Курс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы
Скачать 264.97 Kb.
НазваниеКурс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы
страница1/3
Дата конвертации10.02.2016
Размер264.97 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.korkyt.kz/Docs/zeml.doc
  1   2   3
5В090300- «Жерге орналастыру»


Элективті пәндер

(таңдау бойынша)


1 курс ЗУ-11-1Циклы

ТК №


Пәндердің атауы
Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр


Базалық пәндер
1

БП

ТК

№1

Таңдау компоненті 1

1.Топырақтану

2.Топыраққұралу процессінің жалпы схемасы


Далдабаева Г.Т.


3


2


2

-//-

ТК

№3

Таңдау компоненті 3

1.Жерге орналастырудың ғылыми негіздері

2.ҚР-ғы қазіргі жерге орналастыру


ЕмбергеновМ.Ә.


3


2


1.1 Пәннің атауы: Топырақтану

Пререквизиттер: Тарих, география

Постреквизиттер: Егіншілік және өсімдік шаруашылығы, топырақты эрозиядан қорғау, жерді

сапалық бағалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Топырақтардың құрамы және қасиеттері. Топырақтардың су, тұз, ауа, жылулық режимдері. Топырақтар эрозиясы, эрозиялар түрлері, олармен күресу. Топы-рақтар географиясы. Топырақ жамылғысының үлестірілу заңдылықтары. Топырақтарды топтас-тыру, бонитировкалау. Топырақ-климаттық зоналарды

Бағдарламаның жетекшісі: Далдабаева Г.Т.


1.2 Пәннің атауы: Топыраққұралу процессінің жалпы схемасы

Пререквизиттер: топырақтану, география

Постреквизиттер: топырақты эрозиядан қорғау, жер кадастры, жерді сапалық бағалау.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Топыраққұралушы жыныстар, процесстер. Топырақ кескі-нінің қалыптасуы. Топыраққұрушы факторлар. Топырақтардың гранулометриялық және механи-калық құрамы. Топырақтың органикалық бөлігі, сіңірі қабілеиі, құрылымы.

Бағдарламаның жетекшісі: Далдабаева Г.Т.


2.1 Пәннің атауы: Жерге орналастырудың ғылыми негіздері

Пререквизиттер: тарих, жер қатынастарының тарихы

Постреквизиттер: жерге орналастыруды жобалау, жер ресурстарын басқару

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жерге орналастырудың теориялық және әдістемелік негізде-рі. Жерге орналастырудың объектілері, мақсаттары, міндеттері, құрамдас бөліктері,принциптері.

ҚР жер қоры, оның құрамы мен қазіргі жағдайы. Республикадағы жерге орналастыру бойынша заңдылық құжаттар. Жер - өндірістің басты құралы. Қазақстан Республикасының жер ресурстары және оларды пайдалану.

Бағдарламаның жетекшісі: Ембергенов Е.Ә.


2.2 Пәннің атауы: ҚР-ғы қазіргі жерге орналастыру

Пререквизиттер: : Жерге орналастырудың ғылыми негіздері, география, тарих.

Постреквизиттер: Шаруашылықаралық жерге орналастыру, ауыл шаруашылық кәсіпорындар-ды жерге орналастыру.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жер алқабының түрі-жайылымдық алқабының бөлінуін және оларды пайдаланудың белгілі тәртібін, (кезектілік,маусымдылық, олардың белгілі бір руларға тиістілігі және т.б.) ескере отырып, ерте заманнан бері Қазақстан территориясында жасалған көшпенді халықтарда жер қатынастарының өзіндік ерекшеліктерінің бар болғандығына көз жеткізуге болады. Кез келген кезеңдегі жер қатынастары негізінде ең бастысы жерге иелік ету формасы және бұндай қатынастың қалай реттелетіндігі туралы мәселе жатты.

Бағдарламаны жетекшісі: Ембергенов Е.Ә.


4 курс ЗУ-08-1Циклы

ТК №


Пәндердің атауы
Бағдарлама жетекшілері

Кредит саны

Семестр

1

БП

ТК

№6

Таңдау компоненті 6

1. Жерге орналастырудағы ЭММ

2. Жердің сандық моделі


Сүлейменов С.


1


7

2

КП

ТК

№2

Таңдау компоненті 2

1. Жерлерді сапалық бағалау (топырақты

бонитеттеу)

2. Ауылшаруашылық алқаптарды ішкішаруа-

шылық бағалауБудикова К.М.

37

3

КП

ТК

№4

Таңдау компоненті 4

1. Шаруа қожалықтарын жерге орналастру

2. Ауылшаруашылығы кәсіпорындарын

жерге орналастыру


Далдабаева Г.Т.
3


8


1.1. Пәннің атауы: Жерге орналастырудағы ЭММ

Пререквизиттер: Математика, информатика, жерге орналастырудың ғылыми негіздері

Постреквизиттер: Жерге орналастырудағы экономика математикалық әдістер мен модельдеу; экономика математикалық модельдеудің негіздерін; экономика математикалық талдау, шаруашылықаралық, ішкішаруашылық жерге орналастыру жобаларын негіздеу барысында экономикалық математикалық модельдеуді қолдану жұмысшы жобасындағы экономикалық математикалық әдістерін оқып үйрену

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жерге орналастырудағы экономика математикалық әдістер мен модельдеу; экономика математикалық модельдеудің негіздері; тиімді шешімдер негізінде; экономика математикалық талдау, жерге орналастыру мақсат міндеттерін шешуде экономикалық математикалық модельдер жүйесінің орны. Ауданның, облыстың, аймақтың жерге орналастыру схемаларын шаруашылықаралық, ішкішаруашылық жерге орналастыру жобаларын негіздеу барысында экономикалық математикалық модельдеуді қолдану жұмысшы жобасындағы экономикалық математикалық әдістер.

Бағдарламаның жетекшісі: Сүлейменов С.


1.2 Пәннің атауы: Жердің сандық моделі

Пререквизиттер: Математика, информатика, геодезия

Постреквизиттер: Жерге орналастыру жобаларын негіздеу барысында экономикалық математикалық модельдеуді қолдану жұмысшы жобасындағы экономикалық математикалық әдістер.

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жерге орналастырудағы экономика математикалық әдістер мен модельдеу; экономика математикалық модельдеудің негіздері; тиімді шешімдер негізінде; экономика математикалық талдау. Ауданның, облыстың, аймақтың жерге орналастыру схемаларын шаруашылықаралық, ішкішаруашылық жерге орналастыру жобаларын негіздеу барысында экономикалық математикалық модельдеуді қолдану жұмысшы жобасындағы экономикалық математикалық әдістер.

Бағдарламаның жетекшісі: Сүлейменов С.


2.1 Пәннің атауы: Жерлерді сапалық бағалау (топырақты бонититеттеу)


Пререквизиттер: Жер мониторингі, топырақтану

Постреквизиттер: Жерге орналастыруды жобалау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Топырақтарды бонитеттеуді жүргізудің тәжірибелік және теориялық негіздерін үйрету. Әртүрлі сапалы жерлердің өндірістік қасиеттерін бекіту және оларды ауылшаруашылық өндірісінде қолданудың тиімділігін негіздеу

Бағдарламаны жетекшісі: Будикова К.М..


2.2 Пәннің атауы: Ауылшаруашылық алқаптарды ішкі шаруашылық бағалау

Пререквизиттер: Жер мониторингі

Постреквизиттер: Топырақтану, жер кадастры

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жерлерді ішкі шарауашылық бағалау, жердің құнын бағалау жөнінде мәлімет беру. Жерлерді экономикалық бағалаудың шкаласын құру принциптерін үйрету

Бағдарламаның жетекшісі: Будикова К.М..


3.1 Пәннің атауы: 1. Шаруа қожалықтарын жерге орналастыру

Пререквизиттер: Ішкі шаруашылық жерге орналастыру

Постреквизиттер: Шаруашылық аралық жерге орналастыру

Бағдарламаның қысқаша курсы: Шағын және орташа шаруашылықтардың орналастыру әдістерін анықтау, шаруа қожалықтарын және олардың жер пайдаланушылықтарын ғылыми негіздеу, ішкі шаруашылық жерге орнластыруды жүргізу, ауыспалы егістік жүйесін енгізу.

Бағдарламаны жетекшісі і: Далдабаева Г.Т.


3.2 Пәннің атауы: Ауылшаруашылық кәсіпорындарын жерге орналастыру

Пререквизиттер: Жерге орналастыруды жобалау

Постреквизиттер: Шаруашылық аралық, ішкі шаруашылық жерге орналастыру

Бағдарламаның қысқаша курсы: Ауыл шаруашылығы өндірісіне қажетті жаңа жерлерді анықтау; шарушылық аралық жерге орналастырудың теориялық негізін; жерге орналастыру жобаларын барлық түрлерін құра білу; жобалық құжаттарды рәсімдеп, оларды бекіту тәртібін үйрену.

Бағдарламаның жетекшісі: Далдабаева Г.Т.


Кафедра меңгерушісі: М.Ә.Ембергенов


«Бекітемін»

Жұмыс оқу жоспарлары мен

бағдарламалары комитететінің төрағасы

_______________А.Ә.Шомантаев

«___»___________ 2011ж.


Элективті пәндер каталогі

2011-2012 оқу жылы


Институт: Политехникалық

Кафедра: «Жерге орналастыру»

Мамандықтың шифрі мен аталуы: 5В090700, 050907 «Кадастр»


Элективті пәндер

(таңдау бойынша)

2 курс КД-10-1Циклы

ТК №


Пәндердің атауы
Бағдарлама жетекшілері

Кредит са

ны

Семестр

1

ЖБП

ТК

№1

Таңдау компоненті 1

1.Өміртіршілігі қауіпсіздігінің негіздері

2. Еңбекті ұйымдастыру мәселелері

1


4

2
ТК

№2

Таңдау компоненті 2

1. География топография негіздерімен

2. ҚР және облыс топографиясы


Абжамиева Л


2


3

3

БП

ТК

№1

Таңдау компоненті 1

1. Егіншілік және өсімдік шаруашылығы

2. Агрономия негіздері


Алдабергенова А.А.


3


3

4

-//-

ТК

№3

Таңдау компоненті 3

1. Жер мелиорациясы

2. Жерді суару және құрғату әдістері


Тобжанова А.3


4


5

-//-

ТК

№4

Таңдау компоненті 4

1. Жер кадастрлық жұмыстарды ұйымдастыру

2. Жерге орналастыру мен кадастрды жүргізу

негіздері


Қиясов Қ.М.3


3

6

-//-

ТК

№7

Таңдау компоненті 7

1.Auto CAD, Credo негіздері

2. Компьютерлік жобалау негіздері


ҚұрбановД.Т.3


3,4


1.1. Пәннің атауы, пререквизиттер, постреквизиттер, бағдарламаның қысқаша курсы, бағдарламалардың жетекшілері - жалпы білім беру пәндерінің таңдау компонентерінің бағдарламаларынан қарау керек


2.1 Пәннің атауы: География топография негіздерімен

Пререквизиттер: География, геодезия

Постреквизиттер: Жерге орналастырудағы геодезиялық жұмыстар, картография, жерлерді эрозиядан қорғау, жерге орналастыруды жобалау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Жердің көлемі, мөлшері жайлы және географиялық карталар жайлы түсініктеме беру.Кеңістіктегі және жазықтықтағы нүктелердің координаталарын анықтауда, план, карта жасауда, картографиялық проекцияның номенклатурасын географиялық төбелерге байланысты есептеп табу.Жерге орналастыру жұмыстарында картографиялық әдістерді дұрыс қолдануын үйрену.

Бағдарламаның жетекшісі: Абжамиева Л


2.1 Пәннің атауы: ҚР және облыс топографиясы

Пререквизиттер: География, геодезия

Постреквизиттер: Жерге орналастырудағы геодезиялық жұмыстар, картография, жерлерді эрозиядан қорғау, жерге орналастыруды жобалау

Бағдарламаның қысқаша курсы: Географиялық картаның математикалық негізі, картографиялық проекцияның номенклатурасы, картографиялық генерализация. Картаның шынайы құрамы, әдісі. Картаның автоматизациялық құру кезеңдері. Нүктелердің координаттарын анықтау.

Бағдарламаның жетекшісі: Абжамиева Л

  1   2   3

Похожие:

Курс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы

Курс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Эконометрикалық әдістер негізінде экономикалық құбылыстарды зерттеу модельдерін құруға пайдаланылады
Курс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Функцияны зерттеу және дифференциалды мен интегральды есептеу әдістерін меңгеруі тиіс
Курс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Пән циклы тк № Пәндердің атауы
Постреквизиттер: Гидромашиналар мен жетектер, Газмұнай құбырлары, Мұнай және газ химиясының негіздері, Мұнайгаз жабдықтарының техникасы...
Курс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Жоғарғы деңгейлі бағдарламалау тілдерінің негізгі операторлары, модульдік бағдарламалар. Құрылымдық бағдарламалау элементтері. Бағдарламаны...
Курс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Постреквизиттер:«Бухгалтерлік есеп принциптері», «Қаржылық есеп», Аралық қаржылық есеп», «Тереңдетілген қаржылық есеп», «Бухгалтерлік...
Курс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Ксро кезінде бұл елдердің тарихы тек Ресей мемлекеті негізінде келді. Мемлекеттердің даму процесінің әрқилы жолдары, экономикалық...
Курс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы iconКурс № Циклы тк № Пәндердің атауы
Сот жүйесі сот органдарының құрылысының түсінігі; сот буындары мен инстанциялары; сот органдарының ұйымдастырылуы мен қызметінің...
Курс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы icon1. Пәндердің атауы және олардың негізі бөлімдері
Филология:қазақ тілі мамандығының «Фонетика», «Лексикология», «Сөзжасам», «Морфология», «Синтаксис» пәндердің типтік бағдарламалары...
Курс зу-11-1 № Циклы тк № Пәндердің атауы icon1. Пәндердің атауы және олардың негізі бөлімдері
М020500-Филология:қазақ тілі мамандығының «Фонетика», «Лексикология», «Сөзжасам», «Морфология», «Синтаксис» пәндердің типтік бағдарламалары...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница