«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»
Скачать 233.22 Kb.
Название«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы»
Дата конвертации06.02.2016
Размер233.22 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kegoc.kz/up_files/polozhenie_o_kpa_11122009_kz.doc

БЕКІТІЛДІ


KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2009 жылғы

«20» қазандағы №10 хаттамасы шешімімен бекітілді

2010 жылғы «29» желтоқсандағы №9 хаттама шешімімен бекітілген өзгерістер ескерілді

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы Ереже

I. Жалпы қағидаттар


1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы осы Ереже Қоғамдағы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мәртебесін, құзыретін, құрамын, жұмыс тәртібі мен міндеттерін, отырыстарды шақыру және өткізу, шешімдерді ресімдеу рәсімін, сондай-ақ Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің құқықтары мен жауапкершілігін айқындайды.

2. Ережеде пайдаланатын ұғымдар мен анықтамалар:

Заң – «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңы;

Аудит жөніндегі комитет – Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті;

Ереже – Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы ереже;

Қоғамның басшылығы – Қоғамдағы атқарушы органның басшысы және мүшелері.

3. Ереже Қоғамның ішкі құжаты болып табылады және Заңға, Қоғамның Жарғысына әрі Корпоративтік басқару кодексі мен басқа да ішкі құжаттарына сәйкес әзірленді.

4. Аудит жөніндегі комитет Қоғамдағы Директорлар кеңесінің кеңесші-мәжілістік органы болып табылады және Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылатын немесе Директорлар кеңесінің Қоғамдағы атқарушы органның қызметіне бақылау ретінде зерделейтін мәселелерді тереңдете пысықтау әрі Қоғамның Директорлар кеңесі мен атқарушы органына қажетті ұсынымдарды әзірлеу үшін құрылады.

 1. Аудит жөніндегі комитет Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп береді, оған Қоғамдағы Директорлар кеңесі мен осы Ереже берген уәкілеттіктер шеңберінде іс-қимыл жасайды.

 2. Өз қызметінде Комитет Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қоғамның Жарғысын, Қоғамдағы жалғыз акционердің (акционердің жалпы жиналысы) шешімдерін, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы Ережесін, осы Ережені және Қоғамдағы Директорлар кеңесінің басқа да шешімдерін басшылыққа алады.II. Аудит жөніндегі комитеттің құзыреті


7. Аудит жөніндегі комитет Қоғам акционерінің (лерінің) мүддесінде әрекет жасайды және оның жұмысы Қоғамның Директорлар кеңесіне мыналар бойынша ұсынымдар әзірлеу жолымен ықпал етуге бағытталған:

1) Қоғамның қаржылық-шаруашылық қызметіне (соның ішінде қаржылық есептеменің толымдылығы мен анықтылығына) тиімді бақылау жүйесін тағайындау;

2) ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару сенімділігі мен тиімділігіне, сондай-ақ корпоративтік басқару саласында құжаттардың орындалуына бақылау жасау;

3) сыртқы және ішкі аудиттің тәуелсіздігіне, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау үдерісіне бақылау жасау;

 1. осы Ереженің талаптарына сәйкес басқа мәселелер.III. Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің құқықтары


8. Аудит жөніндегі комитет мүшесі белгіленген тәртіпте мынадай құқыққа ие:

 1. Қоғамның лауазымды тұлғалары мен еңбеккерлерінен егер де аталған ақпарат Аудит жөніндегі комитет мүшесінің міндеттерін жүзеге асыру үшін қажет жағдайда Қоғамға қатысты кез келген ақпаратты (құжаттар, материалдар) сұрату және алу;

 2. сыртқы және ішкі аудиторлармен Қоғам өкілдерінің қатысуынсыз кездесулер өткізу;

 3. осы Ережеде айқындалғандай, Аудит жөніндегі комитет иелігіндегі мәселелер бойынша кез келген тексерістерді бастамалау не жүргізу;

 4. Аудит жөніндегі комитет отырыстарымен және шешімдерімен, аудиторлық қорытындылармен танысу;

 5. Аудит жөніндегі комитет отырысының хаттамасына күн тәртібі мәселелері және қабылданатын шешімдер бойынша өз ерекше пікірін енгізуді талап ету;

 6. Аудит жөніндегі комитетінің отырысын шақыруды талап ету;

 7. Аудит жөніндегі комитет отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізу;

 8. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы, Қоғам Жарғысы, Қоғамның өзге де ішкі құжаттары қарастырған басқа да құқықтарды жүзеге асыру.


IV. Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің құрамы, сайлануы және өкілеттік мерзімі


9. Аудит жөніндегі комитеттің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін, оның Төрағасы мен мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату Қоғамдағы Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылады.

10. Аудит жөніндегі комитет құрамы Аудит жөніндегі комитетте жұмыс істеу үшін қажетті білікті білімдерге ие болған Қоғамдағы Директорлар кеңесі мүшелерінің және сарапшыларының ішінен құрылады.

11. Аудит жөніндегі комитет тәуелсіз директорды (ларды) қоса отырып ең аз дегенде екі мүшеден тұруы тиіс. Аудит жөніндегі комитет төрағасы тәуелсіз директорлардың ішінен сайланады.

Қоғамның тәуелсіз болып табылмайтын Директорлар кеңесінің мүшесі егер де Қоғамдағы Директорлар кеңесі айрықша ретпен осы тұлғаның Аудит жөніндегі комитеттегі мүшелігі Қоғамның және оның акционерінің (лерінің) мүддесін қажет деп шешсе, Аудит жөніндегі комитеттің құрамына сайлана алады. Осы тағайындалу туындаған кезде Қоғамдағы Директорлар кеңесі директордың тәуелділік сипатын ашуы және оның Аудит жөніндегі комитетке қаыблдануы туралы шешімді жалғыз акционер (акционерлердің жалпы жиналысы) алдындағы есепте негіздеуі тиіс.

 1. Аудит жөніндегі комитеттің құрамында оның мүшелерінің кемінде біреуі ұзақ жұмыс тәжірибесіне, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептеме және/немесе қаржы мен/яки аудит даярлау саласында тиісті білімге ие болуы тиіс.

13. Аудит жөніндегі комитет шешімімен Аудит жөніндегі комитет жұмысын ұйымдық және ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді жүзеге асыратын Аудит жөніндегі комитет хатшысы тағайындалады.

V. Аудит жөніндегі комитет төрағасы


 1. Аудит жөніндегі комитет төрағасы мынадай міндеттерді жүзеге асырады:

1) Аудит жөніндегі комитет жұмысын ұйымдастырады;

2) Аудит жөніндегі комитет отырыстарын шақырады және соларда төрағалық етеді;

3) отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады;

4) Аудит жөніндегі комитет отырыстарын өткізу нысанын айқындайды.

 1. Төраға болмаған жағдайда оның міндеттерін Аудит жөніндегі комитеттің шешімі бойынша Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің біреуі жүзеге асырады.


VI. Аудит жөніндегі комитет жұмысының тәртібі


 1. Аудит жөніндегі комитет отырыстарын өткізу күндізгі не сырттай нысанда қарастырылады. Аудит жөніндегі комитет қаралатын мәселелердің маңыздылығы тұрғысынан отырысты өткізу түрін таңдайды. Аудит жөніндегі комитет жыл сайын Аудит жөніндегі комитетімен бекітілетін Аудит жөніндегі комитет жұмысының жоспарын жасайды.

Мынадай мәселелер бойынша шешім сырттай отырыстарда қарала алмайды:

1) үнемі жинақталған пішімде жұмыс нәтижелерін және аса елеулі аудиторлық түсіндірмелерді көрсететін ішкі аудит қызметінің есептерін алдын ала мақұлдау;

2) ішкі аудит қызметінің құрамы, уәкілеттіктер мерзімі, оның басшысы мен еңбеккерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі туралы мәселелерді алдын ала мақұлдау.

Аудит жөніндегі комитет отырысының күн тәртібін (1-қосымшаның нысаны бойынша) Аудит жөніндегі комитет даярлайды да барлық Аудит жөніндегі комитет мүшелері мен мүдделі тұлғаларға жоспарланған отырыс датасына дейін бір аптадан кешіктірілмей жіберіледі. Аудит жөніндегі комитет отырысы Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің ішінен кемінде жартысындай Кворум барда құқылы болып саналады.

Аудит жөніндегі комитет отырысы Төрағаның бастамасы немесе мыналардың талабы бойынша шақырыла алады:

1) кез келген Аудит жөніндегі комитет мүшесі;

2) акционер;

3) ішкі аудит қызметі.

Отырысты шақырудан Аудит жөніндегі комитет төрағасы бас тартқан жағдайда бастамашы Аудит жөніндегі комитет отырысын шақыруға міндетті Қоғамның Директорлар кеңесіне жүгінуге.

Аудит жөніндегі комитет отырысы аталған талапты тапсырған тұлғаны міндетті түрде шақыра отырып өткізіледі.

 1. Шешім отырысқа қатысқан Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің жәй басым дауысымен қабылданады. Дауыстар теңдескен кезде Аудит жөніндегі комитет төрағасы шешуші дауысқа ие болады.

Айрықша жағдайларда, қаралатын мәселелердің оралымдығы мен маңыздылығына байланысты Аудит жөніндегі комитет мүшесінің Аудит жөніндегі комитеттің күндізгі отырысына кворум барда, бейнеконференция (интерактивтік аудиобейнелі байланыс), конференц-байланыс (Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің бір мезетте "телефондық мәжіліс" түзіміндегі сөйлесуі), сондай-ақ өзге де байланыс құралдарын пайдалана отырып қатысуына жол беріледі. Мұндай жағдайда Аудит жөніндегі комитет мүшесі Аудит жөніндегі комитет отырысына қатысты деп саналады. Бұл ретте Комитет отырысының хаттамасында пайдаланылған байланыс түрі көрсетіледі.

Сырттай дауыс беру арқылы шешім кворум барда белгіленген мерзімде алынған бюллетеньдерде қабылданды деп танылады (2-қосымша).

Бюллетеньде мыналар көрсетілуі тиіс:

 1. Қоғамның толық фирмалық атауы және оның орналасқан жері;

 2. әрбір мәселе бойынша дауыс беруге шығарылатын мәселелер тұжырымдалары;

 3. әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары: «жақ», «қарсы», «қалыс»;

 4. «ескертулер» бағаны;

 5. солар бойынша толтырылған бюллетеньдер жіберілуі тиіс пошталық мекен-жайы;

 6. бюллетеньдерді қабылдауды аяқтау датасы.

 1. Аудит жөніндегі комитет мүшелері Аудит жөніндегі комитеттің күндізгі отырыстарына қатысуға міндетті. Қажет жағдайда, Аудит жөніндегі комитет отырысына Аудит жөніндегі комитет төрағасының шақыруы бойынша мынадай адамдар қатыса алады:

1) ішкі аудит қызметінің басшысы;

2) жетекші серіктес және/немесе сыртқы аудитордың басқа өкілдері;

3) Қоғамның бірінші басшысы және басқа өкілдері, соның ішінде бас бухгалтері, сондай-ақ Қоғамдағы заң бөлімшесінің өкілдері;

 1. Күн тәртібінің мәселесі бойынша ақпарат алу үшін белгіленген тәртіпте тартылған тәуелсіз кеңесшілер (сарапшылар).

 1. Әрбір Аудит жөніндегі комитет отырысының нәтижелері бойынша оны өткізген соң үш жұмыс күнінен кешіктірілмей хаттама жасалады (3,4-қосымшалар). Хаттамаға хаттаманың жазылу дұрыстығы мен мазмұнына жауапкершілік артылатын Аудит жөніндегі комитет төрағасы немесе отырысқа төрағалық етуші, сондай-ақ Аудит жөніндегі комитет хатшысы қол қояды.

Аудит жөніндегі комитет хатшысы Аудит жөніндегі комитет отырыстарының хатамасын сақтауды қамтамасыз етеді.

VII. Аудит жөніндегі комитеттің міндеттері

 1. Аудит жөніндегі комитет белгілеген тәртіпте мынадай міндеттерді атқарады :

1) қаржылық есептеме мәселелері бойынша:


а) Қоғам басшылығымен және сыртқы аудитормен қаржылық есептемені, сондай-ақ пайдаланылған қаржылық есептеме қағидаларының, қаржылық есептемедегі елеулі бағалау көрсеткіштерінің, есептемедегі айтулы түзетулердің негізділігі мен жарамдылығын талқылайды;

б) Қоғам басшылығымен және сыртқы және ішкі аудиторлармен Қоғамның Есепке алу саясатындағы ұсынылған (жорамал) өзгерістерді, осы өзгерістердің есептеме мазмұнында қалай көрсетілетінін талқылайды;

в) Қоғам басшылығымен және сыртқы аудитормен қаржылық есептемеге қатысты кез келген елеулі келіспеушіліктерді қарайды;

г) алдын ала Қоғамның Есепке алу саясатын мақұлдайды;

д) Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын ала мақұлдайды.

2) Ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару мәселелері бойынша:


а) сыртқы және ішкі аудиторлардың ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің жай-күйі туралы есептерін талдайды;

б) Қоғамдағы ішкі бақылау құралдары мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігін талдайды, сондай-ақ осы және іргелес мәселелер бойынша ұсыныстар береді;

в) Қоғамдағы сыртқы және ішкі аудиторлардың ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелері қатысындағы ұсынымдарының орындалуына бақылауды жүзеге асырады;

г) үнемі Қоғам басшылығымен ішкі бақылау мен тәуекелдерді басқарудағы Қоғамның айтулы тәуекелдері мен бақылау проблемаларын және тиісті жоспарларын қарау үшін кездесулер өткізеді;

д) Қоғамның ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелері бойынша саясаты мен рәсімдерін алдын ала мақұлдайды;

е) Қоғамның ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі әзірлеген іс-шараларының (түзетуші қадамдарының) орындалу нәтижелері мен сапасын талдайды.

3) Сыртқы аудит мәселелері бойынша:


а) Қоғамның сыртқы аудиторын тағайындау және алмастыру жөніндегі мәселелерді зерделейді және осы мәселелер бойынша ұсынымдар даярлайды;

б) сыртқы аудитор Қоғамға көрсететін (көрсетуді жоспарлайтын) және оны сыртқы аудитормен талқылайтын барлық ілестірілетін қызмет көрсетулер тізбесін сыртқы аудитордан алуды қамтамасыз етеді. Ілестірілетін қызмет көрсетулердің аудитордың тәуелсізідігімен қаншалықты үйлесімді екендігін бағалайды. Қоғамның Директорлар кеңесіне сыртқы аудитордың тәуелсіздігін қамтамасыз ететін шарлар қабылдауды ұсынады;

в) сыртқы аудитордан ілестірілетін қызмет көрсетулердің алынуын алдын ала мақұлдайды;

г) сыртқы аудитормен Қоғамның жылдық қаржылық есептемесіне аудит жүргізуге арналған шарт (келісім-шарт) жобасының айтарлықтай талаптарын алдын ала мақұлдайды;

д) сыртқы аудитормен ұсынылған жоспар мен аудит көлемі акционеролердің және Қоғамдағы Директорлар кеңесінің қажеттіліктеріне қаншалықты жауап беретінін талқылайды;

е) сыртқы аудитормен Қоғам басшылығының аудиттер қорытындылары бойынша ақпаратын қоса отырып жыл сайынғы және аралық аудиттердің нәтижелерін бірлесе қарайды;

ж) Қоғам басшылығының өкілдерінсіз жарты жылда бір реттен сиретпей сыртқы аудитормен кездесулер өткізеді.

4) Ішкі аудит мәселелері бойынша:


а) ішкі аудит қызметінің жұмысын бағыттайды;

б) ішкі аудит қызметінің сандық құрамы, уәкілеттіктер мерзімі, оның басшысы мен еңбеккерлерін тағайындау, сондай-ақ олардың уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметінің жұмыс тәртібі туралы ұсыныстар енгізеді;

в) Директорлар кеңесіне ішкі аудит қызметі еңбеккерлерінің еңбекақы және сыйлықақы мөлшерлері мен шарттары, ішкі аудит қызметінің еңбеккерлеріне біліктілік талаптар туралы ұсыныстар енгізеді;

г) ішкі аудит қызметі туралы ережені, ішкі аудит саясатын, рәсімдерін және ішкі аудит қызметінің жұмысын реттейтін басқа да құжаттарды, сондай-ақ соларға өзгерістер мен толықтыруларды алдын ала мақұлдайды, ішкі аудит қызметінің Қоғам басшылығынан тәуелсіздігін қамтамасыз етеді;

д) алдын ала Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарындағы ішкі аудит қызметінің басшылары мен еңбеккерлерінің үміткерлерін келісімдейді, сондай-ақ оларда Директорлар кеңесі мен аудит жөніндегі комитет болмаған жағдайда уәкілеттіктерін мерзімінен бұрын доғару туралы ұсыныстарды табыс етеді;

е) Қоғамның еншілес және тәуелді ұйымдарындағы ішкі аудит қызметінің саясаты мен рәсімдерін оларда Директорлар кеңесі мен аудит жөніндегі комитет болмаған жағдайда алдын ала мақұлдайды;

ж) ішкі аудит қызметінің жылдық аудиторлық жоспарын, бюджетін (шығындар сметасын) алдын ала мақұлдайды;

з) жинақталған пішімде жұмыс нәтижелерін және аса елеулі аудиторлық түсіндірмелерді көрсететін ішкі аудит қызметінің жүйелі есептерін алдын ала мақұлдайды;

и) ішкі аудит қызметіне қойылған міндеттерді тиімді атқруға кедергі келтіретін айтулы шектеулер мәселесін қарайды және осындай шектеулердің жойылуына ықпал етеді;

к) тоқсанда бір реттен сиретілмей ішкі аудит қызметінің басшысымен Қоғам басшылығы өкілдерінің қатысуынсыз кездесулер өткізеді;

л) ішкі аудит қызметінің жұмысына алдын ала бағалау жүргізеді;

м) ішкі аудит қызметінің қажет жағдайларда қызығушы мәселелерді тәуелсіз тексеруді (бағалауды) жүргізуді бастамалайды;

Қоғамның атқарушы органында ішкі аудит қызметінің қызығушы мәселелерді тәуелсіз тексеруді (бағалауды) жүргізу қажеттілігі туындаса, онда Қоғамның атқарушы орган басшысы Аудит жөніндегі комитетке осы тәуелсіз тексеруді (бағалауды) жүзеге асыруға арналған алдын ала рұқсат алу үшін жүгінеді.

5) Заңнаманы сақтау мәселелері бойынша:


а) Қоғамның заңнаманы сақтауды қамтамасыз етуге міндеттелген Қоғамның ішкі рәсімдерінің тиімділігін бағалайды;

б) уәкілетті органдардың (соның ішінде салықтық), сыртқы және ішкі аудиторлардың, Қоғам басшылығының заңнаманы сақтау мәселелері бойынша жауаптарын алады және зерделейді;

в) сол арқылы Қоғам еңбеккерлері құпиялы негізде немесе домалақ хатпен заңнаманың жорамал ретсіздіктері не қиянат жасау туралы, соның ішінде қаржылық есептеменің толымдылығы мен анықтылығына қатысты ақпаратпен жүгіне алатын "ыстық желі" рәсімі бойынша ұсыныстарды, сондай-ақ осындай арыздарды қарау және жауап қайтару тәртібі жөніндегі ұсыныстарды енгізеді.

6) Қызмет туралы есептеме:


а) үнемі, бірақ та жылына бір реттен сиретпей Директорлар кеңесінің алдында өз қызметі туралы есеп береді;

б) Аудит жөніндегі комитет жұмысының нәтижелері туралы ақпаратты Қоғамдағы Директорлар кеңесінің есебіне кіргізу және оны Жалғыз акционердің (акционерлердің жылдық жалпы жиналысының) алдында ашу үшін даярлауды жүзеге асырады.

7) Басқа да міндеттер:


а) қажеттілік бойынша арнайы зерттеулерді (тексерістерді), соның ішінде тәуелсіз сабағатшыларды (сарапшыларды) тарта отырып жүргізу жөнінде Директорлар кеңесіне ұсыныстар шығарады;

б) алаяқтық оқиғаларын талдайды және жинақтайды әрі болашақта алаяқтықты болдырмау жөніндегі Қоғамның атқарушы органы қолданған шараларының барабарлығын бағалайды;

в) Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша Комитеттің құзыретіне жатқызылатын басқа да міндеттерді атқарады.


VIII. Аудит жөніндегі комитет мүшелерінің жауапкершілігі


 1. Аудит жөніндегі комитет мүшесі оның әрекетімен (әрекетсіздігімен) келтірген зияны үшін Қоғам және Жалғыз акционер (акционерлердің жалпы жиналысы) алдында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, соның ішінде адасуға апаратын ақпаратты не алдын ала жалған ақпаратты беру нәтижесінде тартқан шығындары үшін жауапкершілікке ие болады.1-қосымша


«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитет мүшелеріне


Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитет отырысының күн тәртібіндегі

«Мәселе атауы» мәселесі бойынша

ТҮСІНІК ЖАЗБАСЫ

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитет отырысының күн тәртібіндегі мәселенің мазмұны

Түсінік жазбасы Қоғамдағы ішкі құжаттардың нормаларына сілтемені мазмұндауы тиіс, соларға сай ұсынылған мәселе Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитет құзыретіне жатқызылады


Бастамашының лауазымы қолы Бастамашының аты-жөні

Жоба

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитет отырысының күн тәртібіндегі

«Мәселе атауы» мәселесі бойынша шешімі

Күн тәртібінің мәселесін қарай келе, Комитет туралы Ережеге сәйкесе, Аудит жөніндегі комитет ШЕШТІ:

«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі


2-қосымша


«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитет мүшесінің сырттай дауыс беруге арналған бюллетені1


«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Бейбітшілік көш., 37.

Қоғамдағы Аудит жөніндегі комитетінің сырттай отырысы шақырылды (бастамашының аты-жөні, лауазымы аталады)

Қоғамдағы Аудит жөніндегі комитет мүшесінің (Комитет мүшесінің аты-жөні көрсетіледі) осы бюллетеньді тапсырған датасы: (тапсырған датасы көрсетіледі)

Қол қойылған бюллетень Қоғамдағы Аудит жөніндегі комитет хатшысына қолмен (дата) дейін тапсырылуы тиіс, тел.: (телефон №).

Күн тәртібі:

  1. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

  2. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

  3. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

Күн тәртібінің мәселесі бойынша (мәселенің нөмірі), ұсынылған материалдарды қарай келе, Аудит жөніндегі комитет мүшесі мынадай шешім қабылдайды:

Күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша шешім көрсетіледі

Аты-жөні

«Жақ»

«Қарсы»

«Қалыс»
 

 

 

Ескерту2


Аудит жөніндегі комитет хатшысы қолы аты-жөні

3-қосымша


«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің күндізгі отырыс Хаттамасы

Астана қ. № «__» ______ 20ХХ жыл

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: (Қоғамның заңды мекен-жайы көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің отырысы өткізілетін орын: (отырыс өткізілетін мекен-жай көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің отырысы ашылды (отырысты өткізудың басталатын уақыты көрсетіледі).

Отырысқа Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мынадай мүшелері қатысты:

Аудит жөніндегі комитет төрағасы:

Аудит жөніндегі комитет төрағасының аты-жөні


-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазым атауы

Аудит жөніндегі комитет мүшелері:

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің аты

-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазым атауы

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің аты

-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазым атауы

Қоғамнан шақыру: (шақырылатын Қоғам қызметкерлерінің тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің отырысы өткізу үшін кворум бар.

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының мынадай күн тәртібі ұсынылады:

 1. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

 2. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

 3. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

Төраға ұсынылған күн тәртібін дауыс беруге қойды.

Дауы берді:

«Жақ» – (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің дауыстар саны, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

«Қарсы» -(Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің дауыстар саны, тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшесінің «Қарсы» дауыс беру себептері не жекелеген ескертулер көрсетіледі).

«Қалыс» - (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің дауыстар саны, тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшесінің «Қалыс» дауыс беру себептері не жекелеген ескертулер көрсетіледі).

Дауыс берілмеді(Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің дауыстар саны, тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшесінің дауыс беруге қатыспау себептері не жекелеген ескертулер көрсетіледі).

Мынадай күн тәртібі бекітілсін:

  1. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

  2. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

  3. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).


Күн тәртібінің мәселесі (мәселе нөмірі) бойынша …шығып сөйледі (баяндамашының лауазымы және тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі) ол атап өтті (баяндамашының күн тәртібі мәселесінің мазмұнын баяндаған қысқаша мәнінің баяны).

Мәселені талқылауға атсалысқандар (мәселені талқылауға қатысқандардың тегі, аты, әкесінің аты және түсіндірмелердің қысқаша мәні көрсетіледі).


Күн тәртібінің мәселесі (мәселе нөмірі) бойынша ұсынылған материалдарды қарай келе, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы Ережеге сәйкес Аудит жөніндегі комитет ШЕШТІ:

«Жақ» – (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің дауыстар саны, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

«Қарсы» - (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің дауыстар саны, тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшесінің «Қарсы» дауыс беру себептері не жекелеген ескертулер көрсетіледі).

«Қалыс» - ( Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің дауыстар саны, тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшесінің «Қалыс» дауыс беру себептері не жекелеген ескертулер көрсетіледі).

Дауыс берілмеді(Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің дауыстар саны, тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшесінің дауыс беруге қатыспау себептері не жекелеген ескертулер көрсетіледі).

 1. (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).

 2. (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).

 3. (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).

Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің отырысы жабылды отырыстың жабылу уақыты көрсетіледі).

Аудит жөніндегі комитет төрағасы

қолы

Аудит жөніндегі комитет төрағасының аты-жөні

Аудит жөніндегі комитет мүшесі

қолы

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің аты-жөні

Аудит жөніндегі комитет мүшесі

қолы

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің аты-жөні

Аудит жөніндегі комитет хатшысы

қолы

Аудит жөніндегі комитет хатшысының аты-жөні4-қосымша


«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамы Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің сырттай отырыс Хаттамасы

Астана қ. № «__» ______ 20ХХ жыл

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Бейбітшілік көш., 37.

Қоғамдағы Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің (одан әрі – Аудит жөніндегі комитет немесе Комитет):


Аудит жөніндегі комитет төрағасы:

Аудит жөніндегі комитет төрағасының аты-жөні


-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазым атауы

Аудит жөніндегі комитет мүшелері:

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің аты-жөні

-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазым атауы

Аудит жөніндегі комитет мүшесінің аты-жөні

-

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазым атауы

Аудит жөніндегі комитетінің отырысы шақырылды (бастамашының аты-жөні мен лауазымы)


Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерде белгіленген мерзімде қол қойылған бюллетеньдер барлық Комитет мүшелерінен алынды.

Комитет мүшелеріне Аудит жөніндегі комитеті отырысының мынадай күн тәртібі ұсынылды:

 1. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

 2. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

 3. (Күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

Шешім қабылдау үшін кворум бар.

Күн тәртібінің мәселесі (мәселе нөмірі) бойынша ұсынылған материалдарды қарай келе, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті туралы Ережеге сәйкес Аудит жөніндегі комитет ШЕШТІ:

«Жақ» – (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің дауыстар саны, тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

«Қарсы» - (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің дауыстар саны, тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшесінің «Қарсы» дауыс беру себептері не жекелеген ескертулер көрсетіледі).

«Қалыс» - (Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшелерінің дауыстар саны, тегі, аты, әкесінің аты және Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мүшесінің «Қалыс» дауыс беру себептері не жекелеген ескертулер көрсетіледі).

Ескерту3

Аудит жөніндегі комитет шешімі:

  1. (Қоғамдағы Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).

  2. (Қоғамдағы Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).

  3. (Қоғамдағы Директорлар кеңесі Аудит жөніндегі комитетінің шешімі көрсетіледі).
Аудит жөніндегі комитет төрағасы
Аудит жөніндегі комитет төрағасының аты-жөніАудит жөніндегі комитет хатшысы
Аудит жөніндегі комитет хатшысының аты-жөні
1 Аудит жөніндегі комитет мүшесі, сарапшы (дауыс құқығынсыз) осы бюллетеньде күн тәртібі мәселелері бойынша өз пікірін білдіреді.

2 Ескертуде Аудит жөніндегі комитет мүшесінің «Қарсы», «Қалыс» дауыс бергені, дауыс беруге қатыспаған себептері немесе жекелеген ескертпелері көрсетіледі.

3 Ескертуде Аудит жөніндегі комитет мүшесінің «Қарсы», «Қалыс» дауыс бергені, дауыс беруге қатыспаған себептері немесе жекелеген ескертпелері көрсетіледі.


Похожие:

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» icon«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ-ның табиғатты қорғау және әлеуметтік іс-шаралар жөніндегі жоспары
Еуропалық қайта құру және даму банкі (ЕҚДБ) «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» АҚ (kegoc), Қазақстан Республикасы...
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» iconKegoc ақ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы 24 шілдедегі №6 хаттамасымен бекітілген электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы kegoc
Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы «kegoc» акционерлік қОҒамының
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» icon«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc» акционерлік қоғамы

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» icon«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамында ішкі аудитті ұйымдастыру жөніндегі
Осымша – іақ қызметкерлерінің негізгі және арнайы құзыреттіліктері деңгейлерінің нысаны 24
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» icon«kegoc» АҚ-тың 2009 жылғы 20 қазандағы Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді
«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» акционерлік қОҒамы kazakhstan
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» icon«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің
«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc»
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» icon«kegoc» бмж жөніндегі Үйлестіру кеңесінің 2015ж. «23» сәуірдегі хаттамасы бекітемін «kegoc»
...
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» icon«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы №
«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы «kegoc» акционерлік қОҒамы
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» icon«kegoc» АҚ Басқармасының 2008 жылғы «25» ақпандағы №2 хаттамасы бекітілді
...
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» icon«kegoc» АҚ Басқармасының 2015 ж. 18 ақпандағы №4 хаттамасы «kegoc»АҚ Трансформациялау
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница