Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 267.31 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
страница1/2
Дата конвертации09.02.2016
Размер267.31 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/40167.doc
  1   2

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Агротехнология факультеті


Агротехнология кафедрасы


050801 Агрономия мамандық (тарының) студенттеріне арналған Далалық тәжірибе әдістемесі

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (Syllabus)


Павлодар

Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

АТФ деканы

___________ Т.К.Бексеитов

2010 ж. «___»____________Құрастырушы: профессор, а/ш.ғ.к Мустафаев Б.А.

Агротехнология кафедрасы


050801 Агрономия мамандығының (тарының)

Күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған

Далалық тәжірибе әдістемесі пәні бойынша пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


200_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі ______________ Альмишев У.Х. 20__ж. «____» ________

(қолы)

Агротехнология факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2010ж. «25» 08 №1 хаттама


ОӘК төрағасы _____________Жагипарова М.Е. 2010 ж. «_____»___________
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Мустафаев Б.А. – агротехнология кафедрасының

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі – профессор, а/ш.ғ.к.

Агротехнология кафедрасы А1 корпусында (мекен-жайы), А1-113 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 87182(673685) ішкі 1195 .

2 Пән туралы мәліметтер

050801 Агрономия мамандығындағы «Далалық тәжірибе әдістемесі» пәні жалпы 3 кредит, 1 семестрге 135 сағат қарастырылған, оның ішінде 15 сағат дәріс, 30 зертханалық сабақ, 15 сағат студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы, 75 сағат студенттің өзіндік жұмысы. Бақылау түрі- 8 және 15 аптада екі аралық бақылау және қорытынды бақылау- емтихан.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

3

2

90

15

-

15

-

-

60

60

емтихан

Бар-лығы

2

90

15

-

15

-

-

60

60

емтихан4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

Пәнің мақсаты:

Пәннің негізгі мақсаты - студенттерді ғылыми агрономияда тәжірибе жұмысындағы теориялық және практикалық әдістеріне үйрету.

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

-эксперименттерді жобалаудың қазіргі заманғы теориясын игеру, жалпы принциптері және салу кезеңдері және егістік тәжірибелер жүргізуді игеру;

- егістік тәжірибе салу және жүргізу техникасын меңгеру;

- зертханалық және вегетациялық тәжірибелер, суармалы жағдайда,
топырақ эрозиясына ұшыраған аудандарда тәжірибелер салу жэне жүргізу
әдістемесінің ерекшеліктерін үйрену;

эксперимент нәтижелерін өңдеу әдістемесін игеру;

Пәнің оқу барысында студенттер білуі керек:

 • ғылыми агрономияның негізі және принциптерін;

 • эксперимент жобалау. бақылау және есептеу теориясын;

- егістік тәжірибелер салу және жүргізу ерекшеліктері, қателік түрлері
және оларды жою жолдарын;

- эксперимент қорытындысы бойынша құжаттарын және есебін
дайындауды.

Студент істей білуі керек:

- тақырып таңдау және зерттеудің мақсаты және міндетін анықтау,
жұмыс гипотезасын ұсыну, тәжірибе жүргізу әдістемесін және сызбасын жасау;

- егістік тәжірибе салу үшін жер учаскесін таңдау;

- егістік тәжірибе салуды, бақылау, есептеу жүргізуді, алынған
мәліметтерді талдау жүргізуді;

 • егістік мәліметтерге статистикалық талдау жүргізу;

 • проводить статистическую обработку материалов опыта.

6 Пререквизиттер

Далалық тәжірибе әдістемесі пәнінің негізгі сұрақтарын жақсы игеру үшін студент келесі пәндерден білімі болуы қажет: ботаника, топырақтану, өсімдіктер физиологиясы, математика және т.б.

7 Постреквизиттер

Алынған білімдер егістік тәжірибелер сызбасын жасау әдістемесін игеруде, эксперименттерді жобалауда, егістік тәжірибелерді салуды ұйымдастыруда, бақылау және есептеу жұмыстарын, құжаттарды жүргізу, тәжірибенің мәліметтерін өңдеуде, алынған нәтижелерді статистикалық өңдеуде, бір және көп факторлы тәжірибелерде есептеу және бақылау жүргізуде қажет болады.


8 Тақырыптық жоспар

ПӘННІН ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптың аталуы

Сағат саңы

Дәріс.

Зерт.

СӨЖ
2

3

4

5

1

Кіріспе

Аграрлық ғылымның басты
бағыты және ғылыми-
зерттеу жұмыстарын

дамыту болашағы.

Ауылшаруашылық тәжірибе жұмысын дамыту тарихы.

2

2

5

2

Агрономия ғылымындагы зерттеу әдістемесі және оларды жіктеу.


2

4

5

3

Егістік әдістеме.

Егістік тәжірибенің

жіктелуі. Егістік тәжірибеге қойылатын талабы.


1

2

5

4

Егістік тәжірибе

Әдістемесінің негізгі

элементтері


1

4

5

5

Егістік тәжірибенің дәлдігін арттыру әдістері.

2

4

5

6

Агротехникалық шараларды зерттеу мақсатында егістік тәжірибелер жүргізу және салу әдістемесінің ерекшелігі. Сортсынау әдістемесінің ерекшелігі. Шабындықта және жайылымда тәжірибелер жүргізу ерекшеліктері. Топырақты эрозиядан қорғау және суармалы жағдайда егістік тәжірибелер жүргізу ерекшеліктері.

1

2

5

7

Егістік тәжірибелерде өнімділікті есепке алу. Тәжірибе мәліметтерін алғашқы өңдеу. Егістік тәжірибе есептері және құжаттары.

1

2

5

8

Өндірістік жағдайда

тәжірибелер жүргізу.

1

2

5

9

Егістік тәжірибе

1

2

5

10

Тәжірибеге жер учаскесін таңдау және дайындау.


1

2

5

11

Бір және көп факторлы егістік тәжіриблер салу және жүргізу әдістемесін меңгеру. Сорт сынау әдістемесінің ерекшелігі


1

2

5

12

Егістік пәжірибелерде

бакылауды және есепке алуды жобалау әдістелесін оқып уйрену. Егістікті күтіп баптау. Өнімді есепке алу әдістемесі.


1

2

5
Барлығы

15

30

609. Пәннің қысқаша сипаттамасы

«Далалық тәжірибе әдістемесі» курсының негізгі және жалпы мақсаты-болашақ маманды егістік ғылыми және өндірістік тәжірибе салу жэне жүргізу схемасын жасау және салу әдістемесіне, тәжірибенің мәліметтерін өңдеуге, есеп жазуға және эксперименталды мәліметтерді ғылыми-өндірістік баспаларына мақала дайындауға үйрету.


10 Курс компоненттері

Зертханалық сабақтардың мазмұны

ЗЕРТХАНАЛЫҚ, СОӨЖ, СӨЖ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Зертханалық жұмыстардың тақырыбы және нөмірі

Сағат көлемі

Жүргізілетін апта
Тапсырма 1. Агрономиядагы зерттеу әдістерінің негізгі түсінігі.

1. Эксперименттер, егістік, зертханалық, вегетациялық,
өндірістік және тұрмыстық тәжірибелер.

2. Егістік тәжірибелерге талабы.

3. Егістік тәжірибелер түрі.

4. Құжаттар формасы.

СӨЖ - 1. Тақырып бойынша негізгі ережелерді көшіріп жазу. СОӨЖ - 1. Тақырып бойынша жұмыс тапсыру.

2


4 1

Бірінші
Тапсырма 2. Тәжірибеге жер учаскесін таңдау және дайын-дау

1. Жер учаскесіне қойылатын талап және оның тарихы.

2. Учаскені зерттеу және дайындау,

СӨЖ - 1. Тәжірибеге берілетін учаскеге сипаттама беру,

2. Жүмыс дәптеріне бақылау сұрақтарына жауап жазу. СОӨЖ - 1 тақырып бойынша жұмыс тапсыру.

2 4 1

Екінші

Тапсырма 3. Егістік экспериментті жобалау. Таңдап алынган-такырыпта бір факторлы және көп факторлы егістік тәжірибелер салуды және жүргізу багдарламасын жасау.

1.Тәжірибенің мақсаты және міндетін анықтау. 2.3ерттеудің тақырыбын анықтау.

3. Тожирибе жүргізетін орны.

4. Варианттар қайталымын және кайталым санын анықтау.

5. Мөлдектердің ауданы, фомасы және бағыты.

СӨЖ - 1. Танлап алынған тақырып бойынша тәжірибе сызбасын жасау.

2.Багдаралама жасау және сәйкес формада жазу.

3.Жұмыс дәптеріне бақылау сұрақтарына жауап жазу.
СОӨЖ - 1.3 тапсырма бойынша жұмыс тапсыру.

2


4 1

Үшінші


Тапсырма 4. Әдістерді жіктеу негізінде егістік тәжірибе

2

Төртінші

варианттарын орналастыру әдістемесі..

 1. Варианттарды жүйелі орналастыру.

 2. Рендомизирлі орналастыру.

 3. Латинский квадрат және тікбұрыш.

 4. Ыдыраған мөлдектер әдісі.

СӨЖ. 1. Барлық варианттардың орналасу сызбасын жазу.

2.Жұмыс дәптеріне бақылау сұрақтарына жауаб жазу.

СОӨЖ - 1. Тапсырма бойынша сабақ тапсыру.
4


1

бесінші

Тапсырма 5. Тәжірибеде бақылауды және есепке алуды жоблауды оқып үйрену.

1 .Қандай бакылау және есепке алу жүргізілу қажеттігін анықтау.

2.Бақылау және есепке алу мерзімі.

3. Үлгіні алу әдістемесі.

СӨЖ - І.Тәжірибе бойынша жұмыс дәптеріне жұмыстың моделін жасау.

СОӨЖ - 1. Тапсырма бойынша жұмыс тапсыру.
2. Жазбаша жұмыс.2


4


1

Алтыншы

Тапсырма 6. Егістік тәжірибе салу және жүргізу әдістемесін оқып үйрену.

 1. Тәжірибе учаскесін бөлу.

 2. Тәжірибе учаскесіндегі егістік жұмыстар.

СӨЖ - 1. Өзінің тәжірибесі бойынша жұмысты моделдеу және үлгіні толтыру.

СОӨЖ - 1. Тапсырма бойынша жұмыс тапсыру.

2


4

1

Жетінші

Аралық бақылау. 1-6 тапсырма бойынша жазбаша жұмыс.

Сегізінші


Тапсырма 7. Өнімді есепке алу әдістемесін оқып үйрену.

 1. Тәжірибенің өнімін есепке алу және жинау әдістемесін таңдау.

 2. Тәжірибе варианты және қайтплымы бойынша өнімділікті моделдеу.

3. Белгіленген үлгіні толтыру.
СӨЖ - Мәліметті алғашқы еңдеуді жүргізу.
СОӨЖ - 1. Тапсырма бойынша жұмыс тапсыру.
2


4


1

Тоғызыншы

Тапсырма 8. Эрозияга ұшыраган жерлерде және суармалы жерлердегі шабындықпен жайылымда тәжірибе жүргізу ерекшеліктерін оқып үйрену.

СӨЖ- Тапсырма құжаттарны өндеу, дәптерге жазу.

СОӨЖ - 1. Тапсырма бойынша жұмыс тапсыру.

2


4

1

Оныншы

Тапсырма 9. Зерттеу нәтижелерін статистикалық өңдеу.

1. Біржылдық және көпжылдық дақылдарда бір факторлы және
көп факторлы тәжірибелерді дисперсиялық талдау жүргізу
негізін оқып үйрену.


2. Корреляция, регрессия және ковариация туралы түсінік.

3.Тәжірибе нәтижелерін моделдеу және белгіленгі әдістерге сәйкес өндеу.

СӨЖ – Қарастырылған сұрақты оқып үйрену, статистикалық әндеу әдістемесін меңгеру, дәптеріне жазу.

СОӨЖ - 1. Тапсырма бойынша жұмыс тапсыру.

8


32

4

Он бірінші – он төртінші

Екінші аралық бақылау. 7 – 9 тапсырмалара бойынша жазбаша жұмыс
Он бесінші

  1   2

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница