Студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі»
Скачать 253.53 Kb.
НазваниеСтуденттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі»
Дата конвертации10.02.2016
Размер253.53 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/97417.doc


Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министірлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы–экономикалық факультеті


Қаржы кафедрасы


«Қаржылық қызыметтің маркетингі » пәні бойынша

күндізгі түріндегі

0В050900 «Қаржы» мамандығының студенттеріне арналған


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ҚЭФ деканы

_____________Т.Я. Эрназаров

«____»______________20 ж


Қ±растырушы: аға оқытушы Амерханова А.Х. _____________


Ќаржы кафедрасы


0В050900 «Қаржы» мамандығының сырттай оқу нысанындағы

студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі »


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.


Кафедра меңгерушісі ______________ Н.С. Кафтункина 20__ ж. «____» _______


Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған_____________________________ 20_ ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ________________ А.Б. Темиргалиева 20_ ж. «_____»___________


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары


Амерханова Айгерим Хайруллақызы – «Қаржы» кафедрасының аға оқытушысы.


2 Пән туралы мәліметтер


Пән 3 аптадан тұратын 4 және 5 семестрлерде оқытылады. Пәннің жалпы еңбек сиымдылығы 135 сағат? Оның 18 сағат аудиторлық жұмысқа? Дәрісханалық уақытының жұмыс түріне қарай бөлінуі күнтезбелік жоспарда келтірілген.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

4
6

6


5

3

12

6

6


117

18

емтихан

Барлығы

3

18

12

6


117

18

емтихан


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы


Пәннің мақсаты – тыңдаушылардың терең білім алу және Қазақстандағы шетел мемлекет банктердің жұмыс істеу үлгісіне көшу шартында республикамыздың экономикасында шет мемлекеттегі технологияяларын қолдану негіздерін білу.

Пәннің оқыту міндеті:

- студенттердің дәстүрлі және дәстүрлі емес операциалардың оқытылуы;

- банк жүйесіндегі барлық деңгейлердің байланыс жасау қызметін оқуы;

- банктің қаржылық жағдайын бағалап білу.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар


Пәнді зерттеу нәтижесінде сіз білуге тиіссіздер:

- Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің қаржылық нарығын және қаржылық кәсіпорындардың қызмет етуін реттеу және бақылау. Қазақстан Республикасы Агенттігінің негізгі нормативтік құжаттарын білу;

- банк операцияларының түрлерін білу;

- банк жұмысының негізгі ұстанымдарын білу;

- банк ісін ұйымдастыру.

Тәжірибелік сабақтарға қатысып және СӨЖ тапсырмаларын орындап сіз істей білуіңіз қажет:

- банк жұмысының әртүрлі облысы бойынша талдау;

- ұзақ мерзімде орындалатын жоспарларды дәлелдеу;

- банк қызметін анықтайтын экономикалық көрсеткіштерді бақылау болып саналады.


6 Пререквизиттер.

Ізашар пәндердің тізімі: «Маркетинг негізі», «Банктік іс», «Корпаративтік қаржы», «Сақтандыру»


7 Постреквизиттер


Пәннің постреквизиттері - «Ақша, несие, банктер », «Қаржы менеджменті», «Бағалы қағаздар нарығы», «Жобаларды талдау» сияқты пәндерді зерттеу нәтижесінде алған білімдерге негізделген.

8 Пәннің тақырыптық жоспары


8.1 0В050900 «Қаржы» мамандығы сырттай оқыту түрі

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚЖОСПАРЫТақырыптың атауыСағат көлімі

Дәріс

Тәжірибелік сабақ

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Пән, курстың мазмұны мен міндеті

1
12

2

Маркетингтің базалық негіздері

2

1

14

3

Қаржылық қызмет көрсетудің мәні

1
12

4

Банктік қызмет көрсету нарығын сигменттеу

2

1

14

5

Банктік маркетингтің негізгі элементі

1

1

12

6

Сақтандыру қызметін көрстеу маркетингі

2

1

14

7

Консалтинг қаржылық қызметінің маркетингі

1

1

14

8

Маркетинг жүйесіндегі контроллинг

1
12

9

Маркетинг қызметінің аудиті

1

1

13

БАРЛЫҒЫ

12

6

117

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы


Қазақстан Республикасының банктер жүйесі ұлттық экономиканың басқа секторларымен салыстарғанда нарық талабына сай өзгерістерді жедел қабылдайтын және экономикалық базистегі өндірістік қатынастар мен өндіргіш күштердің даму заңдылықтарына тез сыңай танытатын, салыстырмалы дербестігі бар ақша секторы. Қазақстан банк секторы қаржы нарығының ең жақсы дамыған сегменті. Қазақстан Республикасында екі деңгейлі банктер жүйесінің дамуының жаңа кезеңі басталды. Екінші деңгейдегі банктердің халықаралық стандартқа сәйкес қызмет етуі Қазақстан Республикасы қаржылық қадағалау Агентгігінің коммерциялық банктердің сапасына талапты күшейтгі. Бұған бір жағынан банкаралық бәсекенің ықпалы өсер етсе, ал екінші жағынан шет ел капиталының банк секторына енуі қозғауды. Қазақстан экономикасына шет ел инвестицияларын тартумен қатар еліміздегі сыртқы экономикалық қатынастар да дамуда. Ал бұл процесс ез кезегінде банк менеджменттің сапасын халықаралық деңгейге көтеруді талап етеді. Міне осыған байланысты банктер жүйесіне теориялық әзірлігі терең және практикалық қабілет мол мамандар дайындау мәселесі де жаңа белеске көтерілді. Банктер жүйесінің инфляцияны тежеуде, нақты секгорды инвестициялауда, ақша айналымын үйымдастыруда және экономиканы макродеңгейде реттеуде атқаратын рөлі арта түсті.

Қазіргі кездегі коммерциялық банктер клиенттерге эр түрлі қызметтер яғни, несие беретін, валюталық және депозиттік операциялармен айналысатын, кассалық есеп айырысу қызметі жүргізетін шаруашылық субъектілермен үзеңгілес, әрі серіктес ерекше кэсіпорын. Сондықтан экономиканы басқаруда маманда үшін банк ісін уйымдастырудың ғылыми және практикалық негізін оқып үйрснудің маңызы зор. Жоғарыда аталғандай Қазақстан Республикасы банктерінің халықаралық стандартқа көшуіне байланысты қойылатын талаптар күшейген сайын кәсіпкерлік деңгей жоғары болашақ банкирлер дайындау жауапкершілігі де арта түспек.

Бұл жауапкершілік «Банк ісі» пәнін жан-жақты, терең орі сапалы оқытумен тікелей байланысты.


10 Курс компоненттері


8.1 Дәріс сабақтарының мазмұны


1 тақырып Пән, курстың мазмұны мен міндеті

Қаржылық нарық оның объектісі мен субъектісі. Экономиканың дамуындағы қаржылық жүйенің маңызы мен рөлі. «Қаржылық қызмет көрсету маркетингі»және «Қаржылық қызмет көрсету».

Маркетинг ең алдыңғы шаруашылық басқару саласы. Маркетингті анықтау классификациясы. Маркетингті жүзеге асыру үрдісі. Шаруашылық субъектінің маркетингтік қызметін ұйымдастыру.


2 тақырып Маркетингтің базалық негіздері

Маркетингтің терминологиясын базалық анықтау. Маркетингтің өнімге және тұтынушыға бағдары. Ықпалдастық марктинг.

 • Мақсатты бағыттағы және екі сатылы маркетинг;

 • Жабық және ашық жүйедегі маркетинг;

 • Саралап жіктеу, саралап жіктелмеген шоғырланған маркетинг;

 • Өнімге сұраныстан тұратын маркетингтің түрлері;

 • Маркетингтің өндірістік тұжырымдамасының сипаттмасы және негізгі принципі. Сауда тұжырымдамасының ерекшелігі. Дәстүрлі маркетингтің тұжырымдасының мазмұны. Әлеуметтік тұжырымдаманың ерекшелігі мен мәні.


3 тақырып Қаржылық қызмет көрсетудің мәні

Қаржылық компанияның өнімді стратегиясы және қаржылық қызмет көрсетудің жалпы ерекшелігі. Банктік қызмет көрсетудің өнімдік белгісі. Банктің өнімдік стратегиясындағы олардың классификациясының белгілері мен несиелік қызмет көрсету. Депозиттердің маңызды типтері және олардың сипаттамасы. Банктердің инвестициялық операциялары. Банктік басқа да қызмет көрсету: тстовтық операциялар, бағалы заттарды сақтау бойынша қызмет көрсету есеп- айыру кассалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру, шетелдік валютамен операция және т.б.

Лизигтің маңызы: негізгі шегі,коммерциялық несиеден ерекшелігі, объектілер мен субъектілердің лизингілік мәмілесі, лизингтің классификациялық белгісі.

Факторингтің белгісі және оның шектелуі. Факторингтік операциялардың түрлері. Факторингтік келісімдердің типтері.

Форфейтингтік ерекшеліктері. Форфейтингтік алгоритмі. Форфейтингтік комиссиялық құрамы. Форфейтингтіктің ерекшелігі.


4 тақырып Банктік қызмет көрсету нарығын сигменттеу

Сигменттеу нарығының қажеттілігі мен оның мүмкіншілігі. Сигменттеудің негізгі өлшемі. Банктік қызмет көсретудің клиентуралық нарықтың негізіг сигменттері жеке тұлғаларды сигменттеудің белгілері. Банктік қызмет көрстеудің типтік жинаумен сауда айналымының шамасы бойынша кәсіпорынныңсигменттелуі. Банктік қызмет көрстеудің кәсіпорынның қызметіндегі түбірлі өзгеріс кезеңі мен сипаттамасы.

Банктерге клиенттердің негізіг талабы.


5 тақырып Банктік маркетингтің негізгі элементі

Қандайда болмасын банктің маркетингтік стратегиялық негізгі элементтері:

Сигменттеу, қысқа- орташа- ұзақ мерзімді мақсаты, маркетинг- микс, олардың өзара байланысы.

Сигменттердің мақсаты үшін банктің стратегиялық мақсатын белгілеу.

Банктік маркетинг- микстің элменттері. Транзакциондық шығындар. Банктік қызмет көрсетудің табысын басқару.

Банктік қызмет көрсетуді жариялау: дәстүрлі және дәстүрлі емес жолдары.

Банктік қызмет көрсетуден алынатын негізгі тәсіл.

Коммуникациялық функциялар ретінде банктік қызмет көрсетудің жылжуы.

Нақты қызмет көрсету мен нақты банкті таңдау туралы шешім қабылдау механизмдері мен тұтынуды дәлелдеу. Жаңашылдық стратегияны қолдану принципі. Басқыншы банктік стратегияның шарты мен белгілері. Диверсификациялау стратегиясының субъектісі : осы стратегияның өзгеру себебі.

Маркетингтік- стратегияны әзірлеу шарты: қатысушылар, марктеингтік ақпарат жүйесін қолдану, стратегиялық бар мақсаттар.


6 тақырып Сақтандыру қызметін көрстеу маркетингі

Сақтандыру қызметін көрсетудің ерекшелігі. Сақтандыру бизнесіндегі жаңа өнімдерді дайындау спецификасы. Сақтандыру нарығын үйренудің жүйелілігі. Сақтандырудың жаңа полисін құру жөніндегі жұмыс жоспары.

Сақтандырудың жаңа өнімінің апробациялық жылжуы.

Сақтандыру нарығында клиенттік сигменттеу. Клиенттердің негізгі типтері. Жаңа өнімге компанияның қызығушылығын арттыру жөнінде жалпы маркетингтік стратегияны әзірлеу. Сақтандыру өнімдерін сату жолдарын стратегиялық таңдау: сатушы клиентке барады, клиент сатушыға барады, қарама- қарсы сату.

Сақтандыру қызметін көрстеудің тура маркетингісінің маңызы, ұсыныс түрі мен негізгі құралдар.


7 тақырып Консалтинг қаржылық қызметінің маркетингі

Конъюнктурлі консалтингтік бизнеске ықпал ететін факторлар Экономикалық шарт банктік жүйедегі даму мен шарт қажылық консалтингтің дамуындағы салықтық реттеу.

Консалтингтік қызмет көрсету маркетинг- миксі. Консалтингтік өнім сипаттамасы. Консалтингтік қызмет көрсету бағасын қалыптастыру. Консалтингтегі негізгі ұстаным. Өнімдерді жариялау мен жылжуы: ерекшелігі, тәсілі, жүйелілігі.


8 тақырып Маркетинг жүйесіндегі контролингі

Компанияның маркетингтік қызмет көрстеудегі бақылау функциясының мазмұны мен маңызы. Бақылаулизингінің түсінігі. Бақылаушының оперативтік және стратегиялық мақсатын бөлу.

Қаржы компаниясындағы бақылаулингісін ұйымдастыру. Маркетингтік тексеруді жүргізу үрдісі. Маркетингтегі бақылау функцияларын анықтауыдың түрлері. Контролингтің міндеті және бақылау жұмысының негізгі кезеңі.


9 тақырып Маркетингтік қызметтегі аудит

Маркетингтік аудит жеке қызмет жүйесі ретінде:

Аудит моделі бес фазалық түрде ашу: қорытындысын дайындау, іс әрекетін жоспарлау, енгізу мен аяқтау.

Маркетингтік аудиттің негізіг бағыты: маркетингтік зерттеу фирмасының қоғамдық пікірді қалыптастыруға дейін.

Өткізіп алған қамның түсінігі. Маркетингік аудиттің нәтижесі.

Маркетингтік стратегияның, бақылаулизингі және аудиттің өзара байланысы.


10.2 Тәжирибиелік сабақтарының мазмұны

1 тақырып Пән, курстың мазмұны мен міндеті

Қаржылық нарық оның объектісі мен субъектісі. Экономиканың дамуындағы қаржылық жүйенің маңызы мен рөлі. «Қаржылық қызмет көрсету маркетингі»және «Қаржылық қызмет көрсету».


2 тақырып Маркетингтің базалық негіздері

Маркетингтің терминологиясын базалық анықтау. Маркетингтің өнімге және тұтынушыға бағдары. Сауда тұжырымдамасының ерекшелігі. Дәстүрлі маркетингтің тұжырымдасының мазмұны. Әлеуметтік тұжырымдаманың ерекшелігі мен мәні.


3 тақырып Қаржылық қызмет көрсетудің мәні

Қаржылық компанияның өнімді стратегиясы және қаржылық қызмет көрсетудің жалпы ерекшелігі.

Лизигтің маңызы: негізгі шегі,коммерциялық несиеден ерекшелігі, объектілер мен субъектілердің лизингілік мәмілесі, лизингтің классификациялық белгісі.

Факторингтің белгісі және оның шектелуі. Факторингтік операциялардың түрлері. Факторингтік келісімдердің типтері.

Форфейтингтік ерекшеліктері. Форфейтингтік алгоритмі. Форфейтингтік комиссиялық құрамы. Форфейтингтіктің ерекшелігі.


4 тақырып Банктік қызмет көрсету нарығын сигменттеу

Сигменттеу нарығының қажеттілігі мен оның мүмкіншілігі. Сигменттеудің негізгі өлшемі. Банктерге клиенттердің негізіг талабы.


5 тақырып Банктік маркетингтің негізгі элементі

Нақты қызмет көрсету мен нақты банкті таңдау туралы шешім қабылдау механизмдері мен тұтынуды дәлелдеу. Жаңашылдық стратегияны қолдану принципі. Басқыншы банктік стратегияның шарты мен белгілері. Диверсификациялау стратегиясының субъектісі : осы стратегияның өзгеру себебі.Маркетингтік- стратегияны әзірлеу шарты: қатысушылар, марктеингтік ақпарат жүйесін қолдану, стратегиялық бар мақсаттар.


6 тақырып Сақтандыру қызметін көрстеу маркетингі

Сақтандыру қызметін көрсетудің ерекшелігі. Сақтандыру бизнесіндегі жаңа өнімдерді дайындау спецификасы. Сақтандыру нарығын үйренудің жүйелілігі. Сақтандырудың жаңа полисін құру жөніндегі жұмыс жоспары.


7 тақырып Консалтинг қаржылық қызметінің маркетингі

Конъюнктурлі консалтингтік бизнеске ықпал ететін факторлар Экономикалық шарт банктік жүйедегі даму мен шарт қажылық консалтингтің дамуындағы салықтық реттеу.


8 тақырып Маркетинг жүйесіндегі котролингі

Компанияның маркетингтік қызмет көрстеудегі бақылау функциясының мазмұны мен маңызы. Котролингтің түсінігі. Бақылаушының оперативтік және стратегиялық мақсатын бөлу.


9 тақырып Маркетингтік қызметтегі аудит

Маркетингтік аудит жеке қызмет жүйесі ретінде:

Аудит моделі бес фазалық түрде ашу: қорытындысын дайындау, іс әрекетін жоспарлау, енгізу мен аяқтау.

10.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны


СӨЖ сипаттамасы


0В050900 «Қаржы» мамандығы негізінде сырттай оқыту түрі
СӨЖ түрі

Есеп нысаны

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1

Дәріске дайындалу

Оқу дәптері

Сабаққа қатысу

23,4

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, үй жұмысын орындау

Оқу дәптері

Сабаққа қатысу, ауызша сауалдама

35,1

3

Аудиторлық сабақтарға кірмеген материалды әзірлеу

Конспект

Конспекті тексеру

35,1

4

Бақылау шараларына дайындалу

Оқу дәптері

АБ1, АБ2, тест сұрақтарына жауап беру, есептерді өздік шешу

23,4

Қорытынды:

117


10.4 СӨЖ тақырыптардын мазмұны

1 тақырып Пән, курстың мазмұны мен міндеті

Маркетинг ең алдыңғы шаруашылық басқару саласы. Маркетингті анықтау классификациясы. Маркетингті жүзеге асыру үрдісі. Шаруашылық субъектінің маркетингтік қызметін ұйымдастыру.


2 тақырып Маркетингтің базалық негіздері

Маркетингтің терминологиясын базалық анықтау. Маркетингтің өнімге және тұтынушыға бағдарыСауда тұжырымдамасының ерекшелігі. Дәстүрлі маркетингтің тұжырымдасының мазмұны. Әлеуметтік тұжырымдаманың ерекшелігі мен мәні.


3 тақырып Қаржылық қызмет көрсетудің мәні

Қаржылық компанияның өнімді стратегиясы және қаржылық қызмет көрсетудің жалпы ерекшелігі. Банктік қызмет көрсетудің өнімдік белгісі.

Форфейтингтік ерекшеліктері. Форфейтингтік алгоритмі. Форфейтингтік комиссиялық құрамы. Форфейтингтіктің ерекшелігі.


4 тақырып Банктік қызмет көрсету нарығын сигменттеу

Банктік қызмет көрстеудің кәсіпорынның қызметіндегі түбірлі өзгеріс кезеңі мен сипаттамасы.

Банктерге клиенттердің негізіг талабы.


5 тақырып Банктік маркетингтің негізгі элементі

Нақты қызмет көрсету мен нақты банкті таңдау туралы шешім қабылдау механизмдері мен тұтынуды дәлелдеу. Жаңашылдық стратегияны қолдану принципі. Басқыншы банктік стратегияның шарты мен белгілері. Диверсификациялау стратегиясының субъектісі : осы стратегияның өзгеру себебі.


6 тақырып Сақтандыру қызметін көрстеу маркетингі

Сақтандыру қызметін көрсетудің ерекшелігі. Сақтандыру бизнесіндегі жаңа өнімдерді дайындау спецификасы. Сақтандыру нарығын үйренудің жүйелілігі. Сақтандырудың жаңа полисін құру жөніндегі жұмыс жоспары.


7 тақырып Консалтинг қаржылық қызметінің маркетингі

Консалтингтік қызмет көрсету маркетинг- миксі. Консалтингтік өнім сипаттамасы. Өнімдерді жариялау мен жылжуы: ерекшелігі, тәсілі, жүйелілігі.


8 тақырып Маркетинг жүйесіндегі контролингі

Компанияның маркетингтік қызмет көрстеудегі бақылау функциясының мазмұны мен маңызы. Маркетингтегі бақылау функцияларын анықтауыдың түрлері. контролингтің міндеті және бақылау жұмысының негізгі кезеңі.


9 тақырып Маркетингтік қызметтегі аудит

Маркетингтік аудит жеке қызмет жүйесі ретінде:

Аудит моделі бес фазалық түрде ашу: қорытындысын дайындау, іс әрекетін жоспарлау, енгізу мен аяқтау.

11 Курстың саясаты


Оқу процесіне қатысу дегеніміз сабақтарға қатысу, белсенді болу, берілген тапсырмаларды және үй тапсырмаларын уақытысында орындау және тапсыру. Сабаққа қалмау тиіссіз. Біз жұмыстарға кешікпеу сізді сұраймыз, дәл осылай жұмыстардың уақытына сіздердіњ курстастарыңыздың нормалы жұмысына кедергі жасайды. Кәрез телефондар µшірілген болу тиісті.

Үй тапсырмасы жазба түрінде орындайды да сабақтарды өткізу графигіне сәйкес тексеруге беріледі.

Мен келесі айып баллдарды орнатамын:

 • дєріс сабаққа дєлелді себептерсіз қатыспаған үшін осы сабақтыњ түріне есептейтін бєрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаққа дєлелді себеппен келген жоқ, онда ол оқытушыға келмеген дәрістің конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 1 баллды ала алады;

 • тәжірибелік сабағында дєлелдік себептерсіз болмау – осы сабақтың түріне есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаққа дәлелді себеппен келген жоќ, онда ол оқытушыға орындалған тәжіребелік сабақтын конспектісін береді. Осы конспект үшін ол 2 балл ала алады.

 • сабаққа кешеуілдеп келгені үшін 0,5 балл тµмен бағаланады.

Семестрде екі аралық бақылау өткізіледі: сегізінші жєне он бесінші апталарында. Ол баќылау жұмыс арқылы өткізіледі. Аралық бақылау сәйкестік блоктың материалдары бойынша өткізіледі. Егер студент аралық бақылауда болмаса, ол оны оқытушымен айтылған уақытысында тапсыра алады. Бірақ онда аралық бақылауынан алынған баллдар 0,7 коэффициентке көбейеді.

Емтихан билет арқылы өткізіледі: билеттердіњ саны 25 болады, әрбір билет ішінде 2 сұрақ жєне 1 есеп болады. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл, оның ішінде есеп - 40 баллмен, бір сұрақ 30 баллмен бағаланады.

Аралық бақылау 100 балға тең. Аралық бақылауға ағымды үлгерім балдары болған студенттер жіберіледі.

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі


(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)АБ*0,3


Егер студент аралық бақылаудан 50 кем балл алса, рейтинг анықталмайды. Сонда декан АБ тапсыруының жеке мерзімін белгілейді.

Емтиханға рұқсат (РР) алу келесі формула бойынша есептеледі


РР = (1Р + 2Р)*0,7)/2 + КЖ*0,3


Егер студент рейтинг рұқсатынан (РР) 50 баллдан кем алса, емтиханға жібарілмейді. ҚБ 50 кем болса, студент ақылы түрде пәнді қайта оқиды.

Қорытынды баға (ҚБ) рейтинг рұқсаттың (РРСҮ) және емтиханның қорытынды бақылауының (ЕҚСҮ) салмақтық үлестерінен құралады. ҚБ келесі формала бойынша есептеледі


ҚБ = РР*0,6 + ЕҚ*0,4

Салмақтық үлес Университетін Ғылыми Кеңесімен жылсайын бекітіледі.

Курстық жұмыс комиссия алдында қорғанылады.

Емтихан тест сұрақтары арќылы өткізіледі: сұрақтардың саны 30 саны болады. Емтиханда алынатын максималды балл - 100 балл, бір сұрақ 3,3 баллмен бағаланады.

10.5 Бақылау шараларының күнтізбелік графигі


10.5.1 0В050900 «Қаржы» мамандығы сырттай оқу түрі студенттеріне арналған бақылау шараларының күнтізбелік графигі


Апталар

Емтихандық сессия мерзім ішінде

1САМ

2САМ

3САМ

4САМ

5САМ

Емтихандық сессия мерзім ішінде

Ұпай жиыны

Максималды ұпай, оның ішінде бақылау түрі

7

7

7

12

12

12

12

12

6

6

7

100

Дәріс сабақтарына қатысу, 1 сағатқа макс. ұпай

1

1

1
1

1

1

6

Дәріс сабақтарына дайындалу макс. ұпай / бақылау түрі

2

2

2
1

1

1

9

к

к

к

Тәжірибе сабақтарына қатысу, 1 сағатқа макс. ұпай

1

1

1
1

1

1

6

Тәжірибе сабақтарына дайындалу макс. ұпай / бақылау түрі

3

3

3
3

3

4

19

жд

жд

жд

Өздік жұмысының тақырыптарын қорғау макс. ұпай / бақылау түрі


4*3

4*3

4*3

4*3

4*3


60


ас

ас

ас

ас

ас


Аралық бақылау (АБ1)
100
100

Шартты белгілер:

 1. к – конспект

 2. ас – ауызша сұрау

 3. жд - жұмыс дәптері

12 Негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміНегізгі

 1. Банковское дело: Учебник для вузов / под ред. Г.С. Сейткасимова. – Алматы : Каржы-каражат, 2006. – 346 с.

 2. Эванс Дж., Берман А. Маркетинг. – М. : Экономика, 2006. – 431 с.

 3. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М. : Юнити, 2007. – 517 с.

 4. Маркетинг: Учебное пособие / под ред. Мамырова Н.К. – Алматы : Экономика, 2004.

 5. Маркетинг: Учебник / Под ред. Романова А.Н. – М. : Банки и биржи Юнити, 2006.

 6. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. – М. : Инфра-М, 2005.

 7. Алтынбаев Б.А. Основы маркетинга: учебное пособие / Б.А. Алтынбаев, А.А. Истаева. – Алматы : Экономика, 2002. – 165 с.

 8. Годин А.М. Маркетинг: учеб.-метод. пособие. – М. : Дашков и К, 2002. – 376 с.

 9. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учебное пособие. – М. : ИНФРА-М, 2004. – 139 с.

 10. Маркетинг в Казахстане. – Алматы, 2003. – 40 с.

 11. Ноздрева Р.Б. Маркетинг: учебное пособие / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. – М. : Проспект, 2005. – 521 с.

 12. Панкрухин А.П. Маркетинг: учебник. – М. : Омега-Л, 2002. – 655 с.

 13. Титова Н.Е. Маркетинг: учебное пособие для студ. Вузов / Н.Е. Титова, Ю.П. Кожаев. – М. : ВЛАДОС, 2004. – 297 с.

 14. Аакер Д. Маркетинговые исследования / Д. Аакер, В. Кумар, Дж. Дэй. – СПб. : Питер, 2004. – 431 с.

 15. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: учебник для вузов. –СПб. : Питер, 2006. – 347 с.

 16. Коротков А.В. Маркетинговые исследования: учебное пособие для студ. вузов по спец. "Маркетинг". – М. : ЮНИТИ, 2005. – 367 с.

 17. Курс лекций по банковскому маркетингу. – Павлодар, 2005. – 98 с.

 18. Дюсембекова Ж.М. Маркетинговые исследования: учебное пособие. – Алматы : Экономика, 2005.

 19. Ахметова К.А. Маркетинговая деятельность фирмы / К.А. Ахметова, М.Ж. Каменова, Г.Н. Накипова. – Астана : Фолиант, 2003. – 288 с.


Қосымша

 1. Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» от 18.12.2000 г. № 126

 2. Закон республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» от 31.08.1995 г. № 2444

 3. Маркетинговые исследования. Международная торговля и международный контракт [Видеозапись]

 4. Маркетинговые коммуникации [Видеозапись]: Лекции по экономике

 5. Минаев Д.В. Маркетинг: игровой практикум: деловые игры, упражнения, тесты. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2004. – 256 с.

 6. Буренина Т.А. Маркетинг на базе интернет-технологий. – М. : Благовест-В, 2005.

 7. Прозоровский С.А. Международный маркетинг: учебное пособие. – М. : Благовест, 2005. – 159 с.

 8. Мельников В.Д., Ильясов К.К. Финансы: Учебник для вузов. – Алматы, 2001.

 9. Постма П. Новая эра маркетинга: Будущее маркетинга в век новых технологий. – СПб. : Питер, 2005. – 439 с.Похожие:

Студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі» iconСтуденттеріне арналған Бюджеттік және қаржылық ұйымдардағы
«Бюджеттік және қаржылық ұйымдардағы қаржылық бақылау мен аудит» пәні бойынша
Студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі» iconСтуденттеріне арналған «Қаржылық талдау»

Студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі» iconСтуденттеріне арналған Бюджеттік және қаржылық ұйымдардағы

Студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі» icon1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
В050900 «Қаржы» мамандығының жоғары кәсіби білім сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған «Қаржылық талдау»
Студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі» iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Постреквизиттер:«Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп», Аралық қаржылық есеп», «Тереңдетілген қаржылық есеп», «Бухгалтерлік...
Студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі» iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
В050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған орта кәсіби және жоғары кәсіпік білім негізінде сырттай оқу нысаны студенттеріне...
Студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі» icon050905, 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы студенттеріне арналған
В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған
Студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі» icon5В050600 «Экономика» мамандықтарының студенттеріне арналған
В050600 «Экономика» мамандықтарының студенттеріне арналған өндірістік практиканы өту жөніндегі
Студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі» iconIi бөлім Қаржылық есеп беру – ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын талдаудың ақпараттық базасы
Кіріспе
Студенттеріне арналған «Қаржылық қызыметтің маркетингі» iconЭкономика негіздері және қаржылық сауаттылық бойынша олимпиаданың негізгі тақырыптары
«Экономика негіздері және қаржылық сауаттылық» пәні бойынша мектеп оқушыларының қаржылық сауаттылығын жоғарлату, болашақ мамандықты...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница