Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Скачать 215.08 Kb.
НазваниеФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Дата конвертации09.02.2016
Размер215.08 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/26208.doc


Студенттерге арналған Нысан

пән бағдарламасы ПМУ ҰС Н 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетіСтуденттеріне арналған


ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Бұқаралық қызмет ету теориясының негіздер пәні бойынша


050703 Ақпараттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған


Павлодар


Студенттерге арналған Нысан

пәннің бағдарламасын ПМУ ҰС Н 7.18.2/11

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ФМ және АТ факультетінің деканы

________________ Тлеукенов С.К.

«__» _______________ 200 ж.


Құрастырушы: аға оқытушы Абильдинова Г.М.

Информатика және ақпараттық жүйелер кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ050703 Ақапарттық жүйелер мамандығының студенттеріне арналған


Бұқаралық қызмет ету теориясының негіздер пәні бойынша

Бағдарлама 200_ж. «____» _________бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған.

Хаттама №_____.

Кафедра меңгерушісі ______________________ Ж.К.Нұрбекова


(қолы)

_____________________________ факультетінің әдістемелік кеңесімен құпталған 200_ж. «_____»______________хаттама №____.

ӘК төрағасы ________________________ Кишубаева А.Т.


(қолы)
1 Оқытушылар туралы мәліметтер

Абильдинова Гульмира Маратқызы, аға оқытушы

Қабылдау уақыты: Кеңес беру кестесіне сәйкес А1-102 ауд.


1.2 Пән туралы мәліметтер

«Бұқаралық қызмет ету теориясының негіздер» курсы 4 семестрге есептелген. Семестрде 22,5 сағат дәрістік сабақтар, 22,5 сағат тәжірибелік және 90 сағат студенттердің өздік жұмысы қарастырылған. Бақылау түрі – емтихан.

Сабақтардың, межелік бақылаулардың және емтихан сессиясының кестелерін деканат қояды. Сабақтар сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.


1.3 Пәнді оқытудың мақсаты студенттерге дискретті және үздіксіз уақытты Марк тізбегінің әдістері және идеяларының, әртүрлі қызмет көрсету сипаттамалы жүйесінің, олардың нақты және стационарлы шешмдерін табудың терең оқыту.

1.4 Міндеттер:

- Марк тізбегінің талдау әдітерін білу,

- дискретті және үздіксіз уақытты БҚК жұмыс жасау,

- БҚК компьютерлік моделдеу және тәжірибелік есептерді шешу дағдысын алу.


1.3 Пререквизиттер:

- компьютерлік желілер

- ықтималдар теориясы және математикалық статистика


Әдибеттер тізімі

Негізгі:

1.Гнеденко Б.В., Коваленко И.Н. Введение в теорию массового обслуживания. – М.: Наука, 1987.

2.Романец В.В., Яковлев С.А. Моделирование систем массового обслуживания. – СПб.: Поликом, 1995.

3.Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. Практикум. – М.: Высшая школа, 1999.Қосымша:

1.Кельтон В., Лоу А. Имитационное моделирование Классика CS. 3-е изд. – СПб.: Питер; Киев: Издательская группа BHV, 2004.

2.Томашевский В., Жданова Е. Имитационное моделирование в среде GPSS. – М.: Бестселлер, 2003


Пәннің тақырыптық Нысан

жоспары ПМУ ҰС Н 7.18.2/10


Тақырыптық жоспар
Тақырыптық жоспарр/с
Тақырып атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәж


СӨЖ


1

2

3

4

6
4 семестр

1

Қызмет ету теориясының моделі

3

3

10

2

Қызмет ету жүйелердің желілер мүмкіндіктері

3

3

10

3

Мүмкіншілікті моделдеу

3

3

10

4

GPSS моделдеу жүйесі

3

3

10

5

Қызмет ететін бір құрылғысының қызмет бұқаралық қызмет ету жүйесін моделдеу

2

2

10

6

Әзірлеуді басқаратын жүйелерді моделдеу

2

2

10

7

Күрделі жүйелерді моделдеу

2

2

10

8

Адекватті және дәлілдеу имитациялық моделдерді құру

2

2

10

9

Есептеу және операциялық жүйелерді моделдеу

2,5

2,5

10
Барлығы

22,5

22,5

903. Курс мазмұны

3.1 Дәріс тақырыптары

Тақырып 1 Бұқаралық қызмет корсетудің моделдері

Қызмет етуге арналған кіріс талаптардың ағымы. Ретке орналастыру. Қызмет ететін ережесі. Шығыс талаптардың ағымы. Жұмыс режимі.

Тақырып 2 Бұқаралық қызмет көрсету жүйенің ықтималдық желілері

Тензорлық әдіс.Желлердің математикалық талдауы.Тарнзактілер.

Тақырып 3 Ықтималдық модельдеу

Жалпы логикалық –мүмкіншілік әдісі. Аналитикалық автоматтандыру технологиясы. Статикалық автоматтандыру технологиясы.Маркілік жүйелер моделдерін автоматтандыру технологиясы.нақты әсерлі моделін автоматтандыру технологиясы.Желілік жүйелердің автоматтандыру технологиясы.

Тақырып 4 GPSS моделдеуінің жүйесі

GPSS моделімен жұмыс жасау. GPSS/PC негізгі блоктары және онымен байланысқан нысандар.

Тақырып 5 Бұқаралық қызмет көрсету жүйесінің бір құрылғымен қызмет көрсетуінің моделденуі

Хичнин теоремасы.

Тақырып 6 Артықшылықтармен басқару жүйесін модельдеу

Моделдеу алгоритімнің күрделі функциялары. GPSS/PC типтері.

Тақырып 7 Күрделі жүйелерді моделдеу

Қызмет ету процессі марклік кездесоқ процессі. Теңдеулерді құру. Тақырып 8 Адекватті және детальды имитациялы моделдерді жасау Ғылыми принциптері.құрылым - динамикалық имитациялық моделдің әдістері.

3.2 Практикалық сабақтардың мазмұны


Тақырып 1 Бұқаралық қызмет корсетудің моделдері

Қызмет етуге арналған кіріс талаптардың ағымы. Ретке орналастыру. Қызмет ететін ережесі. Шығыс талаптардың ағымы. Жұмыс режимі.

Тақырып 2 Бұқаралық қызмет көрсету жүйенің ықтималдық желілері

Тензорлық әдіс.Желлердің математикалық талдауы.Тарнзактілер.

Тақырып 3 Ықтималдық модельдеу

Жалпы логикалық –мүмкіншілік әдісі. Аналитикалық автоматтандыру технологиясы. Статикалық автоматтандыру технологиясы.Маркілік жүйелер моделдерін автоматтандыру технологиясы.нақты әсерлі моделін автоматтандыру технологиясы.Желілік жүйелердің автоматтандыру технологиясы.

Тақырып 4 GPSS моделдеуінің жүйесі

GPSS моделімен жұмыс жасау. GPSS/PC негізгі блоктары және онымен байланысқан нысандар.

Тақырып 5 Бұқаралық қызмет көрсету жүйесінің бір құрылғымен қызмет көрсетуінің моделденуі

Хичнин теоремасы.

Тақырып 6 Артықшылықтармен басқару жүйесін модельдеу

Моделдеу алгоритімнің күрделі функциялары. GPSS/PC типтері.

Тақырып 7 Күрделі жүйелерді моделдеу

Қызмет ету процессі марклік кездесоқ процессі. Теңдеулерді құру. Тақырып 8 Адекватті және детальды имитациялы моделдерді жасау Ғылыми принциптері.құрылым - динамикалық имитациялық моделдің әдістері.

3.3 СОӨЖ сабақтардың мазмұны


Тақырып 1 Бұқаралық қызмет корсетудің моделдері

Қызмет етуге арналған кіріс талаптардың ағымы. Ретке орналастыру. Қызмет ететін ережесі. Шығыс талаптардың ағымы. Жұмыс режимі.

Тақырып 2 Бұқаралық қызмет көрсету жүйенің ықтималдық желілері

Тензорлық әдіс.Желлердің математикалық талдауы.Тарнзактілер.

Тақырып 3 Ықтималдық модельдеу

Жалпы логикалық –мүмкіншілік әдісі. Аналитикалық автоматтандыру технологиясы. Статикалық автоматтандыру технологиясы.Маркілік жүйелер моделдерін автоматтандыру технологиясы.нақты әсерлі моделін автоматтандыру технологиясы.Желілік жүйелердің автоматтандыру технологиясы.

Тақырып 4 GPSS моделдеуінің жүйесі

GPSS моделімен жұмыс жасау. GPSS/PC негізгі блоктары және онымен байланысқан нысандар.

Тақырып 5 Бұқаралық қызмет көрсету жүйесінің бір құрылғымен қызмет көрсетуінің моделденуі

Хичнин теоремасы.

Тақырып 6 Артықшылықтармен басқару жүйесін модельдеу

Моделдеу алгоритімнің күрделі функциялары. GPSS/PC типтері.

Тақырып 7 Күрделі жүйелерді моделдеу

Қызмет ету процессі марклік кездесоқ процессі. Теңдеулерді құру. Тақырып 8 Адекватті және детальды имитациялы моделдерді жасау Ғылыми принциптері.құрылым - динамикалық имитациялық моделдің әдістері.

3.4 СӨЖ мазмұны


№ р/с

СӨЖ түрлері

Есеп түрі

Бақылау түріРефераттарды дайындау, қосымша тақырыптарға дайындалу

реферат

Сабақтағы блсенділікТәжірибелік жұмыстарға дайындалу

Қажетті таблиса, схемаларды дайындау

Тәжірибелік жұмыстарға дайындалуҮй тапсырмаларын орындау

Жұмыс дәптерлері

Сабақтағы белсенділікБақылауға дайындық
МБ1, МБ2 және әртүрлі тапсырмалар

барлығы

904. Күндізгі оқу бөлімі


Бақылау түрі

Баллдың ең үлкен мөлшері

КҮ1

КҮ2

1. Сабаққа қатысу, сабақтарға дайындалу және топпен жұмыс істеу

24

21

2. Тәжірибелік жұмыстарды орындау және тапсыру

40

42

4.СОӨЖ жұмыстарды орындау және тапсыру

36

37

Барлығы

100

1005. Бақылау түрлері бойынша ағымдағы үлгерім ұпайларының күнтізбелік кестесі

(4 семестр)

1 рейтинг

Барлық ұпай

Апталар

1

2

3

4

5


6


7


8

200

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

12

12

12

12

13

13

13

113

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Тәжірибелік жұмыс

5

5

5

5

5

5

5

5

40

СОӨЖ орындау және қорғау

4

4

4

4

5

5

5

5

36

Межелік бақылау


100

100
2 рейтинг


Барлық ұпай

Апталар

8


10

11

12

13

14

15

200

Ең жоғарғы ұпай, соның ішінде бақылау түрлері бойынша:

14

14

14

14

15

15

14

100

Сабақтарға қатысу, дайындалу және топта жұмыс жасау

Дәрістер

3


3

3

3

3

3

3

21

Тәжірибелік жұмыс

6

6

6

6

6

6

6

42

СОӨЖ орындау және қорғау

5

5

5

5

6

6

5

37

Межелік бақылау100

100


7 Курс саясаты

«Бұқаралық қызмет ету теориясының негіздер» курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды.

Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі.

Әр тапсырма жеке файлда немесе бумада орындалып, СРС 1_ФИО, СРС 2_ФИО және т.б. деп аталынуы керек. СӨЖ-ының тапсырмалары иілгіш дикскке жазылып, бақылау шараларының кестесіне сәйкес оқытушыға тапсырылады.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

2. Межелік бақылау 100 баллдық шкаламен анықталады.

Межелік бақылауға КҮ балы бар студенттер жіберіледі.

3. КҮ мен МБ бағалары бойынша студенттің пән бойынша рейтингі (Р1 және Р2) анықталады. Р1(2)=КY1(2)*0,7+ МБ1(2)*0,3

Егер студент МБ орындамаса немесе МБ-дан 50 баллдан кем алса, онда рейтинг анықталмайды. Бұл жағдайда декан студенттің МБ тапсыруының жеке мерзімін тағайындайды.

4. Студенттің семестр бойынша емтиханға жіберу рейтингі бағасы ЖР=(Р1+Р2)/2

Егер пән бойынша курстық жұмыс (КЖ) болса, онда КЖЭ қорғау бағасы ЖР есептеуде ескеріледі: ЖР=(Р1+Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Сырттай оқитын студенттер үшін: ЖР=Р1 немесе ЖР=Р1*0,7+КЖ*0,3

Пән бойынша қорытынды тексеруге (ҚТ) (емтихан) оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған студенттер және ЖР 50-ден кем емес балл алған студенттер жіберіледі.

5. Пән бойынша қорытынды баға (ҚБ) (итог): ҚБ=ЖР*0,6+ҚТ*0,4

6. КЖ комиссия алдында қорғалады.

Емтихан тест түрінде жүргізіледі.

Танысу парағыр/с

Құжатпен танысқан адамның аты-жөні

Құжатпен танысқан күні

қолы

Қолдың мағынасын ашу

Похожие:

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті iconФизика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультеті
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница