1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Скачать 247.92 Kb.
Название1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Дата конвертации10.02.2016
Размер247.92 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/51908.doc


Пән бойынша оқыту Нысан

бағдарламасының (Syllabus) ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

титулдық парағы


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Металлургия, машинажасау және көлік факультеті


Көліктік техника және логистика кафедрасы


050901 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандық студенттеріне арналған


«Көлік логистикасы»


ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМА

(Syllabus)


Павлодар

Пән бойынша оқыту Нысан

бағдарламасын (Syllabus) ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ММжК факультетінің деканы

________ Т. Т. Тоқтағанов

2010 ж. ___________ «____»


Құрастырушы: ________ аға оқытушы, магистр, Имангазинова Д. Б.


Көліктік техника және логистика кафедрасы


050901 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығының


күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған


«Көлік логистикасы»


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


2010 ж. «__»_______кафедра отырысында ұсынылған № хаттама.


Кафедра меңгерушісі ________ Е. К. Ордабаев 2010 ж. «__»______


ММжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2010 ж. _____ «__», № хаттама


ОӘК төрағасы ___________ Ж. Е. Ахметов 2010 ж. «__» _____


1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат

Имангазинова Динара Балғабековна

Магистр, аға оқытушы

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы Б 1 корпусында (Ак. Шокин көш. 139), 220 аудитория, байланыс телефоны 67-36-23


2 Пән туралы мәлімет

«Көлік логистикасы» пәні 050901 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығының студенттеріне арналған көліктегі жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша профильдік пәндердің бірі болып келеді. Жұмыс жоспары бойынша дәрістер, тәжірибелік сабақтар, студенттердің өздік жұмыстары қарастырылған. Барлық сабақтардың және емтихандық сессияның кестелері оқу үрдісін бақылау бөлімімен құрастырылады. Сабақтар кестемен сәйкес өткізіледі.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредит

тер саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау

нысаны

Барлығы

Дәрістер

Тәжірибелік

Барлығы

СӨЖМ

6

2

90

15

15

60

30

Емтихан

Всего

90

15

15

60

30


4 Пән мақсаттары және міндеттері

– прогрессты технологияны көлікті логистикалық сервисті қолдану ұйымдастыруды, ресурстардың жалпы шығындарын мейлінше төмендету мақсатымен берілген үрдістер шегінде орындалатын операцияларды, рәсімдер мен қызметтерін біріктіру мен үйлестіру негізінде студенттерде материалдық ағымдарды басқаруды нақты ғылыми ұғымдары мен дағдыларын қалыптастыру, жүктер мен жолаушыларды жеткізу әдістерін меңгеру болып табылады.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Курсты оқу нәтижесінде студенттер:

білуі керек:

– озық техника мен технологияларды қолдану негізіндегі көліктік логистиканы басқарудың жалпы принциптерін;

  • көліктік-логистикалық инфрақұрылымды, жүк жеткізудің логистикалық технологиясының функциялары мен принциптерін, көліктік логистикадағы шартты қатынасттардың құқықтық негіздерін;

істей білуі керек:

–жүк жеткізудің логистикалық технолгиясын жасауды;

  • транспорттау тәсілдері мен тасымалдаушыны таңдау бойынша шешімдер қабылдауды;

тәжірибелік дағдылар алуы керек:

– көліктік жүйені жетілдірудің критериялары, факторлары мен шарттары, логистикалық жүйенің тиімділігін анықтауын.


6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:

«Жоғары математика», «Информатика», «Метрология, стандартизация және сапаны басқару», «Өміртіршілік қауіпсіздігі», «Ұйымдастыру жүйесін автоматтандыру».


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:

«Біртұтас көлік жүйесі», «Көліктік құралдар», «Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы мен механизациясы», «Қатынас жолдарын жобалау негіздері және мазмұны», «Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару», «Кедендік құрылымның және қойма шаруашылығы», «Қаржы анализі», «Көлік экономикасы», «Кәсіпорын экономикасы», «Қауіп қатерді ұйымдастыру», «Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорны менеджменті».


8 Тақырыптық жоспар


№ р/с


Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәрістер

тәжірибе

лік (сем)

СӨЖ

1

Кіріспе. Логистика жағдайындағы көлік

1

-

3

2

Логистиканың өндіріс үрдісі

1

-

3

3

Логистикадағы материалдық ағымдар

1

-

3

4

Көлік ағымдары мен көліктің тұрақты құрылғылары

1

-

3

5

Жылжымалы құрамдардың ағымы

1

3

4

6

Уақыт аралығында өзгертілетін көлік үрдісі

1

-

4

7

Тасымалдаудың технологиялық жүйесі мен оның сипаты

1

3

6

8

Көлік кәсіпорнының микрологистикалық жүйесі қызметінің әдістемелік негіздері

1

3

6

9

Автокөлік кәсіпорнының микрологитискалық жүйесін дамытудың әдістері мен модельдері

1

3

4

10

Теміржол көлігі моделін өңдеудің модульдік принципі

1

3

4

11

Көлік қызметін пайдаланушының логистикасы

1

-

4

12

Жүкті қоймалау, жүк тарасы, орау және қайта өңдеу

1

-

4

13

Логистикалық үрдісті ақпаратпен қамтамасыз ету

1

-

4

14

Кәсіпорынды ішкі тасымалдауды сақтау, манипуляциялау үрдісі

1

-

4

15

Логистикалық шығындар

1

-

4

16

Логистиканың дамуының негізгі тенденциялары

1

-

3

БАРЛЫҒЫ :

15

15

60


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Көлік логистикасы» курсында – пәнді табысты оқып білу үшін студент жүйелік талдау әдістерін, операцияны зерттеу теориясын, жалпы қызмет көрсету теориясын, кибернетиканы, болжалдау мен модельдеу теорияларын білуге міндетті.

10 Курс компоненттері


дәріс сабақтарының тақырыптар тізімі

1 тақырып. Кіріспе. Логистика жағдайындағы көлік

Логистика туралы түсінік, оның міндеттері, қызметтері және анықтамалары.

Логистиканың көлікке әсері. Көлік кәсіпорынарының саясаты және олардың қызметінің өзгеруі. Жүктерді жинау мен таратудың жаңа логистикалық жүйелері. Өндірістегі материалдық ағымдардың ұйымдастырушылығын арттыру жолдары мен мақсаттары. Материалдық ағымдардың ұйымдастыру және басқару шарттары. Өндіріс үрдісін ұйымдастыру заңы мен материалдық ағымдардың ұйымдастыру оптимизациясының мүмкіншіліктері. Өндірістің рационалды материалдық ағымдарын ұйымдастыру. Өндіріс үрдісін ұйымдастыруды тиімдендіру.

2 тақырып. Логистиканың өндіріс үрдісі

Материалдық ағымдардың өндірістегі мақсаты және ұйымдастырудың жолдары. Материалдық ағымдарды ұйымдастыру және басқарудың талаптары.

Өндірістің үрдісті ұйымдастыру заңдары және материалдық ағымның кеңістіктегі және уақыт мөлшеріндегі тиемдендіру мүмкіндіктерін ұйымдастыру. Материалдық ағымдардың ағымнан тыс өндірістегі тиімділікті ұйымдастыру. Уақыттағы өндірістік үрдісті ұйымдастыруды тиемдендіру.

3 тақырып. Логистикадағы материалдық ағымдар

Материалдық ағым мен логистикалық операциялардың түсінігі. Материалды ағымдарды талдау моделі. Жұмыстың абсолютті шамаларының негізгі өлшемдері. Жұмыстың салыстырмалы шамаларының негізі өлшемдері.

4 тақырып. Көлік ағымдары мен көліктің тұрақты құрылғылары

Көлік ағымдарының потенциалды теориясы. Аймақтық көлік қызметін көрсету. Сапар жолдардың аса пайдалылығы. Торапты бекеттердің орналасуы. Дұрыс геометриялық көлік торлары.

5 тақырып. Жылжымалы құрамдардың ағымы

Көліктің айналым қаржысы. Пойыздар мен құрамдарды құрудың негізгі жоспары. Ретке келтіру міндеті. Жылжымалы құрамдағы мұқтаждықты анықтау. Қозғалыстың қатаң графигі мен кестенің байланысуы. Көлік өнімінің минимум заңы.

6 тақырып. Уақыт аралығында өзгертілетін көлік үрдісі

Қозғалыс көлемінің ауытқуы. Жылжымалы құрамның санын белгіленген дәрежеде ұстау. Толық емес ақпарат кезінде қызмет көрсету.

7 тақырып. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі мен оның сипаты

Тасымалдау жүйесіндегі үрдістер. Дасымалдаудың технологиялық жүйесін құрастыру. Математикалық ойлауды қолданып жүйені бейнелеу. Графалардың көмегімен бейнелеу. Эксплуатациялық жүйелерді бақылау.

8 тақырып. Көлік кәсіпорнының микрологитсикалық жүйесі қызметінің әдістемелік негіздері

Көліктік қызмет көрсетуді жоспарлаудың әдістері мен модельдері. Көлік құралдарын жөндеуді басқарудың әдістемелік негіздері. Автокөлік кәсіпорнының материалдық техникалық жабдықтау жүйесінің әдістері мен модельдері.

9 тақырып. Автокөлік кәсіпорнының микрологитискалық жүйесін дамытудың әдістері мен модельдері

Көлік кәсіпорнын дамытуды болжалдау әдісі. Көлік кәсіпорнының өндірістік бағдарламасын болжау әдісі. Эвристикалық болжалдау. Көлік кәсіпорнының микрологистикалық жүйесін ұйымдастыру нұсқалары.

10 тақырып. Теміржол көлігі моделін қңдеудің модульдік принципі

Қойылу мақсаты. Тасымалдау үрдісін ұйымдастыру жүйесі. Жолаушыларды тасымалдау жүйесі. Жүктерді тасымалдау жүйесі. Жүйенің модульдік құрылымы. Теміржол көлігінің жүйелік жағдайын жобалаудың логистикалық сызбасы.

11 тақырып. Көлік қызметін пайдаланушының логистикасы

Әртүрлі көлік түрлерінің салыстырмалы логистикалық сипаттамасы. Тасымалдау баламалары мен логистикалық делдалдарды таңдау көрсеткіштері. Терминалды тасымалдар. Көлік шығындары және тарифтер. Тасымалдауды ұйымдастыру және басқару.

12 тақырып. Жүкті қоймалау, жүк тарасы, орау және қайта өңдеу

Қоймалаудың қисынды шешімдері. Тара мен ораудың логистикалық аспектілері. Жүкті өңдеу.


13 тақырып. Логистикалық үрдісті ақпаратпен қамтамасыз ету

Логистикадағы ақпарат ағымы. Логистикалық ақпарат жүйелері. Логистикалық ақпараттық-компьютерлік технологиялар. Логистикадағы штрих кодтары сканерлеуді қолдану.

14 тақырып. Кәсіпорынды ішкі тасымалдауды сақтау, манипуляциялау үрдісі

Кәсіпорында ішкі тасымалдауды сақтау және манипуляциялаудың мәні мен қызметтері. Қойма жұмыстарын ұйымдастыру. Ақпарат жүйелері. Ішкі тасымалдауды жобалау.

15 тақырып. Логистикалық шығындар

Логистикалық шығындардың мәні мен құрылымы. Логистикалық шығындардың құрылымдық анализын талдауы. Логистикалық шығындардың қалыптасу мен қысқарту факторлары. Логистикалық шығындардың дәрежесі және құрылымы. Логистикалық шығындарды қаржыландыру.

16 тақырып. Логистиканың дамуының негізгі тенденциялары

Негізгі тенденциялардың идентификациясы. Еврологистиканың дамуы. Кәсіпорындарда логитисканың дамуы. Логистикалық ақпарат жүйелерінің дамуы.

– тәжірибелік сабақтар тізімі мен мазмұны

1) 5 тақырып. Жылжымалы құрамдардың ағымы

Көліктік желілер нүктелерінің арасындағы қысқа арақашықтықтарын анықтау (№ 1 тәжірибелік жұмыс)

2) 7 тақырып. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі мен оның сипаты

Керекті автомобиль санын симплексті әдіспен есептеу (№ 2 тәжірибелік жұмыс)

3) 8 тақырып. Көлік кәсіпорнының микрологитсикалық жүйесі қызметінің әдістемелік негіздері

Жүкжіберушілердің жүкалушыларға рационалды бекітуін потенциал әдісімен есептеу (№ 3 тәжірибелік жұмыс)

4) 9 тақырып. Автокөлік кәсіпорнының микрологитискалық жүйесін дамытудың әдістері мен модельдері

Жүк жеткізудің минималды уақытына жету (№ 4 тәжірибелік жұмыс)

5) 10 тақырып. Теміржол көлігі моделін қңдеудің модульдік принципі

Жүк тасымалдауын ұсақ партиямен жоспарлау (№ 5 тәжірибелік жұмыс)


СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабағына дайындалу

Конспект

Сабаққа қатысу

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу (сабақ тақырыбы бойынша материал оқу,есеп дайындау)

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

3

Курстық жұмыс орындау

КЖ

КЖ қорғау

20

4

Аудиториялық сабақтар мазмұнына кірмеген материалды оқу

Конспект

(және басқа)

Коллоквиум

(және басқа)

7

5

Бақылау шараларына дайындалу
РК 1, РК 2, тестілеу

3

Барлығы:

60

студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1) 1 тақырып. Кіріспе. Логистика жағдайындағы көлік

Уақыт факторы бойынша жеткізу үрдісінің логистизациясы.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 5].

2) 1 тақырып. Кіріспе. Логистика жағдайындағы көлік

Ағымдық үрдіс сияқты жүктердің кедендік өңдеуі.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 3].

3) 1 тақырып. Кіріспе. Логистика жағдайындағы көлік

Кеден ісін логистикалық ұйымдастыру.

Ұсынылатын әдебиет: [1].

4) 3 тақырып. Логистикадағы материалдық ағымдар

Аймақтағы кедендік өңдеудің ағымдарын талдау.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 7].

5) 5 тақырып. Жылжымалы құрамдардың ағымы

Клиенттердің жүк жеткізу жүйесіне қойылатын талаптарды талдау.

Ұсынылатын әдебиет: [4].

6) 6 тақырып. Уақыт аралығында өзгертілетін көлік үрдісі

Жүк жеткізу жүйесін таңдау есептерінің көпкритерийлі шешімі.

Ұсынылатын әдебиет: [5].

7) 6 тақырып. Уақыт аралығында өзгертілетін көлік үрдісі

Ұсынылатын әдебиет: [6].

8) 7 тақырып. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі мен оның сипаты

Жолаушыларды тасымалдау технологиясындағы логистикалық жақындату.

Ұсынылатын әдебиет: [7].

9) 8 тақырып. Көлік кәсіпорнының микрологитсикалық жүйесі қызметінің әдістемелік негіздері

Жолаушы көлігі қалалық инфрақұрылымның элементі.

Ұсынылатын әдебиет: [3, 4].

10) 9 тақырып. Автокөлік кәсіпорнының микрологитискалық жүйесін дамытудың әдістері мен модельдері

Қалалық жолаушы көліктің қоғамдық және логистикалық жүйелерінің өзараәрекеттесуі.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 5, 7].

11) 10 тақырып. Теміржол көлігі моделін қңдеудің модульдік принципі

Логистикалық жүйелерді басқаруды ұйымдастыру.

Ұсынылатын әдебиет: [4, 6].

12) 12 тақырып. Жүкті қоймалау, жүк тарасы, орау және қайта өңдеу

Халықаралық көліктік коридорларды қалыптастыру әдістемесі.

Ұсынылатын әдебиет: [4].

13) 13 тақырып. Логистикалық үрдісті ақпаратпен қамтамасыз ету

Қалалық жолаушы көлікпен басқаруды ақпаратпен қамтамасыз ету.

Ұсынылатын әдебиет: [5, 7, 8].

14) 14 тақырып. Кәсіпорынды ішкі тасымалдауды сақтау, манипуляциялау үрдісі

15 Жүк жеткізу таңдауын қамтамасыз етудің ақпараттық жүйелері.

Ұсынылатын әдебиет: [6, 8].

15) тақырып. Логистикалық шығындар

Аймақтағы жүктердің кедендік өңдеу ағмдарымен басқару.

Ұсынылатын әдебиет: [8].


СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Көлік логистикасы» пәні бойынша 050901 – Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған

бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (5 семестр)

Апта

1 сабақ үшін

макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы


Максималды балл


20


30


20


30


100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ДҮТ 1,2


ДҮТ 3,4


ДҮТ 5,6


ДҮТ 7,816

Бақылау нысаны
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

2

4

4

4

4

Тәжірибелік сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ТҮТ 1


ТҮТ 1


ТҮТ 2


ТҮТ 248

Бақылау нысаны
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балл

6

12

12

12

12

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаныДЗ

СИ 1
ДЗ

СИ 2
ДЗ

СИ 3
ДЗ

СИ 416

Бақылау нысаныК
К
К
К

Макс.балл4
4
4
4

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны


ПТД


ПТД


20

Бақылау нысаны


Т1


Т2
Макс.балл


10


10
2 рейтинг (5 семестр)

Апта

1 сабақтың

макс. балл

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы


Максималды балл

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
ДЗЛ 9

ДЗЛ 9

ДЗЛ 10

ДЗЛ 1016

Бақылау нысаны
У

У

У

У

Макс.балл

2

4

4

4

4

Тәжірибелік сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
ДЗП 1

ДЗП 1

ДЗП 2

ДЗП 243

Бақылау нысаны
У

У

У

У

Макс.балл

6

12

12

12

6

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
ӨО

ҮТ 1
ӨО

ҮТ 2
ӨО

ҮТ 3
ӨО

ҮТ 416

Бақылау нысаны
К
К
К
К

Макс.балл
4
4
4
4

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны


ПТТ


ПТТ25

Бақылау нысаны


Т1


Т2

Макс.балл


12


13


Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ТҮТ 1 – №1 тәжірибелік сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; Е – есеп; КЖБ 1– курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т – тексеру; ӨОҮТ1 – материалды өздігінен оқуға №1 үй тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т –№1 тест.


Кафедра отырысында ұсынылған 2010 ж. «__»_____ № хаттама.


Кафедра меңгерушісі __________ Е. К. Ордабаев 2010 ж. «__»_____


11 Курс саясаты

Сабаққа қатысу, талқылауда активті болу оқу үрдісіне қатысу дегенді білдіреді.

Дәріс сабақтарына қатысқаны үшін студентке 4 балл қойылады.

Тәжірибелік сабақтарға қатысқаны, активті жұмыс, тапсырманы, есепті уақытында тапсырғаны үшін студент 6 балл алуы мүмкін. Студенттердің оқытушымен бірге орындалатын өздік жұмысы, дәрістік сабақтардың тақырыптарын терең зерттеп, оларды бекітуге бағытталған. Тәжірибелік жұмыс пен сабаққа қатысқанда 2 балл беріледі. Өздік жұмыс, теориялық курсқа кірмеген немесе қысқаша түрде қарастырылған, дәрістік тақырыптарға қатысты сұрақтарды теорялық түрде зерттеу және оларды бекітуге бағытталған.

Өздік жұмысы келесі түрде бағаланады: әр тақырыптын теориялық қарастыру, сұрақтар бойынша конспектпен аяқталады, конспект оқытушыға көрсетіліп бағаланады.

Бірініші және екінші межелік бақылау оқытылған тақырыптар бойынша ауызша сұрау түрінде, билеттер немесе тесттер бойынша 100 баллдық жүйемен бағаланады.

Пән бағдарламасына сай семестр бойы студент тапсырмалардың толық көлемін орындау керек.

Емтихан үш сұрағы бар билет бойынша өткізіледі. Емтихан 100 баллдық жүйе бойынша бағаланады.

Сабақта тәртіп ережелерін бұзу үшін аудиториядан шығарылуы мүмкін. Айып санкциялары келесідей болады:

- сабаққа себепсіз қатыспағаны үшін – 0 балл;

- сабаққа кешігіп келгені үшін жарты балл алынады;

- аудиториядан шығаррылуы үшін – 0 балл;

- кешігіп орындалған тапсырмалар, автоматты түрде бағаланады (номиналдан 50 %).

Емтихан тапсыру кезінде көшіруге тыйым салынады. Бақылау шараларында көшіргені үшін студент аудиториядан шығарылады және оған қойылатын баға – 0 балл.

Егер студент себеп бойынша бақылау шараларына қатыспаса, онда оған оқытушымен қосымша көрсетілген уақытта тапсыруға мүмкіндік беріледі (МБ және ҚБдекан рұқсатымен тапсырылады), әйтпесе алатын бағасы – 0 балл.


12 Әдебиеттер тізімі


Негізгі

1 Зеваков, А.М. Логистика производственных и товарных запасов: учебник / Зеваков А.М., Петров В.В.– СПб.: Изд-во Михайлова В.А.,2002.

2 Логистика автомобильного транспорта: концепция, методы, модели/ Лукинский В.С., Бережной В.И., Бережная Е.В., Цвиринько И.А – М.: Финансы и статистика,2002.

3 Савин В. И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное пособие/ В.И.Савин. – М.: Дело и Сервис,2002.

4 Чудаков А.Д. Логистика: Учебник. – М.:РДЛ,2000.


Қосымша

5 Радионов А. Р. Логистика: Нормирование сбытовых запасов и оборотных средств предприятия /А.Р.Радионов, Р.А.Радионов.-М.:Дело,2002.

6 Савин В. И. Перевозки грузов автомобильным транспортом: справочное пособие/ В.И.Савин.– М.: Дело и Сервис,2002

7 Козловский, В.А. Логистический менеджмент: учебное пособие/В.А. Козловский, Э.А.Козловская, Н.Т. Савруков.– Изд. 2-е, доп.-СПб.:Лань,2002

8 Миротин, Л.Б. Системный анализ в логистике: учебник для вузов Л. Б. Миротин, Ы. Э. Ташбаев.– М.: Экзамен, 2004.


Похожие:

1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
«Көлік, көліктік техника және технологиялары» мамандығының студенттеріне арналған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Металлургия, машинажасау және көлік факультеті
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандық студенттеріне арналған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру мамандық студенттеріне арналған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1. Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпараттары
Бағдарлама «01» қыркүйек 2010ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon«Мұрағаттық анықтамалар беру» мемлекеттік қызмет стандартына
Республикасы Байланыс және ақпарат министрлігі Ақпарат және мұрағат комитетінің Ұлттық мұрағаты
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon2 Оқытушы туралы мәлімет
Пәннің оқу әдістемелік кешені «Зоология», А. 2005 типтік бағдарлама және кафедра құжаттары негізінде құрастырылған
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 Оқытушы жайында мәлімет: аға оқытушы Жунусова Г. Т
Студенттердің (магистранттардың) оқытушымен жүргізетін өздік жұмыстарының кестесі
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат iconБАҒалы қАҒаздар эмиссиясының проспектісі
...
1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат icon1 жалпы мәлімет оқытушы және пән бойынша жалпы мәлімет
Семей қ. ШӘКӘрім атындағы мемлекеттік университеті 3 деңгейлі смк құжат поәК поәК 042-18-16 66/02-2014 поәК
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница