Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы
НазваниеКеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы
страница5/27
Дата конвертации10.02.2016
Размер3.36 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://kz.government.kz/docs/kauly_856.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Соңғы парақ

Последний лист
Порттың тізілім бойынша № _________________________

По реестру порта №Журналда тіркелген және нөмірленген _______________парақ

В журнале прошнуровано и пронумеровано листов


Порттың теңіз әкімшілігінде бекітілген

Скреплено в Морской администрации порта _______________________

Журналды бекіткен адамның лауазымы, тегі және қолы

Должность, фамилия и подпись лица, скрепившего журнал
«_____»__________ 20___ ж.г.


М. О.

М.П.


Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2011 жылғы «26» шілдедегі

№856 қаулысымен

бекітілген
Нысаны

Форма

КЕМЕ РӨЛІ

СУДОВАЯ РОЛЬ1. Кеменің атауы _____________________________________________

Название судна

2. Кеменің ұлты _____________________________________________

Национальность судна

3. Порт, тіркеу нөмірі _________________________________________

Порт, номер регистрации

4. Кеменің түрі мен мақсаты ____________________________________

Род и назначение судна

5. Кеме иесі __________________________________________________

Судовладелец

6. Шақыру белгісі _____________________________________________

Позывной судна
р/сп/п

Тегі, аты және

әкесінің аты

Фамилия, имя и отчествоТуған күні

мен жері

Дата и место рожденияАзамат-

тығы

ГражданствоЛауазымы

ДолжностьАтағы және

диплом нөмірі

Звание и номер дипломаТеңізші паспортының

немесе жеке басын

куәландыратын өзге

құжаттың нөмірі.

Сериясы

Серия. Номер паспорта моряка или иного документа, удостоверяющего личность

1

2

3

4

5

6

7
Қолы, Т.А.Ә. (капитанның, кеме иесінің не агенттің)

Подпись, Ф.И.О. (капитана, судовладельца ли агента)

М.О. (кеменің, кеме иесінің немесе агенттің)

М.П. (судна, судовладельца или агента)


Қазақстан Республикасы

Үкіметінің

2011 жылғы «26» шілдедегі

№856 қаулысымен

бекітілгенРЖ-1 нысаны

Форма РЖ-1


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН


Радиожурнал


№_______

басталды ___________ аяқталды

начат окончен

кеменің атауы___________________

название судна

шақыру сигналы ___________________

позывной сигнал


Кеме туралы қысқаша мәліметтер

Краткие сведения о судне


1. Кеменiң атауы __________________________________________

Название судна

2. Кеменiң түрі ___________________________________________

Тип судна

3. IMO нөмiрi ____________________________________________

Номер IMO

4. Жалпы сыйымдылық (тонна. тірк.)__________________________

Валовая вместимость в (peг.тонн.)

5. Кильдi салу күнi _________________________________________

Дата закладки киля

6. Тiркеу порты ____________________________________________

Порт приписки

7. Кеме иесi туралы деректер (атауы, мекенжайы,

телефон, факс, телекс) ____________________________________________

Данные о судовладельце (название, адрес, телефон, факс, телекс)

8. Авариялық жағдайларда байланысу үшін жағадағы адамның аты, мекенжайы, телефон нөмiрi _________________

Имя, адрес, номер телефона для контакта в аварийных случаях с лицом, находящимся на берегу

9. Авариялық жағдайларда тәулiк бойы байланысу үшiн телефон нөмiрi_______

Номер телефона для круглосуточной связи в аварийных случаях

10. Халықаралық шақыру сигналы (орыс/лат.) _______________________

Международный позывной сигнал (русс./лат.)

11. Жылжымалы теңiз қызметiнiң сәйкестендіру нөмiрi (MMSI) ______

Идентификационный номер морской подвижной службы (MMSI)

12. Спутник станциясының сәйкестендiру нөмiрi_________________

Идентификационные номера спутниковых станций

13. Радиотелекс нөмiрi _______________________________________

Номер радиотелекса

14. АГТЖБ-ға сәйкес жүзу ауданы ________________________________

Район плавания, согласно ГМССБ

15. Кеме станциясының лицензиясы туралы деректер (сериясы, нөмiрi, берiлген күнi) ________________________________

Данные о лицензии судовой станции (серия, номер, дата выдачи)

16. Радиожабдық бойынша кеменiң қауiпсiздiгi туралы куәлік туралы деректер (берілген күні, қолданылу мерзімі)

Данные о Свидетельстве о безопасности судна по радиооборудованию (дата выдачи, срок действия)

17. Біліктілік қоғамының немесе Кеме қатынасы тіркелімінің радиожабдықтарды куәландыру актісі туралы деректері:

радиожабдығы (берiлген күнi, қолданылу мерзiмi) _____________

электржабдығы (берiлген күнi, қолданылу мерзiмi) _____________

Данные об Акте освидетельствования радиооборудования классификационным обществом или Регистром судоходства:

радиооборудования (дата выдачи, срок действия)

электрооборудования (дата выдачи, срок действия)

18. Біліктілік қоғамының немесе Кеме қатынасы тіркелімінің аралас (өзен-теңіз) жүзетін (берілген күнi, қолданылу мерзiмi) кемелер үшiн кеменi жыл сайын куәландыру актiсі туралы деректері:

Данные об Акте ежегодного освидетельствования судна классификационным обществом или Регистром судоходства для судов смешанного (река-море) плавания (дата выдачи, срок действия).

19. Есеп беру ұйымын тану коды (AAIC) _______________________

Опознавательный код расчетной организации (AAIC).

20. Радиобайланыс жабдығы мен ЭРН-ге техникалық қызмет көрсету

тәсiлдерi _____________________________________________

Способы технического обслуживания оборудования радиосвязи и ЭРН.


2-бөлім

Раздел 2

Білікті персонал туралы мәліметтер

Сведения о квалификационном персонале


Р/с№ п/п

Т.А.Ә.

Ф.И.О.АГТЖБ диплом

бойынша атағы

Звание по диплому ГМССБАГТЖБ дипломының

№, берілген

күні, кім берген

№ Диплома ГМССБ, дата выдачи, кем выдан

Кемеде жұмыс істеу

кезеңі

Период работы на судне

бастап

сдейін

по1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2-бөлімнің жалғасы

продолжение раздела 2


Р/с№ п/п

Т.А.Ә.

Ф.И.О.АГТЖБ диплом

бойынша атағы

Звание по диплому ГМССБАГТЖБ дипломының

№, берілген

күні, кім берген

№ Диплома ГМССБ, дата выдачи, кем выдан

Кемеде жұмыс істеу

кезеңі

Период работы на судне

бастап

сдейін

по1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2-бөлімнің жалғасы

продолжение раздела 2


Р/с№ п/п

Т.А.Ә.

Ф.И.О.АГТЖБ диплом

бойынша атағы

Звание по диплому ГМССБАГТЖБ дипломының

№, берілген

күні, кім берген

№ Диплома ГМССБ, дата выдачи, кем выдан

Кемеде жұмыс істеу

кезеңі

Период работы на судне

р/с№ п/п

бастап

сдейін

по1

2

3

4

5

6
12345678910

3-бөлім

Раздел 3

Кеменің шақыру сигналы _______________________________

Позывной сигнал судна

« ____» ________________ ______ ж. г.

Рейс _______________________ дан _______________________ ге

рейс из в

Кеменің UТС тұрған орны _________________________

местонахождение судна на UTCУақыт

(UТС)

Время

(UTC)

Шақырылатын станция

(телекс, телефон

№ және тағы сол сияқты)

Вызываемая станция (№ телекса, телефона и т.п.)

Шақыру-шы

станция

Вызывающая станция

Жиілік (арна,

спутник)

Частота (канал, спутник)

Радиоалмасуға қатысты тексеру нәтижелері, жазбалар

Результаты проверок, записи, касающиеся

радиообмена

1

2

3

4

5

Соңғы бет

Последний лист


Порттың тізілімі бойынша № - ________________________________
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Похожие:

Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы iconТехникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік білім беретін оқу бағдарламаларын бекіту туралы
Кеме техникасына қызмет көрсету және жөндеудегі жұмыстар. Жұмыс орындарын ұйымдастыру және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі нұсқау. Техникалық...
Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы iconҮлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
Мамандығы 1103000 – Кеме жасау және кеме машиналары мен механизімдеріне техникалық қызмет көрсету
Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы iconКеме жүргізушілерін шағын көлемді кемені басқару құқығына аттестаттау қағидасын бекіту туралы
«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңының 4-бабы 2-тармағының 27 тармақшасына...
Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы iconӘлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекеленген санаттарының тізбесін айқындаудың Қағидасын бекіту туралы
Заңына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылдың 21 мамырдағы «Әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеудің және...
Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы iconМемлекеттік кеме тізілімінде ішкі суда жүзетін кемелерді, өзен-теңіз
«Мемлекеттік кеме тізілімінде ішкі суда жүзетін кемелерді, «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді және оларға құқықтарды мемлекеттік...
Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы icon«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы»
Азаматтық авиацияда ұшуды және авиациялық радиобайланысты радиотехникалық қамтамасыз ету қағидасын бекіту туралы
Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы iconЖәне мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындаудың
Заңына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы №504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның мөлшерлерін белгілеудің...
Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы iconМ емлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми -техникалық жобалар мен ба ғдарламаларды және олардың орындалуы ж өніндегі есептерді мемлекеттік есепке алу қағидасын бекіту туралы
Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми -техникалық жобалар мен бағдарламаларды және олардың орындалуы жөніндегі есептерді...
Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы icon2. Химиялық заттармен жұмыс істедіңіз бе?
Мүмкіндігінше мамандықтың нақты атауын жазыңыз, мысалы: «жұмысшы» емес, «химия өндірісіндегі бояғыш заттар жұмысшысы», «кеме жасау...
Кеме құжаттарының тізбесін, нысандарын және Кеме құжаттарын жүргізу қағидасын бекіту туралы iconКемелерді жасауды және материалдар мен бұйымдарды дайындауды техникалық байқау қағидасын бекіту туралы
Азақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің м а. 2011 жылғы 13 мамырдағы №276 Бұйрығы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница