5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері)
Скачать 172.55 Kb.
Название5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері)
Дата конвертации10.02.2016
Размер172.55 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kaznpu.kz/docs/opiskor.doc
5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері)

1

Курстың атауы/пәндер/юниттер

Академиялық кескіндеме- 1

2

Пән коды

AZh (І) 1206

3

Пән түрі

БД/ОК

4

Пәннің курстық деңгейі

Ортадан жоғары

5

Оқу жылы

4 жыл

6

Оқу семестрі

1

7

Кредит саны

2/150


8

Дәріскердің/ профессордың аты-жөні

Мендешева Р., Бекенова Б.

9

Курстың мақсаты

Кәсіби даярлық негіздері

10

Пререквизиттер

Студенттерде живописьтік қабылдаудың негізін қалыптастыру.

11

Курс мазмұны/пәндер

Натюрморт жанрындағы шыншыл бейнелеу заңдылықтары.

12

Ұсынылған әдебиеттер

Мизанбаев Р. «Живопись» 2005ж.

13

Оқыту әдісі

Практикалық түрде

14

Оқыту тілі

Қазақша, орысша

15

Мамандықтарды оқыту шарттары (талаптар), (деңгейі)

Қажетті әдебиеттермен, оқу құралдарымен қамтамасыз ету және практика жүзінде жұмысты орындау.

1

Курстың атауы/пәндер/юниттер

Академиялық кескіндеме - 2

2

Пән коды

Azh (ІІ) 1207

3

Пән түрі

БД/ОК

4

Пәннің курстық деңгейі

Орта

5

Оқу жылы

4 лет

6

Оқу семестрі

2

7

Кредит саны

2/150


8

Дәріскердің/ профессордың аты-жөні

Дашко А.П., Рысымбетов Е., Қайдаров М.У.

9

Курстың мақсаты

Студенттерде живописьтік қабылдаудың негізін қалыптастыру.

10

Пререквизиттер

Натюрморт жанрындағы шыншыл бейнелеу заңдылықтары.

11

Курс мазмұны/пәндер

Кескіндемені тәжірибелік оқып-үйрену.

12

Ұсынылған әдебиеттер

Мизанбаев Р. «Живопись» 2005ж., Қайдаров М.У. «Живопистің техникасы мен технологиясы» 2008ж.

13

Оқыту әдісі

Практикалық түрде

14

Оқыту тілі

Қазақша, орысша

15

Мамандықтарды оқыту шарттары (талаптар), (деңгейі)

Оқу-көрнекікілік құралдарды пайдалану, әдебиеттер, оқытушының практикалық көрсетілімі және берілген материалды нақты түсіндіруді қамтамасыз ету.

1

Курстың атауы/пәндер/юниттер

Академиялық кескіндеме - 3

2

Пән коды

Azh (ІІІ) 2211

3

Пән түрі

БД/ОК

4

Пәннің курстық деңгейі

Орта

5

Оқу жылы

4 лет

6

Оқу семестрі

3

7

Кредит саны

2/150

8

Дәріскердің/ профессордың аты-жөні

Доцент Мизанбаев Р., Абишева О.Т.

9

Курстың мақсаты

Кескіндеме тілін оқып-үйрену

10

Пререквизиттер

Академиялық кескіндеме - 4

11

Курс мазмұны/пәндер

Кескіндемені тәжірибе жүзінде оқып-үйрену, материалдарды зерттеу және меңгеру.

12

Ұсынылған әдебиеттер

Беда Г.В. Основы изобразительной грамоте. Рисунок. Живопись. Композиция. – М.: Просвещение, 1981.

Раушанбек Б.В. пространственное построение в живописи. М. Наука. 1979г. 287 с.

13

Оқыту әдісі

Практикалық

14

Оқыту тілі

Қазақша

15

Мамандықтарды оқыту шарттары (талаптар), (деңгейі)

Натураны дұрыс бейнелей білуді үйрету.

1

Курстың атауы/пәндер/юниттер

Академиялық кескіндеме – 4

2

Пән коды

AZh (IV) 2212

3

Пән түрі

БД/ОК

4

Пәннің курстық деңгейі

Орта

5

Оқу жылы

4 жыл

6

Оқу семестрі

4

7

Кредит саны

2/150


8

Дәріскердің/ профессордың аты-жөні

Бекнова Б.

9

Курстың мақсаты

Портрет жанры оқып-үйрену.

10

Пререквизиттер

Академиялық сурет– 1,2,3

11

Курс мазмұны/пәндер

Кескіндемені тәжірибе жүзінде оқып-үйрену, материалдарды зерттеу және меңгеру.

12

Ұсынылған әдебиеттер

Раушанбек Б.В. пространственное построение в живописи. М. Наука. 1979г. 287 с.

Алехин А.Д. О языке изобразительного искусства. – Знание. Серия искусство. М., 1973, №6

13

Оқыту әдісі

Практикалық жұмыс, иллюстрациялық материалдарды және көрнекі құралдар пайдалану.

14

Оқыту тілі

Қазақша, орысша

15

Мамандықтарды оқыту шарттары (талаптар), (деңгейі)

Кескіндеменің тәжірибелік әдістемесін қалыптастыру.

1

Курстың атауы/пәндер/юниттер

Композиция - 1

2

Пән коды

Kom (I) 2213

3

Пән түрі

БД/ОК

4

Пәннің курстық деңгейі

Орта

5

Оқу жылы

4 жыл

6

Оқу семестрі

4

7

Кредит саны

2/90


8

Дәріскердің/ профессордың аты-жөні

Аға оқытушы Қайшыбеков Е.Б.

9

Курстың мақсаты

Кескіндеме заңдылықтарын оқып-меңгеру.

10

Пререквизиттер

Акад. кескіндеме -1

11

Курс мазмұны/пәндер

Акад. кескіндеме 4 курс. Кескіндеме меңгеруді жетілдіру.

12

Ұсынылған әдебиеттер

Гончаров А.Д., Котляров А.С. Теория композиции. Учебное пособие.

13

Оқыту әдісі

практикалық

14

Оқыту тілі

Қазақ, орыс

15

Мамандықтарды оқыту шарттары (талаптар), (деңгейі)

Кескіндеменің тәжірибелік әдістемесін қалыптастыру.

1

Курстың атауы/пәндер/юниттер

Композиция

2

Пән коды

Kom (I) 2205

3

Пән түрі

БД/ОК

4

Пәннің курстық деңгейі

Ортадан жоғары

5

Оқу жылы

4 жыл

6

Оқу семестрі

5,6

7

Кредит саны

4/180

8

Дәріскердің/ профессордың аты-жөні

Мендешева Р.

9

Курстың мақсаты

Кескіндемені бейнелеудің композициялық әдіс-тәсілдері заңдылықтары.

10

Пререквизиттер

Кескіндеме, портрет

11

Курс мазмұны/пәндер

Портрет, жартылай дене , дене

12

Ұсынылған әдебиеттер

Беда Г. «Тоновые и цветовые отношения живописи» 1976 г. .

13

Оқыту әдісі

практикалық

14

Оқыту тілі

қазақша

15

Мамандықтарды оқыту шарттары (талаптар), (деңгейі)

Қажетті әдебиеттер, оқу құралдары, оқытушының практикалық көрсетілімі.

1

Курстың атауы/пәндер/юниттер

Кескіндеме

2

Пән коды

Zhі 3302

3

Пән түрі

ПД/ОК

4

Пәннің курстық деңгейі

Орта

5

Оқу жылы

4 жыл

6

Оқу семестрі

5,6

7

Кредит саны

1/180

8

Дәріскердің/ профессордың аты-жөні

Аға оқытушы Бекенова Б.

9

Курстың мақсаты

Тәжірибелік және теориялық білім мен біліктілікті меңгеру

10

Пререквизиттер

Академиялық кескіндеме-1,2,3,4

11

Курс мазмұны/пәндер

Кескіндеме курсын практикалық оқыту

12

Ұсынылған әдебиеттер

Костин В.И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства. М. Знание. 1978 г. 110 с.

13

Оқыту әдісі

Практикалық оқыту, әңгіме және репродукциялық жұмыстарды көрсету.

14

Оқыту тілі

қазақша

15

Мамандықтарды оқыту шарттары (талаптар), (деңгейі)

Қажетті әдебиеттер, оқу құралдары, оқытушының практикалық көрсетілімі, берілген материалды меңгеру.

1

Курстың атауы/пәндер/юниттер

Кескіндеме

2

Пән коды

Zhі 3302

3

Пән түрі

ПД/ОК

4

Пәннің курстық деңгейі

Орта

5

Оқу жылы

4 жыл

6

Оқу семестрі

7

7

Кредит саны

2/90

8

Дәріскердің/ профессордың аты-жөні

Аға оқытушы Бекенова Б., Бейсенбинов Т.А.

9

Курстың мақсаты

Тәжірибелік және теориялық білім мен біліктілікті меңгеру

10

Пререквизиттер

Академиялық кескіндеме-1,2,3,4

11

Курс мазмұны/пәндер

Кескіндеме курсын практикалық оқыту

12

Ұсынылған әдебиеттер

Костин В.И., Юматов В.А. Язык изобразительного искусства. М. Знание. 1978 г. 110 с.

13

Оқыту әдісі

Практикалық оқыту, әңгіме және репродукциялық жұмыстарды көрсету.

14

Оқыту тілі

қазақша

15

Мамандықтарды оқыту шарттары (талаптар), (деңгейі)

Қажетті әдебиеттер, оқу құралдары, оқытушының практикалық көрсетілімі, берілген материалды меңгеру.

1

Курстың атауы/пәндер/юниттер

Дипломдық жұмысты зерттеу.

2

Пән коды

DRI 4308

3

Пән түрі

ПД/КВ

4

Пәннің курстық деңгейі

Орта

5

Оқу жылы

4 жыл

6

Оқу семестрі

7

7

Кредит саны

1/45

8

Дәріскердің/ профессордың аты-жөні

Аға оқытушы Дашко А.П.

9

Курстың мақсаты

Дипломдық жұмысты орындау барысында теориялық және шығармашылық білім мен біліктілікті меңгеру.

10

Пререквизиттер

Кескіндеме, композиция

11

Курс мазмұны/пәндер

Кескіндеме курсын теориялық оқыту

12

Ұсынылған әдебиеттер

Коротин С.Н: Рекомендация по выполнениюдипломной работы. 2007г.

13

Оқыту әдісі

Лекция курсы, ғылыми-зерттеу жұмыстары.

14

Оқыту тілі

Қазақша, орысша

15

Мамандықтарды оқыту шарттары (талаптар), (деңгейі)

Мамандықтар мен жанрлар жайлы әдістемелік нұсқаулар.

1

Курстың атауы/пәндер/юниттер

Шеберхана таңдау

2

Пән коды

МВР 4309

3

Пән түрі

ПД/КВ

4

Пәннің курстық деңгейі

Орта

5

Оқу жылы

4 жыл

6

Оқу семестрі

7

7

Кредит саны

6/270

8

Дәріскердің/ профессордың аты-жөні

Профессор Қожағұлов Т.М.

9

Курстың мақсаты

Дипломдық жұмысты орындау барысында теориялық және шығармашылық білім мен біліктілікті меңгеру

10

Пререквизиттер

Кескіндеме, композиция, дипломдық жұмысты зерттеу

11

Курс мазмұны/пәндер

Кескіндеме курсын теориялық оқыту

12

Ұсынылған әдебиеттер

Коротин С.Н: Рекомендация по выполнениюдипломной работы. 2007г.

13

Оқыту әдісі

Лекция курсы, ғылыми-зерттеу жұмыстары.

14

Оқыту тілі

Қазақша, орысша

15

Мамандықтарды оқыту шарттары (талаптар), (деңгейі)

Мамандықтар мен жанрлар жайлы әдістемелік нұсқаулар.

Похожие:

5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері) icon«Бейнелеу өнер тарихы» 5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша
Дәріс сабақтарының қысқаша мазмұны
5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері) iconБарлығы – 135 сағат
Курс бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі бекіткен 11. 05. 05. Бұйрық №298 мосу-не сәйкес 050107 «Бейнелеу...
5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері) icon«6D010700 – бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша
Республикасының Білім туралы Заңы 2014. 14. 01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен
5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері) icon6M010700 – «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылдың 17 маусымындағы №261 бұйрығымен бекітілген магистратура мен докторантураға...
5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері) icon«бейнелеу өнері және сызу» кафедрасы оқу курстарының каталогы
Студент эдвайзер мен факультет администраторының көмегімен белгілі бір пәндерді таңдай отырып, өзінің жеке оқу жоспарын жасайды....
5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері) icon6М010700 – Бейнелей өнері және сызу мамандықтарына магистратураға қабылдау емтиханының
Жаңа кезеңде бейнелеу өнерінің мақсат міндеттері меноны жүйелі жоспарлау сұрақтары
5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері) iconБілім және ғылым министрінің
Біліктілігі: 010601 3 Бейнелеу өнері және сызу пәнінің негізгі орта білім беру мұғалімі
5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері) iconҚолы аты-жөні
Аспаптық орындау, Дәстүрлі музыкалық өнер, Музыкалық білім, Вокалдық өнер, Режиссура, Мәдени тынығу жұмысы, Дизайн, Бейнелеу өнері...
5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері) icon«КӘсіптік білім және өнер» факультеті «бейнелеу өнері және дизайн» кафедрасы «Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі»

5В010700 «Бейнелеу өнері және сызу» мамандығы бойынша жеке пәндер мазмұны (курстар, юнит бірліктері) icon«Көркем қолданбалы өнер және кәсіптік білім беру» кафедрасы 050107 Бейнелеу өнері және сызу
Курс бағдарламасы жоғары оқу орындарының пәндеріне сай және Қазақстан республикасы білім беру мемлекеттік стандартқа Алматы, 2002...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница