Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37
Скачать 150.55 Kb.
НазваниеТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37
Дата конвертации09.02.2016
Размер150.55 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/65422.docТитульный лист программы

обучения по дисциплине

(Syllabus)

Ф СО ПГУ 7.18.3/37

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


050601-Математика мамандығының студенттеріне арналған


Сызықтық бағдарламалау


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар

Лист утверждения программы обучения

по дисциплине (Syllabus)


БЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультеты деканы

_________ Ж.Қ. Нұрбекова

2010 ж. "___" __________Форма

Ф СО ПГУ 7.18.3/38Құрастырушылар: доцент Даутова А.З., п.ғ.к., доцент Мұқанова Ж.Ғ.


Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы


050601-Математика мамандығының күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған


Сызықтық бағдарламалау

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Асаинова А.Ж. 20__ж. «____» ________

Физика, математика және ақпараттық жүйелер факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ________________ Мұқанова Ж:Ғ. 20_ж. «_____»___________
КЕЛІСІЛДІ
Кафедра меңгерушісі ___________ Павлюк И.И. 20__ж. «____» ________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Мұқанова Жазира Ғафурқызы

П.ғ.қ., С. Торайғыров атындағы ПМУ доценті

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы А1 корпусында, Ломов к-сі, 64 үй, А1-102 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны +7702 337 66 54

2 Пән туралы мәліметтер

«Сызықтық бағдарламалау» (3 кредит). Курс 1 семестрге есептелген. Семестрде 15 дәрістер, 30 практикалық сабақ және 90 сағат студенттердің өзіндік жұиысы жоспарланған. Бақылау түрі – емтихан.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

5

3

45

15

30


90

30

экз


Бар-лығы

3

45

15

30


90

30

экз


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Сызықтық бағдарламалау әдістері өндірісті басқару мен жоспарлау экономикалық есептерін шешуде қолданылады; өзен кемелерінде мен цехтарда жабдықтарды тиімді орналастыруды; жүктерді тиімді тасымалдауды жоспарлауды (транспорттық есеп); кадрларды тиімді үйлестіру және т.б. Студенттерді осы есептерді шешудің сызықтық бағдарламалау әдістерімен таныстырып тәжірибеде кездесетін есептердің математикалық моделдерін құрып, сызықтық бағдарламалау әдістерін пайдаланып білуді үйрету.

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

- сызықтық бағдарламалау есептерінің түрлері;

- сызықтық бағдарламалаудың негізгі теоремалары;

- сызықтық бағдарламалаудағы қосалқылық ұғымы жөнінде түсініктері болуы;

- сызықтық бағдарламалаудың теориясы мен есептерін шешу әдістерін;

- сызықтық бағдарламалаудың есептерінің классификациясын білуі;

- сызықтық бағдарламалаудың есептерін зерттеп шешуінде жүйелік көзқарасын пайдалану;

- моделдеу алгоритмдерін игеру;

- сызықтық бағдарламалаудың есептерін шешуін автоматтандыруды білуі;

- алгоритмдік тілдері мен моделдеудің қолданбалы бағдарламалары пакеттерін қолданудың практикалық машықтарды иемденуі қажет.


6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:

  • алгебра және сандар теориясы;

  • программалау,

  • математикалық анализ.


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет:

- оптимизациялау әдістері;

- компьютерлік моделдеу негіздері.

8 Тақырыптық жоспарТақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Математикалық бағдарламалау ұғымы. Математикалық модель.

1

1


6

2

Сызықтық бағдарламалаудың есептері түрлері. Сызықтық бағдарламалау есептерін (СБЕ) жалпы қойылымы. СБЕ мысалдары.

2


214

3

Сызықтық бағдарламалау есептерінің қойылымы мен олардың құрылымын зерттеу. СБЕ геометриялық шешу.

2

4


14

4

Сызықтық бағдарламалаудың негізгі есептері.

2

2


14

5

СБ есептеррін симплекс әдісімен шешу. Тірек шешім. Шешу алгоритмі. Жасанды базис әдісі

3

8


14

6

СБ–дағы қосарластық.. Математикалық моделдерді құру. Қосарлану теоремалары.

2

5


14

7

Транспорттік есебі. Мотематикалық модель. Тірек шешім. Потенциалдар әдісі.

3

8


14
Барлығы

15

30

-909 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Сызықтық бағдарламалау әдістері өндірісті басқару мен жоспарлау экономикалық есептерін шешуде қолданылады.


10 Курстың компоненттері

10.1 Пәннің тақырыптарының мазмұны

1 тақырып. Математикалық бағдарламалау ұғымы. Математикалық модель..

тақырып Сызықтық бағдарламалау ұғымы. Сызықтық бағдардамадаудың есептерінің түрлері. Сызықтық бағдарламалаудың есебінің (СБЕ) жалпы қойылымы. СБЕ мысалдары.

3 тақырып Сызықтық бағдарламалаудың есептерінің қойылымы және олардың құрылымын зерттеу. СБЕ–бін геометриялық әдісімен шешу.

4 тақырып Сызықтық бағдарламалаудың негізгі теоремалары.

5 тақырып Сызықтық бағдарламалаудың есептерін симплекс әдісімен шешу. Тірек шешім. Шешу алгоритмі. Жасанды базис әдісі.

6 тақырып Сызықтық бағдарламалаудағы қосарластық. Математикалық моделдерін құру. Қосарластық теоремалары

7 тақырып Транспорттік есеп. Математикалық модель. Тірек шешім. Потенциалдар әдісі.

10.2 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

1 тақырып. Математикалық моделдерін құру. Каноникалық түрге келтіру.

тақырып Сызықтық бағдарламалаудың есебінің (СБЕ) жалпы қойылымы. СБЕ мысалдары..

3 тақырып СБЕ–бін геометриялық әдісімен шешу.

4 тақырып Сызықтық бағдарламалаудың негізгі теоремалары.

5 тақырып Сызықтық бағдарламалаудың есептерін симплекс әдісімен шешу. Тірек шешім. Шешу алгоритмі. Жасанды базис әдісі.

6 тақырып Сызықтық бағдарламалаудағы қосарластық. Математикалық моделдерін құру. Қосарластық теоремалары

7 тақырып Транспорттік есеп. Математикалық модель. Тірек шешім. Потенциалдар әдісі.


10.3 Студенттің өздік жұмысының мазмұныСӨЖ түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәрістерге дайындалу, қосымша материалдарымен танысып жұмыс істеу.

Сабаққа белсенді қатысу

30

2

Практикалық сабақтарға дайындалу, үй жұмыстарын орындау.

Үй тапсырмларын тексеру

30

3

Аудиторилық сабақтар мазмұнына кірмеген материалдарын оқу.

коллоквиум

20

4

Бақылауға дайындалу

АБ1, АБ2, тестілеу

10
Барлығы

90


11 Курстың саясаты

«Сандық әдістері» курсы практикалық курс болып саналады.Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, зертханалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық, практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

Семестрлік рейтинг мына формула бойынша есептеледі:

Р1(2) = АҮ 1(2)*0,6 + МБ1(2)*0,4

Мұндағы Р – рейтинг, АҮ- ағымдық үлгерім, МБ –межелік бақылау .

Емтихан тест түрінде жүргізіледі.

Бақылау түрлері


СӨЖ түрлері

Максимум баллдары саны
АҮ1

АҮ2

1 Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс

16

14

2 Практикалық жұмыстарды орындау және қорғау

48

42

3 Выполнение и защита заданий на СРС (РГР, рефераты и др.)

36

44

Барлығы

100

100

ПЖ – практикалық жұмыс, СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы, АБ – аралық бақылау


12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

  1. Акулич И. А. Математическое программирование в примерах и задачах. –М.: Высшая школа, 1986. -289с.

  2. Советов Б. Я., Яковлев С. А. Моделирование систем. - М.: Высшая школа, 2001. -125с.

  1. Шукаев Д.Н. Моделирование случайных закономерностей на ЭВМ. - Алматы: Китап, 1991. -65с.

  2. Ермаков В. И. Сборник задач по высшей математике для экономистов. –М.: Инфра-М, 2005. -573 с.

Қосымша

  1. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука. - М.: Мир, 1978.

  2. Кнут Д. Искусство программирования для ЭВМ. Том 2. - М.: Мир, 1997.

  3. Варфоломеев В.И., Назаров СВ. Алгоритмическое моделирование элементов экономических систем: Практикум: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 2004.ПМУ ҰС Н 4.01.2/02

ТАНЫСУ ПАРАҒЫ

Құжатпен танысқан тұлғаның аты-жөні

Құжатпен танысқан уақыты

ҚолыПохожие:

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37 iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37 iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37 iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37 iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37 iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Министерство образования и науки Республики Казахстан

Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37 iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Форма
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова Факультет филологии, журналистики и искусства
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37 iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37 iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37 iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Титульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) ф со пгу 18. 3/37 iconТитульный лист программы обучения по дисциплине (Syllabus) Ф
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница