Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 410.48 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница4/4
Дата конвертации10.02.2016
Размер410.48 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/35630.doc
1   2   3   4


1 Бөлім Менеджменттің теориялық және әдістемелік негіздері


1.1 Тақырып Баскару ғылымының пәні мен әдісі

Басқару әдістерінің жиынтығы. Курстың мазмұны мен мәселелері «Менеджмент» оқу пәнінің пәндерімен байланысы. Оның мамандар дайындаудағы максаттары мен мәселелері.

Бақылау нысаны: сұрақтарға ауызша жауап беру


1.2 Тақырып Менеджменттің мәні мен қағидалары

Рыноктық экономикадағы басқару объектілері. Басқару қарым-қатынастары. Коғам жүйесіндегі басқару қарым-қатынастарының турлері. Өндірісті басқару қарым-қатынастарының классификациясы.

Қазақстан Республикасында менеджменттің қалыптасуы мен дамуының саяси және экономикалық алғы шарттары.

Бақылау нысаны: конспект

1.3 Тақырып Басқарудағы жүйелік тәсіл негіздері.

Басқару жүйесі ретіндегі өндіріс туралы тусінік. Өндірісті басқарудағы жуйелік тәсіл. Өндірісті басқару жүйесінің жұмыс icтeyi және оны құрастыру кағидалары.

Бақылау нысаны: конспект


1.4 Тақырып Менеджмент эволюциясы

Ғылыми басқару мектебінің құрылуы мен дамуы, оның негізгін салушылар. Басқарудың классикалық немесе әкімшілік мектебінің өкілдері. Адамдар арасындағы қарым-қатынастар мектебі, оның өкілдері. Тәртіпшілік мектебінің негізгі мақсаты, оның өкілдері. Басқару ғылыми мектебінің сипаттамасы. Жағдайлық тәсіл, оның өкілдері және басқару теориясына қосқан улесі. Процестік тәсіл, оның сипаттамасы және өкілдері.

Бақылау нысаны: конспект


2 Бөлім Басқаруды ұйымдастыру


2.1 Тақырып Ұйым туралы тусінік және оның түрлері

Еңбекті көлденең және тік бағытта бөлу. Ұйымдағы басқару процесі Басқарудың негізгі деңгейлері. Басқарудың объектісі мен субъектісі.

Бақылау нысаны: конспект


2.2 Тақырып Ұйым мақсаттары және олардың классификациясы

Мақсатгы жасау мен тұжырымдаудың методологиялық және ұйымдастырушылық факторлары. классификациясы. Мақсат декомпозициясы және мақсат бұтағы. Мақсат және мэселелер: бipiктipy, үйлестіру, тімділік.

Бақылау нысаны: конспект


2.3 Тақырып Ұйымның iшкi және сыртқы ортасы

Тура эсер ететін орта: жабдықтаушылар, материалдар, капитал, еңбек ресурстары, тұтынушылар, бәсекелестер.

Жанама эсер ететін орта: экономика жағдайы, әлеуметтік-мәдени факторлар, саяси факторлар, жергілікті халықпен қарым-қатынас. Технология факторының сыртқы аспектілері.

Бақылау нысаны: конспект


2.4 Тақырып Басқарудың ұйымдастыру құрылымы мен басқару
нормасы


Басқарудың ұйымдастыру құрылымын жобалау. Жобалау кезеңдерінің сипаттамасы.

Бақылау нысаны: конспект


2.5 Тақырып Басқарудың ұйымдастыру-құқықтық нысандары

Акционерлік қоғамдар: ашық және жабық. Еншілес және тәуелді шаруашылық серіктестіктері.

Бақылау нысаны: конспект


2.6 Тақырып Әрекеттестікті ұйымдастыру және өкілеттіктер

Делегирлеу, екшеттшктёр және жауапкершілік. Өкілеттікті делегирлеу жэне менеджмент жуйесінде жауапкершілігі болу. Баскарудың деңгейлері мен функциялары бойынша жауапкершілікті болу. Сызықты және аппаратты (штабты)

Бақылау нысаны: конспект


3 Бөлім Менеджменттегі интеграциялық процестер


3.1 Тақырып Менеджментті информациямен қамтамасыз ету

Информацияның анықтамасы, қасиеттері классификациясы. Информацияға қойылатын талаптар. Фирма ішіндегі информация жүйесінің негізгі қағидалары, мәселелері мен функциялары.

Бақылау нысаны: конспект


    1. Тақырып Менеджменттегі коммуникация

Қарым-қатынас түрлері мен ұйымдастыру түрлері. Іскерлік қарым-қатынастың дамуы қарым-катынастың жеке адамдық және кәсіпшілік факторлары.

Бақылау нысаны: конспект


3.3 Тақырып Менеджмент басқару шешімдері

Менеджмент процесіндегі шешімнің ролі. Басқару шешімдері туралы түсінік және олардың классификациясы. Басқару шешімдерін қабылдау тәсілдері. Басқару – шешімдер сапасының көрсеткіштері. Шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру кезеңдері.

Бақылау нысаны: конспект


4 БОЛІМ Рыноктық экономикадағы басқару әдістерінің жүйесі4.1 Тақырып Экономикалық басқару әдістері

Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын үдету үшін көбінесе халық шаруашылығының барлық деңгейлеріндегі басқарудың экономикалық тәсілдеріне көшудің маңызы. Басқарудың экономикалық тәсілдерінің классификациясы.

Бақылау нысаны: конспект


4.2 Тақырып Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері

Өндірістік ұжымды құру тәсілдері, ұжымдағы топтық қарым-қатынастарды реттеу.

Бақылау нысаны: конспект


    1. Тақырып Басқарудың ұйымдастыру - өкімдік әдістері


Әкімшіл-өкімдік тәсілдердің мәні және олардың сипаттамасы. Жедел (оперативтік) басқарудағы пайдаланылатын ұйымдастырушы тәсілдері.

Бақылау нысаны: конспект


5 БӨЛІМ Менеджмент функциялары


5.1 Тақырып Менеджменттегі жоспарлау

Тактикалық жоспарлау. Тактикалық жоспарды жасау сипаты мен процедурасы.

Бақылау нысаны: конспект


5.2 Тақырып Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде

Басқару қызметін тәртіптеу (ережелеу) және нормалау (мөлшерлеу).

Бақылау нысаны: конспект


5.3 Тақырып Менеджменттегі мотивация

Мотивацияның процессуалдық теориясы: күту теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулердің мотивация моделі (үлгісі).

Бақылау нысаны: конспект


5.4 Тақырып Менеджмент жүйесіндегі бақылау

Бақылаудың ұйымдастыру нысандары. Тәуелді, тәуелсіз бақылау. Фирма ішіндегі бақылау. Аудиторлық тексеру. Ұйым тәртібінің ерекше аспектілерін бақылау. Бақылаудағы кедергілер мен қарсыласулар.

Бақылау нысаны: конспект

6 БӨЛІМ Топтық динамика және басқару персоналы


6.1 Тақырып Адам қызметін басқару және топты басқару

Формалды емес ұйымдарды басқару. Хоманс моделі. Формалды емес ұйымдармен байланысты қиындықтар және пайдалар.

Бақылау нысаны: конспект


6.2 Тақырып Басшылық: билік, ықпал ету және серіктестік

Заңды билік. Дәстүр арқылы әсер ету. Эталондық билік (үлгі билігі). Харизм арқылы ықпал ету. Сараптау билігі. Парасатты сенім арқылы ықпал ету.

Бақылау нысаны: конспект


6.3 Тақырып Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі

Басшылықтың автократтық, демократтық және либералдық стилі. Лайкерттің адамға бағытталған басшылықтың төрт стилдері. Жұмысқа және адамға негізделген екі өлшемді басшылық стилінің баян етілуі. Блэйк және Моутонның басқару кестесіне сәйкес басшылық стилдерін сипаттау.

Бақылау нысаны: конспект


6.4 Тақырып Қайшылықтарды, күйзелістерді және өзгерістерді басқару

Күйзеліс (стресс) табиғаты. Күйзеліс себептері Күйзеліс туғызатын ұйымдық және жеке адамдар факторлары. Күйзелістерді басқару. Қайшылық пен күйзеліс арасындағы өзара байланыс.

Бақылау нысаны: конспект


6.5 Тақырып Фирманың кадрлық саясаты

Басқару кадрларын даярлау. Персоналды ipiктeп алу және орналастыру. Персоналды басқару. Басқару кадрларын бағалау. Персоналды пайдалану.

Бақылау нысаны: конспект


7 БӨЛІМ Басқару қызметінің этикасы мен мәдениеті


7.1 Тақырып Басқару кызметінің мадениеті

Басқару мәдениетінің мәні мен түсінігі. Басқару мәдениеті өндіріс тиімділігін арттыру факторы ретінде. Басқару мәдениеті адамзат мәдениетінің бөлігі ретінде.

Бақылау нысаны: конспект


7.2 Тақырып Басқарудың корпоративтік мәдениеті

Ұйымның мәдени аспектілерінің классификациясының сипаттамасы. Корпоративтік мәдениеттің негізгі құндылықтары.

Бақылау нысаны: конспект


7.3 Тақырып Менеджердің іскерлік этикеті

Этикет – адам тәртібін реттеудің бір нысаны. Іскерлік этикет ережелері. Іскерлік этикеттің ерекшеліктері. Кәсіби этикет.

Бақылау нысаны: конспект


8 БӨЛІМ Менеджмент тиімділігі


8.1 Тақырып Менеджмент тиімділігі

Менеджмент және еңбек ақы төлеу. Менеджмент және фирма табыстылығы. Менеджмент тиімділігін сандық бағалаудың әдістемелік қағидалары.

Бақылау нысаны: конспект


8.2 Тақырып Өнімділікті басқарудағы кешендік тәсіл

Өнімділікті қамтамасыз етуде коммуникациялар шешім қабылдау және басшылық Ұйымның барлық деңгейлеріндегі өнімділік.

Бақылау нысаны: конспект


СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Менеджмент» пәні бойынша 5В050600 «Экономика» мамандығының жоғары кәсіптік білім негізінде сырттай оқу нысаны студенттеріне арналған

бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесіСӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау нысаны

1 сабақ үшін

барлығы


1 рейтинг

Дәрістерге дайындық және қатысу

2

24

1 сабақта

сабақ кестесі бойынша

қатысу

СӨЖ тапсырмаларын тапсыру


(1-7 тақырып)

76

бекіту сессиясында

негізгі сессияға дейін

қорғау

Барлығы

 

100

 

 

 

2 рейтинг

Дәрістерге дайындық және қатысу1 сабақта

сабақ кестесі бойынша

қатысу

Тәжірибелік сабақтарға дайындық және қатысу

5

30

1 сабақта

сабақ кестесі бойынша

қатысу

СӨЖ тапсырмаларын тапсыру

(7-15 тақырып)

70

бекіту сессиясында

негізгі сессияда

қорғау

Барлығы

 

100

 

 

 


5В050600 «Экономика» мамандығының орта кәсіби білім негізінде сырттай оқу нысаны студенттеріне арналған


СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау нысаны

1 сабақ үшін

барлығы


1 рейтинг

Дәрістерге дайындық және қатысу

2

12

1 сабақта

сабақ кестесі бойынша

қатысу

СӨЖ тапсырмаларын тапсыру


(1-7 тақырып)

88

бекіту сессиясында

негізгі сессияға дейін

қорғау

Барлығы

 

100

 

 

 

2 рейтинг

Дәрістерге дайындық және қатысу

2

12

1 сабақта

сабақ кестесі бойынша

қатысу

Тәжірибелік сабақтарға дайындық және қатысу

5

30

1 сабақта

сабақ кестесі бойынша

қатысу

СӨЖ тапсырмаларын тапсыру

(7-15 тақырып)

58

бекіту сессиясында

негізгі сессияда

қорғау

Барлығы

 

100

 

 

 


6 Курстың саясаты


Құрметті студент, егер Сіз кешікпей сабаққа қатысатын болсаңыз, бүкіл сабақтарға дайындалатын болсаңыз, сабақтарда белсенді жұмыс істейтін болсаңыз, бүкіл тапсырмалар сапалы және уақытына сай орындасаңыз, бақылау іс-шараларының календарлық кестесінде көрсетілген максималдық балл жинайсыз.

Әр бақылау іс-шарасының кестесін, сабақтарда мінез-құлық ережелерін бұзушылық жазаланады:

аудиторияда мінез-құлық кестесін және тәртіпті бұзу жағдайында;

орынды себеппен сабақта немесе бақылау іс-шарасына қатыспау

Сізге оны жеке тапсырма ретінде және оқытушының ұсынған уақытында орындау мүмкіншілігі беріледі.

Орынсыз себеппен сабақта немесе бақылау шараларына қатыспау, сонымен қатар кешігу жіберілмейді. Бұл талаптарды бұзу жағдайында оқытушы студентке сабақ үшін баллын 0-ге дейін түсіруге құқылы.

Сіздің тәжірибелік сабақтарға дайындығыңыз сұрақтар арқылы, үй жұмысын тексеру арқылы, топпен жұмысқа қатысуыңыз арқылы тексеріледі. Егер Сіз сабаққа дайын баолмасаңыз, онда тек Сіздің сабаққа қатысуыңыз ғана бағаланады.

Үй жұмысы ретінде есептер шығару, әр студентке жеке тәжірибелік сабақта берілетін белгілі сұрақтарға мини-конспекттер жазу саналады.

Межелік бақылау белгілі блок материалы бойынша тестілеу түрінде өткізіледі. Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша балдары бар студентер жіберіледі.

Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады


Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.


Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ кіргізілген болса, онда сынақты Р2 анықтаған кезде екінші межелік бақылау ретінде ескеру керек.

Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтингісінің бағасы тең


ЖР=(Р1+Р2)/2.


Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған (СӨЖ бойынша жұмыстар мен тапсырмаларды орындау және тапсыру) және жіберу рейтингісін жинаған (50 балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

Қорытынды емтихан тест түрінде өткізіледі. Емтихандарда немесе жазбаша жұмыстарды орындау кезінде бір-бірінен көшіруге болмайды.


Әрбір пән бойынша студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі жіберілу рейтингі мен қорытынды бақылау, олардың үлес салмақтарын (ЖРҮС және ҚБҮС) ескере отырып, бағаларынан тұратын қорытынды бағамен (Қ) анықталады


Қ=ЖР*ЖРҮС+ҚБ*ҚБҮС.


Үлес салмақтар жыл сайын оқу кеңесімен бекітіледі және жіберілу рейтингісі үшін 0,6 кем емес, ал қорытынды бақылау үшін 0,4 көп емес болуы қажет.

Студент жіберілу рейтингі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша да оң бағаларға ие болған жағдайда ғана пән бойынша қорытынды баға есептелінеді. Қорытынды бақылауға негіссіз себеппен келмеу «қанағатанарлықсыз» бағаға теңеледі. Пән бойыша аралық аттестациялау мен емтиханның нәтижелері студенттерге тапсырылған күні немесе, егер жазбаша емтихан күннің екніші жартысында өткізілсе, келесі күні айтылады.

Сізге «Менеджмент» курсын табысты оқуыңызды және жоғары нәтижелерге жетуіңізді тілеймін.


7 Әдебиеттер тізімі


Негізгі

1 Менеджмент: оқу құралы. А. Б. Рахимбаев, Б.О. Сабатаев, А. К. Бельгибаев.-Алматы: Заң әдебиеті.,2006.-150 б.

2 Маркетинг және менеджмент негіздері. Сатыбалдыұлы С. Астана: Фолиат, 2007 – 319 б

3 Менеджмент негіздері. Жакенова Б.Бикпишева К.Мақсатова Л.Астана: Фолиат, 2007 – 258 б

4 Экономика: 10 томдық. - Алматы: Таймас баспа ұйi. - (Экономика. Әлемдiк классика). Т.9: Мемлекеттiк сектор, халықаралық бәсеке және менеджмент теориясы. - 2006. - 471 б.

5 Бердалиев К. Менеджмент: лекциялар курсы/К. Бердалиев.-Алматы:Экономика,2006.-238 б.


Қосымша

1 Жәкенова, Б. Менеджмент негiздерi : (тест тапсырмаларыны√жина∙ы ): оқу құралы/Б. Жәкенова, Є. Тәмпiшева, Ж. Слатова.-Астана:Фолиант, 2008.-92 б.-(Кәсiптiк бiлiм)

2 Жәкенова, Б. Менеджмент негiздерi:оқулы• [кәсiптiк бастауыш және орта бiлiм беру үйымдарына ұсынылған]/Б. Жәкенова, Є. Тәмпiшева, Л. Мақсатова.-Астана:Фолиант,2007.-258 б.-(Кәсiптiк бiлiм)

3 Мамыров Н.К. Менеджмент және нарық, 2006 г

4 Менеджмент негiздерi: оқулы /К. Е. Ахметов [т.б.].-Актобе-Орал:А-Полиграфия,2006.-519 б

5 Рахымбаев, А. Б. Менеджмент: оқу құралы/А. Б. Рахымбаев, Б. ОСабатаева, А. Ә. Белгiбаев.-Алматы:Заң әдебиетi,2006.-150.00
1   2   3   4

Похожие:

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница