«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Скачать 334.89 Kb.
Название«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
страница1/3
Дата конвертации10.02.2016
Размер334.89 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.keu.kz/attachments/article/722/Микро силл каз 2007.doc
  1   2   3


Қазтұтынуодағы

Қарағанды Экономикалық Университет«БЕКІТЕМІН»

Бірінші проректор- оқу - әдістеме жөніндегі проректор э.ғ.к., профессор Бұғыбаева Р.О.

________________

«_____» _________2007ж.
«КЕЛІСІЛДІ»

Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор х.ғ.к.,

профессор Ибышев Е.С.

_________________

«_____» _________2007ж.
СИЛЛАБУС

БАКАЛАВРИАТ

Микроэкономика пәнінен

Мамандықтар: 050506 – Экономика,

050507 – Менеджмент,

050508 – Есеп және аудит, 050509 – Қаржы,

050510 – Мемлекеттік және жергілікті басқару, 050511- Маркетинг

факультеттер: Экономика және Басқару,

Есеп және қаржы

Экономикалық теория және ХЭ кафедрасы


Барлығы 2 несие

Дәрістер 15 сағат Семинарлық сабақтар 15 сағат

Барлық аудиториялық сағаттар 30 СӨЖ 60 сағат сағат


соның ішінде СРСП 22 сағат Еңбек сыйымдылығы 90 сағат


Экзамен

Қарағанды 2007

Силлабусты оқытушы Аркенова Ж.Р. 50506 – Экономика, 50507 – Менеджмент, 50511 – Маркетинг, 50509 – Қаржы, 50508 – Есеп және аудит, 50510 – Мемлекеттік және жергілікті басқару мамандықтарының жұмыс оқу жоспары, «Микроэкономика» пәнінің типтік бағдарламасының және пәннің ҚЭУҚ-МИ-85-04.01-2006 оқу - әдістемелік кешенінің құрылымына қойылатын талаптар негізінде құраған.


Экономикалық теория және ХЭ кафедра мәжілісінде қаралды

«31» тамыз 2007ж. Хаттама № 1


«Экономикалық теория және ХЭ»

кафедра меңгерушісі Жетпісбаева М.Қ.


Оқытушылар туралы мәліметтер: оқытушы Ж.Р.Аркенова Микроэкономика, Макроэкономика пәндерінен семинарлық сабақтар жүргізеді.


Офисі: Экономикалық теория және ХЭ кафедрасы, аудитория:№266

Қарағанды қ. Академиялық көшесі 9


Үлгі 1

Микроэкономиканың мазмұны

Микроэкономика пәнінің мақсаты. «Микроэкономика» пәні экономикалық бағытттары бойынша мамандықтарды дайындау үшін негізгі пән болып табылады. Қазіргі заманғы микроэкономика – ресурстарды шектеудегі аймақтық шешімдер туралы ғылым. Ол нарықтық қатынастардың шартындағы үй шаруашылығы мен фирмалардың және олардың өзара экономикалық қатынастарының негізінен тұрады.

Микроэкономика негізгі мақсаты үй шаруашылық, фирмалар салалар деңгейіндегі экономиканың қалыптастыру механизімін түсіндіру үшін, сонымен қатар мемлекеттік саясаттты жүргізудің зардаптарын талдау туралы студенттерге ұқыптылықпен түсіндіру.

Пәнді зерттеу кезіндегі тапсырмалар: Студенттерге микроэкономиканы оқудағы тапсырмалар экономикадағы проблемаларды теориялық және тәжірибелік жағынан білім беру болып табылады. Студент микроэкономиканың әдістемесін білу керек, нарықтық тепе-теңдікті түсініп және экономикадағы жалпы тепе-теңдікке жетуін түсінуі керек. Ол экономикадағы микроэкономика қалпымен нақты ситуациялар дағдысын талдай білу керек.

Пәннің пререквизиттары: «Микроэкономика» курсын оқып үйрену үшін студенттер статистикалық жалпы теорияны, сызықтық алгебраны, дифференциалдық және интегралдық есептеу, экономика ілімінің тарихы, информатиканың негізін білуге тиіс.

Пәннің постреквизитары: Осы тақырыптар бойынша білу постреквизиттер экономикалық мамандықтардың бәріне тән болып табылады.

Пәннің әдістемесі «Микроэкономика» оқыту ерекшеліктерімен және оқыту мақсаттарымен анықталады. Осыған байланысты білім берудің «жаттығулық» әдістерін қолданған жөн, яғни арнайы білім, ептілік және дағдыны қалыптастыруға бағытталған әдістер: ситуациялық тапсырмалар, қателерді анықтау әдісі, жобалар әдісі, кейс-әдіс, ашық және жабық тесттер.


Үлгі 2

Білім беруді бағалаудың саясаты мен процедурасы

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 аралық бақылау бойынша (60%) және қорытынды бақылау бойынша (40%) үлгерімділіктің максималды көрсеткіштерінің сомасы ретінде анықталып, 100%-ды құрайды, яғни қорытынды баға төмендегі формула бойынша анықталады:

мұнда:

– бірінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

- екінші рейтингтік бағалаудың пайыздық мазмұны;

Э – емтихан бағасының пайыздық мазмұны.

Пән бойынша курстық жұмыс болса, онда оның бағасы орташа рейтингке қосылады – Рор = (Р1 + Р2 + курстық жұмыс бойынша алынған балл)/3.

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны есептеудің дұрыстығы үшін білім алушының білімін 0 ден 100%-ге дейінгі пайыздарда аралық бақылау кезінде бағалау қажет.

Төменде кредиттік жүйе бойынша білім алушылардың білімін бағалаудың көпбалды әріптік жүйесі келтірілген.

Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Пайыздық құрамы

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4.0

95-100

өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

жақсы

B

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

қанағат

C

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

қанағат емес


Білім алушылар білімін бағалау критериялары

«А», «А-» («өте жақсы») – егер білім алушы барлық бағдарламалық материалды тереңнен игеріп, сәйкесінше, оны еш бұлжыьпай баяндай білсе, тапсырма типі өзгерген кезде жауап беру барысында қиналмаса, қойылған мәселелерді еркін шеше алса, монографиялық материал білімін көрсетсе, қабылданған шешімдерді дұрыс негіздей білсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда жанжақты дағды және ептіліктерді меңгере білсе, қателіктерді жібермей, материалды дербес талқалй білсе аталмыш баға қойылады;

«В+» «В», «В-» («жақсы») – егер білім алушы бағдарламалық материалды нақты білсе, оны мәні бойынша сауатты баяндай білсе, сұраққа жауап беру барысында айқынсыздықтарды жібермесе, теориялық ережелерді дұрыс қолдана білсе және тәжірибелік мәселелерді шешуде қажетті дағдыларды қолдана білсе аталмыш бағалар қойылады;

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағат») – егер білім алушы тек негізгі материалды ғана меңгеріп, бірақ жекелеген бөліктерді білмесе, айқынсыздықтарды жіберсе, тұжырымдамалары жеткілікті түрде дұрыс болмаса, бағдарламалық материалды баяндауда ілеспелілікті бұзса және тәжірибелік тапсырмаларды орындауда қиналса аталмыш бағалар қойылады;

«F» («қанағат емес») – егер білім алушы бағдарламалық материалды білмесе, айтарлықтай қателіктер жіберсе, тәжірибелік жұмыстарды орындауда үлкен қиындыққа ұшыраса аталмыш баға қойылады.

Аталмыш криетрияларды оқытушы емтихан бағасын қою барысында да басшылыққа алады.

А- дан А, В-дан В+-ға дейін, D дан С+-ға дейінгі амплитуда бағаны таңдау білім алушының жоғарыда келтірілген критерияларға білімі мен ептілігінің сәйкес келуі дәрежесімен анықталады.


Апелляция процедурасы

Емтихан қорытындылары бойынша аппеляцияға арыз Регистратор атына білім алушының жеке арызы бойынша нәтижені жариялағаннан кейін үш күн ішінде қабылданады. Аппеляцияға арыздар тіркеу бөлімінде тіркеуге алынады, онда студент аппеляцияланатын сұрақ мәні көрсетуге тиіс. Апелляция білім алушының емтихандық жауабын қайта рецензиялау жолымен кафедра жетекшісімен тағайындалатын кафедраның пәндік аппеляциялық коммиссиясымен жүргізіледі.


Үлгі 3

Кесте 1. Сабақтың түрлері бойынша сағаттарды бөлу

Тақырыптың атауы

сағаттар

дәріс

семинар

СӨЖ

СӨЖОСұраныс пен ұсыныс теорияларынң негіздері .


1


1

4

1Сұраныс және ұсыныс икемділігі. Салықтың әсері

1

1

4

1Тұтынушының іс-әрекеті

1

1

4

1Салыстырмалы статика және сұранысты талдау.

1

1

4

1Үй шаруашылықтар тарапынан еңбек және капитал ұсынысы.


1

1

4

1Өндіріс теориясы

1

1

4

1

Өндірістік шығындарБәсекелес фирманың іс-әрекеті

1

1

4

1Жетілген бәсеке нарығы

1

1

4

1Монополия және монопсония. Нарықтық билік.

1

1

4

1Монополиялық бәсеке және олигополия.

1

1

4

1Өндіріс факторлардың нарығы

1

1

4

1Жалпы тепе-теңдік.

1

1

4

1Қоғамдық игілік

1

1

4

1Экстерналии сыртқы әсерлер

1

1

4

1Асимметриялық ақпараттар нарығы

1

1

4

1
Барлығы

дәріс

семинар

СӨЖ

СӨЖО

15

15

60

22


Кесте 2. Пән бойынша дәрістер мен семинарлардың кестесіКүн

Уақыт

Тақырыптардың атауы

Дәрістер

1Сұраныс пен ұсыныс теорияларынң негіздері

2Сұраныс және ұсыныс икемділігі. Салықтың әсері

3Тұтынушының іс-әрекеті

4Салыстырмалы статика және сұранысты талдау.

5Үй шаруашылықтар тарапынан еңбек және капитал ұсынысы

6Өндіріс теориясы


Өндірістік шығындар

7Бәсекелес фирманың пайдасын максимилизациялау (арттыру)

8Жетілген бәсеке нарығы

9Монополия және монопсония. Нарықтық билік.

10Монополиялық бәсеке және олигополия.

11Өндіріс факторлардың нарығы

12Жалпы тепе-теңдік.

13Экстерналии сыртқы әсерлер

14Қоғамдық игілік

15Асимметриялық ақпараттар нарығыСеминар сабағы

1Сұраныс пен ұсыныс теорияларының негіздері

2Сұраныс және ұсыныс икемділігі

3Тұтынушының іс-әрекеті

4Салыстырмалы статика және сұранысты талдау.

5Үй шаруашылықтар тарапынан еңбек және капитал ұсынысы

6Өндіріс теориясы


Өндірістік шығындар

7Бәсекелес фирманың пайдасын максимилизациялау (арттыру)

8Жетілген бәсеке нарығы

9Монополия және монопсония. Нарықтық билік.

10Монополиялық бәсеке және олигополия.

11Өндіріс факторлардың нарығы

12Жалпы тепе-теңдік.

13Экстерналии сыртқы әсерлер

14Қоғамдық игілік

15Асимметриялық ақпараттар нарығы

СӨЖО (СӨЖ)

1Сұраныс пен ұсыныс теорияларынң негіздері

2Сұраныс және ұсыныс икемділігі. Салықтың әсері

3Тұтынушының іс-әрекеті

4-5Салыстырмалы статика және сұранысты талдау.

6-7Үй шаруашылықтар тарапынан еңбек және капитал ұсынысы

8-9Өндіріс теориясы


Өндірістік шығындар

10-11Бәсекелес фирманың пайдасын максимилизациялау (арттыру)

12Жетілген бәсеке нарығы

13-14Монополия және монопсония. Нарықтық билік.

15Монополиялық бәсеке және олигополия.

16-17Өндіріс факторлардың нарығы

18Жалпы тепе-теңдік.

19Экстерналии сыртқы әсерлер

20-21Қоғамдық игілік

22Асимметриялық ақпараттар нарығы1 тақырып. Сұраныс және ұсыныс теориясының негіздері (3/б.28-42/, 2/б.37-44/, 17/б.82-96/, 12/б.56-67/, 16/б.34-64/)

Дәріс жоспары (1 сағат)

  1. Ресурстарды шектеу проблемасы мен таңдау қажеттілігі – микроэкономиканың негізгі проблемасы.

  2. Сұраныс пен ұсыныс моделі

  3. Нарықтық тепе-теңдік

  1   2   3

Похожие:

«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconБірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconБірінші проректор оқу-әдістеме жұмысы жөніндегі бірінші проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconОқу-әдістеме жөніндегі бірінші проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Жаңа технологиялар және аралық оқыту бойынша проректор, п.ғ. д., профессор Ибышев Е. С
«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconПән: «Әлеуметтік саланы реттеу» Мамандық: 50510 – Мемлекеттік және жергілікті баскару Кафедра: Экономикалық теория және халықаралық экономика
Бірінші проректор- оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconБірінші проректор оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Силлабус 050510 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығының Қр мемм, осы мамандықтың жұмыс оқу жоспары, «Мемлекеттік сектордағы...
«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconБірінші проректор оқу-әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Силлабус 050510 «Мемлекеттік жергілікті басқару» мамандығының Қр мемм, осы мамандықтың жұмыс оқу жоспары, «Мемлекеттік сектордағы...
«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О icon«бекітемін» Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О icon«бекітемін» Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
Бірінші проректор оқу әдістемелік жұмыс бойынша проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О
«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconОқу-әдістеме жөніндегі проректор, бірінші проректор, э.ғ. к., профессор
Силлабусты э.ғ. к., доцент Байгуренова М. А. 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару» мамандығына арналған жұмыс оқу жоспары...
«бекітемін» Бірінші проректор- оқу әдістеме жөніндегі проректор э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О iconОқу әдістемелік жұмыс бойынша бірінші проректор-проректор, э.ғ. к., профессор Бұғыбаева Р. О

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница