Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 338.11 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница1/2
Дата конвертации10.02.2016
Размер338.11 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/116018.doc
  1   2

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Металлургия, машина жасау және көлік факультеті


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығының студенттеріне арналған


Сертификаттау


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ММЖжК факультетінің деканы

___________ Тоқтағанов Т. Т.

(қолы)

20__ж. «___»____________


Құрастырушы аға оқытушы, магистр ________________ Искакова Д. А.


Машина жасау және стандарттау кафедрасы


5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығының


күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған


Сертификаттау


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________ Ықсан Ж. М. 20__ж. «____» ________

(қолы)


Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған металлургия, машина жасау және көлік 20__ж. «_____»____________№____ хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Ахметов Ж. Е. 20__ж. «_____»___________

(қолы)1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

А.Ж.Т. Искакова Динара Алтынбековна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі аға оқытушысы, магистр

Машина жасау және стандарттау кафедрасы Б корпусында (Ак.Шөкин көш. 139 үй), 214 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673633.


2 Пән туралы мәліметтер


«Сертификаттау» пәні 5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология мамандығының студенттеріне төртінші семестрде оқытылады. Кредиттер саны – екі, пәннің көлемі: барлығы – 90, аудиториялық – 30, СӨЖ – 60. Емтихан төртінші семестрде өткізіледі. Дәріс сабақтары – 15 сағат, тәжірибелік сабақтары – 7,5 сағат, зертханалық сабақтары – 7,5 сағат.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлығы

Дәріс

практика

Зертханалық

барлығы

СРСП

4

2

30

15

7,5

7,5

60

30

емтихан


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы – Қазақстан Репсубликасындағы сертификаттаудың негізгі принциптері мен мәліметтері туралы, сертификаттаудың қолданылатын аумақтары туралы, сәйкестікті растау сұлбалары мен жүйелері туралы, өнімнің және қызметтің сәйкестік растауын өткізу туралы, сапа жүйелерінің сәйкестігін растау реті туралы білімдерді бекіту.


Пән міндеттері: Қазақстан Репсубликасындағы сертификаттаудың негізгі принциптері мен мәліметтерін, сертификаттаудың қолданылатын аумақтарды, сәйкестікті растау сұлбалары мен жүйелерді, өнімнің және қызметтің сәйкестік растауын өткізуді, сапа жүйелерінің сәйкестігін растау ретін оқу.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде:

– Қазақстандағы және щетелдегі сертификаттаудың тарихы және қазіргі даму бағыттары, сертификаттаудың салалық ерекшеліктері туралы;

– шығарылатын және әкелінетін өнімнің сапасын арттырудағы сертификаттаудың ролі, саудадағы техникалық тосқауылдарды жою туралы, сәйкестікті растау бойынша халықаралық және аймақтық ұйымдар туралы;

– сәйкестікті растау жөнінде түсінігі болу керек;

– сертификаттау бойынша заңды және нормативтік құжаттарды, әдістемелік материалдарды, өнім мен қызметтердің сәйкестігіне растау жүргізу ережелері мен тәртібін, міндетті және ерікті сертификаттау жүйелерін, сәйкестікті растау сұлбаларын, сәйкестікті растауға сынау жүргізу ережелерін, сапа жүйелерінің және өндірістің сәйкестігін растауды жүргізу ережелерін;

– сертификаттау бойынша әдістемелік материалдарды білуі керек;

– сертификаттау аумағында терминалогия мен нормативтік-техникалық құжаттарымен жұмыс істегенде;

– сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды өткізу кезінде икемді болу;

– сәйкестікті растау сұлбалары мен жүйелерді пайдалануда;

– өнімнің және қызметтің сәйкестік растауын өткізуде;

– сапа жүйелерінің сәйкестігін растау реті бойынша өткізуде практикалық машықтарды иемдену қажет;


6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет: физика, математика, стандарттау.


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: философия, метрология, өлшеудің жалпы теориялары.


8 Тақырыптық жоспар

8.1 Пәнінің тақырыптық жоспары


№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәрістер

практикалық

Зертханалық

СӨЖ

1

Кіріспе

16

2

Пәннің мақсаттары мен міндеттері. Сертификаттауды дамытудың жағдайы және негізгі даму бағыттары

2
2

6

3

Сертификаттаудың негізгі ұғымдары мен анықтамалары

2
2

8

4

Сәйкесті растау ұғымы

2

1,5

2

8

5

Сертификаттаудың құқықтық негіздері

2

2
8

6

Сертификаттау саласындағы ҚР заңдарының құрылымы және негізгі ережелері

2

2
8

7

ҚР сәйкестікті растау жүйесі туралы ереже

2

2

1,5

8

8

Міндетті және ерікті сертификаттау

28

БАРЛЫҒЫ :

15

7,5

7,5

60


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Сертификаттау - сәйкестікті растау жөніндегі орган өнімнің, көрсетілетін қызметтің белгіленген талаптарға сәйкестігін жазбаша куәландыратын рәсім.

Сертификаттау сәйкестікті бағалау бағытындағы іс-өрекеттің бірі болғандықтан бүл салаға сәйкес келетін терминдер мен анықтамалар бар.

Сөйкестікті бағалау - өнімге, процеске, түлғаға не-месе органға қойылған талаптардың орындалғанының дәлелдемесі. Сәйкестікті растау, тіркеу, аккредиттеу, тексеру және қадағалау сөйкестікті бағалау іс-әрекет-терінің айңын мысалы болып табылады. Сөйкестікті бағалауға үш жақ қатысады. Қатысушы жақтар дайын-даушының (бірінші жақ), сатып алушылардың (екінші жақ) мүддесін қорғайды. Үшінші жақ - алғашқы екі жақңа да төуелді емес түлға немесе орган.

Сәйкесті растау нөтижесі - объектінің техникалық регламенттерінде, стандарттарында немесе шарттарын-да белгіленген талаптарға сәйкестігін қүжаттамалық куәландыру (сәйкестік туралы декларация немесе сөйкестік сертификаты түрінде) болып табылатын сәйкестікті бағалау рөсімі.

Сәйкестікті растау нысаны - нәтижелері өнімнің, көрсетілетін қызметтің техникалық регламенттерінде, стандарттарында немесе шарттарында белгіленген та-лаптарға сөйкестігінің дөлелі ретінде қаралатын іс-қимылдардың жиынтығы.


10 Курс компоненттері

10.1 Пәннің тақырыптары мазмұны

1 тақырып. Кіріспе.

Сертификаттау туралы жалпы үғым. Сәйкестікті растау және сертификаттау саласындағы негізгі түсініктер. [1 б. 5-12, 2 б. 12-19, 5 б. 20-25].


2 тақырып. Пәннің мақсаттары мен міндеттері.

Сертификаттауды дамытудың жағдайы және негізгі даму бағыттары. Сертификаттау және сәйкестікті растау саласындағы терминдер мен анықтамалар. Сертификаттау саласындағы ҚР заңдарының құрылымы және негізгі ережелері. Сәйкестікті растау процестерін ұйымдастыру, сертифиикаттаудың қолданылу салалары, міндетті және ерікті сертификаттау, сәйкестікті растауды сынау. Сапа менеджменті жүйелерінің сәйкестігін растау. Шетелде сапа жүйелерінің сәйкестігін растау практикасы. Сәйкестікті растауды нормативтік-әдістемелік қамтамасыз ету. [2, б.16-20].


3 тақырып. Сертификаттаудың негізгі ұғымдары мен анықтамалары.

Сертификаттау салсындағы терминдер мен анықтамалар. «Техникалық реттеу туралы» заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Сәйкестктік шкаласы. Өндірушінің және тұтынушының тәуекелдері. Сертификаттауды дамытудың жағдайы және негізгі даму бағыттары.

Көрсетілетін қызметті сертификаттау сызбалары

Сызба №

Жұмысты орындауды, қызмет көрсетуді бағалау

Жұмыс пен қызмет нәтижелерін тексеру (сынау)

Сертификатталған жұмыс пен қызметті инспекциялық тексеру

1

Жұмыс пен қызметті атқарушының шеберлігін бағалау

Жұмыс пен қызмет нәтижелерін тексеру (сынау)

Жұмыс пен қызметті атқарушының шеберлігін тексеру

2

Жұмысты орындау мен қызмет көрсету процестерін бағалау

Жұмыс пен қызмет нәтижелерін тексеру (сынау)

Жұмысты орындау мен қызмет көрсету процестерін тексеру

3

Өндіріс жағдайын талдау

Жұмыс пен қызмет нәтижелерін тексеру (сынау)

Өндіріс жағдайын тексеру

4

Мекемені (өндірісті) бағалау

Жұмыс пен қызмет нәтижелерін тексеру (сынау)

Белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру

5

Сапа жүйесін бағалау

Жұмыс пен қызмет нәтижелерін тексеру (сынау)

Сапа жүйесін тексеру

6

Жұмысты орындау және қызмет көрсету сапасын тексеру

Өтінім декларациясын қарастыру (құжаттармен қоса)

Жұмысты орындау және қызмет көрсету сапасын тексеру

7

Сапа жүйесін бағалау

Өтінім декларациясын қарастыру (құжаттармен қоса)

Сапа жүйесін тексеру

[1, б. 45-50].


4 тақырып. Сәйкесті растау ұғымы.

Қазақстанда және шетелде сертификаттауды дамытудың тарихы және қазіргі даму бағыттары. Сәйкестікті растаудың салалық ерекшеліктері. [1, б. 80-96].


5 тақырып. Сертификаттаудың құқықтық негіздері.

«Техникалық реттеу туралы» ҚР Заңы. «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» ҚР Заңы. «Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР Заңы. [2, б.30-45].


6 тақырып. Сертификаттау саласындағы ҚР заңдарының құрылымы және негізгі ережелері. [3, б. 40-100].

«Техникалық реттеу туралы» ҚР Заңы. Сертификаттау саласындағы мемлекеттік реттеу және басқару. Өнімнің, процестердің, жұмыстар мен қызметтердің сәйкестігін растау бойынша органдар. Өнімінің, процестердің, жұмыстар мен қызметтердің сәйкестігін растау түрлері. Өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптар. Сәйкестікті растау бойынша нормативтік құжаттарға қойылатын талаптар. Сәйкестікті растау саласындағы мемлекеттік бақылау және сертификатталған өнімді инспекциялық бақылау. Сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды қаржыландыру. Сәйкестікті растау туралы заңды бұзғаны үшін жауаптылық.

Өнімді сертификаттау сызбалары

Сызба нөмірі

Тіркеуден

өткен сынақ

зертханаларында

сынау және сәйкестікті

дәлелдеудің

басқа да

түрлері

Өндірісті

(сапа жүйесін тексеру)

Сертификатталған өнімнің (сапа жүйесінің,өндірістің)

белгіленген талаптарға сәйкестігіне инспекциялық бақылау жасау

Сертификатты қолдану мерзімі (аспауы керек)

Ескерту

1

Типтік өкіл ретіндегі үлгілерді сынау (типтік сынау)
-

6 ай

Таңбалау жүргізілмейдіТиптік сынау

Өндіріс жағдайын талдау


2

Типтік сынау

Өндіріс жағдайын талдау

Сатушыдан алынған үлгілерді сынау

12 ай

Барлық шығарылатын өнім таңбаланады

3

Типтік сынау
Дайындаушыдан алынған үлгілерді сынау

12ай

Барлық шығарылатын өнім таңбаланадыТиптік сынау

Өндіріс жағдайын талдау

Дайындаушыдан алынған үлгілерді сынау,өндіріс жағдайын талдау4

Типтік сынау
Сатушыдан алынған үлгілерді сынау. Дайындаушыдан алынған үлгілерді сынау

18 ай

Барлық шығарылатын өнім таңбаланадыТиптік сынау

Өндіріс жағдайын талдау

Сатушыдан алынған үлгілерді сынау. Дайындаушыдан алынған үлгілерді сынау,өндіріс жағдайын талдау5

Типтік сынау

Өндірісті сертификаттау немесе сапа жүйесін сертификаттау

Сертификатталған сапа жүйесін (өндірісті) тексеру

36 ай

Барлық шығарылатын өнім таңбаланады

6

Типтік сыңау өтінім декларациясын қарастыру

Сапа жүйесін сертификаттау

Сапа жүйесін тексеру

36 ай

Таңбалау жүргізілмейді

7

Партияны сынауПартияны тарату мерзімі

Таңбалау жүргізілмейді

8

Әрбір үлгіні сынау
-

Тағайындалмайды

Әрбір бұйым таңбаланады

9

Өтінім декларациясын қарастыруӨнімнің жарамдылық мерзімі 12 айдан аспау керек


Өтінім декларациясын қарастыру

Өндіріс жағдайын талдау


10

Өтінім декларациясын қарастыру

Өндіріс жағдайын талдау
12 ай

Таңбалау жүргізілмейді

10а

Өтінім декларациясын қарастыру

Өндіріс жағдайын талдау

Дайындаушыдан және сатушыдан алынған үлгілерді сынау. Өндіріс жағдайын талдау[2, 4, б. 100-120].


7 тақырып. ҚР сәйкестікті растау жүйесі туралы ереже.

Сәйкестікті растау жүйелері. ҚР мемлекеттік сәйкестікті растау жүйесі (МСЖ). Жалпы ережелер. Сәйкестікті растау бойынша жүйенің ұйымдастырушылық құрылымы және сәйкестікті растау жұмыстарын ұйымдастыру.

Сәйкестікті растау бойынша органдарға және сынау зертханаларына қойылатын талаптар. Сәйкестікті растауға сынау: сынау түрлері, олардың өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін бағалаудағы ролі, сәйкестікті растауға сынауды метрологиялық қамтамасыз ету. [4, б.120-150].


8 тақырып. Міндетті және ерікті сертификаттау

Сертификаттаудың қолданылу салалары. Міндетті сертификаттау объектілері. Ерікті сертификаттау объектілері. Сәйкестікті растау сұлбалары. Өнімнің сәйкестігін растау сұлбалары. Қызметтердің сәйкестігін растау сұлбалары. Қолданылатын сұлба туралы шешімді қабылдау критерийлері.


Сертификаттаудың

түрлері

Негізгі

жүргізу

мақсатта-ры

Жүргізу негізі

Объектілер

Сәйкестікті

бағалаудың

мәні

Нормативтік негіз

Міндетті

Тауардың (жұмыстың,

қызметтің)

қауіпсіздігін

қамтамасыз ету

Қазақстан

Республикасының заңды актілері

Қазақстан

Республикасы Үкіметі

бекіткен

міндетті

сертификаттауға жататын тауарлар тізбесі

Міндетті сертификаттауды енгізген заңдарда белгіленген міндетті талаптарға сәйкестігін бағалау

Тауар сапасына

міндетті

талаптар

белгілейтін

стандарттар,

санитарлық

нормалар,

ережелер және басқа құжаттар

Ерікті

Кәсіпорын өнімінің (қызметінің) бәсекеге жарамдылығын қамтамасыз ету.Тек қана қауіпсіздік талаптарына ғана емес,сонымен қатар өндірілетін өнімнің (қызметтің) сапасына қойылатын талаптарға сәйкес өнімдерді жарнамалау

Заңды және жеке тұлғалар бастамасы негізінде өтініш берушімен сертификаттау органы арасындағы шарт

Кез келген

объектілер

Өтініш берушінің

әр түрлі

талаптарына

сәйкестігін

сертификаттау органымен келісе отырып бағалау

Ерікті сертификаттау жүйесінің

әр санаттағы

стандарттары

(ұлттық,ұйымның), келісімшарттары

[2, 5, б. 100-125].


10.2 Зертханалық сабақтардың тізімі мен тақырыптары


2) 1 тақырып. 1 зертханалық жұмыс. Өнімді, қызметтерді, сапа жүйелерді сәйкестікке растауды өткізу технологиясы.

3) 2 тақырып. 2 зертханалық жұмыс. Сәйкестікті растау үшін қажетті өнімнің, қызметтердің сапа көрсеткіштерді таңдау.

4) 3 тақырып. 3 зертханалық жұмыс. Сәйкестікті растаудың ең ыңғайлы сұлбасын таңдау.

7) 4 тақырып. 4 зертханалық жұмыс. Сәйкестікті растаудың нәтижелері бойынша құжаттарды дайындау.

Зерханалық практикум практикалық есептерді шешу немесе зертханалық жабдықтарсыз қойылған проблеманы реферат түрінде, сипаттау түрінде жүргізілуі мүмкін.


10.3 Практикалық сабақтардың тізімі мен тақырыптары

4) 1 тақырып: 1 практикалық жұмыс. Сертификаттаудың заңды базасы

5) 2 тақырып: 2 практикалық жұмыс. Сәйкестікті растау жүйелерді құрудың жалпы ережелер.

6) 3 тақырып. 3 практикалық жұмыс. Сәйкестікті растау сұлбалары және оларды таңдау. Сертификаттауды өткізу реті.

7) 4 тақырып. 4 практикалық жұмыс. Сәйкестікті растауға сынауларды өткізу әдістері.


10.4 Студенттерінің өзара жұмысының мазмұны

СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлем

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

15

2

Практикалық сабақтарға

дайындалу (сабақ тақырыбы бойынша материалды меңгеру, тапсырмаларды шешу және т.б.)

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

7

3

Зертханалық жұмыстарға дайындалу (сабақ тақырыбы бойынша материалды меңгеру, есеп беру шаблонын дайындау)

Есеп беру шаблоны

ЗЖ рұқсат алу

6

4

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

(және т.б.)

Коллоквиум

(және т.б.)

12

6

Семестрлік тапсырмаларды орындау (рефераттар)

Реферат

СТ қорғау

15

7

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2 МБ , коллоквиум, бақылау жұмысы, тестілеу және т.б.

5

Барлығы:

60


Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1) Кіріспе. Сапа менеджментінің жүйелер сәйкестігін растау. Шекарада сапа жүйелер сәйкестігін растау тәжірибесі. Сертификаттау аумағында ҚР заңның құрылым және негізгі мәліметтері.

Ұсынылған әдебиет: [6], б.15-28.


2) Сертификаттаудың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. «Техникалық реттеу туралы» заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар мен анықтамалар. «Техникалық реттеу туралы» заңның баптарын оқу. 17025-2001 СТА ҚР СТ оқу.

Ұсынылған әдебиет: [6], б.30-35.


3) Өнімді сертификаттау кезінде өндіруші мен тұтынушының тәуекелдері. Өндіруші мен тұтынушының тәуекелдері. Техникалық реттеу аумағындағы нормативтік құқықтық актілер. Шетел мемлекеттрдің стандарттау бойынша халықаралық, регионалдық және нормативтік құжаттарды қолдану. Еуроодағының халықаралық тәжірибесі мен принциптің сәйкесті сәйкестікті растаудың объектілері және қалыптары.

Ұсынылған әдебиет: [6], б.42-56.


4) Сертификаттаудың құқықтық негіздері. Өнімнің, қызметтердің, процестердің, жұмыстардың сәйкестігін растау түрлері. Өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін талаптар. Сәйкестік растау аумағындағы мемлекеттік бақылау және сертификатталған өнімнің инспекциялық бақылау.

Ұсынылған әдебиет: [6], б.63-70.


5) Сәйкестікті растау туралы заң шығарушылықты бұзу үшін жауапкершілік. Инспекциялық бақылау және қадағалау, түрлері. Сынаулар.

Ұсынылған әдебиет: [6], б.76-80.


6) Міндетті сертификаттау. Сертификаттау қолдану аумағы. Міндетті сертификаттаудың объектілері. Міндетті сәйкестікті растау.

Ұсынылған әдебиет: [6], б.95-112.


7) Ерікті сертификаттау. Ерікті сертификаттаудың объектілері. Сәйкестікті растау сұлбалары. Ерікті сертификаттаудың жүйесі.

Ұсынылған әдебиет: [6], б.118-206.


8) Өнімнің және қызметтердің сәйкестігін растау сұлбалары. Қызметтердің сәйкестігін растау сұлбалары. Өнімнің, қызметтердің, процестердің, жұмыстардың сәйкестігін растауды өткізі реті. Сәйкесті туралы декларацияны қарастыру.

Ұсынылған әдебиет: [6], б.219-234.


5B073200 Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша) мамандығы бойынша күндізгі ЖОБ негізінде студенттеріне арналған «Сертификаттау» пәнінен бақылау шараларының күнтізбелік графигі


Бақылау түрлері бойынша ағымдағы үлгерімділіктің баллдарын реттеу

1 рейтинг (4 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл

25

25

25

25

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД1,2

ҮТД3,4

ҮТД5,6

ҮТД7,8

8

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

1

2

2

2

2

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТТ1

ҮТТ1

ҮТТ2

ҮТТ2

4

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

1

1

1

1

1

Сабаққа қатысу және зертханалық сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
З1Д

З1Д

З2Д

З2Д

28

Бақылау түрі
У

У

У

У

Макс. балл

2

7

7

7

7

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ

ӨО1

ҮТ

ӨО2

ҮТ ӨО3

ҮТ ӨО4

60

Бақылау түріБ

Б

Б

Макс. балл

15

15

15

15

15

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаны


100

Бақылау түрі


Макс. балл


2 рейтинг (4 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

9

10

11

12

13

14

15

Всего

Максималды балл

25

25

25

25

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД9

ҮТД10

ҮТД11

ДЗЛ12

7

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

1

2

2

2

1

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТТ3

ҮТТ3

ҮТТ4

ҮТТ4

3,5

Бақылау түрі
У

У

У

У

Макс. балл

1

1

1

1

0,5

Сабаққа қатысу және зертханалық сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
З3Д

З3Д

З4Д

З4Д

24,5

Бақылау түрі
У

У

У

У

Макс. балл

6,5

6

6

6

6,5

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ

ӨО5

ҮТ

ӨО6

ҮТ

ӨО7

ҮТ

ӨО8

65

Бақылау түрі
Б

Б

Б

Б

Макс. балл
16

16

16

17

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаны


100

Бақылау түрі


Макс. балл

  1   2

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница