Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Скачать 139.69 Kb.
НазваниеМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Дата конвертации10.02.2016
Размер139.69 Kb.
ТипМетодические указания
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/12616.doc

Методические указания
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/05

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіҚаржы және есеп кафедрасы


«Ақша, несие, банктер» пәні бойынша

экономикалық мамандығы бойынша сырттай

оқитын оқушыларға арналған

КУРСТЫҚ ЖҰМЫСТАРЫН ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР


Павлодар

Методические указания
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/05
БЕКІТЕМІН

ҚЭФ деканы

__________Эрназаров Т.Я.


200 ж.«___»____________


Құрастырушылар: аға оқытушы Шафеева Л.А. _________________

 аға оқытушы Дүйсембекова С.Р.______________

ассистент Ещанова Р.С.___________________


Қаржы кафедрасы


Экономикалық мамандығы бойынша сырттай

оқитын оқушыларға арналған

Курстық жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар

«Ақша, несие, банктер» пәні бойынша


«___»_____________200__ жылдыњ кафедра мєжілісінде ±сынылѓан _____№ хаттамасы


Кафедраныњ мењгерушісі ____________________ Н.С. Кафтункина


маќ±лданѓан «____»_________________200___ жылы ќаржы - экономикалыќ факультеті єдістемелік кењесімен №_____хаттамасы


ЄК тµрайымы _______________ Л. А. Сидорова


Кіріспе


Ақша, несие, банктар қазіргі өркениеттің атрибуты болып келеді. Олардың қызметтері үздіксіз үдерістегі өндірісті, қоғамдық өнімді тұтынуды, айырбастауды, бөлуді қосуға мүмкіндік береді. Ақша, несие, банктар қоғамдық экономикалық жүйелердің бөлігі болып келеді, сондықтан олардың қызметінің тиімділігі қайта өндірудің нәтижелігіне байланысты.

Ақша, несие, банктар ғылымы экономикалық білімге негіз салады.

Осыған байланысты берілген экономикалық категориялардың мәнін зерттеуі, ұлттық банктің жүйесінің дамуының ерекшелігі және біркелкілігін айқындауы коммерциялық банктердің қызметі маңыздылыққа ие болады.

Оқу барысында студенттер ақшаның, ақша айналымының, несие жүйесінің, мәнін, банктің негізгі операцияларының және қызметінің қағидаларын зерттейді.

Пәнді оқытудың соңғы мақсаты болып болашақ мамандардың нақты теориялық білімінің және ақша айналымы, несие және банктар бойынша тәжірибелік дағдыларының қалыптасуы келеді. Бақылау жұмысының мақсаты болып алынған теориялық білімін бекіту, ақша несие саласындағы жұмыс үшін қажетті тәжірибиелік дағдыларды өңдеу келеді.

Курстың негізгі міндеттері болып:

- ақшаның мәнін ашу, ақша теориясын, ақша жүйесінін орнын, ақша айналымының ұйымын, ақша өзгерісінің механизімін, олардың алғы шарттарын және нәтижелерін зерттеу;

- несиенің экономикасындағы рөлін, мәнін, заңын, шегін тексеру, несие берушімен қарыз алушының өзара қатынастарында қолданылатын несие нысандарын және түрлерін қарастыру;

- банктердің операцияларымен өзара байланысындағы қызметін, рөлін, мәнін, ҚР банктік жүйесінің құрылымын зерттеу.


Бақылау жұмысын орындаудағы жалпы нұсқаулар


Бақылау жұмысының мақсаты – студенттер жалпы теориялық білімді қолдана отырып, төменде берілген тапсырмаларды орындауда.

Бақылау жұмысы үш бөліктен тұрады: екі тапсырма және теориялық шығыр (блок).

Бақылау жұмысы он нұсқадан тұрады және теориялық сұрақтарды таңдау фамилияның бірінші әріпінен және сынақ кітапшасының ақырғы санынан іске асырылады.

Бақылау жұмысы А-4 формат парағында орындалады және МИ ПМУ 4.01.2-06 сәйкес болуы керек.

Бақылау жұмысын орындағанда студент ұсынылған әдебиеттерді қолдану керекжәне мәтіндегі өлшем бойынша сілтеме жасауы керек.


Бақылау жұмысын орындаудағы әдістемелік нұсқаулар


Бірінші тапсырмада студент терминдерге дұрыс анықтама таңдап алуы қажет. Тапсырмалар нұсқаулар бойынша жіктелген. Екінші тапсырма тест сұрақтарынан тұрады. Тест тапсырмасында тек қана бір жауап таңдалады.

Теориялық тапсырмада студент сәйкес сұрақтарды тезист түрінде ашуы қажет. Мысалы, 2 нұсқа, фамилияның бірінші әріпі «А». Берілген нұсқаға 20, 36 сұрақтар сәйкес келеді.

20 сұрақта «инфляцияның түрлерін және оны анықтаушы факторларды» ашу қажет – «инфляция» терминін анықтау, «инфляция» факторларын ( сыртқы және ішкі); инфляцияның белгілерін топтастыруды; инфляция қарқынының мемлекеттік экрнрмиканың дамуына әсерін; қазіргі деңгейдегі мемлекеттік антиинфляциялық саясатының әдістері.

36 сұрақта «банктердің пайда болуын және мәнін олардың нарықтық экономикада дамуының рөлін» ашу қажет – банктік істің және банктердің қысқашатарихын, олардың дамуының алғы шарттары; «банк» түсінігінің анықтамасы; нарықтық экономикадағы банктің негізгі қызметтері: делдалдық бақылау, шығырлану, нақты ақшаларды несие несие операцияларымен айырбастау функциясы.

Теориялық сұрақтар жауабын А-4 форматының 3 - 5 бетіне мазмұндау қажет. Жауап қысқа, бірақ мазмұнды болу керек. Теориялық тапсырмада қарастырылып отырған сұрақтың негізгі аспектілері ғана көрсетіледі.

Жұмысты толтыру МИ ПМУ 4.01.2-06 әдістемелік нұсқауларға сәйкес болуы қажет.


Бақылау жұмысының нұсқалары

Сынақ кітапшасының ақырғы саны

А,Б,В

Г,Д,Е


Ж,З,И

К,Л,М

Н,О,П

Р,С,Т

У,Ф,Х

Ц,Ч,Ш

Щ,Э

Ю,Я

Нұсқа номері


1

1,20

2,21

3,22

4,23

5,24

6,25

7,26

8,27

9,28

10,29

2

36,20

37,21

38,22

39,23

40,24

41,25

42,26

43,27

44,28

45,29

3

21,40

22,41

23,42

24,43

25,44

26,45

27,1

28,2

29,3

30,4

4

6,35

7,36

8,37

9,38

10,39

11,40

12,41

13,42

14,43

15,44

5

16,45

17,1

18,2

19,3

20,4

21,5

22,6

23,7

22,8

25,9

6

31,5

32,6

33,7

34,8

35,9

36,10

37,11

38,12

39,13

40,14

7

1,25

2,26

3,27

4,28

5,29

6,30

7,31

8,32

9,33

10,34

8

41,15

42,16

43,17

44,18

45,19

1,20

2,21

3,22

4,23

5,24

9

26,10

27,11

28,12

29,13

30,14

31,15

32,16

33,17

34,18

35,19

10

11,30

12,31

13,32

14,33

15,34

16,35

17,36

18,37

19,38

20,39Курстың қысқаша мазмұны


Бақылау жұмысын орындауда студент «Ақша, несие, банктар» пәнінің негізгі теориясын тереңдете оқуы қажет, сондай-ақ нормативті-құқықтық әдебиетті, ресейлік және қазақстандық ғалымдардың еңбектерін қолдану қажет. Курстың мазмұны төменде берілген.


Курстық жүмыстарының шамамен алғандағы тақырыптары

1 Ақшаның пайда болуы және оның тауарлы табиғаты.

2 Ақша айналымы және ақша айналысының заңдары.

 1. Ақшаның маңызы, қызметтері жөне оның ерекшеліктері.

 2. Ақша жүйесінің түсінігі жөне оньщ негізгі типтері.

 3. Ақша мен ақша белгілерінің түрлері, олардың дамуы.

 4. Металл ақша айналымы: онын дамуы жөне қүнның қағаз формасына өту себептері.

 5. Қағаз ақшалар жөне олардың айналыс зандылығы.

 6. Несие ақшалары, олардьщ маңызы мен негізгі түрлері.

 7. Инфляция, оның себептері мен салдарлары.

 8. 1922-1924 жыдцардағы ақша реформалары.

 9. Несиенің қажеттілігі мен маңызы.

 10. Несие жүйесі, несиелік қатынастар мен несиелік мекемелер жиынтығы ретінде.

 11. Қазақстанның банк жүйесінің қалыптасуы мен дамуы.

 12. ҚР қазіргі банк жүйесі

 13. 1930-193 2ж. несие реформасы.

 14. Ақша айналысының мінездемесі жөне оның'эволюциясы.

 15. Несиелік ресурстар жене оны қалыптастыру көздері.

 16. Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі, оның қызметтері мен операциялары.

 17. ҚР коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциял ары.

 18. Банктік қызметтегі төуекелділіктер.

 19. Қарыз үшін пайыздың экономикалық маңызы. Қазақстандағы проценттік саясат.

 20. Акционерлік қоғам жөне бағалы қағаз түрлері.

 21. Қор биржасы жоне биржалық қызмет түрлері.

 22. Бағалы қағаздар нарығынаң көсіптік қатысушылар.

 23. ҚР қолма -қол ақшасыз есел айырысудың қазіргі жүйесі.

 24. 1987-1988 ж.ж. банктік жүйе реформасы.

 25. Екінші деңгейдеп банктердің активті жөне пассивті
  операцияяарының дамуы.

 26. Ақша реформасын жүргізудің қажеттілігі мен маңызы.

 27. Экономиканы ақша несиелік реттеудегі орталық банктің ролі.

 28. Үлы Отан соғысы жылдарындағы несиелік қатынастардың ерекшелігі жөне соғыстан кейінгі олардың дамуы.

 29. Қазақстандағы жинақ ісінің дамуы.

 30. Қазақстан Республикасындағы 1993 жылғы ақша реформасы.

 31. Қазіргі кездегі ҚР ақша - несиелік саладағы агамды тенденцияларьт.

 32. Ақша массасыньщ мультипликациясы жөне міндетті резервтер нормасы.

 33. ҚР төлем жүйесі жене оның даму тенденциялары.

 34. Ақшаның қазіргі теориясы.

 35. Инфляция жөне банктік процент.

 36. Төлем балансы жөне оның ақша — несиелік жөне валюталық саясаттағы маңызы.

 37. Бреттон-Вудс валюта жүйесінің дагдарысы.Қазіргі әлемдік ақшалар.

 38. Ақшаньщ уақытша қүныньщ теориясы жөне оның капиталды анықтаудағы мөні.

 39. Пластикалық карточкалармен есеп айырысу және олардың түрлері.

 40. ҚР Үлттык. банктің мемлекеттік басқару органдарымен қарым -қатынасы.

 41. ҚР вексель жөне вексель айналысы.

 42. Әлемдік валюта-қаржы жүйесі: қүрылымы, қалыптастыру механизмі, даму тенденциялары.

 43. Еуропалық валюталық жүйе, негізгі кезеңцері мен оның дамуы.

 44. Арнайы банктік емес институттардың капиталды қалыптастыру мен шоғырландырудағы ролі мен мөні.

 45. Жинақтаушы зейнетақы жүйесі, оның қүрылымы мен ҚР-да даму ерекшеліктері.

 46. ҚР - да сақтандыру нарығының дамуы.

 47. Коммерциялық банктердің дөстүрлі емес операциялары.

 48. Лизинг: қатысушылары, қүрылымы жөне лизинг түрлері.

51 Қаржы нарығын және ұйымдарды реттеу және бақылау агенттігінің міндеттері және қызметі.


Қолданылған әдебиеттер тізімі


Негізгі

1 Ақша, несие, банктер / Г.С. Сейтқасымов. – Алматы.: Каржы-каражат, 2001. – 411 б.

2 Деньги, кредит, банки / под ред. О.И. Лаврушина. – М. : МАРТ, 2004. – 566 с.

3 Банки и банковские операции / под ред. Е.Ф. Жукова. – М. : Высшая школа, 1997. – 670 с.

4 Банковское дело / под ред. Колесникова. – М. : Высшая школа, 1996. – 259 с.

5 Деньги и платежи: сб. норм. актов Республики Казахстан: офиц. тексты по сост. на 1 сентября 2006.


Қосымша

  1. Ачкасов А.И. Активные операции коммерческих банков. – М. : Высшая школа, 1994. – 315 с.

  2. Банковское дело/ Под ред. Ю.А. Бабичевой. – М. : Прогресс, 1994. – 364 с.

  3. Бор М.З., Пятенко В.В. Менеджмент банков: организация, стратегия. – М. : Магма, 1997. – 309 с.

  4. Бухвальд Б. Техника банковского дела. – М. : Тринитрон, 1994. – 319 с.

  5. Вавилов Ю.А. Государственный кредит: прошлое и настоящее. – М. : ЮНИТИ, 1992. – 297 с.

  6. Голубович А.Д. Валютные операции в коммерческих банках. – М. : Фортуна, 1994. – 319 с.

  7. Деньги, кредит, банки: Справочное пособие / под ред. Г.И. Кравцовой. – Минск : Экономика, 1994. – 518 с.

  8. Долан Э.Дж. и др. Деньги, банковское дело и денежно кредитная политика. – СПб. : ФБК Пресс, 1994. – 507 с.

  9. Дуглас Ливингстон Г. Анализ рисков операций с облигациями на рынке ценных бумаг. – М. : Высшая школа, 1998. – 315 с.

  10. Иохин В.Я. Экономическая теория. – М. : Высшая школа, 1997. – 319 с.

  11. Коммерческие и кооперативные банки в СССР: справочник. – М., 1990. – 504 с.

  12. Маркова О.М. и др. Коммерческие банки и их операции. – М. : Высшая школа, 1995. – 415 с.

  13. Национальная валюта РК. – Алматы, 1995. – 211 с.

  14. Новиков И.А., Чумаченко Б.П. Стратегия управления банковскими рисками. – Алматы : Каржи-каражат, 1998. – 415 с.

  15. Нуреев Р.М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. - М. : Высшая школа, 1995. – 315 с.

  16. Общая теория денег и кредита /под ред. Е.Ф. Жукова. – М. : Юрист, 1995. – 315 с.

  17. Олейник О.М. Основы банковского права: курс лекций. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 348 с.

  18. Партнеры предприятия: сб./ сост. М.В. Гамаюнов, С.Е. Демент. – Центр экон. и маркетинга, 2000. – 305 с.

  19. Полфреман Д. Основы банковского дела. -– М. : Экпресс-анализ, 1996. – 509 с.

  20. Поляков В.П. Основы денежного обращения и кредита. – М. : Высшая школа, 1995. – 359 с.

  21. Поляков В.П. Структура и функции центральных банков. – М. : К-ИНФО, 1996. – 328 с.

  22. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт. – М. : Высшая школа, 1996. – 354 с.

  23. Роль финансов и кредита в повышении производительности труда/ под ред. А.Г. Грязновой. – М. : Высшая школа, 1990. – 400 с.

  24. Сборник задач по банковскому делу / под ред. Н.И. Валенцевой. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 252 с.

  25. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело. – М. : Проксима, 1996. – 386 с.

  26. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк. – М. : Высшая школа, 1994. – 349 с.

  27. Уткин Э.А. Банковский маркетинг. – М. : Высшая школа, 1994. – 315 с.

  28. Финансы, деньги, кредит: уч./ Под ред. Д.В. Соколовой. – М. : Юрист, 2001. – 453 с.

  29. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебник / под ред. Л.А. Дробозиной. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 480 с.

  30. Фридмен М. Если бы деньги заговорили : пер. с англ. – М. : Дело, 1999. – 311 с.

  31. Ценообразование на финансовом рынке / под ред. В.Е Есипова. – СПб. : МАРТ, 1998. – 315 с.

  32. Челноков В.А. Банки. Букварь кредитования. Технология банковских ссуд. Околобанковское пространство. – М. : ЮНИКС, 1996. – 240 с.

  33. Ширинская Е.Б., Пономарева Н. Финансово-аналитическая служба в банке: практ. пособие. – М. : Высшая школа, 1998. – 315 с.

Похожие:

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05

Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
«Современные процессы и агрегаты в черной и цветной металлургии и их тенденции развития»
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Маркетинг терминініњ негізі "market" сµзі "рынок","нарыќ" маѓыналарын білдіреді
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студентеріне арналған
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
...
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/07
«Банк ісі» пәннің оқыту мақсаты: студенттердің теориалық білімін практикада қолданылуы
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/05
Республикасы білім және ғылым министірлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма фсо пгу 18. 2/05
Филология,журналистика және өнер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды
Методические указания Форма ф со пгу 18. 2/05 iconМетодические указания Форма ф со пгу 18. 2/07
«Банк ісі» пәннің оқыту мақсаты: студенттердің теориалық білімін практикада қолданылуы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница