«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы №
Скачать 129.46 Kb.
Название«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы №
Дата конвертации06.02.2016
Размер129.46 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://www.kegoc.kz/up_files/polozhenie_cnv_kz.doc«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ» (KAZAKHSTAN

ELECTRICITY GRID OPERATING COMPANY) «KEGOC» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ«KEGOC» АҚ Директорлар

кеңесінің шешішімен

БЕКІТІЛДІ


2009 жылғы 20 қазандағы

10 хаттама
«ЭЛЕКТР ЖЕЛІЛЕРІН БАСҚАРУ ЖӨНІНДЕГІ ҚАЗАҚСТАН КОМПАНИЯСЫ «KEGOC» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ТАҒАЙЫНДАУЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТІ ТУРАЛЫ

ЕРЕЖЕ


Астана 2009 ж.


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

 1. «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» «KEGOC» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеті туралы осы ереже Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қоғамның Жарғысына, Корпоративтік басқару кодексіне және корпоративтік басқарудың халықаралық тәжірибесіне сәйкес әзірленген.

 2. Осы ереже Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің дәрежесі мен құзыретін, оның құқықтары мен міндеттерін, Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің құрамын, оны құру тәртібін, Қоғамның органдарымен жұмыс пен өзара іс-қимыл тәртібін айқындайды.

 3. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің консультативтік-кеңесші органы болып табылады. Комитет әзірлеген барлық ұсыныстар Директорлар кеңесінің қарауына табыс етілетін ұсынымдар болып табылады.

 4. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің Қоғамның Жарғысымен Жалғыз акционердің құзырына жатқызылған мәселелер бойынша шығарылған ұсынымдары Директорлар кеңесі бекіткен жағдайда белгіленген заңнамалық тәртіппен қарау және шешім қабылдау үшін Жалғыз акционерге жіберіледі.

 5. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет мына мәселелер бойынша ұсынымдар әзірлеу және ұсыну мақсатында құрылады:

Қоғамның ішкі құжаттарындағы ережелерді есепке алумен Тәуелсіз директорларға, Басқарма құрамына кандидаттарды, Корпоративтік хатшыны сайлау немесе тағайындау жөнінде ұсынымдар әзірлеу және Директорлар кеңесіне ұсыну;

Қоғамның мақсаттарына, міндеттері мен ағымдағы жағдайына және қызмет түрі мен көлемі бойынша ұқсас компаниялардағы сыйақы деңгейіне сәйкес Директорлардың, Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік хатшының тиісті сыйақысы;

Директорлардың, Басқарма мүшелерінің және Корпоративтік хатшының құрылымдалған және ашық сыйақы жүйесін ендіру.

 1. Комитеттің мүшелері өзін тағайындау мен өзінің сыйақысына байланысты мәселелерді қараған кезде Комитеттің отырысына қатыспайды..

 2. Осы Ережеде мына терминдер мен анықтамалар қолданылады:

Жалғыз акционер – «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы, Қоғамның 100% дауыс беруші акцияларын иеленетін Қоғамның акционері;

Директор/ларДиректорлар кеңесінің мүшесі/лері;

ЗаңнамаҚазақстан Республикасының белгіленген тәртіппен қабылданған нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы;

Комитет/терДиректорлар кеңесінің комитет/тері;

Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет Директорлар кеңесінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеті;

Корпоративтік хатшы – Корпоративтік хатшы-Қоғамның Директорлар кеңесінің хатшысы;

Тәуелсіз директорлар «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен, Қоғамның Жарғысымен және Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес тәуелсіз деп анықталған директорлар;

Ереже Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет туралы ереже;

БасқармаҚоғамның Атқарушы органы;

Ішкі аудит қызметі Қоғамның Ішкі аудит қызметі;

Директорлар кеңесіҚоғамның басқарушы органы;

ЖарғыҚоғамның Жарғысы;

 1. Қолданылып жүрген, бірақ Ережемен айқындалмаған терминдер, егер Ережемен басқасы көзделмеген болса, Заңнамада, Жарғыда және Қоғамның ішкі құжаттарында қолданылатын мағынада қолданылады.2. ТАҒАЙЫНДАУЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ҚҰЗЫРЕТІ

 1. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің құзыретіне мына мәселелер кіреді:

1) Тәуелсіз директорларларға кандидаттар мен Корпоративтік хатшы үшін біліктілік талаптарын дайындау;

2) Тәуелсіз директорларға кандидаттар, Басқарма құрамы, Корпоративтік хатшы жөніндегі ұсынымдар. Сайлануы Жалғыз акционердің ерекше құзырына жататын лауазымдарға кандидаттарды Комитет Қоғамның ішкі құжаттарының тиісті ережелері және/немесе Жалғыз акционердің өтініші (тапсырмасы) негізінде қарайды;

3) жаңадан сайланған Директорлар үшін нұсқаулық әзірлеу, атап айтқанда, онда Қоғам туралы ақпарат, Директорлардың құқықтары мен міндеттері көрсетіледі;

4) Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің, Комитеттер мен Корпоративтік хатшының сабақтастығын жоспарлау саясатын әзірлеу;

5) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Директорлардың, Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік хатшының және басқа да қызметкерлердің сыйақы құрамы мен саясаты жөніндегі ұсынымдар;

6) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Директорлардың, Басқарма мүшелерінің, Корпоративтік хатшының және Қоғамның басқа да қызметкерлерінің жеке сыйақыларын жыл сайынғы негізде айқындау жөнінде ұсынымдар беру;

7) Директорлар кеңесіне Директорлардың, Басқарма мүшелерінің және Корпоративтік хатшының сыйақы мөлшерінің өзгеруі жөнінде ұсыныстар енгізу;

8) Корпоративтік хатшыны және Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлерін тағайындау, өкілеттік мерзімін айқындау жөнінде ұсыныстар беру, оның өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Корпоративтік хатшы мен Корпоративтік хатшы қызметінің қызметкерлерінің лауазымдық айлық ақыларының мөлшері мен сыйақы шарттарын айқындау;

9) Қоғамның атқарушы органының сандық құрамы, өкілеттік мерзімі жөнінде, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату жөнінде ұсынымдар беру;

10) Қоғамның, сондай-ақ еншілес және тәуелді заңды тұлғалардың Директорлар кеңесі бекітетін немесе келісетін басқарушы қызметкерлерінің лауазымдар тізбесін қарау;

11) атқарушының орган басшысы мен мүшелерінің лауазымдық айлық ақыларының мөлшерлерін және еңбек ақы төлеу мен сыйлықақы беру шарттарын айқындау жөнінде ұсыныстар енгізу;

12) Қоғамның Атқарушы дирекциясының (орталық аппаратының) әкімшілік-басқарушы қызметкерлерінің еңбек ақы төлеу ережелері мен еңбек ақы төлеу схемасын қарау;

13) Қоғамның, Директорлар кеңесінің, Қоғамның Директорлар кеңесі комитеттерінің, Қоғам Басқармасының, Қоғамның Ішкі аудит қызметінің жекелеген мүшелерінің қызметін бағалау жүйесін қарау;

14) Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғам қызметкерлері санатына жыл қорытындысы бойынша сыйақы төлеу туралы мәселені қарау;

15) Қоғамның еншілес және бағынысты ұйымдарының Басқармасы (жеке дара атқарушы органға) мен Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеу жөніндегі үлгі ережелерді қарау мен мақұлдау және тиісті ұсыныстар мен ескертулер шығару;

16) қазақстандық, шетелдік, қызмет көлемі мен түрлері бойынша ұқсас компаниялардағы Директорлардың, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі басшысының және Корпоративтік хатшының сыйақы саясаты мен деңгейіне салыстырмалы талдау жүргізу және Директорлар кеңесін хабардар ету;

17) Директорлар кеңесіне Директорлардың (мемлекеттік қызметкерлер болып табылатын Директорлар мен тәуелсіз директорларды қоспағанда), Басқарма мүшелерінің, Директорлар кеңесі тағайындайтын немесе келісетін Қоғамның өзге қызметкерлерінің басқа да ұйымдарда жұмыс істеу және/немесе лауазым(-дар) атқару мүмкіндігіне қатысты ұсынымдар беру;

18) Директорлар кеңесіне жыл сайын Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің жұмысы туралы есеп беріп тұру;

19) Директорлар кеңесіне Директорлар кеңесінің тапсырмаларына және/немесе Қоғамның ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес өз құзыры шегінде ұсынымдар беру.


3. ТАҒАЙЫНДАУЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 1. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет:

  1. Директорлар кеңесінің мүшелерінен, Комитеттерден, Басқармадан, Ішкі аудит қызметінен, Корпоративтік хатшыдан және Қоғамның басқа да қызметкерлерінен құжаттарды, есептерді, түсіндірмелер мен басқа да ақпаратты сұратуға құқылы. Жоғарыда баяндалған ақпарат пен құжаттар Корпоративтік хатшы арқылы табыс етіледі. Қоғам белгіленген тәртіпте Комитетті өз есебінен барлық қажетті материалмен және ресурстармен қамтамасыз етуге міндетті;

  2. Директорлар кеңесінің, Басқарманың, Комитеттердің мүшелерін және басқа да адамдарды байқаушы ретінде өзінің мәжілістеріне шақыруға;

  3. белгіленген тәртіппен ағымдағы жылға Қоғамның бюджетінде көзделген қаражат шеңберінде сыртқы сарапшылар мен консультанттардың қызметтерін пайдалануға;

  4. өзіне жүктелген өкілеттіктерді жүзеге асыру үшін қажетті өзге де құқықтарды пайдалануға құқылы.

 2. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшелері:

  1. өз қызметін тұтастай алғанда Жалғыз акционер мен Қоғамның мүддесінде адал және дұрыс жүзеге асыруға, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексінің негізгі принциптерін сақтауға;

  2. өзінің міндеттерін тиімді орындау үшін жеткілікті уақытын бөлуге;

  3. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің жұмысына қатысуға және өзін тағайындау мен сыйақы беру мәселелерін қарайтын жағдайларды қоспағанда, оның отырыстарында болуға;

  4. осы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде ұсыныстар енгізуге;

  5. Директорлар кеңесіне өзінің тәуелсіз директор дәрежесінде болған кез-келген өзгерістер туралы көрсетілген дәрежеден айырылған сәттен бастап бес жұмыс күні ішінде немесе Сыйақылар жөніндегі комитет қабылдауы тиіс болған шешімдерге байланысты мүдде қайшылықтарының туындауы туралы хабарлауға;

  6. өзінің лауазымдық міндеттемелерін орындау барысында өзіне мәлім болған барлық ақпараттың құпиялығын сақтауға;

  7. өзінің құзыреті шегінде және осы Ережеде көзделген тәртіппен Директорлар кеңесі айқындауы тиісті кез-келген басқа міндеттерді орындауға міндетті.

8) Комитеттің тәуелсіз директорлар болып табылатын мүшелері өзінің тәуелсіз директор дәрежесіндегі болған кез-келген өзгерістер туралы көрсетілген дәрежені жоғалтқан сәттен бастап мүмкіндігінше аса қысқа мерзімде немесе Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет қабылдауы тиіс болған шешімдерге байланысты мүдделер қайшылығының туындауы туралы Директорлар кеңесіне хабарлауға міндетті.


4. ТАҒАЙЫНДАУЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІ ҚҰРУ

 1. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет үш Директордан тұрады, оның кем дегенде үштен екісі Тәуелсіз директор болуы тиіс.

 2. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшелері Директорлар кеңесі мүшелерінің басым дауысымен сайланады. Басқарма төрағасы Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің мүшесі бола алмайды.

 3. Қажет болған жағдайда Комитеттің құрамына Комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар, дауыс беру құқығы жоқ сарапшылар енгізілуі мүмкін. Комитеттің мақсаттарына, міндеттеріне және құзыретіне сәйкес Комитеттің тиімді қызмет етуі үшін салада кәсіби тәжірибесі мен біліктілігі бар сарапшылар тартылуы мүмкін. Комитеттің құрамындағы сарапшылардың рөлі арнаулы білім мен кәсіби тәжірибені қолдана отырып, шешім қабылдар кезінде Комитеттің мүшелерін қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. Бұл Комитетке Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеуге және мәселелерді жан-жақты зерделеуге мүмкіндік береді.  

 4. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет мүшелерінің өкілеттік мерзімдері олардың Директорлар кеңесінің мүшелері ретіндегі өкілеттіктерінің мерзімдерімен дәл келеді, алайда Директорлар кеңесі жыл сайын қайта қарауы мүмкін.5. ТАҒАЙЫНДАУЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ТӨРАҒАСЫ

 1. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы Тәуелсіз директорлардың қатарынан сайланады.

 2. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің төрағасы өзі басқаратын Комитеттің жұмысын ұйымдастырады, атап айтқанда:

  1. Комитеттің отырысын шақырады және оларда төрағалық етеді;

  2. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет отырыстарының күн тәртібін, соның ішінде Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің отырысында талқылау үшін шығарылатын мәселелердің мазмұнын бекітеді;

  3. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің отырыстарында мәселелерді талқылауды ұйымдастырады, сондай-ақ отырысқа қатысуға шақырылған адамдардың пікірлерін тыңдайды;

  4. Директорлар кеңесінің Жұмыс жоспарын есепке алумен ағымдағы жылға кезекті отырыстың Жоспарын әзірлейді.6. ТАҒАЙЫНДАУЛАР МЕН СЫЙАҚЫЛАР ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

 1. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің жұмысы отырыстар нысанында жүзеге асырылады.

 2. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет хатшысының функцияларын Корпоративтік хатшы жүзеге асырады.

 3. Корпоративтік хатшы Комитет отырыстарын ұйымдастыру мен өткізуді, отырыстарға материалдар жинау мен жүйелендіруді, Комитеттің мүшелеріне және шақырылған адамдарға Комитеттің отырыстары өткізілетіні туралы хабарламаларды, отырыстың күн тәртібін, күн тәртібі мәселелері жөніндегі материалдарды уақтылы жіберуді, отырыстарды хаттамалауды, Комитет шешімдерінің жобаларын дайындауды қамтамасыз етеді, қажеттілігіне қарай Комитет отырыстарының хаттамаларынан үзінді көшірмелер береді, сондай-ақ бұдан әрі барлық тиісті материалдарды сақтайды.

Корпоративтік хатшы Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет мүшелерінің қажетті ақпаратты алуын қамтамасыз етеді.

 1. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің отырыстары Комитет төрағасы бекіткен жоспар бойынша жүргізіледі.

 2. Комитеттің кезектен тыс отырысын Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің, Директорлар кеңесінің кез-келген мүшелерінің өз ынтасы, өтініші, сондай-ақ Жалғыз акционер мен Басқарма төрағасының жазбаша өтініші бойынша Комитет төрағасының шешімімен өткізіледі.

 3. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің отырыстары өткізілетіні туралы хабарлама күн тәртібімен қоса отырысқа қатысатын адамдарға Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет отырысы өткізілетін күнге дейін бес жұмыс күнінен кешіктірілмей жіберілуі тиіс.

 4. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің отырысы, егер онда Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет мүшелерінің санынан кем дегенде жартысы қатысатын болса, құзыретті болып табылады.

 5. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің шешімдері күндізгі, сырттай немесе аралас дауыс беру нысанында қабылдануы мүмкін. Сыйақы жөніндегі комитет сырттай дауыс беру нысанында отырыстар өткізуді азайтуға тырысады.

 6. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің отырыстарында Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет төрағасының шақыруымен өткізілетін Комитет отырысының күн тәртібі мәселелері бойынша дауыс беру құқығы жоқ үшінші тұлғалар қатыса алады.

 7. Күндізгі дауыс беру нысаны кезінде Комитеттің төрағасы мен оның мүшелері Комитеттің тек қана дауыс беруге құқығы бар мүшелерінің қатысуымен ғана шешім қабылдай алады. Мұндай жағдайларда Сарапшылар мен Комитеттің отырысына байқаушылар ретінде шақыртылған басқа да адамдар тек қана мәселелерді талқылаған кезде ғана Комитеттің отырысында қатысады, ал дауыс беру сәтінде байқаушылар мәжіліс залын босатады.

 8. Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитеттің шешімдері Комитеттің бүкіл мүшелерінің жалпы санынан жай көпшілік дауыспен қабылданады. Дауыстар теңдей болған жағдайда Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет төрағасының берген дауысы шешуші болып табылады.

 9. Комитеттің әр мүшесі өзінің Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет шешімінің хаттамасымен бірге берілетін ерекше пікірін баяндауға құқылы. Жекелеген мәселелер бойынша Комитеттің жекелеген мүшелері мүдделілігіне қарай шешім қабылдана алмайтын жағдайда осындай факт Тағайындаулар мен сыйақылар жөніндегі комитет отырысының хаттамасына енгізіледі.7. ЕРЕЖЕНІҢ ЗАҢДЫ КҮШІ


29. Ережені бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу Директорлар кеңесінің құзырына кіреді.

30. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасы, Жарғы немесе Кодекс өзгерген жағдайда Ереженің жекелеген нормалары олармен қайшы болған болса, Ереженің аталған нормалары тиісті өзгерістер енгізілген сәтке дейін күшін жоғалтады.


Похожие:

«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«kegoc» АҚ-тың 2009 жылғы 20 қазандағы Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді
«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» акционерлік қОҒамы kazakhstan
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы №
Ереже Қоғамның Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитетінің дәрежесін, құзыретін, құрамын, жұмыс істеу және қызмет ету тәртібін,...
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«бекітілді» «Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы «12»
«Қазпочта» АҚ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы «12» қыркүйектегі №10/08 хаттамасының шешімімен, 2009 жылғы «5» ақпандағы №02/09,...
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«Казпо ш та» а қ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілді
«Қазпошта» АҚ директорлар кеңесінің МҮшелерімен біліктілікті жоғарлату және сыртқы сарапшыларды тарту жөніндегі саясат
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің
«электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «kegoc»
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № iconKegoc ақ Директорлар кеңесінің 2008 жылғы 24 шілдедегі №6 хаттамасымен бекітілген электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы kegoc
Электр желілерін басқару жөніндегі қазақстан компаниясы «kegoc» акционерлік қОҒамының
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген 2010 жылғы 8 маусымдағы
ЖӨніндегі қазақстан компаниясы акционерлік қОҒамының корпоративтік хатшысы туралы
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«ҚазМұнайГаз» Ұк ақ Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 21 маусымдағы шешімімен бекітілді №9/2010 хаттама
Басшылықтың үндеуі
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № icon«kegoc» АҚ Басқармасының 2008 жылғы «25» ақпандағы №2 хаттамасы бекітілді
...
«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешішімен бекітілді 2009 жылғы 20 қазандағы № iconКассалық операция және құндылықтарды сақтау орталығы (бұдан әрі Орталық) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 1999 жылғы 20 тамыздағы
Орталық Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Директорлар кеңесінің 1999 жылғы 20 тамыздағы қаулысының шешімімен құрылған. Оның құрамына...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница