі тиіс:

 • ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі мемлекеттік мекемелердің басқару, рұқсат ету және бақылау қызметінің принциптерін, ережелері мен нормативтерін;

 • орман қорларының, орман және орман-парк шаруашылығының табиғи-экономикалық ерекшеліктерін;

 • өндіріс процестерінің орманшылық-экономикалық негіздерін, орман шаруашылық өндірісін ұйымдастырудың техникалық, технологиялық және ұйымдастыру-экономикалық тәсілдері мен әдістерін;

 • мемлекеттік мекемелердің шаруашылық қызметін талдауын, есепке алу мен есеп беруін ұйымдастыру негіздерін білуі керек;

 • орман шаруашылық саласындағы жоспарлау жүйесін;

 • орман шаруашылығында өндірістің негізгі жағдайлары мен орналастыру факторларын;

 • ормандар мен орманды пайдалану өнімділігін бағалау критериін;

 • орман шаруашылығында жұмыстар мен қызметтердің тиімділік есептеу көрсеткіштерін;

 • орман және орман-парк шаруышылығындағы капитал еңгізудің жалпы және салыстырмалы экономикалық тиімділігі көрсеткіштерін;

 • орман және орман-парк шаруашылығын қаржыландыру қайнар көздерін;

 • орман түсімі құрылымының көздерін, түбірдегі орманның өтем ақысы және бюджеттегі басқа да өтем түрлерін;

 • өндірістік бағдарламаларды құру және жоспарлау базасын;

 • орман шаруашылық өндірісі бойынша бизнес жопарларды құру мен тәсілдерін;

 • мемлекеттік мекемелердің экономикалық және әлеуметтік даму жоспарының құрылымы мен мазмұнын;

 • өндірістің ұйымдастырушылық типтері мен олардың техникалық-экономикалық сипаттамасын;

 • мамандарға, қызметкерлерге және жұмысшыларға еңбек ақы төлеуде әртүрлі формалар мен жүйелерді қолдану жағдайларын.

Студент пәнді оқып-үйрену нәтижесінде істей білуі тиіс:

  • орман технологиялық процестерді жедел басқаруды;

  • мамандарды дұрыс орындауына қоюды;

  • енбек, қаржы, техникалық ресурстарын тиімді қолдану керек;

  • орман шаруашылық шаралардың шараларыны көрсеткішретін есептеу;

  • орман және орман-парк шаруашылығын қаржыландыру қайнар көздеріні таңдауын іске асыру;

  • жұмыстардың механизациясы, еңбек пен өндіріс дегейінің көрсеткіштерін есептеу;

  • еңбекті ұйымдастыруды жетілдіру бойынша шараларды әзірлеу;

  • еңбекті техникалық нормалауды және еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру сұрақтарын шешу;

  • негізгі орман шаруашылық калькуляция өзіндік кұныны бірліктері бойынша техника экономикалық есептеулерды орындау; орман шаруашылық шараларға шығындарды анықтау.


1.5 Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі


Негізгі

 1. Лесной Кодекс КР. – Алматы, 1993.

 2. Воронин И.В., Куликов М.А. Анализ хозяйственной деятельности лесохозов.

 3. Ливенцов В.П., Осьнаков Н.И. и др. Организация и планирование лесохозяйственного планирования. – М.: Лесная промышленность, 1980.

 4. Методические указание к составлению техпромфинплана предприятий лесного хозяйства. – М.:1978.

 5. Теодоронский В.С., Кожухов Н.И. Экономика, организация и планирование зеленого хозяйства и строительства. – М.: Стройиздат, 1978.

 6. Задачник по анализу хозяйственной деятельности лесозаготовительного предприятия, Москва, 1984.


Қосымша

  1. О.С. Виханский, А.И.Наумов. Менеджмент. – М.: Гардарини, 2000. – С. 11-20, 24-56.

  2. В.Р. Веснин. Менеджмент. – М.: Проспект, 2004. – С 4-5, 37-65.

  3. Герчикова. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ. С. 9-31.

  4. Г.Г.Гоцкий. Менеджмент предприятия. – Минск, 2004. – С. 7-30.

  5. Дафт Л.Ричард. Менеджмент. С-П.: Питер, 2001. - С. 48-79.

  6. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. -М.: Финансы, учет. Аудит, 2000. - С. 3-14.

  7. Основы менеджмента / Под ред. А.А.Радугина. –М.: Центр, 2001. - С. 27-52.

1.6 Пәннің тақырыптық жоспары

«Орман шаруашылғын басқару» пәнінен 050807 «Орман шаруашылығы ісі» мамандығына арналған пәннің тақырыптық жоспары

Оқу формасы – күндізгі, жалпы орта білім беру негізінде

Оқуға түскен жылы-2005
Тематический план Форма

дисциплины СО ПГУ 7.18.2/07ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

р/сТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәр.

Тәж.

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

семестр 7

1

Орман және орман парк шаруашылығының дамуын басқару және жоспарлау

2

-
5

2

Ормандардың өнімділігін жоғарлату

2

-
5

3

Орман шаруашылық шаралардың тиімділігі

4

2
5

4

Орман және орман-парк шаруышылығындағы ғылыми-техникалық процесс пен инвестиция

4

4
5

5

Орман және орман-парк шаруашылығын қаржылындыру

4

-
5

6

Мемлекеттік орман кірісі

4

4
5

7

Өндірістік бағдарламаларды құру

4

2
5

8

Мемлекеттік мекемелердің экономикалық және әлеуметтік даму жоспарының құрылымы мен мазмұны

4

-
5

9

Өндірістік процесс және оны ұйымдастырудың негізгі принциптері

2

3
5

Қорытынды 7 семестр

30

15
45

семестр 8

10

Өндіріс құрал-жабдықтарын пайалануды ұйымдастыру

1

4
2

11

Орман шаруашылық өндірісін ұйымдастыру

1

-
2

12

Орманның сүрек, сүректен басқа және азықтық қорларын пайдалануды ұйымдастыру

2

-
2

13

Орман-парк шаруашылығы мекемелерінде өндірісті ұйымдастыру

2

-
2

14

Өнімдер мен қызмет сапасын бақылауды ұйымдастыру

1

4
4

15

Өндірістің қызмет көрсетуін ұйымдастыру

1

4
4

16

Еңбекті ұйымдастыру негіздері

1

-
2

17

Еңбекті техникалық нормалауды ұйымдастыру

1

6
2

18

Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру

2

6
4

Курстық жұмыс

-

-
30

Қорытынды 8 семестр

12

24
54

Барлығы

42

39
99

  1   2

Похожие:

Программа дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/06

Программа дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07

Программа дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
Программа разработана на основании рабочей учебной программы, утвержденной «28» августа 2008г
Программа дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов iconПрограмма дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов
Стандартизация, метрология и сертификация, 050718-Электроэнергетика (Электроэнергетические станции))
Программа дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов iconПрограмма дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов
Баѓдарлама «28» тамыз 2008 ж бекітілген ж±мыс оќу баѓдарламаныњ негізінде єзірленген
Программа дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
Одобрено Учебно-методическим советом факультета химических технологий и естествознания
Программа дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов iconПрограмма дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов
Баѓдарлама 2009ж. «27» тамыз, №1 хаттама бекітіліп ж±мыс оќу баѓдарламаныњ негізінде єзірленген
Программа дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Қазақ әдебиетінің тарихы» пәні бойынша 050504 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған
Программа дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Әдебиет теориясы» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Программа дисциплины ф со пгу 18. 2/07 для студентов iconПрограмма дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
«Жалпы тіл білімі» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница