2011 – 2020 жылдарға арналған
Название2011 – 2020 жылдарға арналған
страница1/13
Дата конвертации10.02.2016
Размер1.37 Mb.
ТипДокументы
источникhttp://www.mektep3-oskemen.kz/Bagdarlama 2010-2020.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Қазақстан Республикасы

Президентінің

2010 жылғы 07 желтоқсандағы

№ 1118 Жарлығымен

БЕКІТІЛГЕНҚазақстан Республикасында

білім беруді дамытудың

2011 – 2020 жылдарға арналған

МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫАстана, 2010 ж.
1. Бағдарламаның Паспорты


Бағдарламаның

атауы

Əзірлеу үшін

негіз


Бағдарламаны

əзірлеуші

Мақсаты

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 –

2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы

«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық

даму жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің

2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығы;

«Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы» Қазақстан

Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957

Жарлығы

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігі


Экономиканың орнықты дамуы үшін сапалы білімнің

қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы адами капиталды дамы-

ту, білімнің бəсекеге қабілеттілігін арттыру

Бағдарламалық білім беру қызметіне тең қол жеткізуді қамтамасыз етуге бағдар-

мақсаттар


Міндеттері

ланған қаржыландыру жүйесін жетілдіру;

педагог мамандығының беделін көтеру;

білім беруді басқарудың мемлекеттік-қоғамдық жүйесін қалып-

тастыру;

білім беру процесінің барлық қатысушыларының үздік білім беру

ресурстары мен технологияларына тең қол жеткізуін қамтамасыз

ету;

балаларды мектепке дейінгі сапалы тəрбиемен жəне оқытумен

толық қамтуды, оларды мектепке даярлау үшін мектепке дейінгі

тəрбие мен оқытудың əр түрлі бағдарламаларына тең қол

жеткізуді қамтамасыз ету;

жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының

зияткерлік, дене бітімі жəне рухани дамыған азаматын

қалыптастыру, тез өзгеретін əлемде оның табысты болуын

қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру,

еліміздің экономикалық əл-ауқаты үшін бəсекеге қабілетті адами

капиталды дамыту. 12 жылдық оқыту моделіне көшу;

қоғамның жəне экономиканың индустриялық-инновациялық даму

сұраныстарына сəйкес техникалық жəне кəсіптік білім (бұдан əрі

– ТжКБ) жүйесін жаңғырту, əлемдік білім беру кеңістігіне бірігу;

еңбек нарығының, еліміздің индустриялық-инновациялық даму

міндеттері мен жеке тұлғаның қажеттіліктерін қанағаттандыратын

жəне білім беру саласындағы үздік əлемдік тəжірибелерге сай

келетін жоғары білім сапасының жоғары деңгейіне қол жеткізу;

өмір бойы білім алу жүйесінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету;

жастардың бойында белсенді азаматтық ұстанымды, əлеуметтік

жауапкершілікті, отансүйгіштік сезімді, жоғары адамгершілік

жəне көшбасшылық қасиеттерді қалыптастыру

сапалы білімге қолжетімділікті арттыруға бағытталған білім

беруді қаржыландырудың жаңа тетіктерін əзірлеу;

білім беру жүйесін жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету;

педагог қызметкерлердің еңбегін мемлекеттік қолдау мен ынта-

ландыруды күшейту;


2
білім берудегі менеджментті жетілдіру, оның ішінде корпоративтік

басқару принциптерін енгізу, білім беруде мемлекеттік-жеке

əріптестік жүйесін қалыптастыру;

білім беруді дамытудың мониторинг жүйесін жетілдіру, оның

ішінде халықаралық талаптарды ескере отырып, ұлттық білім

статистикасын құру;

оқу процесін автоматтандыруды енгізу үшін жағдай жасау;

мектепке дейінгі ұйымдардың желісін ұлғайту;

мектепке дейінгі тəрбие мен оқытудың мазмұнын жаңарту;

мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту ұйымдарын кадрлармен

қамтамасыз ету;

12 жылдық оқыту моделіне көшуді білім беру мазмұнын

жаңғыртумен қоса жүзеге асыру;

шағын жинақталған мектептердің (бұдан əрі – ШЖМ) проблема-

ларын шешу;

мектептегі инклюзивті білім беру жүйесін жетілдіру;

экономиканың индустриялық-инновациялық даму сұраныстарын

ескере отырып, ТжКБ мазмұнының құрылымын жаңарту;

экономика салалары үшін кадрлар даярлаудың инфрақұрылымын

дамыту;

ТжКБ-да оқудың беделін арттыру;

еліміздің индустриялық-инновациялық даму жобаларына сай

келетін жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кад-

рлармен қамтамасыз ету;

жоғары білімнің еуропалық аймағына бірігуді қамтамасыз ету;

білімнің, ғылымның жəне өндірістің бірігуін қамтамасыз ету,

зияткерлік меншік пен технологиялардың өнімдерін коммер-

цияландыру үшін жағдай жасау. Жоғары білікті ғылыми жəне

ғылыми – педагог кадрларды даярлау;

өмір бойы оқыту, баршаға білім алу үшін жағдай жасау;

жастарды отансүйгіштікке тəрбиелеу жəне олардың азаматтық

белсенділігін, əлеуметтік жауапкершілігін жəне əлеуетін ашу

тетіктерін қалыптастыру жөніндегі шаралар кешенін іске асыру

Іске асыру

мерзімдері

(кезеңдері)


Нысаналы

индикаторлар

2011 – 2020 жылдар

Бағдарлама екі кезеңде іске асырылатын болады:

бірінші кезең: 2011 – 2015 жылдар;

екінші кезең: 2016 – 2020 жылдар.

ШЖМ-нан басқа, барлық білім беру ұйымдарында жан басына

шаққандағы қаржыландыру тетіктері енгізілген;

педагогтердің жалпы санынан жоғары жəне бірінші санаты бар

біліктілігі жоғары педагог қызметкерлердің үлесі – 52 %;

білім беру ұйымдарының 60 %-ында қамқоршылық кеңестер

құрылған;

білім беру ұйымдары басшыларының 100 %-ы менеджмент са-

ласында біліктілігін арттырған жəне қайта даярлаудан өткен;

орта білім беру ұйымдарының 90 %-ында электрондық оқыту

жүйесі пайдаланылады;

3 жастан 6 жасқа дейінгі балалардың 100 %-ы мектепке дейінгі

тəрбиемен жəне оқытумен қамтамасыз етілген;

12 жылдық оқыту моделіне толық көшу жүзеге асырылған;

Қазақстанның барлық өңірлеріндегі «Назарбаев Зияткерлік

мектептері» жобасының шеңберіндегі мектептердің саны – 20;

3
жаратылыстану-математика пəндері бойынша білім беру оқу

бағдарламаларын жетік меңгерген оқушылардың үлесі – 70 %;

қазақстандық жалпы білім беретін мектептер оқушыларының

халықаралық салыстырмалы зерттеулердегі нəтижелері:

оқушылардың білім жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық

бағдарлама (PISA) – 40-45 орын, 4 жəне 8-сынып оқушыларының

математика жəне жаратылыстану саласындағы сауаттылығын

бағалау (TIMSS) – 10-12 орын, «Оқу жəне мəтінді түсіну сапасын

зерделеу» (PIRLS) – 10-15 орын;

мектептердің жалпы санына шаққанда инклюзивті білім беру

үшін жағдайлар жасаған мектептердің үлесі – 70 %;

қатысушылардың жалпы санына шаққанда жұмыс берушілер

қоғамдастығында біліктілікті тəуелсіз бағалаудан алғашқы рет-

тен өткен ТжКБ бітірушілерінің үлесі – 80 %;

ТжКБ оқу орындарында мемлекеттік білім беру тапсырысы

бойынша білім алған түлектердің оқуды бітіргеннен кейінгі

алғашқы жылы жұмыспен қамтылғандардың жəне жұмысқа

орналасқандардың үлесі – 80 %;

ұлттық институционалды аккредиттеу рəсімінен өткен колледж-

дердің үлесі – 30 %;

жұмыс берушілер қоғамдастығында біліктілікті тəуелсіз

бағалаудан алғашқы реттен өткен жоғары оқу орындарын (бұдан

əрі – ЖОО) бітірушілердің оған қатысқандардың жалпы санынан

үлесі – 80 %;

жоғары оқу орындарында мемлекеттік білім беру тапсырысы

бойынша білім алған бітірушілердің 80 %-ы жоғары оқу орнын

бітіргеннен кейін бір жыл ішінде мамандығы бойынша жұмысқа

орналасқан;

əлемнің үздік университеттері рейтингінде көрсетілген

Қазақстанның жоғары оқу орындарының саны – 2;

халықаралық стандарттар бойынша тəуелсіз ұлттық институцио-

налды аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының үлесі – 65

%;

халықаралық стандарттар бойынша тəуелсіз ұлттық маман-

дандырылған аккредиттеуден өткен жоғары оқу орындарының

үлесі – 30 %;

отандық ғылыми зерттеулердің нəтижелерін өндіріске енгізудің

негізінде білім мен ғылымды біріктіру жолымен инновациялық

қызметті жүзеге асыратын жоғары оқу орындарының үлесі – 5 %;

соңғы 5 жылда импакт-факторлы ғылыми журналдарда жария-

ланымдары жарық көрген профессор-оқытушы құрамының жəне

ғылыми қызметкерлердің үлесі – 5 %;

барлық жастағы адамдар үшін білім берудің əртүрлі нысандары

мен типтері енгізіледі;

жастардың жалпы санынан 55 %-ы жастар саясаты мен

патриоттық тəрбие саласындағы іс-шараларды іске асыруға

белсенді түрде қатысатын болады.

Қаржылан-дыру Бағдарламаның бірінші кезеңін республикалық бюджеттен

көздері мен

көлемі

қаржыландырудың қосымша көлемі 461,1 млрд. теңгені құрайды.

Жергілікті бюджеттен қаржыландыру жыл сайын тиісті жергілікті

бюджеттерден білім беру жүйесін дамытуға бөлінетін қаражат

шеңберінде жүзеге асырылатын болады.


4
2. Кіріспе


Білім беру «Қазақстан – 2030» ұзақ мерзімді Стратегиясының маңызды

басымдықтарының бірі болып танылды. Қазақстандағы білім беру

реформаларының жалпы мақсаты білім беру жүйесін жаңа əлеуметтік-

экономикалық ортаға бейімдеу болып табылады. Қазақстан Президенті

республиканы əлемдегі бəсекеге қабілетті 50 елдің қатарына енгізу тура-

лы міндет қойған болатын. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол

жеткізуде маңызды рөл атқарады.

Халықаралық тəжірибе ерте балалық шақтан ересек жасқа дейін ада-

ми капиталға, атап айтқанда, білім беруге бөлінетін инвестицияның эконо-

мика мен қоғамға елеулі қайтарымы болатынын дəлелдеп отыр.

Адами капиталға бөлінетін инвестициялар жылдам өзгеретін əлемде

бейімделе алатын техникалық прогрессивті, өнімді жұмыс күшін құру үшін

аса қажет. Болашақтың табысты экономикасы білім беруіне, халықтың

дағдылары мен қабілетіне инвестициялайтындар болмақ. Білім беруді

əлеуметтік қажеттіліктерге жұмсалатын шығындар ретінде ғана емес,

экономикалық инвестициялар ретінде түсіну қажет.

Білім беру мен экономикалық өсуді байланыстыратын көптеген

дəлелдер бар:

макро- жəне микроэкономикадағы халықаралық зерттеулерді шолу

білім берудің, табыстың жəне өнімділіктің арасында тығыз байланыстың

бар екенін дəлелдеп отыр. Бұл ретте оқытудың бастапқы кезеңіне

инвестициялаудың зор қайтарымы болатыны байқалады;

зерттеулер білім беруді дамытуға жұмсалған инвестицияның маңызды

жақтарын растайды.

Экономикалық пайдадан бөлек білім беру басқа да əлеуметтік пай-

даларды келтіреді, əлеуметтік капиталдың – азаматтардың көп үлесінің

қатысуымен құралған, əлеуметтік бірлігі мен интеграциясы жоғары, құқық

бұзушылық деңгейі төмен қоғамның қалыптасуына ықпал етеді. Жастай-

ынан білім алу əлеуметтік, эмоционалдық жəне басқа да өмірге қажетті

дағдыларды қалыптастыруда маңызды рөлге ие. Білім беру қызметінің

барлық спектрларын одан əрі дамытудың сенімді дəлелдері осында.

Қазақстанның білім беруді түбегейлі жаңғыртуы: білім беруге салына-

тын инвестицияны айтарлықтай жəне тұрақты ұлғайтуы, оның сапасын

жақсартуы қажет.

Сондықтан жаңа ұлттық пайымдау ұсынылады: 2020 жылға қарай

Қазақстан – білімді мемлекет, ақылмен құрылған экономика жəне біліктілігі

жоғары жұмыс күші. Білім берудің дамуы еліміздің болашақ экономикалық,

саяси жəне əлеуметтік-мəдени өркендеуі сүйенетін тұғырнамасы болуы тиіс.

Білім беру саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік са-

ясатын іске асырудың ұйымдастырушылық негізі – қазақстандық білімді

жаңғыртудың жалғастырылуын қамтамасыз ететін Қазақстан Республика-

сында білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттік

бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) болуы тиіс.

Бағдарлама білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың

ұйымдастырушылық негізі ретінде білім беру мен тəрбиенің, басқару

жүйесінің, білім беру қызметі субъектілерінің құқықтық-ұйымдастырушылық

нысандарының жəне қаржы-экономикалық тетіктерінің құрылымындағы,


5
мазмұны мен технологияларындағы өзгерістерді қамтитын ресурстары

мен мерзімі бойынша бір-бірімен өзара байланыстағы іс-шаралар кешені

болып табылады.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

2011 – 2020 жылдарға арналған icon2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын Павлодар облысында іске асыру жөніндегі 2014-2016 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары туралы
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 27-бабы 2-тармағына, Қазақстан...
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы
Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы
Президентінің 2014 жылғы 12 тамыздағы №893 Жарлығымен Балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамтамасыз ету жөніндегі...
2011 – 2020 жылдарға арналған icon1 –ші кесте Аудандық бюджеттің 2012 -2014 жылдарға арналған негізгі параметрлары
Республикасының 2011-2015 жылдарға арналған даму болжамына және Шығыс Қазақстан облысының 2011 -2015 жылдарға арналған әлеуметтік...
2011 – 2020 жылдарға арналған icon«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары туралы»
Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2014 2016 жылдарға арналған iс-шаралар жоспарын бекiту туралы
Республикасында тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын iске асыру жөнiндегi 2014 2016...
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын бекiту туралы
2011 – 2020 жылдарға арналған iconҚазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Республикасында білім беруді дамытудың 2011 2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница