12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12




Название12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12
страница1/26
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.41 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://library.ksu.kz/download/RUS/V12.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26



Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті

Ғылыми кітапхана


Электрондық кітапхананың каталогы


12 - шығарылым

Каталог электронной библиотеки

Вып. 12

Каталог электронной библиотеки

Вып. 12


Каталог электронной библиотеки

Вып. 12


Қарағанды - 2011


Пайдаланушыларға


Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ ғылыми қітапханасы сіздерге кітапхананың қорында бар электрондық тасушылардағы ғылыми әдебиеттер мен оқулықтардың сипаттамасы енгізілген электрондық кітапхананың кезекті каталоғының шығарылымын ұсынады.

Электрондық кітапхана – басты мақсаты студенттер мен оқытушыларды қажетті басылымдармен қамтамасыз ету болып табылатын арнайы жоба шеңберінде құрылады электрондық ресурстар залы мен мультимедиалық залдарда, сондай-ақ, дербес компьютермен жабдықталған барлық каталогтардың залдарында қатынауға болатын кітаптардың, мақалалардың және басқа да жарияланымдардың толық мәтіндерін ұсынады.

Электрондық кітапханада әртүрлі дерекөздерінен алынған электрондық материалдар – оқулықтар, сөздіктер, энциклопедиялар және т.б. көрсетілген. ҚарМУ оқытушылары мен ғалымдарының да электрондық ресурстары бар. Электрондық кітапханаға университет мамандарының цифрлаған басылымдары кіргізіледі.

Неғұрлым сұралатын және қол- жетіңкіремейтін, сондай-ақ университет ғалымдары мен университет бөлімдерінен алынған басылымдарды цифрлау үшін дереккөздерін іріктеу кафедралармен бірлесе отырып жүзеге асырылады.

Электрондық кітапхана ДК (дербес компьютер) және CD-дискілердің дискілік жадында орналастырылған.

Бұл каталог электрондық каталог негізінде дайындалған, материал КБЖ (кітапханалық-библиографиялық жіктеу) кестесіне сәйкес бөлімдер бойынша, бөлім ішінде авторлар мен тақырыптар бойынша топтастырылады.

Каталогты құрастырушылар ұсыныс-пікір білдіруші пайдаланешылар болса алдын-ала алғыс айтады.


Вниманию пользователей!


Научная библиотека КарГУ им.Е.А.Букетова предлагает вам очередной выпуск каталога электронной библиотеки, включающий описания научной, учебной литературы и различных учебно-методических материалов на электронных носителях, поступающих в фонды научной библиотеки. Электронная библиотека создается в рамках специального проекта, главной задачей которого является обеспечение студентов и преподавателей необходимыми изданиями и представляет собой полные машиночитаемые тексты книг, статей, учебно-методических и других публикаций, доступных в зале электронных ресурсов, мультимедийных, а также во всех залах каталогов, оснащенных персональными компьютерами.

В электронной библиотеке представлены электронные материалы – учебники, монографии, словари, энциклопедии, приобретенные из различных источников. Имеются электронные ресурсы преподавателей и ученых КарГУ, а также издания, оцифровываемые специалистами библиотеки.

Отбор источников для оцифровки – наиболее спрашиваемых и малодоступных, поступающих от ученых и подразделений университета изданий - осуществляется совместно с кафедрами университета.

Электронная библиотека размещается в дисковой памяти ПК.

Настоящий каталог подготовлен на основе электронного. Материал группируется по разделам в соответствии с таблицами Библиотечно-библиографической классификации, внутри разделов – по алфавиту авторов и заглавий.

Составители каталога будут благодарны пользователям за отзывы и предложения.


2. Жаратылыстану ғылымдары

Естественные науки




20.1

Д79


Дузбаева Н.М

"Экология және тұрақты даму" пәні бойынша лекциялар курсы [Электронный ресурс]: Барлық маманд. арналған/ Н.М Дузбаева, А. Г. Жумина; Қарағанды мемлекеттік университеті. - Электрон. текстовые дан.(9,34Мб). - Қарағанды, 2010. - 15 дәрісБГФ/все спец.




20.1

Х19


Хантурина Г.Р.

Курс лекций по дисциплине "Международная интеграция в сфере экологии" [Электронный ресурс]: спец. 6М060800 "Экология"/ Г. Р. Хантурина; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан.(474Кб). - Караганда: , 2010. - 15 лекцийБГФ/050608




20.1

Х19


Хантурина Г.Р.

Курс лекций по дисциплине "Экология и устойчивое развитие" [Электронный ресурс]: для всех. спец./ Г. Р. Хантурина; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан.(288Кб). - Караганда: , 2010. - 15 лекцийБГФ/все спец.




20.1

Х19


Хантурина Г.Р.

Мультимедийная презентация по дисциплине «Экологические проблемы РК» [Электронный ресурс]: спец. 5В060800 «Экология»/ Г. Р. Хантурина, М. А. Норцева ; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан.(118Мб). - Караганда: , 2010. - 15 лекцийБГФ/5B060800




22.1

Е82


Есенбаева Г.А.

Курс лекций по дисциплине "Математика 3" [Электронный ресурс]: спец. 050719 "Радиотехника"/ Г. А. Есенбаева; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1,76Мб). - Караганда, 2010. - 18 лекцийМАТ/050719







22.1 Математика







22.1

Е82


Есенбаева Г.А.

Курс лекций по дисциплине "Математика 3" [Электронный ресурс]: спец. 050717 "Теплоэнергетика"/ Г. А. Есенбаева; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (2,21Мб). - Караганда, 2010. - 23 лекцийМАТ/050717




22.1

Ж27


Жанбусинова Б.Х.

Курс лекций по дисциплине "Дифференциальные уравнения" [Электронный ресурс]: Спец.: 050109 "Математика", 050111 "Информатика"/ Б.Х.Жанбусинова; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (9,81Мб). - Караганда, 2010. - 24 лекцииМ/050111/050109




22.1

Ж27


Жанбусинова Б.Х.

Курс лекций по дисциплине "Дифференциальные уравнения" [Электронный ресурс]: Спец.: 050601 "Математика"/ Б.Х.Жанбусинова; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (11,2Мб). - Караганда, 2010. - 28 лекцийМ/050601




22.1

Ж56


Жетпісов К.

"Алгебра-2" пәні бойынша лекциялар курсы [Электронный ресурс]: маманд. 050601 "Математика"/ К. Жетпісов, А. А. Муканов ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Электрон. текстовые дан.(321Кб). - Қарағанды, 2010. - 7 дәрісМАТ/050601




22.1

Ж56


Жетпісов К.

"Математиканың бастауыш курсы негіздері" пәні бойынша лекциялар курсы [Электронный ресурс]: маманд. 050102 "Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі"/ К. Жетпісов, А. А. Муканов ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Электрон. текстовые дан.(549Кб). - Қарағанды, 2010. - 6 дәрісМАТ/050102




22.1

М15


Макажанова Т.Х.

Курс лекций по дисциплине "Математика 1" [Электронный ресурс]: спец.: 050710 "Материаловедение и технология новых материалов", 050717 "Теплоэнергетика", 050719 "Радиотехника, электроника и телекоммуникации"/ Т. Х. Макажанова , Р. М. Оспанов, О. И. Ульбрихт; Карагандинский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1,17Мб). - Караганда, 2010. - 15 лекцийМАТ/050710/050717/050719




22.1

М78


Муканов А.А.

"Математика 1" пәні бойынша лекциялар курсы [Электронный ресурс]: маманд. 050717 "Жылуэнергетика"/ А. А. Муканов, Н. Қ. Медеубаев ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Электрон. текстовые дан.(985Кб). - Қарағанды, 2010. - 12 дәрісМАТ/050717




22.1

М78


Муканов А.А.

"Математика 1" пәні бойынша лекциялар курсы [Электронный ресурс]: маманд. 050719 "Радиотехника, электроника және телекоммуникация"/ А. А. Муканов, Н. Қ. Медеубаев ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Электрон. текстовые дан.(985Кб). - Қарағанды, 2010. - 12 дәрісМАТ/050719




22.1

М78


Муканов А.А.

"Математика 2" пәні бойынша лекциялар курсы [Электронный ресурс]: маманд. 050716 "Приборлар жасау"/ А. А. Муканов, Н. Қ. Медеубаев ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Электрон. текстовые дан.(592Кб). - Қарағанды, 2010. - 12 дәрісМАТ/050716




22.1

С95


Сыздыкова Н.К.

Курс лекций по дисциплине "Математика 1" [Электронный ресурс]: спец. 050716 "Приборостроение"/ Н. К. Сыздыкова, К. Е. Кервенев , С. А. Искаков ; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (2,50Мб). - Б.м.: б.и., 2010. - 8 лекцийМАТ/050716




22.12

Ж56


Жетпісов К.

"Алгоритм теориясы" пәні бойынша лекциялар курсы [Электронный ресурс]: маманд. 050111 "Информатика"/ К. Жетпісов, А. А. Муканов ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Электрон. текстовые дан.(477Кб). - Қарағанды, 2010. - 8 дәрісМАТ/050111




22.12

Ж56


Жетпісов К.

"Математикалық логика және дискреттік математика" пәні Бойынша лекциялар курсы [Электронный ресурс]: маманд. 050109 "Математика"/ К. Жетпісов, А. А. Муканов ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Электрон. текстовые дан.(128Кб). - Қарағанды, 2010. - 6 дәрісМАТ/050109




22.12

Ж56


Жетпісов К.

"Математикалық логика" пәні бойынша лекциялар курсы [Электронный ресурс]: маманд. 050111 "Информатика"/ К. Жетпісов, А. А. Муканов ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Электрон. текстовые дан.(762Кб). - Қарағанды, 2010. - 13 дәрісМАТ/050111




22.14

М15


Макажанова Т.Х.

Курс лекций по дисциплине "Алгебра и геометрия" [Электронный ресурс]: спец. 050111 "Информатика"/ Т. Х. Макажанова , Р. М. Оспанов, О. И. Ульбрихт; Карагандинский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан.(883Кб). - Караганда, 2010. - 17 лекцийМ/050111




22.14

М15


Макажанова Т.Х.

Курс лекций по дисциплине "Алгебра и геометрия" [Электронный ресурс]: спец. 050703 "Информационные системы"/ Т. Х. Макажанова , Р. М. Оспанов, О. И. Ульбрихт; Карагандинский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан.(915Кб). - Караганда, 2010. - 18 лекцийМ/050703




22.14

О-72


Оспанов Р.М.

Курс лекций по дисциплине "Алгебра" [Электронный ресурс]: спец. 050602 "Информатика"/ Р. М. Оспанов; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (334Кб). - Б.м.: б.и., 2010. - 12 лекцийМАТ/050602




22.143

М15


Макажанова Т.Х.

Курс лекций по дисциплине "Линейная алгебра и аналитическая геометрия" [Электронный ресурс]: спец. 050723 "Техническая физика"/ Т. Х. Макажанова , Р. М. Оспанов, О. И. Ульбрихт; Карагандинский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (875Кб). - Караганда, 2010. - 15 лекцийМАТ/050723




22.151

М15


Макажанова Т.Х.

Курс лекций по дисциплине "Геометрия" [Электронный ресурс]: спец. 050602 "Информатика"/ Т. Х. Макажанова , А. А. Муканов; Карагандинский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан.(4,73Мб). - Караганда, 2010. - 7 лекцийМ/050602




22.151

М78


Муканов А.А.

"Геометрия" пәні бойынша лекциялар курсы [Электронный ресурс]: маманд. 050602 "Информатика"/ А. А. Муканов, Н. Қ. Медеубаев ; Қарағанды мемлекеттік ун-ті. - Электрон. текстовые дан.(504Кб). - Қарағанды, 2010. - 6 дәрісМАТ/050602




22.151.54

М15


Макажанова Т.Х.

Курс лекций по дисциплине "Аналитическая геометрия и линейная алгебра" [Электронный ресурс]: спец. 050110 "Физика"/ Т. Х. Макажанова , Р. М. Оспанов, О. И. Ульбрихт; Карагандинский гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (834Кб). - Караганда, 2010. - 13 лекцийМАТ/050110




22.161

Е82


Есенбаева Г.А.

Курс лекций по дисциплине "Дополнительные главы по математическому анализу" [Электронный ресурс]: спец. 050109 "Математика"/ Г.А. Есенбаева; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (7,03Мб). - Караганда, 2010. - 10 лекцийМ/050109




22.161

Е82


Есенбаева Г.А.

Курс лекций по дисциплине "Математический анализ-1 " [Электронный ресурс]: спец. 050601 "Математика"/ Г. А. Есенбаева; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (822Кб). - Караганда, 2010. - 10 лекцийМАТ/050601




22.161

Е82


Есенбаева Г.А.

Курс лекций по дисциплине "Математический анализ-II" [Электронный ресурс]: спец. 050601 "Математика"/ Г. А. Есенбаева; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (813Кб). - Караганда, 2010. - 10 лекцийМАТ/050601




22.161

Е82


Есенбаева Г.А.

Курс лекций по дисциплине "Математический анализ-III" [Электронный ресурс]: спец. 050601 "Математика"/ Г. А. Есенбаева; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (825Кб). - Караганда, 2010. - 10 лекцийМАТ/050601




22.161

Е82


Есенбаева Г.А.

Курс лекций по дисциплине "Математический анализ-IV [Электронный ресурс]: спец. 050601 "Математика"/ Г. А. Есенбаева; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1,33Мб). - Караганда, 2010. - 10 лекцийМАТ/050601




22.161

С95


Сыздыкова Р.А.

Курс лекции по дисциплине "Математический анализ" [Электронный ресурс]: спец. 050703 "Информационные системы"/ Р. А. Сыздыкова ; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан.(463Кб). - Б.м.: б.и., 2010. - 5 лекцийМАТ/050703




22.161

С95


Сыздыкова Р.А.

Курс лекции по дисциплине "Математический анализ" [Электронный ресурс]: спец.: 050604 "Физика", 050723 "Техническая физика" / Р. А. Сыздыкова ; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан.(463Кб). - Б.м.: б.и., 2010. - 5 лекцийМАТ/050604/050723




22.161.6

Е82


Есенбаева Г.А.

Курс лекций по дисциплине "Дифференциальные уравнения" [Электронный ресурс]: спец. 050111 "Информатика"/ Г.А. Есенбаева; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1,76Мб). - Караганда, 2010. - 16 лекцийМ/050111




22.161.6

Е82


Есенбаева Г.А.

Курс лекций по дисциплине "Методы решения краевых задач" [Электронный ресурс]: спец. 050109 "Математика"/ Г. А. Есенбаева; Карагандинский гос.ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1,67Мб). - Караганда, 2010. - 16 лекцийМАТ/050109

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Похожие:

12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12 iconР. Э. Кульшарипова, Т. И. Ибрагимов, Ф. И. Салимов, М. Р. Сайхунов, Р. Р. Хусаинов
...
12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12 iconБиблиографический указатель книг, поступивших в библиотеку
Бойкова О. Ф. Правовая среда библиотеки : учебно-практическое пособие. Вып. 133 / О. Ф. Бойкова, В. К. Клюев. М. Либерея Бибинформ,...
12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12 iconЭтика современного бизнеса – этика ответственности
Компьютерный каталог только библиотеки Калифорнийского университета насчитывает свыше 400 названий книг и статей, посвященных этой...
12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12 iconРайонной библиотеки Жанакорганского районного отдела культуры и развития языков
Из 36 библиотек района 3- в балансе районной библиотеки: районная библиотека, районная детская библиотека на 1-ом этаже, сельские...
12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12 iconНовые технологии в библиотеке
Следующим этапом работы в этом направлении было создание электронной биб­лиотеки и внедрение электронной доставки до­кументов
12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12 icon61002 Харків, вул. Артема, 43 тел. 700–42–19
Библиотека в электронной среде: рецепты продвинутого пользователя : научно–практическое пособие / отв ред серии О. Р. Бородин; под...
12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12 iconГосархив электронной и кинодокументации Чувашской Республики
Ргу «Госархив электронной и кинодокументации Чувашской Республики» по состоянию на 01 декабря 2008 года
12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12 icon2013 Составители – И. Ю. Матчина, зав отделом лесотехнической литературы Научной библиотеки сафу; В. О. Тонцева, ведущий библиограф отдела лесотехнической литературы Научной библиотеки сафу. Произведения М. В. Ломоносова
Составители – И. Ю. Матчина, зав отделом лесотехнической литературы Научной библиотеки сафу
12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12 iconБюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 2 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений»
Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в печатном и электронном виде. Печатный вариант представлен в отделе информационных...
12 Каталог электронной библиотеки Вып. 12 iconБюллетень представляет перечень изданий, поступивших в фонд библиотеки за 1 квартал 2013 года. Информационный «Бюллетень новых поступлений»
Информационный «Бюллетень новых поступлений» выпускается в печатном и электронном виде. Печатный вариант представлен в отделе информационных...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница