Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен
Скачать 497.18 Kb.
НазваниеХимия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен
страница3/4
Дата конвертации10.02.2016
Размер497.18 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://irbis.vkgu.kz/portal/downloads/pofb3096.doc
1   2   3   4

Электростатика.

Дәріс тақырыбының негізгі қарастырылатын сұрақтары:

Кулон, электр зарядының сақталу заңдары. Электростатикалық өріс және оның кернеулігі. Электрлік

.Гаусс теоремасы. Электростатикалық өрістің потенциалы оның жұмысы. Потенциал градиенті. Эквипотенциалдық беттер және олардың қасиеттері. Диэлектриктер және олардың поляризациясы, сегнетоэлектриктер. Электр өрісіндегі өткізгіштер, сыйымдылық , өрісінің энергиясы. Конденсаторлар және оларды қосу.

Негізгі әдебиеттер: (3,4,9,7,11)

Қосымша әдебиеттер: (20,21)


Тұрақты электр тогы

Дәріс тақырыбының негізгі қарастырылатын сұрақтары:

Электр тогы және ток күші. Ом, Джоуль-Ленц заңдары. Өткізгіштердің кедергісі. Токтың қуаты және жұмысы. Тармақталған тізбек үшін Кирхгоф ережелері.


Негізгі әдебиеттер: (3,4,9,7,11)

Қосымша әдебиеттер: (20,21)


Оптика.

Дәріс тақырыбының негізгі қарастырылатын сұрақтары:

Жарықтың интерференциясы, дифракциясы. Электромагниттік толқынның өзара әсерлері. Жарықтың поляризациясы . Кванттық оптика негіздері.

Негізгі әдебиеттер: (1,9,2,7)

Қосымша әдебиеттер: (22)


Сәулеленудің кванттық табиғаты

Дәріс тақырыбының негізгі қарастырылатын сұрақтары:

Жылулық сәулелену.Кирхгоф заңы. Стефан-Больцман және Вин заңдары.Жарықтың кванттық теориясының пайда болуы. Оптикалық пирометрия.

Негізгі әдебиеттер: (1,2,7,9)

Қосымша әдебиеттер: (22)


Атомдық физика


Дәріс тақырыбының негізгі қарастырылатын сұрақтары:

Атомның ядролық моделі. Сутек атомының теориясы.

Атом ядросының құрылысы мен қасиеттері. Ядроның массалар дефектісі және байланыс энергиясы.Орнықты және орнықсыз ядролар. Ядроның спині мен магнит моменті Радиоактивтік Радиоактивтік сәулелену. Радиоактивті ыдырау заңы. Ядролық реакциялар. Тізбекті реакциялар.

Термоядролық реакциялар. Элементар бөлшектер. Олардың өзара әсерлесуі мен түрленуі.


Негізгі әдебиеттер: (7,10,9,11)

Қосымша әдебиеттер: 22)


2.3.Семинар сабақтарының жоспары. ----

( Оқу бағдарламасының жоспары бойынша семинар сабағы жоқ).


2.4 Зертханалық сабақтар жоспары


 • Ұйымдастыру;

 • Студенттердің зертханалық жұмысқа дайындығын сұрақнама бойынша тексеру;

 • Зертхана жұмыстарын жүргізу;

 • Қосымша және бақылау сұрақтарына студенттердің дайындығын тексеру;

 • Студенттердің зертхана жұмыстарын қорғауы;

 • Бағалау;

 • Қортындылау


Негізгі әдебиеттер: (1,2,4,6,7,8,9,10)

Қосымша әдебиеттер: (12,13,14,20,21 )

2.5. Оқытушы жетекшілігімен орындалатын студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша өткізілетін сабақ жоспары

Дәріс сабағы 30 сағат көлемінде, 15 сағат көлемінде зертхана –лық жұмыс өткізу. Дәріс тақырыбының негізгі қарастырылатын сұрақтары .

 1. Материалық нүкте қозғалыстарының жеке жағдайларының теңдеулері мен графиктері.

 2. Абсолют серпімді және абсолют серпімсіз соқтығыс.

 3. Қатты дененің айнымалы қозғалысына есептер шығару.

 4. Гаусс теоремасын пайдаланып электр өрісінің кернеулігін есептеу.

 5. Конденсаторларды тізбектеп және параллель қосу.

 6. Кирхгоф ережелеріне толығырақ қарастырып есептер шығару.

 7. Заттардың магниттік қасиеттері.

 8. Магниттік индукция векторының ағыны және оның циркуляциясы.

 9. Магнит өрісінің қозғалыстағы зарядқа тигізетің әсері.

 10. Электромагниттік индукция.

 11. Фарадей және Ленц заңдары.

 12. Магнит өрісінің энергиясы.

 13. Голография туралы түсінік.

 14. Вавилов-Черенков жарығының сәулеленуі.

 15. Жарықтың жұтылуы.

 16. Серіппелі, физикалық және математикалық маятниктердің тербелістері..

 17. Фотоэффект теориясы. Эйнштейн теңдеуі.

 18. Фотонның массасы мен импульсі.

 19. Жарық қысымы.

 20. Комптон эффектісі.

 21. Атомның ядролдық моделі.Сутек атомының теориясы.

 22. Заттың толқындық қасиеттері. Луи де Бройль формуласы.

 23. Толқындық функция.

 24. Шредингердің теңдеулері.

 25. Шредингердің теңдеуін сутек атомына қолдану.

 26. Гармоникалық осциллятор.

 27. Кванттық сандар.

 28. Спиндік кванттық сан. Штерн мен Герлах тәжірибелері.

 29. Паули принципі.

 30. Жарықтың комбинациялық шашырауы.


Зертханалық жұмыс:

 1. Клееман-Дезорм әдісімен тұрақты параметрлердегі жылу сиымдылықтардың қатынасын анықтау;

 2. Больцман тұрақтысын анықтау;

 3. Амперметрді шунттеу.

 4. Вольтметрді градуерлеу.

 5. Өткізгішті тізбектей және параллель қосу.

 6. Олейндік қышқыл молекуласының өлшемін анықтау.

 7. Ауа молекуласының тиімді диаметрі мен орташа жүріс ұзындығын анықтау.


Негізгі әдебиеттер: (1,2,4,6,7,8,9,10)

Қосымша әдебиеттер: (12,13,14,20,21)

2.6. Студенттердің өзіндік жұмыстары бойынша сабақтар жоспары.

Төмендегі берілген тақырыптарға дайындалып осы тақырып бойынша есеп шығарып үйрену және негізгі теңдеулердің қорытындыларын білу.

 1. Күш моменті және инерция моменті

 2. Қатты дененің қозғалмайтын осьтен айналысы.

 3. Қозғалыс мөлшерінің моменті

 4. Айналатың қатты дененің кинетикалық энергиясы.

 5. Сұйықтың ағын сызықтары мен түтіктері.

 6. Бернулли теңдеуі.

 7. Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс заңы.

 8. Гармоникалық тербеліс.

 9. Тербелістегі нүктенің энергиясы.

 10. Өшетін тербелістер.Еріксіз тербелістер.Резонанс.

 11. Толқынның таралуы.Толқын теңдеуі.

 12. Толқын интерференциясы.

 13. Идеал газдардың негізгі заңдары

 14. Идеал газ молекулаларының жылдамдықтар бойынша таралуы. Максвелл заңы.

 15. Больцманның таралу заңы.

 16. Термодинамиканың бірінші бастамасы.

 17. Термодинамиканың екінші бастамасы. Карно циклі.

 18. Нақты газдар және фазалық өзгерістер.

 19. Ван-дер-ваальс теңдеуі.

 20. Электр өрісінің кернеулік сызықтары.

 21. Кернеулік векторының ағыны. Электрлік ығысу.

 22. Остроградский-Гаусс теоремасы.

 23. Потенциал градиенті.Эквипотенциалдық беттер және

олардың қасиеттері.

 1. Жарықтың толқындық және корпускулалық теорияларының дамуы.

 2. Жарықтың дифракциясы.Гюгенс – Френель принципі

 3. Жарықтың поляризациясы

 4. Қатты денелердің зоналар теориясы.

 5. Жартылай өткізгіштердің меншікті өткізгіштігі.

 6. Жартылай өткізгіштердің қоспалы өткізгіштігі.

 7. Жартылай өткізгіштердің қолданылуы.


Негізгі әдебиеттер: (1,2,3,4,5,6,9,10,11)

Қосымша әдебиеттер: (1,2,3,5,7,8,9,11,12)


2.7. Курс бойынша студенттерге арналған экспресс-сұрақтар.

МЕХАНИКА


 1. Механикалық қозғалысы дегеніміз не, механикалық қозғалыс қандай шамалармен сипатталады? Оларға физикалық анықтама берініздер.

 2. Бір қалыпты түзу сызықты және бірқалыпты үдемелі қозғалыстардың анықтамасын айтыныздар.Олардын айырмашылығы неде?

 3. Жылдамдық дегеніміз не? Оның бағытын қалай табады?

 4. Үдеу дегеніміз не? Өлшем бірлігін атаныз.

 5. Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстың және жылдамдығының грфиктерін сызып, олардың теңдеуін жазыныздар.

 6. Бірқалыпты үдемелі қозғалыстың жылдамдық графигін сызып, формуласын жазыныздар.

 7. Қисық сызықты қозғалысқа анықтама берініздер, олардың қарапайым түрлерін атаныздар.

 8. Бұрыштық жылдамдық деген не? Оның өлшем бірлігі қандай?

 9. Центрге тартқыш үдеудің формуласын жазыныздар, бағытын көрсетіңіздер.


ДИНАМИКА


 1. Табиғаттағы күштерді атаныздар. Олардын формуларын жазыныздар.

 2. Ньютон заңдарының анықтамасын айтып,формулаларын жазыныздар.

 3. Дененің массасы деген не?

 4. Импульс деген не? Импульстың сақталу заңын айтыныз.

 5. Гравитациялық тұрақтаының физикалық мағынасы қандай ?

 6. Механикалық жұмыс деген не?

 7. Кинетикалық энергия деген не?

 8. Потенциялық энергия деген не?

 9. Белгілі бір биіктіке көтерілген дененің потенциялық энергиясың формуласын жазыңыздар.

 10. Сығылған серіппенің потенциялық энергиясының формуласы қандай?

 11. Жұмыс пен энергияның арасында қандай байланыс бар?

 12. Энергияның сақталуы заңын жазыңыздар.

 13. Қуат деген не?

 14. Жұмыстың, қуаттың БХЖ-дағы өлшем бірлектері қандай?


СТАТИКА


 1. Дененің тепе-теңдігі деп нені айтады? Оның қандай түрлері бар?

 2. Тепе-тендіктің шарттарын атаныздар.

 3. Күш моменті деген не?

 4. Күш иіні деген не?

 5. Қозғалмайтын оське бекітілген дененің тепе-тендік шартын тұжырымдандар.

 6. Дененің тепе-теңдігінің жалпы шартын тұжырымдандар.


СҰЙЫҚТАР МЕН ГАЗДАР МЕХАНИКАСЫ


 1. Қысым және қысым күші дегеніміз не ?

 2. Қысымның өлшем бірлектерін атаныздар, олардың арасында қандай қатынас бар?

 3. Ыдыс түбіне және бүйіріне түсірілген қысым қалай табылады?

 4. Паскаль заңын айтыныздар, оның гидравликалық престе қолданылуын түсініздер.

 5. Архимед заңын тұжырымдаңыздар, бұл заңды дұрыс формалы емес денелердің тығыздығын табуға қалай қолдануға болады?

 6. Бернулли теңдеуін жазыңыздар.

 7. Неге жіңішке құбырдағы қысым жуан құбырдағы қысымнан аз? Себебін түсіңдірініздер.МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА ЖӘНЕ ТЕРМОДИНАМИКА 1. Молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын айтыныздар.

 2. Газдың ішкі энергиясы деген не? Идеал газдың ішкі энергиясы не?

 3. Зат мөлшерінің өлшем бірлігі қандай, ол қандай шамаларға тәуелді?

 4. Қысымның физикалық мағынасы қандай, ол қандай шамаларға тәуелді?

 5. Жылу алмасу деген не? Ол қалай өтеді?

 6. Меншіктік балқу жылуы мен, меншікті булану жылуының физикалық мағынасы қандай?

 7. Дене балқылғанда, буланғанда оның температурасы қалай өзгереді?

 8. Меншіктік жылу сыйымдылығы деген не?

 9. Жылуы алмасу кезінде жылу мөлшерінің формуласы қандай?

 10. Меншікті жану жылуы деген не?

 11. Жылу балансының тендеуі қандай?

 12. Термодинамиканың бірінші заңы қалай түжырымдалады?


ГАЗ ЗАҢДАРЫ


 1. Бойль-Мариотт заңын тұжырымдаңыздар.

 2. Изотермалық процесс қандай?

 3. Көлемдік ұлғаю коэффициенті деген не?

 4. Гей-Люссак,Шарль заңдарын тұжырымдаңыздар.

 5. Изобаралық және изохоралық процестердің теңдеулерің жазыныздар.

 6. Газ күйінің біріккен теңдеуін жазыныздар.

 7. Менделеев – Клапейрон формуласын жазыныздар, одан газ зандарын қалай айтылады?

 8. Дальтон заңы қалай айтылады?

 9. Газдың қоспадағы үлестік қысымы деген не?

 10. Универсал газ тұрақтысының сандық мәнін есептеніздер.ГАЗДЫҢ ЖҰМЫСЫ. ЖЫЛУ ДВИГАТЕЛЬДЕРІ 1. Изохоралық процесс кезінде істелген жұмыстың формуласы қандай?

 2. Термодинамиканың 1-ші заңын тұжырымданыздар.

 3. Изотермалық процесс үшін термодинамиканың 1-ші заңын жазындар. Берілген жылу мөлшері не үшін жұмсалады?

 4. Қандай процесті адиабаталық деп атайды?

 5. Идеал машина үшін пайдалы әсер коэффициентінің формуласы қандай?

 6. Жылу двигателінің пайдалы жұмысы неге тең?

 7. Жылу двигателі деген не? Ол қандай құрылардан тұрады?СҰЙЫҚТАР МЕН ҚАТТЫ ДЕНЕЛЕРДІҢ ҚАСИЕТТЕРІ


 1. Сызықтық және көлемдік ұлғаюдың температуралық коэффициенті дегеніміз не?

Олардың арасындағы байланыты қорытып шығарыңыздар.

 1. Кебу деген не? Бу мен сұйық арасындағы динамикалық тепе-теңдік дегеніміз не?

 2. Неге қаныққан және салыстырмалы ылғалдылығы деп нені айтады?

 3. Ауаның абсолют және салыстырмалы ылғалдылығы нені айтады?

 4. Беттік керілу коэффициентінің физикалық мағынасы қандай?

 5. Сұйық капилляр түтікпен көтерілу биіктігін анықтайтын формуланы жазыныздар.

 6. Деформация үшін Гук заңын тұжырымданыздар.

 7. Юнг модулі дегені не?

 8. Кернеу дегеніміз не?

 9. Юнг модулінің БХ жүйесіндегі өлшем бірлігін тұжырымдңыздар.

 10. Салыстырмалы ұзару дегеніміз не?ЭЛЕКТРОСТАТИКА


 1. Кулон заңын тұжырымдаңыздар. Кулон заңындағы ортаңын диэлетрлік өтімдігінің физикалық мағынасы қандай?

 2. Электростатикалық өрістің негізгі қасиеттерін атаныздар.

 3. Электр өрісің кернеулігі деп нені айтады?

 4. Нүктелік заряд өрісінің кернеулігі деп нені айтады?

 5. Суперпозиция принципін тұржырымданыздар.

 6. Зарядталған өткізгіш шар өрісінің кернеулігі неге тең?

 7. Біркелкі зарядталған жазықтық өрісінің кернеулігі неге тең?

 8. Потенциалға анықтама берініздер. Өрстің екі нүктесі арасындағы потенциалдар айырымы неге тең?

 9. Нүктелік заряд өрісің кернеулігімен қалай байланысқан?

 10. Екі өткізгіштің электр сыйымдылығы деп нені айтады? Электр сыйымдылығы неге байланысты?

 11. Жазық конденсатордың электр сыйымдылығы неге тең? Конденсатор энергиясы неге тең?


ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ


  1. Электр тогы деген не? Ток күші деген не?

  2. Электр тогы болып тұруына қандай шарттар керек?

  3. Ом заңы қалай тұжырымдалады?

  4. Токтың жұмысы дегеніміз не?

  5. Элетр қозғаушы күш дегеніміз не? Тұйық тізбекке арналған Ом заңын тұжырымданыздар.

  6. Электолиттік дисоциация деген не?

  7. Электорлиз үшін Фарадей заңдарын тұжырымданыз.

8. Тәжірибеден белгілі Фарадей тұрақтысының мәні бойынша элементар заряды қалай анықтауға болады?


ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ


 1. Магнит өрісінің негізгі қасиеттері айтып берініздер.

 2. Магнит индукциясы векторының бағыты қалай анықталады? Магнит индукциясы векторының модулі қалай анықталады?

 3. Ортанаң магниттік қасиеттерін қандай шама сипаттайды?

 4. Ампер күшінің модулі неге тең? Ампер күшінің бағыты қалай анықталады?

 5. Лорнец күшінің бағыты қалай анықталады?Лорнец күшінің модулі неге тең?

 6. Лорнец күші не себепті зарядталған бөліктің жылдамдығының модулің өзгертпейді?

 7. Электромагниттік индукция құбылысын қалй түсіндіруге болады? Магнит индукциясының ағыны деп нені айтады?

 8. Индукциялық токтын бағыты қалай анықталады? Электромгниттік индукция заңы қалай оқылады?

 9. Өздік индукция деп не аталады? Өздік индукцияның ЭҚК-і неге тең?

 10. Электр тоғының энергисы неге тең?


ТЕРБЕЛІСТЕР МЕН ТОЛҚЫНДАР.


 1. Қандай тербелістерді гармоникалық деп айтады?

 2. Тербелістердің айналу жиілігі мен периодының арасындағы тәуелділік қандай?

 3. Математикалық маятниктің тербелісі жиілігі массаға тәуелді емес, ал серіппедегі дене тербелісінің жиілігі оның массасына тәуелді болатыны неліктен?

 4. Толқын деп нені айтады? Толқын жылдадығы мен ұзындығы арасындағы тәуелділік қандай?


ЭЛЕКТР ТЕРБЕЛІСТЕРІ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР 1. Қандай тербелістерді электр тербелістері деп айтады?

 2. Ток күшінің және кернеудің әсерлік мәндері деп нені айтады?

 3. Сыйымдылық және индуктивтік кедергілер қандай формулалар бойынша есептеледі?

 4. Тұрақты токқа қарағанда айнымалы токтың артықышылығы неде?

 5. Трансформатор деп нені айтады? Трансформация коэффициентін қандай формуламен өрнектейді?

 6. Электромагниттік толқындардың қасиеттері қандай?

 7. Электромагниттік толқындар вакуумде қандай жылдамдықпен таралады?


ОПТИКА


 1. Жарықтың шағылу заңдарын тұжырымдап берініздер.

 2. Сфералық айнаның формуласын жазыңыздар.

 3. Жарықтың сыну заңын тұжырымданыздар

 4. Призмаға түскен ақ жарық қандай түсті сәулелерге жіктеледі?

 5. Қандай жағдайда жарықтың толық шағылу құбылысы байқалады?

 6. Линзаның қандай түрлері бар?

 7. Қандай нүктелерді линзаның оптикалық центрі және фокусы деп айтады?

 8. Линзаның оптикалық күшінің өлшем бірлігі қандай?

 9. Линзаның формуласын жазыныздар.

 10. .Линзаның үлкейтуін қандай формула арқылы тұжырымдайды?

 11. Сфералық айналарда және линзаларда нәрсенің кескінің қалай табады?

 12. Лупаны не үшін пайдаланады?


ЖАРЫҚТЫҢ КВАНТТЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ


 1. Фотон деген не?

 2. Фотонның энергиясын қандай формула арқылы есептейді?

 3. Фотоэффект деп қандай құбылысты айтады?

 4. Фотоэффект құбылысы практикада қалай қолданады?

 5. Фотоэффект үшін Эйнштейннің теңдеуін жазыныздар.

 6. Фотоэффектің қызыл шекарасы деп нені айтады?

 7. Бөгеуші кернеу деген не?

 8. Фотоэффект құбылысын алғаш рет зерттеген кім?

 9. Жарық толқынының жиілігі белгілі болса, фотонның энергиясын,массасын және импульсын қалай анықтауға болады?


ЖАРЫҚТЫҢ ТОЛҚЫНДЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ


 1. Жарықтың сыну көрсеткішінің мағынасы қандай?

 2. Неге тек жеткілікті жіңішке сәуле шоғы ғана, призмадан өткен соң спектр шығарады, ал жалпақ шоқтың тек шеттері боялған болады?

 3. Жарықтың интерференция құбылысың мәні қандай?

 4. Қандай толқындарды когерентті деп айтады?

 5. Интерференция кезіндегі жарық интенсивтігі максималь және минималь болу шартын жазыңыздар.

 6. Когерентті жарық толқындарын қалай алады?

 7. Жарықтың дифракция құбылысының мәні қандай?

 8. Дифракциялық тор тұрақтысы деген не?

 9. Геометриялық оптиканың зандарының орындалу шарттары қандай?


АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ


 1. Атомның құрылысы жайындағы Э. Резерфорд моделі.

 2. Э. Резерфорд моделінің кемшілігі.

 3. Н. Бор постулаттары.

 4. Сутегі атомы толық энергиясының формуласы жазыңыздар.

 5. Лайман,Бельмер,Пашен сериялары қалай пайда болады?

 6. Ридберг тұрақтысының физикалық мәні қандай.


АТОМ ЯДРОСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ


 1. Атом ядросының құрамына қандай бөлшектер кіреді?

 2. Протон мен нейтронның арасында қандай айырмашылық бар?

 3. Қандай ядролар изотоп деп аталады?

 4. Ядроның массасының ақауын қалай есептейді?

 5. Ядроның байланыс энергиясын қалай есептейді?

 6. Радиоактивті ядролар қандай сәуелерді шығарады?

 7. Радиоактивті ыдырау заңын тұжырымданыздар.

 8. Элементтік жартылай ыдырау уақыты деген не?

 9. Ядролық реакциялардың теңдеулерін жазғанда қандай ереже


Негізгі әдебиеттер: (1,2,3,4,7,8,9,10,11)

Қосымша әдебиеттер: (1,2,3,5,6,7,11,12,8)


2.8. Өзіндік бақылау үшін тест тапсырмалары

1   2   3   4

Похожие:

Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconӘлеуметтану мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 7 -2008 оқу жылы 5семестр 2-кредит
«Әлеуметтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Паскаль программалау тілі» (Таңдау курсы-7) пәнінен ОҚУ-Әдістемелік кешен «Физика»
«Паскаль программалау тілдері» таңдау компонентінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050110 «Физика» мамандығы...
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon050112 «Химия» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған «Химия тарихы»
Жаратылыстану-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Растрлық графика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 050111 «Информатика»
«Информатика» мамандығы бойынша дайындау бағытының 3 курс студенттеріне арналған кредиттік оқыту технологиясы бойынша
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
«Web дизайн» пәні бойынша 5В042100 «Дизайн» мамандығына арналған оқу-әдістемелік кешен студенттерге конструкторлық құжаттармен жұмыс...
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconДүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы
«Әлеуметтанушы» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconДүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы
«Әлеуметтанушы» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconОҚУ Әдістемелік кешен
ОӘК «Омыртқасыздар зоологияс» пәні бойынша «Биология», «Химия-биология» мамндықтарының студенттеріне арналған
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Химия және биология» факультеті “ Химия биология” кафедрасы “ Гидробиология” пәні бойынша
Оқу әдістемелік кешен Университет ғылыми кеңесінде бекітілген бағдарлама негізінде құрастырылған
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon050301 «Құқықтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған Шетелдердің Конституциялық құқық пәні бойынша
«Құқықтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница