Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Скачать 319.64 Kb.
НазваниеҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
страница1/4
Дата конвертации09.02.2016
Размер319.64 Kb.
ТипДокументы
источникhttp://psu.kz/arm/upload/umk/69003.doc
  1   2   3   4

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Математика кафедрасы


5В090100 Көлік, транспорт ұйымдастыру мамандығының студенттеріне арналған


пәні бойынша оқыту БАҒДАРЛАМАСЫ (Sуllabus)


Жоғары математика


Павлодар


Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКІТЕМІН

ФМжАТ факультетінің деканы

_____________Ж.К.Нурбекова 20__ ж. «___»_____________


Құрастырушы: профессоры М.Х. Хамитов_________


Математика кафедрасы


5В090100 Көлік, транспорт ұйымдастыру мамандығының студенттеріне арналған


Жоғары математика
пәні бойынша оқыту бағдарламасы


Бағдарлама 20____ж «____»_________ бекітілген оқу жұмыс бағдарламасынның негізінде әзірленген


Кафедра отырысында ұсынылды: хаттама №____, 20____ж. «____»_________________


Кафедра меңгерушісі __________________Павлюк И.И. 20____ж. «__»_________


Физика, математика және ақпаратттық технологиялар факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды

Хаттама №____, 20___ж. «____»________________

ӘК төрайымы_____________________ Муканова Ж.Г. 20____ж. «___» ___________

КЕЛІСІЛГЕН

Кафедра меңгерушісі _________ Ордабаев Е.К 20____ж. «__»_________


1 Оқытушы туралы мәліметтер

Хамитов Мейрам Хамитович

Кафедраның профессоры

Математика кафедрасы корпус А1, аудитория 201 - де орналасады, контакт телефоны 87004938723

2 Пән туралы мәліметтер

- Болашақ инженерлерге инженерлік және арнаулы пәндерді оқыту қажетті көлемде математикалық білім беру;

- Математикалық сезімталдығы мен оқылған математикалық әдісте: студенттің болашақ мамандығына байланысты қолданба сиппаттағы есептерді шешуге қолдана білу негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын нақты есептерге қолданып шешу әдістеріе меңгеру;

- Математикакалық мәдениетін тәрбиелеу және кітаппен жұмыс жасауды үйрету;

- негізгі формулалар мен математикалық есептерді шешу әдестерінбілуді

- мамандығы бойынша жұмыс атқару барысында кездесетін есептеулерде математикалық әдістердіқолдана білуді

- мамандығына сай арнаулы әдебиеттерде кездесетін математикалық аппаратты өз бетінші меңгере алуды;

- қажетті есептеу әдістерін, есептеу құралдарын біліктілікпен таңдап алып, қолдана білуді


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

1

3

135

15

30

-

-

-

90

45

емтихан


Бар-лығы
4 «Жоғары математика» пәнінің негізгі мақсаты мен міндеттері, оның оқу жүйесіндегі орны


Пәннің мақсаты мен міндеттері

- Болашақ инженерлерге инженерлік және арнаулы пәндерді оқыту қажетті көлемде математикалық білім беру;

- Математикалық сезімталдығы мен оқылған математикалық әдісте: студенттің болашақ мамандығына байланысты қолданба сиппаттағы есептерді шешуге қолдана білу негізгі ұғымдарын, заңдарын, теорияларын нақты есептерге қолданып шешу әдістеріе меңгеру;

- Математикакалық мәдениетін тәрбиелеу және кітаппен жұмыс жасауды үйрету;

- негізгі формулалар мен математикалық есептерді шешу әдестерінбілуді

- мамандығы бойынша жұмыс атқару барысында кездесетін есептеулерде математикалық әдістердіқолдана білуді

- мамандығына сай арнаулы әдебиеттерде кездесетін математикалық аппаратты өз бетінші меңгере алуды;

- қажетті есептеу әдістерін, есептеу құралдарын біліктілікпен таңдап алып, қолдана білуді


5 Білімге және дағдыға талап ету

  • теориялық материалдың негізгі бөлігін білу;

  • теориялық білімдерін белгілі бір қолданбалы және тәжірибелік есептерді зерттеу кезінде қолдана алу;

  • белгілі бір есепті шешудің дұрыс әдісін таңдау және шешуді ақырлы нәтижесіне дейін жеткізу;

  • алынған нәтижелердің математикалық талдауын жүргізу және қорытынды жасау;

  • ғылыми әдебиетті пайдалану және өз бетінше математикалық білімдерін кеңейту;

  • белгілі бір білім қорына ие болу, қолданбалы және тәжірибелік-кәсіптік есептерді шешудің негізгі тәсілдері мен әдістерін білу.


6 Пререквизиттер:

- элементарлы математика;

- алгебра;

- геометрия.

Математика пәнінің негіздері жалпы білімдік инженерлік пәндер мен маман дайындайтын кафедралардың арнаулы пәндерінде жиі қолданады.

7 Постреквизиттер:

  1. физика;

  2. теориялық механика;

  3. құрылыс материалдары мен конструкциялары;

  4. инженерлік геодезия;


8 Пәннің тақырыптық жоспары

1 семестр

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

п/п

Тақырыптың атауы

Сағат саны

Дәр.

Тәж.

Лаб.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе.Көп айнымалылы функцияның дифференциалдық есептеулері

3

6
18

2

Еселік интегралдар

3

6
18

3

Дифференциалдық теңдеулер

3

6
18

4

Қатарлар

3

6
18

5

Ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика

3

6
18

Барлығы :

15

30
90


2 семестрТақырыптар атауы

Сағаттар саны

дәріс

тәжір

СӨЖ

6

Көп айнымалыдан тәуелді функциялар

3

6

10

7

Жай дифференциалдық теңдеулер

3

6

20

8

Еселі интегралдар

3

6

20

9

Қатарлар

3

6

20

БАРЛЫҒЫ :

15

30

909 Пән туралы қысқаша мәлімет

Математика инженерлық-техникалық зерттеулерде өте маңызды қызмет атқарады. Ол тек сандық есептің қаруы емес, сонымен қатар дәл зерттулердің әдісі және ұғымдар мен мәселелерді анағұрлым нақты қалыптастырудың құралы да болып табылады.

Қазіргі математиканың дамыған логикалық және есептеуіш аппаратынсыз адамзат қызметінің әртүрлі салаларында прогресс болуы мүмкін емес. Техникалық ғылымдар математиканы кең көлемде қолданады. Математикалық әдістер кез-келген техникалық пәннің құрамдас бөлігінеайналды.

Қолдану мүмкіншілігінің маңыздылығы және жанжақталағымен, мысалы математикада, техникалық кибернетика, механикадан, физикада және техникалық ғылымдардағы іс жүзіндегі қолданылуы мен маңыздығы жағынан алгебра және геометрия пәні ерекше орын алып, маманның математикалық дайындығынан негізі болып табылады.


10 Пәннің тақырыптар мазмұны

1 Дәрістер мазмұны

1 тақырып Сызықтық алгебра

1). Екінші және үшінші ретті анықтауыштар және олардың қасиеттері. -ші ретті анықтауыштар.

2)Матрицалар және оларға амалдар қолдану, матрицаның түрлері. Кері матрица. Матрицаның рангі.

2) Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі. Гаусс әдісі. Сызықты теңдеулер жүйесін матрицалық әдіспен шешу. Кронекер-Капелли теоремасы. Сызықты алгебралық жүйесінің фундамендальдық шешімдер жүйесі.

Векторлық алгебра.

1) кеңістіктері. Векторлар және оларға қолданатын сызықты амалдар.

2)Векторлардың сызықты тәуелдігі мен тәуелсіздігі. Базис. , кеңістігіндегі декарттық координаттар жүйесі.

3) - тегі скаляр және векторлық көбейтінділерін координаттық түрде жазу. Векторлар арасындығы бұрыш. Ұш вектордың аралас көбейтіндісі. Аралас көбетіндінің қасиеттері. сызықты кеңістігіндегі векторлардың скаляр көбейтіндісі.

2 тақырып Аналиткалық геометрия.

­­1) Түзу сызық. Түзулердің арасындағы бұрыш. Түзулердің өзара орналасуы. Жарты жазықтықтар. Дөнес жиындар. Жазықтықтағы түзудің теңдеулерінің қолданылуы.

2) Кеңістіктегі түзудің және жазықтықтың теңдеулері.. Кеңістіктегі түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы. Жарты кеңістіктер. Кеңістіктегі түзу теңдеулерінің және жазықтық теңдеулерінің қолданулары. кеңістігіндігі жазықтықтар. кеңістігіндегі жарты кеңістіктер мен жарты кеңістіктер жүйесі.

3) Екінші ретті қисықтардың жалпы теңдеуі. Эллипстің, гиперболаның, параболаның канондық теңдеулері. Қисықтардың геометриялық қасиеттері. Жазықтықтағы екінші ретті қисықтардың геометриялық қасиеттерін техникада қолдану( фокальдік қасиеттерін, математикалық модельдерін сипаттау).

4) Екінші ретті беттер. Екінші ретті беттердің канондық теңдеулері. Беттерді қима әдіспен зертттеу.

3 тақырып Математикалық талдауға кіріспе

1) Нақты сандар жиыны. Сандық тізбектер. Шек. Жиынның жоғарғы және төменгі шегі. Бірсарынды шектелінген тізбектің шегінің бар болуы. е саны. Натурал логарифм.

2)Функциялар, функцияның шегі. Шегі бар функциялардың қасиеттері. Функцияның үзіліссіздігі. Негізгі қарапайым функциялардың үзіліссіздігі. Шексіз аз шамалар және олардың қасиеттері.

3) Шексіз үлкен шамалар және олардың қасиеттері. Шексіз аз және шексіз үлкен шамалардың арасыедағы байланыс. Шексіз аз шамаларды салыстыру. Эквивалентті шексіз аз шамалар және шектерді есептеуде олардың қолданылуы.

4) Нүктедегі үзіліссіз функциялардың қасиеттері. Қосындының, көбейтіндінің және бөлідінің үзіліссіздігі. Күрделі функцияның шегі және үзіліссіздігі. Біржақты шектер. Біржақты үзіліссіздік. Функцияның үзіліс нүктелері және олардың түрлері

4 тақырып Бір айнымалы функциясының дифференциалдық есептеулері

1) Функцияның туындысы, оның геометриялық және механикалық мағынасы. Қосындының, көбейтіндінің және бөлшектің туындысы. Күрделі функцияның туындысы. Кері функцияның туындысы. Кері тригонометриялық функциялардың туындысы. Параметрлік түрде берілген функциялар және олардың туындылары.

2) Гиперболалық функциялар, олардың қасиеттері. Гиперболалық функциялардың туындылары.Функцияның дифференциалдануы. Функция дифференциалы. Дифференциалдың туындымен байланысы. Дифференциадың геометриялық мағынасы. Қосындының, көбейтіндінің және бөлшектің дифференциалы. Дифференциал түрінің инвариаттылығы. Дифференциалдың жуықтап есептеуге қолданылуы.

3) Жоғары ретті туындылар және дифференциалдар. Лейбниц формуласы. Ферма, Ролль, Лагранж, Қоши теоремалары, олардың қолдануы. Лопиталь ережесі. Қалдық мүшесі Лагранж түрінде болатын Тейлор формуласы. функциялардың Тейлор формуласы бойнша жазылуы. Функцияның басты бөлігі ұғымы. Тейлор формуласын Қолданылуы.

4) Функцияның көмегімен функцияны зерттеу. Функцияның өсу және кему шарттары. Экстремум нүктелері. Экстремумның қажетті шарттары. Экстремумның бар болуының жеткілікті шарты. Кесінді үзіліссіз функцияның ең үлкен және ең кіші мәндер есептеу.

5) Жоғары ретті туындылардың көмегімен функцияны экстремумге зерттеу. Функцияны дөңестікке және ойыстыққа зерттеу. Иілу нүктелер. Қисықтың асимптоталары. Функцияның графигін салудың жалпы жобасы.

5 тақырып. Анықталмаған интеграл.

1) Анықталмаған интеграл және оның қасиеттері. Тікелей, бөліктеп, айнымалысын алмастыру интегралдау әдістері.Бөлшек рационал функцияларды, иррационал функцияларды,тригонометриялық функцияларды интегралдау.

2) Анықталған интеграл. Анықталған интеграл анықтамасы және қасиеттері. Анықталған интегралды айнымалысын ауыстырып, бөліктеп интегралдап есептеу. Анықталған интегралды геометрияда, механикада қолдану.

6 тақырып.Екі айнымалыдан тәуелді функция, оның дербес туындылары, дифференциалдары.

Екі айнымалы функциясының экстремум болуының қажетті және жеткілікті белгілері. Оның тұйық облысындағы ең үлкен және ең кіші мәндері.

Дербес дифференциалдар.Толық дифференциал.Дифференциалды жуықтап есептеуде қолдану.Жоғарғы ретті дербес туындылар және дифференциалдар.

7тақырып. 1-ші, 2-ші текті қисық сызықты интералдар.Екі,үш еселі
  1   2   3   4

Похожие:

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі
Республикасының Білім жӘне ғылым министрлігі Т. рұсқұлов атындағы қазақ экономикалық университеті
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, жергілікті атқарушы органдар көрсететін білім және ғылым саласындағы мемлекеттік қызмет стандарттарын бекіту туралы
Бабына, «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы Заңының 9-1, 15-2-баптарына және «Ақпараттандыру...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 11 наурыздағы №148 бұйрығымен бекітілген
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының ғылым және білім министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті
«Экономика және халық шаруашылығын басқару» мамандығы бойынша кандидаттық емтиханға арналған
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
Тақырыбы: Қазақстан Республикасының коммерциялық банктері, оның қызметтері мен операциялары
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Ресей империясының және Қазақстан территорияларында ғылым ретінде қалыптасуы, өлкені зерттеу әдістері мен тәсілдері, өлкелік мұрағат,...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
В0114«тарих» мамандығы үшін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты арнайы пәннің типтік бағдарламасының негізінде жасалған....
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Тарих» мамандығы үшін Қр мжмбс 08 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік стандарты және «Қазақстандағы аграрлық қатынастар тарихы»...
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©kzdocs.docdat.com 2012
обратиться к администрации
Документы
Главная страница