Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Скачать 234.47 Kb.
НазваниеҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Дата конвертации09.02.2016
Размер234.47 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/124917.doc

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы -экономика факультеті


Экономика және менеджмент кафедрасы


5В050600 «Экономика» мамандығына студенттеріне арналған


Кәсіпорын қызметінің экономикалық тадау пәнінен


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)


Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика факультетінің деканы

_______________ЭрназаровТ.Я.

20___ж. «___»_________
Құрастырушы: аға оқытушы ________________ Абенова Д.Т.


Экономика және менеджмент кафедрасы


5В050600 «Экономика» мамандығына студенттеріне арналған

сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған


Кәсіпорын қызметінің экономикалық тадау пәнінен


пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)


Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама


Кафедра меңгерушісі ______________ С.К.Кунязова 20__ж. «____» ________


Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ________________ А.Б.Темиргалиева 20_ж. «_____»___________

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні ______Абенова Даметкен Турсыновна

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі аға оқытушы Экономика және менеджмент кафедрасы А корпусында (Ломов көш.64), 419 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-43.

2 Пән туралы мәліметтер

Осы курс стратегияның мәнін және мазмұнын қарастырады. Пәнді зерттеу барысында басқару жүйелеріне жағдайлық талдау жүргізіледі, ұйым миссия мен мақсаттардың рөлі анықталады, ұйымның сыртқы ортаны талдау әдістемесі және оның әлсіз бен қуатты жақтарының басқарушылық талдау әдістемесі қарастырылады.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысан

дары

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

ОСӨЖ

5В050600 «Экономика»

ЖКБ,ОКБ негізінде сырттай оқу түрі, 2011 түсу жылы

3

4

12

12


4

4

12
12


111
емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқытудың мақсаты – оқырмандарға стратегиялық басқарудың экономикалық білімнен, өзінің талпыныстарынан, жағдайды талдау мен қабылданатын шешімдердің ұзақ мерзімді салдарын білу біліктілігінен тәуелді деген ойды қалыптастыру.

Пәннің міндеттері:

- стратегиялық басқару мәнінің, оның мазмұнының түсінігін қалыптастыру;

- фирма стратегиясы мен оны құрастыру әдістері туралы білімді орнату;

- фирманың экономикалық стратегия туралы, жасалған және қабылданған стратегияға бейімделу әдістері туралы түсінікті қалыптастыру.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер келесіні білу міндетті:

- стратегиялық басқарудың негізгі құрамдас бөліктерді;

- стратегиялардың түрлерін, корпоративті мәдениетін;

- бәсекелестік артықшылықтың негізгі ережелерін.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер келесі түсініктерге ие болу керек:

- адам әлеуетін қолдану стратегиясының ерекшеліктері туралы;

- фирманың дәрменсіздікті (банкротқа ұшырауды) болдырмау стратегиясы туралы;

- бәсекелестік күрес стратегиясы туралы.

Осы пәнді зерттеу нәтижесінде студенттер келесі тәжірибелік қасиеттерді меңгеру қажет:

- фирманың макро және микро ішкі ортаны талдау;

- талдау мен фирманың стратегиясын таңдау;

- стратегиялық өзгерістерді басқару;

- фирманың экономикалық стратегияны әзірлеу.


6 Пререквизиттер


Осы пәнді меңгеру үшін, «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Маркетинг негіздері», «Баға құру», «Менеджменттің теориясы мен тәжіребесі», «Кәсіпорын экономикасы» сияқты пәндерді зерттеу барысында алынған білім, біліктілік пен тәжірибе қажет..


7 Постреквизиттер


Осы пәнді меңгеру барысында алынған білім, біліктілік пен тәжірибе келесі пәндерді меңгеру кезінде қажетті: Кәсіпорын экономикасы, Менеджмент, Персоналды басқару.


8 Тақырыптық жоспар


4.1 ОКБ, ЖОБ базасында сырттай оқу бойынша «Экономика» 5В050600 мамандығы пәнінің тақырыптық жоспары
т/б

Тақырыптардың атауы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың саны

Дәріс

Тәжірибе (семинарлық)

Зщертханалық

Студиялық

Жеке

СӨЖ

1

Тақырып 1 Шаруашылық қызметін талдаудың теоретикалық негіздер

1

1

-

-

-

12

2

Тақырып 2 Шаруашылық қызметін кешенді талдау әдістің негіздері

1

1

-

-

-

12

3

Тақырып 3 Кәсіпорын қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді талдау

1

1

-

-

-

11

4

Тақырып 4 Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын (капитады) талдау

2

2

-

-

-

11

5

Тақырып 5 Кәсіпорынның техникалық-ұйымдастырушылық деңгейін талдау

1

1

-

-

-

11

6

Тақырып 6 Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорларды және материалдық емес активтерге талдау

2

2


11

7

Тақырып 7 Кәсіпорынның айналым қорларды талдау
-

8

Тақырып 8 Кәсіпорынның еңбек ресуртарын талдау

1

1

-

-

-

11

9

Тақырып 9 Маркетинг талдаудың негіздері

1

1

-

-

-

11

10

Тақырып 10 Өнім өтеудің көлемін талдау

1

1

-

-

-

11

11

Тақырып 11 Өнім мен қызмет көрсету сапасын талдау
12

Тақырып 12 Өнімнің өзіндік құнын талдау

1

1

-

-

-

10

13

Тақырып 13 Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерді талдау14

Тақырып 14 Кәсіпорынның инвестициялық қызметін талдау15

Тақырып 15Қаржылық есеп беруді жүргізу16

Тақырып 16 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауБарлығы

12

12


111


10 Курстың компоненттері


Дәріс сабақтарының тізімі

Тақырып 1 Шаруашылық қызметін талдаудың теоретикалық негіздер

Экономикалық талдау мен шаруашылық қызметін талдаудың түсінігі. Шаруашылық қызметін талдаудың пәні, объектісі, міндеттері мен қағидаттары. Шаруашылық қызметін талдаудың түрлері. Шаруашылық қызметін талдауды ұйымдастыру мен ақпараттық қамтамасыз беру.


Тақырып 2 Шаруашылық қызметін кешенді талдау әдістің негіздері

Шаруашылық қызметін кешенді талдау әдісі. Факторлық талдау әдісі. Функционалды-бағалық талдау әдісі. Маржиналды талдау әдісі. Шаруашылық қызметін талдауында резервтерді табу мен есеп беру әдісі.


Тақырып 3 Кәсіпорын қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді талдау

Аналитикалық көресткіштерді әртүрлі белгілер бойынша жіктелу. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді талдау жүйесін әзірлеу. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді тігінен және көлденең талдаудың ерекшеліктері. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді салыстырмалы түрге келтіру тәсілдері.


Тақырып 4 Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын (капиталды) талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Кәсіпорынның қаржылық ресурстарының құрамын мен құрылымын талдау. Капитал айналымдылығын талдау.


Тақырып 5 Кәсіпорынның техникалық-ұйымдастырушылық деңгейін талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Өндірістің ғылыми-техникалық деңгейін талдау. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық деңгейіне талдау. Кәсіпорындағы өндірістік қуаттарын (өткізу қабілеттігіне) талдау.


Тақырып 6 Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорларды және материалдық емес активтерге талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлармен қамтамасыз етілуі. Негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың жалпы көрсеткіштерін талдау. Негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың жеке көрсеткіштерін талдау. Кәсіпорындағы материалдық активтерді талдау.


Тақырып 7 Кәсіпорынның айналым қорларды талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Айналым қорлардың құрылымын және құрамын талдау. Айналым қорларды пайдаланудың тиімділігін талдау. Айналым қорлардың жеке элементтерді талдау.


Тақырып 8 Кәсіпорынның еңбек ресуртарын талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Персоналдың құрамын, құрылымын және оның жылжуын талдау. Жұмыс уақыты қорын пайдаланудың тиімділгін талдау. Еңбек өнімділігін талдау. Еңбек ақы қорын талдау.


Тақырып 9 Маркетинг талдаудың негіздері

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Нарық пен нарық конъюнктурасын талдау. Өнім сұранысын талдау.кәсіпорынның баға саясатын талдау. Бәсекелестікті және кәсіпорын мен өнімнің бәсекелестік қабілеттігін талдау.


Тақырып 10 Өнім өтеудің көлемін талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Өнім өткізудің құбылауын талдау. Кәсіпорындағы өнім құрылымын және сұрыптама саясатын талдау. Өнім өткізуіне әсер ететін негізгі факторларын талдау. Өнім өткізу көлемін арттырудың резервтерін талдау.

Тақырып 11 Өнім мен қызмет көрсету сапасын талдау


Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Өнім сапасын талдау: негізгі қосылғыштар және көрсеткіштер. Өнім сапасын талдау. Қызмет көрсету сапасын талдау. Кәсіпорындағы өнім сапасының шаруашылық қызметінің нәтижелеріне әсер етуді анықтау.


Тақырып 12 Өнімнің өзіндік құнын талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Өзіндік құнының құрылымын талдау. Шығындарды есептеудің негізгі жүйелер. Өзіндік құнының негізгі көрсеткіштерін талдау. Өзіндік құнына енетін шығындарды жекеленіп талдау. Өнімнің өзіндік құнын төмендету резервтерін анықтау.


Тақырып 13 Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерді талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Кәсіпорынның пайда көздерін талдау. Пайданың негізгі көрсеткіштерін талдау. Тиімділік көрсеткіштерін талдау. Пайда мен тиімділікті халықаралық стандарттар бойынша талдау.


Тақырып 14 Кәсіпорынның инвестициялық қызметін талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Инвестицияларды қаржыландыру құрамын, құрылымын және көздерін талдау. Инвестициялардың тиімділігін бағалау.


Тақырып 15 Қаржылық есеп беруді жүргізу

Қаржы есеп берудің құрамы мен мазмұны. Баланс жүргізудің негіздері. Пайда пен шығындар туралы есеп.


Тақырып 16 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау

Талдаудың негізгі міндеттері. Қысқа мерзімді келешекке қаржылық жағдайды бағалау. Ұзақ мерзімді келешекке қаржылық жағдайды бағалау. Кәсіпорындағы қаржылық жағдайға талдау жүргізудің әдістемелерін жетілдіру.


11 Студенттердің өзіндік жұмыстарының олардың мазмұны


11.1 СӨЖ түрлерінің тізіміт/б

СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Бақылау түрі

Сағат саны

1

Дәрістерді әзірлеу

Дәріс конспектісі

Сабаққа қатысу

31

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

3

Дәріс сабақтарында талқылауға материалдарды жинақтау

Конспект

Сабаққа қатысу

10

4

Семестрлік тапсырмаларды орындау (жеке тапсырмалар)

Реферат

Жеке тапсырмаларды қорғау

20

5

Бақылау шараларына дайындалу

-

МБ-1,2


20

Барлығы

11111.2 Өздік оқытуға арналған тақырыптар


Тақырып 1 Шаруашылық қызметін талдаудың теоретикалық негіздер

Экономикалық талдау мен шаруашылық қызметін талдаудың түсінігі. Шаруашылық қызметін талдаудың пәні, объектісі, міндеттері мен қағидаттары. Шаруашылық қызметін талдаудың түрлері. Шаруашылық қызметін талдауды ұйымдастыру мен ақпараттық қамтамасыз беру.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1,2]


Тақырып 2 Шаруашылық қызметін кешенді талдау әдістің негіздері

Шаруашылық қызметін кешенді талдау әдісі. Факторлық талдау әдісі. Функционалды-бағалық талдау әдісі. Маржиналды талдау әдісі. Шаруашылық қызметін талдауында резервтерді табу мен есеп беру әдісі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1-4].


Тақырып 3 Кәсіпорын қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді талдау

Аналитикалық көресткіштерді әртүрлі белгілер бойынша жіктелу. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді талдау жүйесін әзірлеу. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді тігінен және көлденең талдаудың ерекшеліктері. Негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерді салыстырмалы түрге келтіру тәсілдері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [3-6]


Тақырып 4 Кәсіпорынның қаржылық ресурстарын (капиталды) талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Кәсіпорынның қаржылық ресурстарының құрамын мен құрылымын талдау. Капитал айналымдылығын талдауҰсынылатын әдебиеттер: [4,5]


Тақырып 5 Кәсіпорынның техникалық-ұйымдастырушылық деңгейін талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Өндірістің ғылыми-техникалық деңгейін талдау. Кәсіпорынның ұйымдастырушылық деңгейіне талдау. Кәсіпорындағы өндірістік қуаттарын (өткізу қабілеттігіне) талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:[6,12]


Тақырып 6 Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорларды және материалдық емес активтерге талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлармен қамтамасыз етілуі. Негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың жалпы көрсеткіштерін талдау. Негізгі өндірістік қорларды пайдаланудың жеке көрсеткіштерін талдау. Кәсіпорындағы материалдық активтерді талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:[4-6]


Тақырып 7 Кәсіпорынның айналым қорларды талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Айналым қорлардың құрылымын және құрамын талдау. Айналым қорларды пайдаланудың тиімділігін талдау. Айналым қорлардың жеке элементтерді талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1-5]


Тақырып 8 Кәсіпорынның еңбек ресуртарын талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Персоналдың құрамын, құрылымын және оның жылжуын талдау. Жұмыс уақыты қорын пайдаланудың тиімділгін талдау. Еңбек өнімділігін талдау. Еңбек ақы қорын талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:[5,6,8]


Тақырып 9 Маркетинг талдаудың негіздері

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Нарық пен нарық конъюнктурасын талдау. Өнім сұранысын талдау.кәсіпорынның баға саясатын талдау. Бәсекелестікті және кәсіпорын мен өнімнің бәсекелестік қабілеттігін талдауҰсынылатын әдебиеттер:[1-5]


Тақырып 10 Өнім өтеудің көлемін талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Өнім өткізудің құбылауын талдау. Кәсіпорындағы өнім құрылымын және сұрыптама саясатын талдау. Өнім өткізуіне әсер ететін негізгі факторларын талдау. Өнім өткізу көлемін арттырудың резервтерін талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1,2]

Тақырып 11 Өнім мен қызмет көрсету сапасын талдау


Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Өнім сапасын талдау: негізгі қосылғыштар және көрсеткіштер. Өнім сапасын талдау. Қызмет көрсету сапасын талдау. Кәсіпорындағы өнім сапасының шаруашылық қызметінің нәтижелеріне әсер етуді анықтау.

Ұсынылатын әдебиеттер:[4,8,9]


Тақырып 12 Өнімнің өзіндік құнын талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Өзіндік құнының құрылымын талдау. Шығындарды есептеудің негізгі жүйелер. Өзіндік құнының негізгі көрсеткіштерін талдау. Өзіндік құнына енетін шығындарды жекеленіп талдау. Өнімнің өзіндік құнын төмендету резервтерін анықтау

Ұсынылатын әдебиеттер:[1,15]


Тақырып 13 Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелерді талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Кәсіпорынның пайда көздерін талдау. Пайданың негізгі көрсеткіштерін талдау. Тиімділік көрсеткіштерін талдау. Пайда мен тиімділікті халықаралық стандарттар бойынша талдау.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1,2]

Тақырып 14 Кәсіпорынның инвестициялық қызметін талдау

Талдаудың міндеттері мен ақпараттық қамтамасыздандыру. Инвестицияларды қаржыландыру құрамын, құрылымын және көздерін талдау. Инвестициялардың тиімділігін бағалау.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1,2]


Тақырып 15 Қаржылық есеп беруді жүргізу

Қаржы есеп берудің құрамы мен мазмұны. Баланс жүргізудің негіздері. Пайда пен шығындар туралы есеп.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1,2]


Тақырып 16 Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау

Талдаудың негізгі міндеттері. Қысқа мерзімді келешекке қаржылық жағдайды бағалау. Ұзақ мерзімді келешекке қаржылық жағдайды бағалау. Кәсіпорындағы қаржылық жағдайға талдау жүргізудің әдістемелерін жетілдіру.

Ұсынылатын әдебиеттер:[1,2]


12 Курстың саясаты


Семестр уақытында студент барлық оқу кестелерімен және бақылау жұмыстарын тапсыру кестелерімен сәйкес барлық оқу сабақтарына қатысуы тиіс.

Дәрістік және тәжірибелік сабаққа қатысу 2 және 3 баллмен бағаланады.

Негізгі және қосымша әдебиеттер тізіміне сәйкес әр дәрістік және тәжірибелік сабаққа студент дайындалып, қарастырылған мәліметтерге талқылама жасап, белсенді қатысуды қабылдауы тиіс.

Белсенділік қатысу сапасы негізінде бағаланады. Белсенділіктің максималды бағасы әр сабақта хабарланып тұрады.

Студенттің өздік жұмыстары СӨЖО уақытында бағаланады, баллдар бақылау шараларынның күнтізбелік кестесіне сәйкес қойылады. Тапсырмалар оқытушы қойылған мерзімінде орындалады. Қойылған мерзімнен кейін жұмысты тапсырса 5% бағаға төмендетіледі. Барлық жұмыстар жұмыс дәптерлеріне жазбаша түрде ресімделеді. Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша балдары бар студентер жіберіледі. Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады:


Р1(2) = АҮ1(2)*0,7 + МБ1(2) *0,3


Егер оқу жоспарында емтихан мен сынақ кіргізілген болса, онда сынақты Р2 анықтаған кезде екінші межелік бақылау ретінде ескеру керек.

Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтингісінің бағасы тең


ЖР=(Р1+Р2)/2.

Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Пәнді оқып білу барлық өткен мәліметтермен қоса емтиханмен қорытындыланады.

Емтиханға кіру үшін міндетті түрде:

  1. Тапсырма бағдарламасындағы қарастырылғандарды орындау;

  2. 50 баллдан төмен баллдар болмауы тиіс.

3) Оң бағаға жеке тапсырманы орындау.

Емтихан 100 баллмен бағаланады. Емтихан тест түрде өткізіледі, тесттерде 30 сұрақ болады. Бір сұрақ 3,3 баллмен бағаланады.

Бірігіп жұмыс істеген кезде келесі ережелер қалыптасуы тиіс:

1) оқытушы мен студенттер арасында бір біріне деген сыйластық болуы тиіс.

2) сабаққа міндетті түрде кешікпеуі тиіс. Сабаққа қатысу әп сабақта белгіленеді;

3) сабақ барысында ұялы телефонды өшірулері тиіс;

4) себепті салдарға байланысты сабаққа келмегендерге қайта жұмыс жасау мүмкіндігі бар;

5) барлық тапсырмалар өз уақытында орындалуы тиіс;

6) сабаққа студенттер дайын болып келулері тиіс;

7) сабақта белсенді болыңдар;

8) академиялық тәртіптің саясаты және этикалары университетіміздің ішкі тәртіп ережелерімен сәйкес болуы тиіс.


СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Кәсіпорын қызметінің экономикалық тадау пәнінен » пәні бойынша 5В050600 «Экономика» мамандығы бойынша сырттай оқу нысанының студенттеріне арналған

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі


СӨЖ түрі

Максималды балл

Тапсырманы беру мерзімі

Тапсыру мерзімі

Бақылау түрі

1-сабақта

Барлығы

1 рейтинг

Дәріске қатысу және дайындалу

2

24

1-сабақта

Кесте бойынша

Қатысу

СӨЖ тапсырмаларын тапсыру
76

Бекіту сессиясында

Негізгі сессияға дейін

Қорғау

Барлығы
100


2 рейтинг

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

3

36

1-сабақта

Кесте бойынша

Қатысу

Жеке тапсырманы орындау
64

Бекіту сессиясында

Негізгі сессияға дейін

Қорғау

Барлығы
100ЭжМ кафедрасының отырысында бекітілген

20__ж. «_____»______________, №__хаттама


Кафедра меңгерушісі ___________________ С.К. Кунязова
13 Әдебиеттер тізімі


Негізгі

1. Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности / Под общ. ред.М.В. Мельник. – М: Экономистъ, 2008.

2. Шадрина Г. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. –М.: Фирма «Благовест-В» 2008, (Библиотека хозяйственного руководителя).

3. Шадрина Г.В., Богомолец С.Р., Косорукова И.В. Комплексный экономический анализ организации. – М.: Академический Проект, 2005.

4. Анализ финансовой отчетности. Под редакцией О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. –М.: Омега-Л, 2008.

5. Артеменко В.Г., Беллендир Т.В. Финансовый анализ: Учебное пособие. – М.: Дело и Сервис, 2009.

6. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 2009.

7. Баканов М.И., Чернов В.А. Анализ коммерческого риска // Бухгалтерский учет. –2008, №10.

8. Барнгольц С.Б., Мельник М.В. Методология экономического анализа деятельности хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2009.

9. Барнгольц С.Б. Экономический анализ хозяйственной деятельности на современном этапе развития. – М.: Финансы и статистика, 2009.

10. Вахрушина М.А. Управленческий анализ. – М: Омега-Л, 2008.

11. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности. – М: Дело и Сервис,2008.

12. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – 2-е изд. – М.: Бухгалтерский учет, 2008.

13. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.:Центр экономики и маркетинга, 2009.

14. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика,2008.

Қосымша

15. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2009.

16. Крейнина М.Н. «Финансовый менеджмент: Учебное пособие – М.: Дело и Сервис,2008.

17. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьякова В.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ, 2008.

18. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П. Финансовый анализ. – М.: Приор, 2008.

19. Пелих А.С. Бизнес-план или как организовать собственный бизнес. – М.: Ось-89, 2009.

Похожие:

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі iconҚ азақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница