Дахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар
НазваниеДахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар
страница1/5
Дата конвертации10.02.2016
Размер0.6 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://library.psu.kz/fulltext/transactions/45_dahno_z.n._tleulenova_g.t._sapenova_d.k._khurilis
  1   2   3   4   5
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Сәулет – құрылыс факультеті


Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс кафедрасы


Дахно З.Н., Тлеуленова Г.Т., Сапенова Д.К.


ҚҰРЫЛЫС ҮРДІСТЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған

оқу құралы


Павлодар


УДК 624.133.138+624.15

ББК 38.623+38.654.1

Қ 77


С. Торайгыров атындағы ПМУ ғылыми кеңесімен ұсынылған


Рецензенттер:

Техника ғылымдарының кандидаты , профессор Ельмуратов С.К.


Қ 77. Дахно З.Н., Тлеуленова Г.Т., Сапенова Д.К.

Құрылыс үрдістерінің технологиясы: оқу құралы. – Павлодар, 2006. – 50 б.


Оқу құралы дәрісте берілген материалдарды терең игеру үшін арналған. Тәжірибелік сабақтарды жүргізу үшін мысалдар келтірілген.

«Құрылыс үрдістерінің технологиясы» курс бағдарламасының оқу құралына сәйкес және ҚР МЖМББС 3.07.318.- 2002 талаптары ескеріліп «Өнеркәсіптік, азаматтық құрылыс және қалалық шаруашылық», ҚР МЖМББС 3.08.359.-2002 «Құрылыс» мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған.


© Дахно З.Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К., 2006

© С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 2006

БЕКІТЕМІН

ОЖ бойынша проректор

С. Торайғыров атындағы ПМУ

____________ Н.Э. Пфейфер

200_ ж. «__» ______________


Құрастырушы: доцент Дахно З.Н.,

аға оқытушы Тлеуленова Г.Т.,

магистрант Сапенова Д.К.


Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс кафедрасы


Кафедра отырысында ұсынылған 200__ж «__»__________, хаттама № __


Кафедра меңгерушісі ________________ А.К.Жетпісов


Сәулет – құрылыс факультетінің оқу - әдістемелік кеңесімен келісілген 200__ж. «___»____________, хаттама № ___


ОӘК төрағасы _________________ П.В. Корниенко


КЕЛІСІЛГЕН

СҚФ деканы ______________ М.К. Кудерин 200_ ж . «__» __________


СМБ нормобақылаушы _____________ Г.С. Баяхметова

200_ ж. «__» __________


ОӘБ МАҚҰЛДАНҒАН

ОӘБ бастығы _____________ Л.Т. Головерина 200_ ж. «__» __________


Кіріспе


Тәжірибелік сабақтарды өткізудің мақсаты студенттерге нақты технологиялық есептерді шешу үшін дәрістерде алынған теориялық білімді қолданудағы тәжірибелік дағдылану болып табылады. «Құрылыс үрдістерінің технологиясы» пәнін оқу геодезия, құрылыс материалдары, сәулет, құрылыс құралымдары, құрылыс машиналары мен экономика негіздері біліміне негізделеді.

Тәжірибелік есептерді шешу үшін нөлдік циклдің негізгі кезеңдері қарастырылған: құрылыс алаңшасының тік жоспарлауы, оймаларды өңдеу, іргетастарды орнату және негізгілермен бірге көмекші жұмыстар, прогресшіл технология мен өндіріс үрдісін орынды ұйымдастыру сұрақтары.

Студенттердің есептерді шеше білу өндірістің қазіргі әдісін қолдануына негізделген жұмыстарды дұрыс ұйымдастыру, жұмыстардың кешенді механизациясына негізделген жер қазатын және көлік машиналары мен жер жұмыстарын орындау әдістерін қолдану, студенттердің нөлдік цикл жұмыстарының өндіріс технологиясының жобалау негіздерін меңгеру болып табылады. Осыған сәйкес құралда есептерді орындаудың толық суреттеуі мен тізбектілігі берілген. Студент тапсырманы орындаған кезде есептеу үшін қажетті формулалар келтірілген.

Тәжірибелік жұмыстарды жүргізудің негізгі мақсаты студенттердің берілген курстың ғана емес, сонымен қатар жоғары аталған пәндерді оқу кезінде теориялық білімдерін бекіту және дағдылану оларды тәжірибеде қолдана алу, қосымша нормативті – техникалық әдебиетпен танысу болып табылады.


1 1 Сабақ


1.1 Технологиялық картаның мәні мен құрамы

Технологиялық карта – құрылыс жинақтау жұмыстарының жиі қайталанатын түрі, өндірістің ұтымды және тұрақты технологиясын іске асыратын және жұмыс өндірісінің жобасы орнына немесе оған қосымша ретінде пайдаланатын құжат.

Типтік технологиялық карта - құрылыс үрдістерінің технология бойынша арналған:

а) технологиялық үрдістерін қолдану жоғары сапаны қамтамасыз етеді;

ә) конструкциялар, заттарды, құрылыс материалдарды қаржылармен қамтамасыз ету бір бөлікке, ярусқа, қабатқа;

б) құрылыс үрдістер бірлескен және максималдық қолдану жұмыс орында;

в) жұмысты механикаландыру құрылыстың мерзімін азайтуға, адам еңбегін үнемдеуді қамтамасыз етуге мүмкіндік туғызады, екі ауысым жұмыс істеу;

г) тасымалдау үрдістер түзілістерді жеткізу технологиялық жабдықтарды ірілеу бөлшектермен;

д) құрылыста еңбек қорғау, тазалық - гигиеналық шаралар өткізу, қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы қауіпсіздік талаптар қойылады.

Типтік технологиялық карта келесі тараудан тұрады:

  • пайдалану саласы;

  • ұйымдастыру мен құрылыс үрдістерінің технологиясы;

  • технико-экономикалық көрсеткіштер;

  • материалдық техникалық қаржылар.

«Пайдалану саласы» қарастырылған:

а) конструктивтік элементтердің және оның бөлігінің ғимараттардың мінездемесі;

ә) карта бойынша құрылыс жұмыстарының құрамы;

б) карта бойынша табиғат қорғау шаралар, геологиялық, гидрогеологиялық және т. б. жағдайлардың мінездемесі;

в) белгіленген объектіні картаға байланастыру мақұлдаманы беру.

«Ұйымдастыру мен құрылыс үрдістерінің технологиясы» қарастырылған:

а) карта бойынша құрылыс жұмыстары талаптар бойынша орындалады. Дайындық, қажеттілік жұмысты қамтамасыз етеді;

ә) жоспар, кескін конструктивтік ғимараттың бөлігіне арналған құрылыс алаңы мен құрылыс жұмыстар орындалады. Кестеде негізгі мөлшерлер, машиналар орналасқан жер, жолдар құрылыс материалдардың орын ауыстыруы, уақытша электр, жылу, су қамтамасыз ету жұмыс басталу;

б) құрылыс алаңында заттар мен құрылыс материалдар ұзаққа сақтау мақұлдамасы;

в) өндіріс жұмыстарының әдістері, тәсілдері;

г) бригаданың саны және олардың қосымша мамандықтары;

ғ) жұмысты орындау кестесі мен еңбек шығынның калькуляциясы;

д) СНиП 3.01.01-85 бойынша жұмыстарды бақылау құрылыс жұмыстары өткізеді;

е) жоба бойынша еңбек және қауіпсіздік техникасы шешімі

(1,2 кесте);

ж) құрылыс нормасы және құрылыс сызбалар сәйкес болу 7 оның ішіне кіреді:

  1. бақылау сапасының бақылау жұмыстары, құрамы, әдістері, мерзімдерімен (3 кесте);

«Технико-экономикалық көрсеткіштер» қарастырылған:

а) құрылыс үрдістерінің жұмыстарының көлемі;

ә) кесте бойынша жұмыстың ұзақтылығы орындалады;

Жұмыстың барлық көлемінің еңбек сыйымдылығы калькуляция бойынша еңбек шығынының қосындысымен анықталады. Еңбек сыйымдылығының бірлік өлшемдері қосынды еңбек сыйымдылығын (адам-сағат) жұмыс көлеміне бөлумен анықталады.

Бүкіл көлемнің еңбек ақысы норма бойынша ал қабылданғандары еңбек шығыны калькуляциясынан алынады.

Бір жұмысшының орташа ауысым еңбек ақысы қосынды еңбек ақысын жұмыстың барлық көлемін еңбек сыйымдылығына бөлгенмен (ад.-сағ.) анықталады.

«Материалдық техникалық қаржылар» тарауда құрылыс үрдістерін карта қарастырылған құрылыс сызбалар, спецификация, жұмыстың көлемі, құрылыс конструкциялары, заттар, кешендер үнемдеу шығынының нормасы) (4 кесте).

Көліктің саны және типі көліктің, жабдықтауының, құрал-сайманның, иілгіштерінің атауы жұмыстың көлеміне, мерзімге оны орындау жұмысшылардың саны (5 кесте).

Заттардың пайдалану атауы заттардың шығынының нормасы

(6 кесте).

Типтік технологиялық карта қысқы мерзімде орындалса қосымша мәліметтер болу керек: бетонды бабына келтіру, ылғалдығы, жылытқыштың құрылғысы.
  1   2   3   4   5

Похожие:

Дахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
В072900 «Құрылыс», 5В073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын жасау» мамандықтарының студенттеріне арналған...
Дахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар iconОрганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандықтарының сырттай оқу түрінің студенттеріне арналған бақылау тапсырмаларының әдістемелік нұсқаулары Павлодар
«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721– «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының сырттай оқу...
Дахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар iconМҰсылман қҰҚЫғы Юриспруденция мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесімен басуға ұсынылды
Дахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар iconБейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» 050721 «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандықтарының студенттеріне арналған әдістемелік нұсқаулар Павлодар
Орысша-қазақша химия-технологиялық терминологиялық сөздік 050720 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 050721 «Органикалық...
Дахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар icon«Өнеркәсіптік құрылыс және санитарлық техникалар негіздері» пәнінен оқу- әдістемелік материалдары
В072700 – «Азық-түлік өнімдерінің технологиясы» және 5В072800 «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандықтарының
Дахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар iconКӘсіпорынның инвестициялық Қызметі экономика мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы Павлодар Кереку 2011
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен
Дахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар icon«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы
«Құрылыс кострукциялары – І, ІІ, ііі», «Құрылыс өндірісінің технологиясы – І, ІІ, ііі», «Геотехника», «Сәулет», «Құрылыс машиналары...
Дахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар iconКелісілді
В07300 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандықтарының студенттеріне арналған
Дахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар iconКелісілген
«Құрылыс», 050730 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын жасау» мамандықтарының
Дахно З. Н., Тлеуленова Г. Т., Сапенова Д. К. ҚҰрылыс үрдістерінің технологиясы құрылыс мамандықтарының студенттеріне арналған оқу құралы Павлодар iconҚұрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкциялар технологиясы
М073000 – “ҚМБжКӨ” мамандығы пәндерінің (Құрылыс материалдары, Байланыстырғыш заттар, Бетон толтырғыштары, Бетон технологиясы) типтік...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница