Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 410.48 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница2/4
Дата конвертации10.02.2016
Размер410.48 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/35630.doc
1   2   3   4

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы


«Менеджмент» пәні микродеңгейде басқарудың методологиялық, әлеуметтік-экономикалық және психологиялық аспектілерін логикалық тізбекте қарастырады.

Басқару процесінде қатысатын негізгі элементтер болып коммуникация, басқару шешімдері, жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау функциялары табылады.

Осы пән бойынша студенттерді оқытудың белсеңді әдістері: имитациялық, ойындық, имитациялық емес.


10 Курстың компоненттері


10.1 Дәрістік сабақтардың мазмұны


1 Бөлім Менеджменттің теориялық және әдістемелік негіздері


1.1 Тақырып Баскару ғылымының пәні мен әдісі

Экономикалык ғылымдар жуйесінде басқару ғылымының пәні. Менеджменттің теориялық және методологиялық негіздері Теория мен практика бірлігі, менеджментті зерттеудегі тарихи жэне логикалық тәсілдер. Басқару әдістерінің жиынтығы. Курстың мазмұны мен мәселелері «Менеджмент» оқу пәнінің пәндерімен байланысы. Оның мамандар дайындаудағы максаттары мен мәселелері.


1.2 Тақырып Менеджменттің мәні мен қағидалары

Менеджмент туралы түсінік. Менеджмент мәселесі. Менеджмент түрлері: өндіріс менеджменті, қаржы менеджменті, инновация менеджменті, инвестиция менеджменті, дағдарысқа қарсы менеджменті, халықаралық менеджмент және басқалар. Басқарушы және басқарылушы кіші жүйелер, олардың бірлігі мен әрекеттестігі. Менеджер жэне оның функциялары. Рыноктық экономикадағы басқару объектілері. Басқару қарым-қатынастары. Коғам жүйесіндегі басқару қарым-қатынастарының турлері. Өндірісті басқару қарым-қатынастарының классификациясы.

Қазақстан Республикасында менеджменттің қалыптасуы мен дамуының саяси және экономикалық алғы шарттары.


1.3 Тақырып Басқарудағы жүйелік тәсіл негіздері

Жүйелер туралы тусінік және олардың касиеттері. Баскарудың жүйе, кұрылым және процесс араларындағы қатынасы. Жүйенің жұмыс icтey шарттары. Экономикалық жүйелердін ерекшелітері.

Басқару жүйесі ретіндегі өндіріс туралы тусінік. Өндірісті басқарудағы жуйелік тәсіл. Өндірісті басқару жүйесінің жұмыс icтeyi және оны құрастыру кағидалары.


1.4 Тақырып Менеджмент эволюциясы

Басқаруды ғылым және зерттеудің дербес саласы ретінде тану. Ф.У.Тейлор және оның «Ғылыми менеджмент қағидаларың кітабы. Басқаруды ғылыми пәнге айналдырудың алғы шарттары. Ірі салалар мен кэсіпорындар, оларды басқарудағы формаланған тәсілдер. Басқару ғылымының дамуына маңызды үлес қосқан неізі тәсілдер. Басқарудағы әртүрлі мектептерді бөлу позициясының тәсіл: ғылыми мектебі, әкімшілік мектебі адамдар арасындағы қарым-қатынастар мектебі, тәртіптілік мектебі, басқару ғылымы мектебі немесе сандық әдістер мектебі. Ғылыми басқару мектебінің құрылуы мен дамуы, оның негізгін салушылар. Басқарудың классикалық немесе әкімшілік мектебінің өкілдері. Адамдар арасындағы қарым-қатынастар мектебі, оның өкілдері. Тәртіпшілік мектебінің негізгі мақсаты, оның өкілдері. Басқару ғылыми мектебінің сипаттамасы. Жағдайлық тәсіл, оның өкілдері және басқару теориясына қосқан улесі. Процестік тәсіл, оның сипаттамасы және өкілдері.


2 Бөлім Басқаруды ұйымдастыру


2.1 Тақырып Ұйым туралы тусінік және оның түрлері

Ұйым туралы тусінік. Уйымның жалпы сипаттамалары. Ұйымның негізгі ерекшеліктері мен түрлері. Формальды (ресми) және формальды емес (бейресми) ұйымдар.

Еңбекті көлденең және тік бағытта бөлу. Ұйымдағы басқару процесі Басқарудың негізгі деңгейлері. Басқарудың объектісі мен субъектісі.


2.2 Тақырып Ұйым мақсаттары және олардың классификациясы

Мақсат басқарудың қажетті элементі ретінде. Менеджменттегі мақсаттық тәсіл. Мақсатгы жасау мен тұжырымдаудың методологиялық және ұйымдастырушылық факторлары. классификациясы. Мақсат декомпозициясы және мақсат бұтағы. Мақсат және мэселелер: бipiктipy, үйлестіру, тімділік.


2.3 Тақырып Ұйымның iшкi және сыртқы ортасы

Ұйымның iшкi ортасы туралы түсінік. Ішкі айнымалылар: мақсаттар, кұрылым, міндеттер, технология жэне адамдар. Мақсаттар туралы түсінік және олардың әртүрлілігі. Бөлімшелердің мақсаттары. Ұйым құрылымы. Еңбекті арнайы бағытқа бөлу. Басқару көлемі. Міндеттер сипаттамасы.

Сыртқы орта сипаттамалары: факторлардың өзара байланыстығы, ортаның күрделілігі, ортаның қозғалмалылығы, ортаның бeлгiciздiгi.

Тура эсер ететін орта: жабдықтаушылар, материалдар, капитал, еңбек ресурстары, тұтынушылар, бәсекелестер.

Жанама эсер ететін орта: экономика жағдайы, әлеуметтік-мәдени факторлар, саяси факторлар, жергілікті халықпен қарым-қатынас. Технология факторының сыртқы аспектілері.


2.4 Тақырып Басқарудың ұйымдастыру құрылымы мен басқару
нормасы


Басқарудың ұйымдастыру құрылымы туралы тусінік. Басқарудың ұйымдастыру құрылымының түрлері: сызықтық, функциональдық, сызықтық-функциональдық (штабтық), матрицалық. Олардың артықшылықтары мен кемшіліктері

Басқарудың ұйымдастыру құрылымын жобалау. Жобалау кезеңдерінің сипаттамасы.


2.5 Тақырып Басқарудың ұйымдастыру-құқықтық нысандары

Рыноктық қарым-қатынас жағдайында шаруашылық қызметінің казіргі заманғы түрлері. Кәсіпорындарды әртүрлі ұйымдастыру-құқықтық белгілері бойынша классификациялау. Қазақстан Республикасы азаматтық кодексі және ұйымдастыру- құқықтық түрлері мемлекеттік және қазыналық кәсіпорындар коммерциялык емес ұйымдар, шаруашылық серіктестіктер мен акционерлік қоғамдар, өндірістік кооперативтер.

Шаруашылық серіктестік сипаттамалары және олардың түрлері: толық серіктестік, қосымша жауапкершілігі серіктестік, коммандитты серіктестік, жауапкершілігі шектелген серіктестік. Акционерлік қоғамдар: ашық және жабық. Еншілес және тәуелді шаруашылық серіктестіктері.


2.6 Тақырып Әрекеттестікті ұйымдастыру және өкілеттіліктер

Делегирлеу, екшеттшктёр және жауапкершілік. Өкілеттікті делегирлеу жэне менеджмент жуйесінде жауапкершілігі болу. Баскарудың деңгейлері мен функциялары бойынша жауапкершілікті болу. Сызықты және аппаратты (штабты)


3 Бөлім Менеджменттегі интеграциялық процестер


3.1 Тақырып Менеджментті информациямен қамтамасыз ету

Информация туралы түсінік. Информация басқару кызметінің пәні ретінде. Информацияның басқару тиімділігіне әcepi. Информацияның анықтамасы, қасиеттері классификациясы. Информацияға қойылатын талаптар. Фирма ішіндегі информация жүйесінің негізгі қағидалары, мәселелері мен функциялары.


    1. Тақырып Менеджменттегі коммуникация

Басқарудағы коммуникацияның ролі. Менеджменттегі көлденең және тік коммуникациялар. Коммуникациялық процесс, оның кезеңдері мен лементтері. Жеке адам арасындағы және топтық коммуникациялар. Қарым-қатынас түрлері мен ұйымдастыру түрлері. Іскерлік қарым-қатынастың дамуы қарым-катынастың жеке адамдық және кәсіпшілік факторлары.


3.3 Тақырып Менеджмент басқару шешімдері

Менеджмент процесіндегі шешімнің ролі. Басқару шешімдері туралы түсінік және олардың классификациясы. Басқару шешімдерін қабылдау тәсілдері. Басқару – шешімдер сапасының көрсеткіштері. Шешімдерді қабылдау мен жүзеге асыру кезеңдері.


4 БОЛІМ Рыноктық экономикадағы басқару әдістерінің жүйесі4.1 Тақырып Экономикалық басқару әдістері

Экономикалық тәсілдердің басқару тәсілдер жүйесіндегі алатын орны. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуын үдету үшін көбінесе халық шаруашылығының барлық деңгейлеріндегі басқарудың экономикалық тәсілдеріне көшудің маңызы. Басқарудың экономикалық тәсілдерінің классификациясы.


4.2 Тақырып Басқарудың әлеуметтік-психологиялық әдістері

Басқарудағы әлеуметтік-психологиялық тәсілдердің алатын орны мен ролі. Әлеуметтік-психологиялық басқару тәсілдерінің классификациясы мен сипаттамасы.

Өндірістік ұжымды құру тәсілдері, ұжымдағы топтық қарым-қатынастарды реттеу.


    1. Тақырып Басқарудың ұйымдастыру - өкімдік әдістері

Әкімшіл-өкімдік тәсілдердің басқару тәсілдері жүйесіндегі орны, олардың басқа басқарушылық әсер ету тәсілдерімен түбегейлі өзара байланысы. Әкімшіл-өкімдік тәсілдердің мәні және олардың сипаттамасы. Жедел (оперативтік) басқарудағы пайдаланылатын ұйымдастырушы тәсілдері.


5 БӨЛІМ Менеджмент функциялары

5.1 Тақырып Менеджменттегі жоспарлау

Жоспралаудың мазмұны, мақсаттары мен міндеттері. Жоспар түрлері, жоспарлау формалары. Стратегиялық жоспарды жасау тәсілдері, процедуралары мен ережелері. Стратегиялық жоспарды бағалаудың сандық және сапалық критерийлері. Стратегияны жүзеге асыру процесін басқару.

Тактикалық жоспарлау. Тактикалық жоспарды жасау сипаты мен процедурасы.


5.2 Тақырып Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде

Ұйымдастыру функциясының мазмұны. Ұйымдастыру функциясын
орындау процесіндегі негізгі қағидалар. Басқару қызметін ұйымдастыру
ерекшеліктері мен түрлері. Функцияларды, өкілетілектері жауапкершілікті бөлу. Басқару қызметін тәртіптеу (ережелеу) және нормалау (мөлшерлеу).


5.3 Тақырып Менеджменттегі мотивация

Қажеттіліктер мен мотивациялық мінез-құлық. Алғашқы және екінші реттегі қажеттіліктер. Мотивацияның мазмұндық теориясы: А. Маслоу бойынша қажеттілік иерархиясы, Ф. Герцбергтің екі факторлық теориясы, МакКлелландтың қажеттіліктер теориясы.

Мотивацияның процессуалдық теориясы: күту теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулердің мотивация моделі (үлгісі).


5.4 Тақырып Менеджмент жүйесіндегі бақылау

Басқарудағы бақылаудың объективті қажеттілігі. Басқарудағы бақылаудың функциялары мен түрлері. Бақылау технологиясы: бақылау концепциясынтаңдау, бақылау мақсатын анықтау, бақылау нормасын (мөлшерін) сақтау, бақылау әдістері, бақылау көлемі мен саласы.

Бақылау процесі. Бақылау процесінің кезеңдері. Нормативтер мен стандарттарды жасау. Бақылау жүйесіндегі экономикалық талдау. Өзгерістерді бақылау, нәтижелерді стандарттар мәліметтерімен салыстыру, түзетулер жасау. Ұйымның экономикалық потенциалын анықтау.

Бақылаудың ұйымдастыру нысандары. Тәуелді, тәуелсіз бақылау. Фирма ішіндегі бақылау. Аудиторлық тексеру. Ұйым тәртібінің ерекше аспектілерін бақылау. Бақылаудағы кедергілер мен қарсыласулар.


6 БӨЛІМ Топтық динамика және басқару персоналы


6.1 Тақырып Адам қызметін басқару және топты басқару

Адамды басқару және топты басқару. Топтар және олардың маңыздылығы. Ресми және бейресми топтар. Хоторн эксперименттері. Формалды емес (бейресми) ұйымдарды құрастыру және дамыту механизмі. Олардың сипаттамасы. Формалды емес ұйымдарды басқару. Хоманс моделі. Формалды емес ұйымдармен байланысты қиындықтар және пайдалар.


6.2 Тақырып Басшылық: билік, ықпал ету және серіктестік

Ұйымдағы басқару. Өкілеттілік, жеке ықпал ету және билік. Билік балансы. Ықпал ету және билік нысандары. Мәжбүр етуге негізделген билік. Қорқыту арқылы ықпал ету. Марапаттауға негізделген билік. Жағымды нығайту арқылы ықпал ету. Заңды билік. Дәстүр арқылы әсер ету. Эталондық билік (үлгі билігі). Харизм арқылы ықпал ету. Сараптау билігі. Парасатты сенім арқылы ықпал ету.


6.3 Тақырып Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі

Лидерлік теориясына шолу жасау. Жеке адманың қасиеті мен көзқарасы жағынан қарағандағы тәсілі. Тәртіптілік тәсіл. Жағдайлық тәсіл.

Лидер-әлеуметтік архитектор ретінде. Құрылым мен бюрократия. Лидер және белгісіздік. Кадрлар жүйелерінің компоненттері. Формалды емес лидер. Басшылық стилі туралы түсінік және олардың түрлері, оны құрастыру факторлары. Басшылықтың автократтық, демократтық және либералдық стилі. Лайкерттің адамға бағытталған басшылықтың төрт стилдері. Жұмысқа және адамға негізделген екі өлшемді басшылық стилінің баян етілуі. Блэйк және Моутонның басқару кестесіне сәйкес басшылық стилдерін сипаттау.


6.4 Тақырып Қайшылықтарды, күйзелістерді және өзгерістерді басқару

Ұйымдық қайшылықтың табиғаты мен мазмұны. Қайшылық себептері Қайшылық функциялары. Қайшылық процесінің моделі. Қайшылық нәтижесі Ұйымдық қайшылықтардың негізгі түрлері қайшылық жағдайды басқару. Жеке адамдар арасындағы қайшылықтарды шешу әдістері.

Күйзеліс (стресс) табиғаты. Күйзеліс себептері Күйзеліс туғызатын ұйымдық және жеке адамдар факторлары. Күйзелістерді басқару. Қайшылық пен күйзеліс арасындағы өзара байланыс.


6.5 Тақырып Фирманың кадрлық саясаты

Кадрлық саясаты туралы тусінік.

Фирмада кадр саясатын жасау және жүргізу. Басқару кадрларын даярлау. Персоналды ipiктeп алу және орналастыру. Персоналды басқару. Басқару кадрларын бағалау. Персоналды пайдалану.


7 БӨЛІМ Басқару қызметінің этикасы мен мәдениеті


7.1 Тақырып Басқару кызметінің мадениеті

Басқару мәдениетінің мәні мен түсінігі. Басқару мәдениеті өндіріс тиімділігін арттыру факторы ретінде. Басқару мәдениеті адамзат мәдениетінің бөлігі ретінде.


7.2 Тақырып Басқарудың корпоративтік мәдениеті

Басқарудың корпоративті мәдениеті туралы түсінік. Корпорация мәдениетіне әсер етуші факторлар. Корпорация мәдениеті ұйымдастырушылық құрылым мен кадр жөніндегі саясаттағы құндылықтарды көрсету ретінде іске асырылады. Ұйымның мәдени аспектілерінің классификациясының сипаттамасы. Корпоративтік мәдениеттің негізгі құндылықтары.


7.3 Тақырып Менеджердің іскерлік этикеті

Этикет – адам тәртібін реттеудің бір нысаны. Іскерлік этикет ережелері. Іскерлік этикеттің ерекшеліктері. Кәсіби этикет.


8 БӨЛІМ Менеджмент тиімділігі


8.1 Тақырып Менеджмент тиімділігі

Менеджмент тиімділігі: ішкі және сыртқы параметрлері. Тиімділіктің экономикалық және әлеуметтік аспектілері. Фирманың менеджмент мүдделерін, меншігін және еңбек ресурстарын үйлестіру. Менеджмент және еңбек ақы төлеу. Менеджмент және фирма табыстылығы. Менеджмент тиімділігін сандық бағалаудың әдістемелік қағидалары.


8.2 Тақырып Өнімділікті басқарудағы кешендік тәсіл

Еңбек өнімділігі ұйым жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін көрсеткіш ретінде. Өнімділік мәселелеріне кешендік тәсіл. Өнімділікке жүйелік көзқарас. Сапа және өнімділік. Құндылық, сапа және өнімділік. Кіру-шығуң циклі. Өнімділік және сыртқы орта. Өнімділік пен ішкі орта.

Өнімділік критерииі бойынша басқару. Жоспарлау және өнімділік. Ұйымдастыру және өнімділік. Мотивациялау және өнімділік.

Өнімділікті қамтамасыз етуде коммуникациялар шешім қабылдау және басшылық Ұйымның барлық деңгейлеріндегі өнімділік.

10.2 Тәжірибелік сабақтар тақырыптары мен оның мазмұны


1.2-тақырып. Менеджменттің мәні мен қағидалары

Негізгі сұрақтар:

1 Басқарудың ғылыми қағидалары. Басқару ғылым және өнер ретінде.

2 Басқару мен кәсіпкерліктің өзара байланысы.

3 Басқарудың мәні мен қағидаларына неғізгі теориялық көзқарастар. Америкалық және Жапон менеджменті: ерекшеліктері мен өзгешіліктері.

4 Тарихи алғышарттар мен менеджмент эволюциясының дамуы.


2.1-тақырып. ¥йым туралы түсінк жэне оның түрлері

Негізгі сұрақтар:

1 ¥йымдағы басқару процесі. Басқарудың негізгі деңгейлері.

2 Менеджмент жүйесіндегі кәсіпкерлік. Кәсіпкерлер басқарушы ретінде. 3 Жетістікке бағытгалған басқару.

4 Қазіргі заманғы менеджер моделі.


2.3-тақырып. ¥йымның ішкі және сыртқы ортасы

Негізгі сұрақтар:

1 Ішкі айнымалылар: мақсат, құрылым, міндет, технология және адамдар.

2 Сыртқы орта туралы түсінік.

3 Тура әсер ету ортасы: жабдықтаушылар, материалдар, капитал, еңбек ресурстары, тұтынушылар, бәсекелестер.

4 Жанама әсер ету ортасы: экономика жағдайы, элеуметтік-мәдени факторлар, саяси факторлар, жергілікті түрғындармен қарым-қатынас. «Технология» факторының сыртқы аспектілері.

1   2   3   4

Похожие:

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница