Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен
Скачать 497.18 Kb.
НазваниеХимия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен
страница2/4
Дата конвертации10.02.2016
Размер497.18 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://irbis.vkgu.kz/portal/downloads/pofb3096.doc
1   2   3   4

4. Курстың саясаты


Пәнді оқыту барысында студенттерге қойылатын талаптар төмендегідей:

1.Сабақты себепсіз босатпау;

2.Кешігіп келмеу;

3.Жұмысты (зертханалық,,үй жұмысын,) уақытынан кешіктірмей орындау;

4.коллоквиум т.б. жұмыстарды уақытында тапсыру;

5.сабақ үстінде сөйлеспеу, қасындағы басқа студенттерге бөгет жасамау.


ІІ ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК МАТЕРИАЛДАР

2.1 Курстың тақырыптық жоспары

Барлығы (несилер) – 3

Тақырыптың атауы

Лек -ция

Лаб.

жұм-ыс

СОӨЖ

СӨЖ

1

Кинематика

.Динамика.


1

2

2

2

2

Механикалық жұмыс. Қуат. Энергия.


1

2

2

2

3

Қатты дене механикасы


1

2

2

2

4

Сұйықтың қозғалысы.


1

2

3

2

5

Тербелістер мен толқындар


1

2

2

2

6

И
8
деал газдардың молекула-кинетикалық теориясы1

2

4

4

7

Термодинамика заңдары .


1

2

2

2

8

Электростатика.


1

2

4

4

9

Тұрақты электр тогы


1

2

4

4

10

Оптика.

1

2

4

4

11

Жарықтың поляризациясы

1

2

3

3

12

Жылулық сәулелену

Кирхгоф заңы.

1

2

3

2

13Сыртқы фотоэффект құбыЛысы және оның

Заңдары.

1

2

2

4


14
Атомдық физика

1

2

4

4

15Атом ядросы және элементар бөлшектер


1

2

4

4
Барлығы:

15

30

45

45

3-нысан

2.2 Дәріс сабақтарының тезистері

Кинематика.Динамика. Механикалық жұмыс. Қуат.Энергия.

Дәріс тақырыбының негізгі қарастырылатын сұрақтары:


Кинематика-қозғалысты, оны тудырушы құбылыстарды қарастырмай,зерттейтін механиканың бөлімі.

1.Механикалық қозғалыс.Түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс. Қарастырылмақшы денелер жиынын механикалық жүйе деп атаймыз. Осы жүйедегі кез келген дененің кеністіктегі орны басқа бір денелермен салыстырғанда өзгеріп отырса, бұл өзгерісті дененің механикалық қозғалысы деп атайды.

Дененің қозғалысы кеңістікте өтумен қатар,уақыт бойынша да болып отырады.

Дене қозғалысын зерттеу үшін,есеп шартына сай оны материялық нүкте ретінде қарастыруға болады Басқа денелермен салыстырғанда өлшемін ескермеуге болатын денені материялық нүкте деп атайды.

Материялық нүктенің қозғалыс кезіндегі кеңістіктегі орындарының жиыны қайсыбір сызық болады.

Бұл сызық траектория деп аталады. Траекториясының түріне қарай қозғалыс түзу сызықты және қисық

сызықты қозғалыстарға бөлінеді. Дененің қозғалыс траекториясының кез келген екі нүктесін қосатын кесінді дененің орын ауыстыруы, ал траектория бойымен өлшенген ара қашықтық дененің жүрген жолы деп аталады. Орын ауыстыруы-векторлық шама. Ол сандық мәнімен және бағытымен анықталады. Бірқалыпты қозғалыс деп уақыттың кез келген өзара тең аралықтарында бірдей орын ауыстырулар жасайтын қозғалысты айтады. Траекториясы түзу сызық болып келген қозғалысты түзу сызықты қозғалыс деп атайды. Бірқалыпты үдемелі және бірқалыпты кемімелі қозғалыстар. Кез келген

өзара тең уақыт аралықтарында жылдамдығы бірдей шамаға өсетін (кемитін) қозғалысты бірқалыпты үдемелі (кемімелі) қозғалыс деп атайды. Бірқалыпты үдемелі (кемімелі) қозғалған дененің үдеуі деп дене жылдамдығының өзгеруі мен сол өзгеріс болған уақыт аралығының қатынасына тең векторлық шаманы айтады.

Динамика Қозғалыстың туу себептерін және өзгерісін зерттейтін механика бөлімін динамика деп атайды. 1.Қозғалыс заңдары. Табиғаттағы күштер. Дененің әр түрлі қозғалыста немесе тыныштық күйде болу шарттарын Ньютонның үш заңы толық анықтай алады.

Ньютонның 1-ші заңы. Басқа денелер әсер етіп дененің күйін өзгертпесе,ол тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сақтайды.Ньютонның 1-ші заңы орындалатын санақ жүйесін инерциялық жүйе деп атайды. Кез келген дене күйін өзгертуші әсерлерге қарсы әсерлейді. Оның бұл қасиетін инерттігі дейміз. Демек инерттілігін сипаттаушы шама - масса

Ньютонның 2-ші заңы. Дене массасының оның үдеуіне көбейтіндісі сол денеге әсер етуші күшке тең.

Ньютонның 3-ші заңы. Кез келген денелердің әсерлері өзара әсер түрінде өтеді. Денелердің өзара әсерлесуші күштерінің шамалары тең және бағыттары қарама-қарсы болады.

2. Дене импульсы. Импульстың сақталу заңы.

3. Механикалық жұмыс. Біз қоршаған ортада қандайда бір күшпен(тартылыс,серпімділік,тербеліс т.б.)

Біріне-бірі әсер етуші денелерді кездестіреміз. Сонда денелер тек күштердің әсерінен орын ауыстырады.. Олай болса,күштердің денелердің орын ауыстыруымен байланысты әсеріне сипаттама

Беру қажет болады. Механикада мұндай сипаттама ретінде физикалық шама алынады және күштің орын ауыстыру бойымен бағытталған құраушысы неғұрлым көп , әрі күш түскен нүкте алысырақ жылжыса, онда ол шама соғұрлым үлкен болады. Бұл шама физикада жұмыс деп аталады.

Қуат .Механизмнің уақыт бірлігінде істейтін жұмысын қуат дейді.

Энергия. Табиғатта жұмыс істеу салдарынан материя қозғалысының формасы бір түрден екінші түрге өзгеріп отырады. Материалдық объектінің бір күйден екінші күйге көшкенде жұмыс істеу қабілетін энергия деп атаймыз. Соның ішінде механика бөлімінде өте кең тараған механикалық энергия.

Негізгі әдебиеттер (14, 1, 19, 16)

Қосымша әдебиеттер(15,16)


Қатты дене механикасы.Сұйықтың қозғалысы

Дәріс тақырыбының негізгі қарастырылатын сұрақтары:


Қатты дене механика курсы кинематиканы қарастырмайды, бұл бөлімнен тек кейбір маңызды деген ұғымдарды ғана меңгеру талап етіледі. Динамиканы алсақ та негізгі мәселе болатын тек (жылжымалы оське қатысты қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасы). Нақты денелер түсірілген күштердің әсерінен азды-көпті деформацияланады және олардың кейбір бөліктері бір-бірімен салыстырғанда орын ауыстыруы да мүмкін . Олай болса, қатты денелердің қозғалысын қарастырғанда абсолют қатты дене ұғымын ендіріп,оны түсірілген күштер әсерінен мүлде деформацияланбайтын жорамал дене деп ұғу керек. Абсолют қатты дененің жеке бөліктерінің бір-бірімен салыстырғанда орын ауыстыруы мүмкін емес. Қатты дененің жазықтықтағы қозғалысын екі қарапайым ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстың қосындысы деп қарастыруға болады.

І
11
лгерілемелі қозғалыс.
Қатты денеде ойша жүргізілген түзудің өзіне-өзі параллель орын ауыстыруын ілгерілемелі қозғалыс деп түсіну керек. Ол түзу сызықты,қисық сызықты болуы мүмкін. Қозғалыстың бұл түрінде дененің барлық нүктелері ұқсас траектория сызады. Сондықтан дененің қозғалысын кинематикадағыдай суреттеу үшін, оның кез келген нүктесінің қозғалысың сипаттау жекткілікті. Өйткені ілгерілемелі қозғалыс кезінде қатты дененің барлық нүктелерінің жылдамдықтары, сол сияқты

Үдеулері де бірдей болады.

Айналмалы қозғалыс. Айналмалы қозғалыс дегеніміз қозғалыс кезінде дененің барлық нүктелері шеңберлер сызатын және олардың центрлері айналыс осі деп аталатын бір түзудің бойында жататын қозғалыс. Жалпы алғанда дене бір мезгілде әрі ілгерілмелі, әрі айналмалы қозғалыста бола алады. Мұндай жағдайда берілген уақыт мезеті нде дене лездік осьтен айналады.

Сұйықтың қозғалысы. Қатты денелердегі сияқты сұйықтар мен газдардың қозғалысын да кинематикалық және динамикалық тұрғыдан қарастыруға болады. Газдар мен сұйықтар өзара ұқсас болатындықтан оларды әдетте бірінен-бірін бөлмей, тек газдардың сығылғыштығын ескермеуге болмайтын жерде ғана олар бөлек қарастырылады. Сондықтан сұйық туралы айтылғандар газға да қатысты деп түсіну керек.Кинематикалық тұрғыдан қарағанда сұйық қозғалысын оның әрбір бөлшегінің қозғалысымен сипаттауға болады. Сұйық қозғалысын жете түсіну үшін ағын сызықтары және ағын түтігі деген жаңа ұғымдарды пайдалану тиімді. Қалыптаспаған қозғалыс(стационар емес) үшін ағын сызықтары уақытқа байланысты өзгереді ал қалыптасқан (стационар) жағдайда олар тұрақты болып қалады. Бұған қоса, қалыптасқан қозғалыс жағдайында ағын сызықтары бөлшектің траекториясына дәл келеді. Сұйық қозғалысын қарастырғанда көп жағдайда, сұйықты мүлде сығылмайды деп санауға және оның бір қабаты екінші қабатымен салыстырғанда орын ауыстырса,

Үйкеліс күштері (немесе тұтқырлық) пайда болмайды деп жоруға болады. Осындай мүлде сығылмайтын және мүлде тұтқыр емес сұйық идеал сұйық деп аталады..


Негізгі әдебиеттер (1, 2,9,8,7,11)

Қосымша әдебиеттер(12,13,14)


Тербелістер мен толқындар


Дәріс тақырыбының негізгі қарастырылатын сұрақтары:

Гармоникалық тербелістер, оның теңдеуі. Тербелістің амплитудасы, фазасы, бастапқы фазасы, айналу жиілігі, период және гармоникалық тербелісте әсер ететің күш. Тербелістегі нүктенің энергиясы. Өшетін, еріксіз тербелістер. Резонанс.

Толқынның таралу жылдамдығы оның ұзындығы мен тербеліс жиілігі.Толқынның таралуы, теңдеуі, интерференциясы.


Негізгі әдебиеттер: (1, 2,9,8,7,11)

Қосымша әдебиеттер:(22)


Идеал газдардың молекула-кинетикалық теориясы.

Дәріс тақырыбының негізгі қарастырылатын сұрақтары:

Идеал газдардың негізгі заңдары. Универсал газ тұрақтысы. Газдардың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі. Идеал газ молекуларының жылдамдықтар бойынша таралуы, Максвелл заңы. Молекуланың еркін жүру жолының орташа ұзындығы, тасымылдау құбылысы.


Негізгі әдебиеттер:(2,9,8,10)

Қосымша әдебиеттер:(12,13,14)


Термодинамика заңдары

Дәріс тақырыбының негізгі қарастырылатын сұрақтары:

ТЕРМОДИНАМИКАНЫҢ БІРІНШІ БАСТАМАСЫ


Термодинамика- көп құрылымдық элементтен тұратын нақты материалдық объектілерді оқытады. Термодинамика құрлысы және оны қарастырылуының әр түрлі ішкі жақтары. Дедуктивтік ғылым ретінде термодинамиканың қарастырылуының әдісін таңдаудағы қажеттті макропараметрлер арасындағы қатысының термодинамика бастамасының жалпылама принципінен қортылуы. Жаңа күй функцияларды: температура, энтропия, ішкі энергияны енгізгендегі материалда мағнасын бөлектігін көрсету.

Термодинамиканың негізгі заңдарын /термодинамика бастамасы/ бақыланатын құбылыстарды жалпылама түрде, энергияны түрлендіру арқылы жүргізіледі. Күй функциялары. Термодинамиканың нөлдік бастамасы температураны енгізуге негіз болады. Термодинамиканың бірінші бастамасының физикалық мағнасы. Термодинамиканың бірінші бастамасы бірінші ретті мәңгілік двигательді тыйымдаушы. Ішкі энергия күй функциясы. Термодинамикадағы жұмыс ішкі энергияны өзгертудің бір формасы. Жылу термодинамикалық жүйенің ішкі энергиясын өзгертудің жылулық формасы. Жылу процесс функциясы, ал элементар жылу – аз /инфинитезимальдық/ шама, толық дифференциал бола алмайды.

Қайтымды және қайтымсыз процестер. Жылу сыйымдылық. Жылу сыйымдылықтар арасындағы қатыс және оларды идеал газдардағы молекулалардың еркіндік дәрежелері арқылы көрсету. Жылу сыйымдылық-тардың классикалық теориясының жетіспеушілігі. Кванттық теориядағы жылу сыйымдылық түсінігі. Идеал газдардағы энтропия. Идеал газдардағы изопараметрлік процестерді сипаттауда термодинамиканың бірінші бастамасын пайдалану. Термодинамиканың бірінші бастамасы мен күй теңдеулері жүйенің бір күйінен екінші күйіне өтудегі процесс теңдеуін алуға, жүйенің сипатының өзгерісін анықтауға негіз болады: ішкі энергия өзгерісін, жұмыс жасалуын, процесс кезіндегі алынған жылуды, энтропия өзгерісін. Берілген процесс жылу сыйымдылығы. Түрлі координатадағы процестердің графигі: жұмыс диаграммасы, жылулық диаграммасы. Изобаралық процесс. Изохоралық процесс. Изотермиялық процесс. Адиабаталық процесс. Адиабата көрсеткішін өлшеудің тәсілдері. Политроптық процесс. Политроптық процесс кезіндегі жылу сыйымдылық политропа көрсеткішінің функциясын.


ТЕРМОДИНАМИКАНЫҢ ЕКІНШІ БАСТАМАСЫ


Циклдік процестер. Цикл жұмысы. Карно циклі. Карно циклінің ПӘКі. Тоңазтқыш және қыздырғыш машиналар. Олардың эффективтігі. Динамикалық қыздыру принципі. Карно теоремасы. Клаузиус теңсіздігі. Энтропия. Термодинамиканың екінші бастамасы. Келвин тұжырымдамасы. Клаузиус тұжырымдамасы. Басқа тұжырымдамалар ж/е олардың эквивалент-тігі. Термодинамиканың екінші бастамасы екінші ретті мәңгілік двигательді тыйымдаушы. Тұйықталған жүйеде энтропияның кемімейтіндігін термоди-намиканың екінші бастамасы нақтылайды.

Циклдарды техникада пайдалану. Қайтымсыз процестердегі энтропия өзгерісі. Изопараметрлік процестердегі энтропия өзгерісі. Термодинами-каның екінші бастамасының статистикалық мағнасы. Температураның термодинамикалық шкаласы. Негізгі термодинамикалық теңдік. Термодинамикалық функциялар туралы түсінік. Термодинамикалық функциялар туралы түсінік. Термодинамикалық функциялар /потенциалдар/ үшін Максвелл теңдеулері. Ле Шателье принципі.


Негізгі әдебиеттер:(7,8,10,9,11)

Қосымша әдебиеттер: (13,14)
1   2   3   4

Похожие:

Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconӘлеуметтану мамандығы бойынша курстың бағдарламасы 200 7 -2008 оқу жылы 5семестр 2-кредит
«Әлеуметтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Паскаль программалау тілі» (Таңдау курсы-7) пәнінен ОҚУ-Әдістемелік кешен «Физика»
«Паскаль программалау тілдері» таңдау компонентінен кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу-әдістемелік кешен 050110 «Физика» мамандығы...
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon050112 «Химия» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған «Химия тарихы»
Жаратылыстану-математика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Растрлық графика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен 050111 «Информатика»
«Информатика» мамандығы бойынша дайындау бағытының 3 курс студенттеріне арналған кредиттік оқыту технологиясы бойынша
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
«Web дизайн» пәні бойынша 5В042100 «Дизайн» мамандығына арналған оқу-әдістемелік кешен студенттерге конструкторлық құжаттармен жұмыс...
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconДүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы
«Әлеуметтанушы» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconДүниежүзілік тарих және әлеуметтік – саяси пәндер кафедрасы
«Әлеуметтанушы» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған оқу-әдістемелік кешен
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен iconОҚУ Әдістемелік кешен
ОӘК «Омыртқасыздар зоологияс» пәні бойынша «Биология», «Химия-биология» мамндықтарының студенттеріне арналған
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon«Химия және биология» факультеті “ Химия биология” кафедрасы “ Гидробиология” пәні бойынша
Оқу әдістемелік кешен Университет ғылыми кеңесінде бекітілген бағдарлама негізінде құрастырылған
Химия мамандығы бойынша Ғбк студенттерге арналған «Физика» пәні бойынша оқу әдістемелік кешен icon050301 «Құқықтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған Шетелдердің Конституциялық құқық пәні бойынша
«Құқықтану» мамандығы бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница