050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар
Скачать 126.25 Kb.
Название050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар
Дата конвертации10.02.2016
Размер126.25 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/47835.doc


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕГІ СТАНДАРТТАР МЕН МОНИТОРИНГ


050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін

курстық жұмысты орындауға арналған

әдістемелік нұсқау


Павлодар
БЕКIТЕМIН

ҚЭФ деканы

__________ Т.Я.Эрназаров

2010ж. __________ «___»


Құрастырушы: аға оқытушы А. А. Нұрғалиева __________

Салалық экономика кафедрасы

«Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» пәнінен

050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығынан


Салалық экономика кафедра отырысында ұсынылған

2010ж. «28» тамыз № 1 хаттама


Кафедра меңгерушісі __________________ Д.М. Оспанова


Қаржы – экономикалық факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған

2010ж. « 2» қыркүйек № 2 хаттама


ӘК төрайымы ________________А.Б. Темиргалиева


КЕЛІСІЛГЕН

Психология және педагогика кафедрасының

меңгерушісі ___________ п.ғ.д., проф. Бурдина Е.И. «__»__________2010ж.
КіріспеӘлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг проблемасы – оны реттеудің формалары мен әдістері Қазақстан Республикасының ең маңызды әлеуметтік-экономикалық проблема.

«Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» пәнін курстық жұмысының мақсаты – кәсіпкерлік білім берумен қатар, ондағы стандарт жүйесімен таныстыру, әлеуметтік қызмет көрсетудегі мониринг зерттеуінің мазмұны мен әдісіне үйрету болып табылады.

Курстық жұмыстың мақсаттары және міндеттеріне стандарттау жүйесінің теориялық негіздерін зерттеу, әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы технологияны қолдану, мониторинг зерттеулерінің бағытын зерттеу, олардың жабдықтары мен мониторинг ұйымдарындағы технологиялық ақпараттың рөлін зерттеу, санақ бойынша негізгі әлеуметтік көрсеткіштердің әдісін қолданудағы іскерлік пен дағдыны қалыптастыруға әрекеттендіру.


1 Жалпы жағдай

«Әлеуметтік қызметтегі стандарттар мен мониторинг» пәнін оқытудың мақсаты – студенттерді кәсіпкерлік білім берумен қатар, ондағы стандарт жүйесімен таныстыру, әлеуметтік қызмет көрсетудегі мониринг зерттеуінің мазмұны мен әдісіне үйрету болып табылады.

Курстық жұмыстың түсіндірме хатында келесі құрылым болу керек:

- жоспар;

- актіке негіздеумен кіріспе;

- негізгі бөлім;

- қорытынды;

- ұсынылған әдебиеттер тізімі;

- қосымша (қажет болса).

Курстық жұмысында тақырыпты толық аша отырып, талдау жасалу тиіс және берілген мекеме жөнінде есептеме көрсету керек. Курстық жұмыстың көлемі 40 - 45 бет қолымен жазылған мәтін немесе 25 - 30 бет баспа мәтіні.


2 Тақырыпты таңдау мен курстық жұмысты әзірлеуге және қорғауға талаптар

Студент курстық жұмыстың тақырыбының нөмерін сынақ кітапшасының соңғы саны бойынша таңдайды немесе оқытушының таңдауы бойынша.

Курстық жұмыстың түсіндірме хаты қолымен жазылған мәтінімен немесе МИ ПГУ 4.01. 1-05 әдістемелік нұсқауға сәйкес баспа мәтінімен жазылу керек.

Курстық жұмыстың түсіндірме хаты (МИ ПГУ 4.01.2-06) оқу құжаттарды әзірлеу ережеліріне сәйкес әзірлеу керек.

Студенттің әзірленген және қолын қойылған курстық жұмысы жетекшіге қол қоюға ұсынылады.

Егер курстық жұмыс уақытында орындалса және талаптарға сай болса, онда жетекші студентті курстық жұмысын қорғауға жібереді.

Студенттер курстық жұмысты белгіленген уақыттан кеш орындаса, онда курстық жұмысты кафедра меңгерушінің руқсатымен қорғауға жіберіледі.

Курстық жұмысты қорғауы кафедра меңгеруші сессиядан бір-екі апта бұрын бекіткен графигі бойынша жүргізіледі.

Курстық жұмыс жетекшінің қатысуымен кафедра меңгерушісі бекітеді және қорғауы үш кісіден түратын комиссия отырысында жүргізіледі.

Курстық жұмысты қорғау үшін студент 3-5 минуттік қысқаша баяндамен сөйлейді және комиссия мүшесінің сұрақтарына жауап береді.

Курстық жұмысты орындау сапасы және қорғауы жүз балдық шкала бойынша цифрдық эквивалентке ауысып әріптік және дәстүрлі бағамен бағаланады. Сынақ кітапшасына баға дәстүрлі түрде қойылады («өте жақсы», «жақсы», «қанағат»).

Баға қойғанда келесіге назар аудару керек:

- қорғаған кезде баяндаманың сапасы;

- студенттің теориялық, ғылыми және тәжірибелік дайындықтың деңгейі;

- түсіндірме хаты әзірлеу;

- курстық жұмыс жетекшінің пікірі.

Курстық жұмыстың оң бағасын жоғарлату мақсатымен қайта қорғауы жіберілмейді.

Курстық жұмыстың мақсаты – экономика негіздерінің білімін алу.

Курстық жұмысы 25-30 бет көлімінде орындалады. Жұмыстың басында жоспар көрсетіледі, кіріспе, қорытынды, соңында – қолданылған әдебиеттер.


3 Курстық жұмыстың тақырыптар тізімі


Тақырып 1 Стандарттаудың пайда болуы мен дамуының тарихи аспектілері

Стандарттау түсінігі, оның қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері. Қазақстан Республикасындағы стандарттаудың мемлекеттік жүйесі. Әлеуметтік стандарттау, оның ерекшеліктері. Нормативті құжаттар, оның әлеуметтік стандарттауды орнықтырудағы аса маңызды мәні. Стандарттар мен норма жүйесі әлеуметтік және экономикалық саясаттың бағыты ретінде. Әлеуметтік қызмет саласында стандарттау.

Тақырып 2 Нарық әлеуметтік қызметтің көп қырлы кешенді жүйесі ретінде

Нарық әлеуметтік қызмет: қалыптасу факторы, бағыттары. Әлеуметтік қызмет субъектілеріне сипаттама. Әлеуметтік қызмет сипаты, оны топтастыру. Білім беру қызметі. Медициналық қызмет. Бос уақыты ұйымдастыру қызметі. Тұрмыстық қызметі. Коммуналдық қызмет. Әлеуметтік жұмыс қызметі. Әлеуметтік қызмет сұранысының қалыптасу негіздері. Әлеуметтік қызметтің нарықпен байланысы. Нарық қызметінің дамуындағы әлеуметтік саясаттың рөлі.


Тақырып 3 Әлеуметтік стандарт: түсінігі, мәндік сипаттары

Стандарт түсінігі. Стандарт жүйсіндегі категориялық-түсініктілік аппараты. Әлеуметтік стандарттар. Әлеуметтік стандарт халықтың әлеуметтік қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейі ретінде. Әлеуметтік стандарт жүйесі халықты әлеуметтік қорғау, еңбекпен қамту денсаулықты арттыру бағдарламаларын өңдеудің негізі ретінде. Мемлекеттік минималды әлеуметтік стандарттар адамдардың, жалпыға бірдей тұрғындардың әлеуметтік қажеттіліктер мен мүмкіндіктерін материалдық жағдайларын қанағаттандырудағы әлеуметтік нормалар мен нормативтері. Білім беру, денсаулық сақтау және мәдени салалардағы минималды стандарттар әлеуметтік қамсыздандыруындағы мемлекеттік минималды стандарттар жүйесі. Қоғамдағы стандарт жүйесінің қолдану мәні.

Мониторигты ұйымдастыру мен стандартты өндеудегі әлеуметтік статистиканың рөлі.


Тақырып 4 Әлеуметтік көрсеткіштер (индикаторлар), әлеуметтік нормалар

Әлеуметтік индикатор түсінігі. Негізгі салалардағы әлеуметтік индикаторлар жүйесі: тұрғындар кірісі, жұмыспен қамтылуы; халыққа әлеуметтік қызмет көрсетумен қамтудағы сипаты (білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру т.б.); демографиялық жағдай; экология. Кедейшілік көрсеткіштері мен атаулы әлеуметтік көмек.

Өмір саласындағы әлеуметтік нормативтер. Әлеуметтік нормалар: оның белгілері.


Тақырып 5 Күнделікті өмір сүру минимумы әлеуметтік стандарт ретінде

Күнделікті өмір сүру минимум түсінігі. Күнделікті өмір сүру минимумының көрсеткіш жүйесі. Күнделікті өмір сүру минимум бюджеті. Күнделікті өмір сүру минимумының ауқымын есептеу әдісі. Халықты әлеуметтік қорғаудағы күнделікті өмір сүру минимумының жүйесі. Кедейшілік. Кедейшілік көрсеткіштері. Кедейшіліктің мөлшерін бағалаудағы қажетті көлемдерді анықтау үшін жүргізілетін мониторинг жағдайы. Күнделікті өмір сүру минимум әлеуметтік базалық көрсеткіштер ретінде, оның басқа мемлекеттік минималды стандарт саласындағы еңбек ақыны төлеу, зейнетақымен қамсыздандыру, әлеуметтік көмек көрсетудегі мәнін анықтау.


Тақырып 6 Халықты әлеуметтік қорғау және әлеуметтік стандарттар

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін құру – мемлекеттік әлеуметтік саясат міндетінің бірі. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің негіздері - өмірге қажетті минималды стандарпен қамту жүйесінің негізгімен қамсыздандыру. Халықты әлеуметтік қорғау стандарттының үш деңгейлі жүйесі: минималды, орта, рационалды. Халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің әлеуметтік мәні. Мемлекеттік минималды стандарт жүйесінің ілгерленуі - әлеуметтік саясат міндеттінің бірі және халықты әлеуметтік қорғау жүйесінің тиімділігі болып қаралады.


Тақырып 7 Әлеуметтік-еңбек қатынастары саласының минималды әлеуметтік стандарты

Әлеуметтік-еңбек қатынастары саласындағы минималды әлеуметтік стандарттың мемлекеттік жүйесі; оған сипаттама. Минималды еңбек ақы түсінік ретінде. Бақылау мен бекіту. Әр түрлі елдердегі минималды еңбек ақы деңгейі мен қатысы. Қазақстандағы және шет елдердегі еңбек ақыны қайта қарау механизмі.

Зейнетақы минималды көлемі. Бір айлықты есептеудегі көрсеткіш, оның қолданылуы. Айлықты есептеудегі көрсеткішті белгілеу. Негізгі лауазымды еңбекақы: белгілеу мен қалыптастыру. Белгіленген қанынас, минималды ебекақы мен күнделікті өмір сүру минимумы.


Тақырып 8 Әлеуметтік қамсыздандырудағы стандарттар мен нормативтер

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі әлеуметтік қамсыздандыру. Әлеуметтік қорғау жүйесіндегі әлеуметтік қызмет көрсету түрлері, оларға сипаттама. Әлеуметтік стандарттар мен нормативтер, қызмет көрсетудегі оның рөлі. Әлеуметтік қызмет көрсету жүйесіндегі стандарттарды өңдеуге қойылатын талаптар. Мүгедектерге, мүмкіндігі шектеулі балаларға әлеуметтік көмек көрсетудегі мемлекеттік стандарттар. Әлеуметтік қызмет көрсету мекемесіндегі қызметті бағалау әдісі. Халықтың әр түрлі топтарына әлеуметтік қызмет көрсетудегі жұмыстарды ұйымдастыру мекемелерінің құрған әр түрлі тармақтық әрекеттері.


Тақырып 9 Әлеуметтік қызмет көрсету мен әлеуметтік жұмыс

Әлеуметтік жұмыстағы әлеуметтік қызмет: оқыту (білім беру), клиентке көмек көрсету мен әлеуметтік қорғау, ғылыми қызмет көрсетудегі практикалық сипат. Қызмет көрсету сипаты: медициналық-әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық, әлеуметтік-тұрмыстық және т.б. Әлеуметтік қызметкелер функциясына кіретін негізгі міндеттерді іске асыру (диагностикалық, ұйымдастырушылық, профилактикалық және т.б.) Әлеуметтік жұмыс жүйесіндегі әлеуметтік стандарт.


Тақырып 10 Білім беру саласында қызмет көрсету стандарттары

Білім беру саласындағы қызмет көрсету, оған сипаттама. Мемлекеттік білім беру стандарты. Әлеуметтік стандарттар және білім берудегі қызмет көрсету нормативі; оны өңдеуде қойлатын талаптар. Білім беру саласында қызмет көрсету стандартының тиімділігін арттыру жолдары.

Тақырып 11 Медициналық қызмет көрсету стандарты

Қазақстандағы денсаулық сақтау қоғамының тұжырымдамасы. Медициналық қызмет көрсету сипаты. Медициналық қызмет көрсетудегі кепілдік көлемі. Медициналық қызмет көрсету стандарты, оған сипаттама. Медициналық қызмет көрсетудің тиімділігін арттыру және оны факторлары. Медициналық қызмет көрсету мекемелерінің іс-әрекеттерін бағалайтын талаптар.


Тақырып 12 Халықаралық ұйымдардың қызметтерін қарайтын әмбебап әлеуметтік стандарттар

Халықаралық әлеуметтік стандарттар, олардың қалыптасудағы мақсаты. Стандарттаудағы халықаралық заңдылық, әлеуметтік статус саласындағы қазақстандағы заңдылықтың ереже бойынша сақталуы. Әлеуметтік көрсеткіштегідей халықаралық ұйымдардың ұсынылған мүмкіншіліктерін өз жағдайына қарай қайта қарап, өңдеп пайдалану: ООН, ЮНЕСКО, МОТ, ВОЗ, МВФ және т.б. Қазақстандағы халықаралық стандарттарды қолданудың тәртібі.


Тақырып 13 Әлеуметтік мониторинг: мәні, принциптері, ұйымдары

Мониторинг түсінігі. Мониторинг сипаты технология ретінде. Әлеуметтік мониторинг. Мониторинг әлеуметтік қызмет көрсетудегі зерттеудің негізі ретінде; тиімді басқарудың компоненті ретінде. Мониторинг және дәстүрлі диагностика. Мониторинг функциялары. Мониторинг принциптері. Мониторинг элементтері, оның құралдары.

Мониторингтың ақпараттық-аналитикалық қызметі: іс-әрекет мазмұны, ұйымдары. Әлеуметтік жұмыстағы мониторинг.


Тақырып 14 Халықты әлеуметтік қорғау жүйесіндегі мониторинг қызметінің сапасы

Әлеуметтік қызмет көрсету негіздерінің теориясы және оның сапасы. Сапалық қызмет көрсету мониторингнің технологиясы. Мониторинг құралдары. Сапалық қызмет көрсету мониторингнің ақпараттық технологиясы. Мүгедектер, әлеуметтік қарттар мониторингі.


Тақырып 15 Халықтың денсаулық сақтау мониторингі

Денсаулық сақтау жағдайының статистикалық көрсеткіштер жүйесі. Халықтын денсаулығын анықтайтын факторлар. Халықтын аймақтық жағдайлардағы денсаулықты сақтау ерекшелеріндегі әлеуметтік, экологиялық, табиғи-климаттық байланыстары. Мониторинг жүйесіндегі дербестік, қоғамдық денсаулық сақтау. Халықтын денсаулық сақтау көрсеткіштерінің жүйесі. Халыққа қызмет көрсететін медициналық, денсаулық жүйелеріне сипаттама мен көрсеткіштер. Әлеуметтік бағдарламалар жасаудағы денсаулық сақтау мониторингінің мәні, салауатты өмір сүру салтын қалыптастыру.


Тақырып 16 Білім беру қызметіндегі мониторинг сапасы

Білім беру қызметіндегі мониторинг сапасының функционалды элементтері. Мониторинг құралдары. Мониторинг жүргізудегі ерекшеліктері. Білім беру жүйесіндегі мониторингтік зерттеудің тиімділігі, оны практикада қолдану.


Әдебиеттер


Негізгі

 1. Аухадиев М. Минимальные социальные стандарты в сфере социально-трудовых отношений в Республике Казахстан // Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарии. – 2005. №10

 2. Бутов В.В., Игнатов В.Г., Кетова Н.П. Основы региональной экономики. учебное пособие. – М., 2000

 3. Гарантированность доходов и социальная защита населения. // Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарий. 2003 – № 4

 4. Есенбаева Г.А., Какенов К.С. Основы стандартизации, метрологии и сертификации. – Караганда, 2003

 5. Кравченко А.И., Тюрина И.О. Социология управления, фундаментальный курс. – М., 2004

 6. Макаров В. Социальные услуги – сегмент рынка человеческого капитала. // Международный журнал проблем теории и практики управления. – 2005. №3


Қосымша

 1. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании. – СПб. 1998

 2. Мухтаров К. Адаптация международных социальных стандартов для оценки уровня благосостояния населения Казахстана // Евразийское сообщество: общество, политика, культура. – 2002. №2

 3. Мирзалиев М.Н. Составление местных бюджетов на основе социальных стандартов. // Финансы – 1999. №12

 4. Нефедова Л.В. Инновационные процессы в образовании: учебно-справочное пособие. – Алматы, 2003

 5. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг. – СПб., 2000

 6. Салина Р.М. Стандартизированный контроль качества образования // Высшая школа Казахстана. – 1999. №3

 7. Социальная энциклопедия. / отв. ред. Горкин А.П. – М., 2000

 8. Сансызбаева Х. Новые подходы к управлению системой социальной защиты населения. // Саясат. 2004. №5

 9. Социальная работа. / под. ред. Курбатова В.И. – Ростов-на-Дону., 2003Мазмұны


Кіріспе .......................................................................................................3

Жалпы жағдай .......................................................................................... 4

Тапсырма Курстық жұмысының теорияляқ бөлімінің тақырыптары............................................................................................ .5

Ұсынылған әдебиеттер тізімі................................................................. 8


Похожие:

050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар icon050509 «Қаржы» мамандығы студенттеріне курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар Павлодар Кереку
...
050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар iconАуыл шаруашылық малдарын азықтандыру курстық жұмысты орындау үшін 050802 Зоотехния мамандығына арналған әдістемелік нұсқау Павлодар
Ауыл шарушылық малдарын азықтандыру” пәнінің әдістемелік нұсқауында курстық жұмыстардың жеке бөлімдерін жасау әдістемесі, негізгі...
050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар icon© Голодзе И. Н., Мухамедова М. М., Закриянова Н. М., 2010 ©
«Қаржы» мамандығы студенттеріне курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар icon© Голодзе И. Н., Мухамедова М. М., Закриянова Н. М., 2010 ©
«Қаржы» мамандығы студенттеріне курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар iconЗоотехия мамандығы бойынша сыртқы және ішкі бөлім студенттеріне арналған курстық жобаларға әдістемелік нұсқау Павлодар
Зоотехия мамандығы бойынша сыртқы және ішкі бөлім студенттеріне арналған курстық жобаларға әдістемелік нұсқау
050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Көлік логистикасы» пәні бойынша курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар
050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар icon050905, 5В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы студенттеріне арналған
В090500 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған
050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар iconЕ. Н. Жуманкулова Әлеуметтік жұмыстің КӘсіби-этикалық негіздері 050905 «Әлеуметтік жұмыс»
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар iconПрограммалау технологиясы
Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша сыртқы және ішкі бөлім студенттеріне арналған курстық жұмыстарға әдістемелік нұсқау
050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы үшін курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау Павлодар icon050905 «Әлеуметтік жұмыс» мамандығының студенттеріне арналған
Тақырып 3 Әлеуметтік қамтамасыз ету мен әлеуметтік сақтандыру ұйымдастыру экономикалық негіздері
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница