Бекітемін
Скачать 89.39 Kb.
НазваниеБекітемін
Дата конвертации10.02.2016
Размер89.39 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/35898.doc

ПМУ ҰС 7.18.2/05

Әдістемелік нұсқау

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетi


Кәсіпорындағы экономика және басқару кафедрасы


050506 «Экономика», 050507 «Менеджмент» мамандықтарына студенттеріне арналған

Персоналды басқару пәні бойынша оқуға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ


Павлодар
Лист утвеждения к методическим указаниям

ПМУ ҰС 7.18.1/05БЕКІТЕМІН

Қаржы – экономикалық факультетінің деканы

______________Т.Я. Эрназаров

200__ж «____»_________


Құрастырушы: аға оқытушы Кайшанова А.Ж.


«Кәсіпорындағы экономика және басқару» кафедрасы


оқуға арналған

әдістемелік нұсқау


«Персоналды басқару» пәні бойынша

050506 «Экономика», 050507 «Менеджмент» мамандықтарына студенттеріне арналған


«___» ______200 ж. кафедраның отырысында бекітілді, № ______протокол.


Кафедраның меңгерушісі ________________ С.К. Кунязова


Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды «________» ___________200 ж., №_________ протокол.


ОӘК төрағасы ______________ Л.А.Сидорова

Жалпы мәліметтер


Берілген пөннің негізгі максаты болашак мамандардың теориялык жөне тәжірибелік материал негізінде қазіргі заманғы үйым персоналын басқару процесімен танысуы. Курстың міндеттері-персоналды басқару саласында бітірушілердің білім алуы жене баскару өдістерін үйренуі, үйымның кадрлык қүрамының калыптасу процесін карастыру, персоналдың дамуы мен білім алуы; персоналды мотивациялау өдістерін зерттеу; үйымның кадрлық саясатының қалыптасуы.

Пәннің мазмүнының негізгі болімі кадрларды басқару кағидалары мен әдістерінің жиынтығын, сондай-ақ персоналды баскару жүйесінің негізгі элементтерін зерттейді.

Бағдарламаға персоналды басқарудын мағынасы мен мәні ғана емес, үйымның адами ресурстарына катысты іс-өрекеттсрдің іүрлерінің барлык кешенін карастыратын тараулар кіреді.

Басты назар персоналды басқарудың теориялык аспектілеріне аударылған, сонымен катар ҚР-ң заң актілеріне сәйкес казіргі заманғы отандык жағдайларда шетелдік тәжірибені қолдану ерекшелігіне аударылған.

Бағдарламада казакстандык косіпорындарда персоналды басқару жүйесінің калыптасуының колданбалы мәселелері көрініс тапты.


1 тақырып Персоналды басқарудағы кіріспе

Үйымнын кызметін басқарудағы першналды баскару және оның ролі. Адам кызметін басқарудағы объективті қажеттілік. Қазакстан Республикасындағы еңбек ресурсын басқару мәселесін. Еңбек ресурсын басқарудың мәні.

Ұсынылған әдебиеттер [4,5,12]


2 тақырып ІІБ-ң диагностикалық тәсілі

ПБ мәселелеріне қажетті диагноз. Кәсіпорын қызметін бағалау тиімділігінің диагностикалық моделі. Үйьімңың ПБ-ның диагностикалык моделі менеджмент диагностикасының құрастырушы бөлімі ретінде. Диагностикалық модельдің тұсінігі және оның мәні, модельді талдаудың негізгі объектілері.

Ұсынылған әдебиеттер [6,7,12]


3 тақырып Персоналдың кызметі және оның қызмет етуіне кажетті негізгі талаптар

Үйымды басқарудағы персоналдың қызмет орны. Кадр саясатын жүзеге асыру ұшін ұйымның кадрлық кызметін қалыптастыру кажеттілігі Кадрлық қызметтін негізгі міндеттері.

Ұсынылған әдебиеттер [2,3,12]


4 тақырып Жұмыс орнын қалыптастыру және талдау

Ұйымның жұмыс орнының және жұмыс процесінің еңбек нәтижесіне әсері. Жұмыс орнының түсінігі.

Персонал басқару жүйесіндегі жұмыс орны. Жұмыс орның талдау сатылары. Жұмыс орнын талдаудың персонал басқару бағдарламасын оңдеумен және оны қолданудағы негізгі бағыттарымен байланысы.

Ұсынылған әдебиеттер [4,6,7]


5 тақырып Персоналды жоспарлау

Кадрлық жоспарлаудың негізгі сатьлары: жұмыс күшіндегі қажеттіліктерді жоспарлау, жұмыс күшін тарту мен босату.

Ұсынылған әдебиеттер [2,5,7]


6 тақырып Кадрды қабылдау және жинақтау

Жүмысқа кабылдау процесі және оның сипатгамасы.

Ұсынылған әдебиеттер [2,6,7,9]


7 тақырып Кадрларды іріктеу процесі және оның сипаттамасы

Кадрды іріктеу жүсінігі жөне оның мақсаты-іріктеуге әсер ететін қоршаған орта жағдайының факторлары және олардың сипаттамасы. Ішкі жағдай өлшем, күрделілік, технологиялық өзгеріс және үйымның өзіндін табиғаты іріктеу әдісінің каржылык тиімділігін аныктайтын факторы ретінде.

Ұсынылған әдебиеттер [6,7]


8 тақырып Жұмысшылардың еңбек нәтижелілігін бағалау

Еңбек нәтижелілігін бағалаудын диагностикалык тәсілдері және оның мазмүны. Еңбек нәтижелілігін бағалау жүйелілік процесінің негізін құрастырушы негізгі сатылар және олардың сипаттамалары.

Ұсынылған әдебиеттер [8]


9 тақырып Персонал басқару қызметінің жұмысын бағалау

Персоналды басқару қызметін бағалаудың диагностикалық әдістері.

Ұсынылған әдебиеттер [4,7,8]


10 тақырып Жұмысшыларға бағдар

Жүмысшыларды кажетті акпаратпен, кәсіпорын мақсаттары мен міндеттерін түсінуге қамтамасыз өтуге бағытталған бағдарлар және тренинг процестер.

Ұсынылған әдебиеттер [3,5,9]


11 тақырып Адами ресурстарды дамыту және персоналды оқыту процесі

Персоналды оқыту одістері мен олардың сипаттамасы. Оқыту процесінің мәні жалпы тізбсктілік оқыту процесінің звенолар дәгіектілігі.

Ұсынылған әдебиеттер [8,9,10]


12 тақырып Кәсіпорындағы іскерлік мансапты басқару

Жұмысшының мансаптылық түсінігі. Персонал басқару жүйесіндегі мансаптылықтың орны. Мансаптылықты баскарудың диагностикалык моделі. Мансаптылық түрлері, сипаттамасы.

Ұсынылған әдебиеттер [3,6,12]


13 тақырып Қорларды ұсынуды басқару

Қорларды ұсынуды жоспарлау және басқару стратегиясы; кажетгілігі, мәні.

Қорларды ұсынуды басқару стратегиясының негізгі элеметтері. Берілген мәселені шешудің мүмкін болатын әдістері.

Ұсынылған әдебиеттер [3,6,8]


14 тақырып Персоналды ынталандыру механизмі

Персоналды ыңталандырудың мәні және қажеттілігі компанияның және жұмысшылар мүддесінің артықшылықтары.

Ұсынылған әдебиеттер [7,8,10]


15 тақырып Жұмысшылардың еңбек өтелу ақысының жүйесі

Еңбек төлемділігі мотивация формасы ретінде. Персопалдың біліктілігі мен еңбек төлемділігі. Жұмысшының біліктілік деңгейін анықтайтын факторлар.

Нәтижелікті ынталандырушы әдістері: экономикалык. (тікелей); экономикалык (жанаша) және акшамай емес.

Ұсынылған әдебиеттер [3,4,7]


Ұсынылатын әдебиеттер


Негізгі:

 1. Шекшня С. В. - Управление персоналом современной организации. М:
  ПРИОР, 1996.

 2. Одегов Ю.Г., П.В.Журавлев. Управленис персоналом. Учебиик. М.:
  ФинстатИнформ, 1997.

 3. Управление персоналом. Учебник лля вузов / Под ред. Т.Ю.Базароиа,
  Б.Л.Еремина. М: "Банки-биржи", ЮНИТИ, 1998.

 4. Кибанов А.Я. Управлснис персоналом организации. Учебник. М.:
  Инфра-М., 1997.


Қосымша:

5. Конституция РК 30.08.1995г.

 1. Закон о труде в Республике Казахстан. Алматы, 2000.

 2. Назарбаев Н. "Казахстан-2030": Послание Президента страны народу
  Казахстана. Алматы, 1999.

 3. Всеобшая Декларация прав человека, резолюция 217 А/Ш. Генералъной
  Ассамблеи 10.12.1948г. // Правовая реформа в Казахстане. Алматы, N 1,
  1998 с 3-6.

 4. Гражданский Кодекс РК (обшая часть). - Алматы: Жеті жарғы, 1995.

 5. Конституция РК. - Алматы: Жеті жарғы, 1995. - 176 с.

 6. Закон "О труде в Республике Казахстан". - Алматы: Жеті жарғы,
  2000.-120 с

 1. Закон РК "О занятости населения. Казахстанская правда от 05.01.1999.

 2. Агеев А. Организационная культура современной корпорации:
  МЭиМО, 1990

 1. ГрачевМ.В. Суперкадры. М.: Дело. 1994.

 2. Герчикова И.Н. Менеджмент. М., 1994.

 3. Исаенко А.И. Кадры управления в корпорациях США. М.: Наука, 1993.

 4. Дж.М.Иванцевич, Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления
  (Основы управления персоналом) - М.: Дело, 1993.

 5. Карнеги Дейл - Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей.
  М.: Прогресс, 1990.

 1. Мерсер Д. ІВМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира
  /Пер.с англ. - М: Прогресс, 1981.

 2. Пронников В. А., Ладанов И.Д. Управление персоналом в Японии. М.:
  Наука, 1989.

 3. Пустозерова В.М., Соловьев А.Д. Прием и увольнение работников. М.:
  ПРИОР, 1997.

 4. Филиппов А.В. - Работа с кадрами - М: Экономика.

 5. Гончаров В.В Руководство для высшего управленческого персонала.
  Опыт лучших промышленных фирм США, Японии и стран западной
  Европы. М: МІІ "Сувенир". 1993.

 6. Травин В.В., Дятлов В.А. Основы кадрового менеджмснта. М.: Дело,
  1995.

 7. Щекин Г.В. Аггестация и резерв кадров. Учебное пособие ВЗУЧІІ. Киев, 1992.

 8. Мордвин С.К. Модульная программа для менеджеров. Управлсние
  человсчсскими ресурсами (серия 16). Инфра-М, 1996.

27. Журнал "Человек и труд".

 1. Журнал "Служба кадров".

 2. Журнал "Управление персоналом".

 3. "Журнал менеджера". Приложение к газете "Бюллетень бухгалтера».

 4. Журналы: "Кадры и карьера", "Менеджер", "Директор". ІІриложение к
  газете казахстанского предприятия "Бюллетень бухгалтера".

 5. Журнал "Вопросы труда" Бюллетень Министерства труда и соц. защиты
  РК.

 6. Управление персоналом Энциклопедический словарь / Под ред.
  А.Я.Кибанова. М.: "Инфра-М", 1998.

 7. Персонал: словарь-справочиик / Н.Г.Одегов, Н.К.Маусов.


Похожие:

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін iconБекітемін

Бекітемін icon“Бекітемін”

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconСабақ кестесі "бекітемін"

Бекітемін iconБекітемін «Ш. Уәлиханов атындағы кму»

Бекітемін iconБекітемін химиялық технология және

Бекітемін iconБекітемін тжҚ факультет деканы

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница