Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 410.48 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница1/4
Дата конвертации10.02.2016
Размер410.48 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/35630.doc
  1   2   3   4

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы – экономика факультеті


Экономика және менеджмент кафедрасы


5В050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған


Менеджмент


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика

факультетінің деканы

___________ Т.Я.Эрназаров

20__ж. «___»____________


Құрастырушы:________________ аға оқытушы М.К. Каримбергенова_


____ Экономика жэне менеджмент_______ кафедрасы

(кафедра атауы)


5В050600 «Экономика» мамандығының студенттеріне арналған орта кәсіби және жоғары кәсіпік білім негізінде сырттай оқу нысаны студенттеріне арналған


___________ ____Менеджмент_________________________

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20__ж. «___»____________№_____ Хаттама


Кафедра меңгерушісі ______________ _С.К. Кунязова_ 20__ж. «____» ________

(қолы) (аты-жөні)

____________________________________________ факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрайымы ________________ А.Б. Темиргалиева 20__ж. «_____»___________

(қолы) (аты-жөні)1 Оқытушы туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні М.К. Каримбергенова_____________________________________

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі аға оқытушы_________________________

Экономика жэне менеджмент кафедрасы Ломов көш. 64 - «А» корпусында (мекен-жайы), 419 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673643.


2 Пән туралы мағлұмат

Менеджмент пәні міндетті компонент болып табылады. Қазырғы уақытты менеджмент тақырыбы белсене талқыла және алға бас бөлек-бөлек деңгейлерде болады.


2.1 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысан

дары

барлығы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

5В050600 «Экономика»

Жоғары білім негізінде, сырттай оқу нысаны, 2011 ж.т.

1,2

3

18

12

6


117
емтихан

Орта кәсіби білім негізінде, сырттай оқу нысаны, 2011 ж.т.

оқу сессиясы,

1

3

18

12

6


117
емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

«Менеджмент» пәнінің мақсаты курстың теориялық-эдістемелік түрғысынан, басқару теориясы мен тэжірибесінің қолданылуы мен дамуын нарықтық қатынастар жағдайларыңда игеру болып табылады.

Менеджмент пәнінің зерттеу объектісі – бұл ұйым қызметін басқару қағидалары, тәсілдері, механизмдері және олардың жиынтықтары.

Пәнді оқытудың негізгі мақсаттары:

- студенттер үшін менеджмент туралы теориялық білімдер кешенін құру;

- менеджментті сипаттайтын түсініктер мағанасын ұғындыру;

- дүниежүзілік тәжірибені тиімді пайдалану кезінде басқару қызметіндегі нақты дағдыларды жасау.

Пәннің негізгі міндеттері:

- тесттерді, тренингтерді, жаттығуларды, практикалық тапсырмаларды, іскерлік ойындарды және т.б. орындау арқылы студенттердің кәсіби білімдерін жетілдіру;

- басшының тәжірибелік жұмыс дағдыларын игеру;

- шығармашылық белсенділіктерді арттыру;

- іскерлік қасиеттерді дамыту.


5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар


Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

- басқару еңбегінің мәні, басқарудың әдістері, қағидалары, қызметтері, басқару стильдері және кәсіпорын қызметінің жеке сфераларындағы басқару ерекшеліктері жөнінде түсініктері болуы;

- басқарушылық процестердің, негізгі ұйымдық құрылымдардың, менеджердің атқаратын міндеттері мен жұмыс стилінің табиғатын;

- менеджердің жауапкершілігі туралы, басқару деңгейлері бойынша жауапкершіліктердің бөліну;

- ұйым ресурстарын тиімді басқара;

- ұйым қызметін жоспарлау және болжау әдістері мен нысандарын білуі;

- ұйым ресурстарын, яғни еңбек, қаражат, материалдық және т.б. тиімді басқару үшін олардың ұйым балансында қанша көлемде бар екендігін және оларға деген қажеттіліктің қанша екендігін бағалап, оны талдауға;

- ұйым қызметіне қойылған талаптарға және болашақта мүмкін болатын өзгерістерге сүйене отырып дұрыс қорытынды жасап, бірнеше баламалар ішінен тиімді шешім қабылдауға;

- ұйымда қарастырылатын жобаларды және оларды қаржыландырудағы инвестиция көздерін таңдауды экономикалық тұрғыдан қарастыруға икемді болуы;

- басқару шешімдерін әзірлеу, талдау және шешу бойынша;

- персоналды және толығымен ұйымды тиімді басқару бойынша практикалық машықтарды иемденуі қажет.


6 Пререквизеттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:

- мамандыққа кіріспе; экономикалық теория; микроэкономика, макроэкономика, маркетинг, әлеуметтану, құқық негіздері.


7 Пострекизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет:

- кәсіпорын экономика; кәсіпкерлік; бизнес этикасы, персоналды басқару, өндірісті ұйымдастыру.


8 Тақырыптық жоспар


5В050600 «Экономика» мамандықтың жоғарғы кәсіптік және орта кәсіби білім негізінде сырттай оқу нысаны, 2011 түскен жылы «Менеджмент» пәннің тақырыптық жоспары


ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптың аталуы

Сағат саны
ДС

ТС

СӨЖ
1 Бөлім Менеджменттің теориялық және әдістемелік негіздері
1.1 Басқару ғылымының пәні мен әдісі

0,5

-

3
1.2 Менеджменттің мәні мен қағидалары

0,5

0,5

3
1.3 Басқарудағы жүйелік тәсіл негіздері

0,5

-

3
1.4 Менеджмент эволюциясы

0,5

-

3
2 Бөлім Басқаруды ұйымдастыру
2.1 Ұйым туралы түсінік және оның түрлері

0,5

0,5

5
2.2 Ұйым мақсаттары және олардың классификациясы

0,5

-

4
2.3 Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы

0,5

0,5

5
2.4 Басқарудың ұйымдастыру құрылымы мен басқару нормасы

-

-

5
2.5 Басқарудың ұйымдастыру-құқықтық нысандары

-

-

5
2.6 Әрекеттестікті ұйымдастыру және өкілеттіліктер

0,5

-

3
3 Бөлім Менеджменттегі интеграциялық процестер
3.1 Менеджментті информациямен қамтамасыз ету

0,5
3
3.2 Менеджменттегі коммуникация

0,5

0,5

5
3.3 Менеджмент басқару шешімдері

0,5

0,5

5
4 Бөлім Рыноктық экономикадағыбасқару әдістерінің жүйесі
4.1 Экономикалық басқару әдістері

0,5

0,5

3
4.2 Басқарудың әлеуметтік - психологиялық әдістері

0,5

0,5

3
4.3 Басқарудың ұйымдастыру - өкімдік әдістері

0,5

0,5

3
5 Бөлім Менеджмент функциялары
5.1 Менеджменттегі жоспарлау

0,5

0,5

5
5.2 Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде

0,5

0,5

5
5.3 Менеджменттегі мотивация

0,5

0,5

5
5.4 Менеджмент жүйесіндегі бақылау

0,5

0,5

5
6 Бөлім Топтық динамика және басқару персоналы
6.1 Адам қызметін басқару және топты басқару

0,5

-

3
6.2 Басшылық: билік, ықпал ету және серіктестік

0,5

-

5
6.3 Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі

0,5

-

5
6.4 Қайшылықтарды, күйзелістерді және өзгерістерді басқару

-

-

5
6.5 Фирманың кадрлық саясаты

-

-

3
7 Бөлім Басқару қызметінің этикасы мен мәдениеті
7.1 Басқару қызметінің мәдениеті

-

-

3
7.2 Басқарудың корпоративтік мәдениеті

0,5

-

3
7.3 Менеджердің іскерлік этикеті

0,5

-

3
8 Бөлім Менеджмент тиімділігі
8.1 Менеджмент тиімділігі

0,5

-

3
8.2 Өнімділікті басқарудағы кешендік тәсіл

-

-

3
Барлығы

12

6

117

  1   2   3   4

Похожие:

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница